Konyha

A konyhai háztartási gépek fogyasztása

Hűtőszekrény és fagyasztó

A háztartásokban a hűtőszekrény és a fa­gyasztó általában szünet nélkül üzemel, ennek köszönhetően a teljes villamosenergia­ fogyasztás tekintélyes része esik ezekre a konyhagépekre.

A hűtő- és fagyasztószekrények használják el a legtöbb energiát az összes elektromos készülék közül. A hűtő-fagyasztó páros mű­ködésének szükséges költségeit azok meg­felelő kiválasztásával lehet kedvezően be­folyásolni. A mai modellek többségének fo­gyasztása hozzávetőleg 45 %-kal kisebb, mint a tíz évvel ezelőtt gyártott hűtőkének. Érdemes azon is elgondolkodni, hogy mek­kora hűtő- és fagyasztótérre lesz szüksé­günk. A hűtő belső terének kihasználtsága legalább 70 %-os legyen, ehhez személyenként körülbelül 50-70 L térfogattal szá­moljunk.

Takarékossági ötletek

 • A hűtőt olyan helyre helyezzük, hogy kívül essen a hőforrások hatósuga­rán. Ezenkívül ne kerüljön ablak vagy erkélyajtó mellé se. A kialakuló üveg­házhatás ugyanis aránytalanul mele­gíti a hűtőt ill. a fagyasztót.
 • A hűtőberendezésben keletkező je­gesedés hőszigetelésként működik a hűtőtér körül és csökkenti a hűtési teljesítményt. A 3 mm-nél vastagabb jegesedés akár 75 %-kal is megnö­velheti az energiafogyasztást.
 • Többnyire elegendő a hűtőben 5 °C, a fagyasztóban -18 °C hőmérsékle­tet beállítani. 2 °C hőmérséklet-növe­kedés 15 %-kal csökkenti a készülék fogyasztását.
 • Ellenőrizzük az ajtók tömítésé Amennyiben a tömítés sérült, akkor ki kell cserélni.
 • Csak már kihűlt és lefedett ételeket rakjunk a hűtő
 • Az élelmiszerek között legyen elégsé­ges hely, hogy a levegő szabadon cirkulálhasson.
 • Gondoskodjunk róla, hogy a hűtő­szekrény mögött maradjon elég hely a levegőáramlásra.

Mosogatógép

Mosogatógépet használva sokkal kevesebb vízre van szükség, mintha ugyanazt az edénymennyiséget kézzel mosogatnánk el, ráadásul a készülék nem a központilag szol­gáltatott meleg vizet fogyasztja, hanem az olcsóbb hideg vizet melegíti fel.

A mosogatógép sokkal kevesebb vizet használ, mint a kézi mosogatás, legkorszerűbb típusoknak mindössze 10 L vízre van szükségükA mosogatógép sokkal kevesebb vizet használ, mint a kézi mosogatás, legkorszerűbb típusoknak mindössze 10 L vízre van szükségük

Takarékossági ötletek

 • Ha a háztartásban többen vagyunk, válasszunk inkább nagyobb belső terű mosogatógépet (vagyis ne a 45 cm, hanem a 60 cm széles változa­tot). A nagyobb mosogatógép ugyan több áramot és vizet fogyaszt, de mivel nem kell olyan gyakran beindí­tani, összességében spórolni fogunk vele.
 • Amennyire csak lehet, mindig takaré­kos programokat használjunk, előmosás nélkül. A mosogatógépet mindig csak akkor kapcsoljuk be, amikor már teljesen megtelt.

Főzés és sütés

A főzés nemcsak elkerülhetetlen napi feladat egy háztartásban, hanem sokszor hobbi is, ami sikerélményt és szórakozást jelent. Ha épp berendezni készülünk új konyhánkat vagy fel akarjuk újítani a régit, el kell dönte­nünk, hogy milyen tűzhelyet és egyéb készü­léket, eszközöket fogunk a jövőben használni az ételkészítéshez.

Takarékossági ötletek sütéshez

 • A sütőt működése közben csak fel­tétlenül szükséges esetben nyissuk ki. A készülő ételt inkább a készülék átlátszó üvegén keresztül ellenőriz­zük. Ha egy bemelegedett sütőt néhány másodpercre kinyitunk, belsejében a hőmérséklet 20-30 °C-ot is esik.
 • A készüléket már 5-10 perccel a sütés befejezése előtt ki lehet kap­csolni. Így a sütő maradék hőjét kihasználva lesz teljesen kész az étel.
 • Sütéshez lehetőleg erre a célra gyár­tott üveg- vagy kerámiaedényeket használjunk. Jobban magukban tartják a hőt, mint a fémedények, emiatt gyorsabban elkészülnek bennük az ételek.
 • Rendszeresen ellenőrizzük a készü­lék ajtajának tömítését, és szükség esetén cseréltessük ki.

Főzéshez mindig a gázfőzőlap égőjéhez közelítő méretű fazekat válasszunkFőzéshez mindig a gázfőzőlap égőjéhez közelítő méretű fazekat válasszunk

Takarékossági ötletek főzéshez

 • Mindig lefedett edényben főzzünk, így több mint 20 % energiát takarít­hatunk meg.
 • Ne tegyünk kis fazekat nagy égőre (vagy főzőlapra), de nagy fazekat se kis égőre.
 • Megfelelő (azaz jó hővezetésű) anyagból készült egyenes aljú faze­kakat használjunk – ezzel is megspórolhatunk 10-15 % elektromos energiát.
 • A nem nyílt lánggal működő főzőla­pot már 5-10 perccel a főzés befe­jezése előtt kapcsoljuk ki, így az ételt a maradékhő fogja készre főzni, ami 32-55 %-os energia-megtakarítást is eredményezhet.
 • Főzés közben ne pocsékoljuk a vizet; ha egy egész liter vizet felforralunk, amikor csak negyed literre van szük­ség, akkor 75 %-nyi energiát pocsé­koltunk el.
 • Az olajsütőt (fritőz) csak a megadott magasságig töltsük meg, a túltöltött készülék megnöveli a sütési időt.
 • Olyan készülékeket használjunk, amelyek mérete arányban áll az elké­szítendő étel mennyiségével.
 • A teljesen kihasznált kapacitás jelen­tősen megnöveli az energiafelhasz­nálás hatékonyságát.

