Konyha

Világítás a konyhában

A konyha elsősorban különböző munkák elvégzésére szolgáló helyiség, a sütés-főzé­sen túl étkezünk is benne, sőt néha varrni vagy írni is szoktunk itt, gyakran a lakótér része, a világítás megválasztásakor ugyan­azok a szabályok vonatkoznak rá, mint a többi lakótérre.

A konyha megvilágításánál jó érzékkel kell társítani a munkavilágítást és a hangulatvilágítástA konyha megvilágításánál jó érzékkel kell társítani a munkavilágítást és a hangulatvilágítást

Ha jó fényviszonyokat szeretnénk elérni a konyhában, akkor szükségünk lesz egy általános mennyezeti világításra, egy állítható magasságú lámpára az asztal fölött, valamint a munkafelület erős megvilágítására. Ma divatos a helyi világítás, amely nemcsak lát­ványos (üvegajtók mögötti vitrinlámpák), de a látási viszonyokat is jelentősen javítja a munkához (a munkafelület spot megvilágí­tása).

Munkalap megvilágítása

A konyhában a munkalap megvilágítása a legfontosabb. Tekintettel arra, hogy éles késekkel és elektromos készülékekkel is dol­gozunk rajta, elég erős fényforrásra van szük­ség. Az izzólámpák fényének tehát egyrészt megfelelően erősnek kell lennie, ezenfelül hűen kell visszaadnia a színeket (ami az étel­készítésnél fontos szempont), valamint úgy kell megvilágítania az ételkészítésre, főzésre és mosogatásra szolgáló részeket, hogy munka közben mi magunk ne vessünk rá árnyékot. Ilyen megvilágítást a munkalap fölé beépített lámpákkal tudunk elérni.

Leggyakoribb megoldások

A leggyak­rabban alkalmazott megoldás, amikor a bú­torsor felső szekrényeinek aljára fénycsöve­ket vagy spotlámpákat szerelnek. A fénycsö­veknek nagyon kicsi az energiafogyasztásuk, hosszú az élettartamuk és csak kis mérték­ben bocsátanak ki hőt; míg a közkedvelt spotlámpák nagyon kis szögben sugározzák a fényt, egy picivel több hőt bocsátanak ki, és a felület alapos megvilágításához sokkal több darabra van belőlük szükség.

A modern konyhák kompakt panelekkel vannak felsze­relve, amelyek fénycsöveket és halogén spotlámpákat is tartalmaznak, az üzemmó­dot pedig az éppen szükséges fény szerint lehet kapcsolgatni. Az elszívóknak saját lám­pájuk van, ezeket a gyártók már eleve úgy állították be és alakították ki, hogy megfelelje­nek rendeltetésüknek, valamint alkalmazkod­janak a főzőzóna körülményeihez, ahol na­gyobb hőterhelésnek és páratartalomnak lesznek kitéve.

Tudnivalók a fényforrásokról

  • Az izzólámpa működési elve tulajdonképpen semmit sem változott azóta, hogy Thomas A. Edison a 19. században feltalálta. Az izzószálon áthaladóáram nagyobb része teljesen fölöslegesen hővé alakul, csak egy kis rész (15-20 %) fordítódik fény­képződésre. A mai termékek élettartama 1000 óra körül van. Ha gazdaságosan sze­retnénk világítani, akkor csak a ritkán használt helyiségekben használjunk hagyomá­nyos izzót.
  • Az energiatakarékos kompakt fénycsövek drágábbak, de a hagyományos izzólám­pákhoz képest mindössze 20 %-nyi energiát fogyasztanak, élettartamuk sokkal hosszabb. A kibocsátott fény hullámhossza és fénye azonban egy kissé különbözik a hagyományos fényforrásoktól.
  • A halogénizzók 30 %-kal fényesebben világítanak, mint a hagyományosak, az élettar­tamuk pedig azok ké
  • A fénycső – amely ma már nem villog bekapcsolás után – élettartama a hagyomá­nyos izzólámpáénak hatszorosa, az elektromosenergia-megtakarítása pedig eléri a 75 %-ot.
  • A LED-fényforrás (fénykibocsátó dióda, fényemittáló dióda) a korszerű fényforrások legújabb generációját ké Más elven működik, mint az eddig használt lámpák. Tulajdonképpen egy félvezető elektronikai eszköz, amelyen ha elektromos áram halad keresztül, akkor keskeny spektrumú fényt bocsát ki. A LED-ek előtt óriási jövőáll. Ma még kissé drágák, ezt azonban ellensúlyozza a hosszú élettartam (elérheti a 100 000 órát) és a nagy fényerő mellett is igen csekély energiafogyasztás.

Napjaink újdonságai a fénykibocsátó diódák, a LED-fényforrások. Elenyésző villamosener­gia-fogyasztásukkal tűnnek ki, és éppen a munkafelületek megvilágítására szokták őket használni (az egész helyiség alapvilágítására nem alkalmasak). Ma divatos a polcok LED-es megvilágítása, ami egy teljesen szokatlan dimenziót ad a konyhasornak és különleges­sé teszi ezeket az egyébként hétköznapi területeket. Választhatunk színes LED-fény-forrásokat is, a különböző színű – kék zöld, piros vagy fehér – LED-ek vidámabb hangu­latot adnak a konyhának.

A LED-ek jól érvé­nyesülnek egyéb, speciálisabb elrendezések­nél is. Új megoldások a billenő rendszerű üveges szekrények, a háttérvilágítású falmé­lyedések és ablakfülkék, ahogy a nyitáskor fényt kapó fiókok is. Különösen figyelemre méltóak a háttérvilágítású kijelzőn vezérel­hető korszerű berendezések, a színes LED-kijelzők és a nagyon divatos színes LED-szalagok. Mindenestre elmondható, hogy a LED-termékek egyelőre csupán jelzőfényként és dekorációs világításként kapnak szerepet. A konyhában különleges hangulatot teremte­nek, ami kiemeli a bútorok, konyhagépek és kiegészítők látványát.

Munkapult megvilágításaMunkapult megvilágítása

A konyhaasztalnál eszünk, olvasunk, dolgo­zunk, ezért mindenképpen jó megvilágítást igényel. A függőlámpának úgy kell az egész asztalt megvilágítania, hogy közben ne vakít­sa el az ott ülőket. Erre a célra a matt ernyőjű lámpák a legmegfelelőbbek. Ha fémből vagy más átlátszatlan anyagból készült lám­pát alkalmazunk, növeljük meg a lámpák számát. Egyenletesebb megvilágítást és egy­úttal látványos térhatást tudunk így elér­ni. A lámpának elégséges magasságban, legalább 55-60 cm-rel kell az asztal fölött lógnia, hogy ne vakítsa el az ott ülőket. A kívánt fényerő beállításához használjunk fényerősség-szabályozót.

A konyhai fényforrások tervezésekor és be­szerzésekor tartsunk szem előtt egy alapvető szabályt: mindig egységes formatervezésű lámpacsaládot vásároljunk, hogy a különbö­ző világítótestek ne rontsák el a helyiség lát­ványát. Az egységes megjelenésbe beletar­toznak az egyéb fénytechnikai kiegészítők és kapcsolók