Üvegkerámia főzőlap

Ha üvegkerámia főzőlapot vásárolunk, válasszuk a legkorszerűbbnek számító indukciós melegítés technológiáját. Ennél a megoldás­nál az elektromágneses mező közvetítésével csak a főzőmezőre helyezett ferromágneses anyagok melegednek fel. Maga a főzőlap tehát nem melegszik, csak az edény alja és falai. Az ilyen készüléken csak igen ritkán szokott bármilyen étel is leégni, a főzőlapra esett ételdarab sem ég oda. 1 L víz kb. 2 perc alatt forr fel az indukciós üvegkerá­mia főzőlapon, eközben mindössze kb. 0,15 kW • h áram fogy. A kisebb áramfogyasz­tás részben abból is adódik, hogy az induk­ciós mező nagysága alkalmazkodik a fazék méretéhez.

Mikrohullámú sütő

Ebben a hasznos konyhagépben élelmisze­reket lehet melegíteni vagy kiolvasztani. Leg­nagyobb előnye, hogy az ételek gyorsan tála­lásra készek lesznek benne, valamint az is, hogy ha így melegítjük fel az ételt, akkor ke­vesebb mosogatni való edény keletkezik, hiszen nem szükséges hozzá külön fazék -a melegítés közvetlenül a tányéron történik.

Praktikus ötletek

 • Beépített modelleknél figyeljünk oda, hogy biztosítva legyen a megfelelő levegőáramlás, mert a sütő akkor tud jól működni.
 • Abban az esetben érdemes a mikro­hullámú sütőt választani az étel elké­szítéséhez, ha a megfőzendő étel tömege nem éri el a 400 g-ot.
 • A kisebb adag ételek gyorsabban elkészülnek benne, mint a nagyobb mennyiségek, mert a mikrohullámú sugarak legfeljebb 6 cm-re tudnak behatolni az é
 • Soha ne kapcsoljuk be úgy a mikro­hullámú sütőt, hogy nincs benne élelmiszer, mert az károsíthatja a készüléket.

Világítás

Az utóbbi időben a hagyományos izzólámpá­kat egyre inkább felváltják a háztartásokban az energiatakarékos fénycsövek. Ezek drá­gábbak ugyan, viszont a jól megszokott izzó­lámpákhoz képest akár 75 % áramot képe­sek megtakarítani ugyanakkora fényerősség mellett. Ráadásul a ma gyártott, márkásabb fénycsövek élettartama többszöröse régieké­nek. A mai típusok élettartama akár 10 év, 10 000 óra világítással számolva.

Összeha­sonlításképpen, a hagyományos izzólámpák élettartama mintegy 1000 óra. Néhány évvel ezelőtt még csak akkor lehetett ennyi ideig használni a fénycsöveket, ha folyamatosan, hosszabb ideig voltak bekapcsolva, és nem voltak gyakran ki- és bekapcsolgatva. A mai energiatakarékos termékeknél már nincs ez a megszorítás, legalább 10 000 kapcsolási cik­lust élnek meg. Sőt a bonyolultabb alkalma­zásokra gyártott „high-end” típusú fénycsö­vek élettartamuk alatt akár 500 000, sőt bár­mennyi kapcsolást is kibírnak.

Energiacímke

Az energiacímke megkönnyíti a dolgunkat, amikor egy új elektromos készüléket vásáro­lunk. A címkén mindig fel van tüntetve az adott készülék takarékosságát és hatékony­ságát tanúsító energiaosztály. Ez az adat például lehetővé teszi két hasonló méretű és hasonlóan felszerelt konyhagép energiaigé­nyének és hatékonyságának az összeha­sonlítását.

KonyhaHa a konyhában bármelyik lámpában izzót kell cserélni, vagy új lámpát szeretnénk, mindenképpen energiatakarékos fényforrást vásároljunk

Az energiaosztályokat A-tól G-ig terjedő betűvel jelölik. A legtakarékosabbak az Al­osztályba tartozó (az A+ osztály az A-hoz képest 25 %-kal nagyobb takarékosságot feltételez), valamint az A++ osztályú modellek (ez az osztály legalább 25 %-kal energiataka­rékosabb, mint az A+).

Az energiacímkén található többi információ egyéb, az egyes készülékfajtákra külön előírt adatokat szolgáltat, amelyek hasznosak lehetnek döntésünkhöz. Például a mosógép energiacímkéje az energiaosztályon felül tájé­koztat a mosás és a centrifugálás hatékony­ságáról, a kg-ban megadott mosási töltetről, a vízfogyasztásról stb.

A következő háztartási gépeken kötelező energiacímkét feltüntetni:

 • automata mosógépek, szárítógépek és ezek kombinációi;
 • hűtőszekrények, fagyasztók és kom­binált hűtő-fagyasztók;
 • mosogatógépek;
 • elektromos sütők;
 • elektromos vízmelegítők;
 • fényforrások;
 • klímaberendezések.

Az elektromos sütő egyike azoknak a készülékeknek, amelyeket kötelező energiacímkével ellátniAz elektromos sütő egyike azoknak a készülékeknek, amelyeket kötelező energiacímkével ellátni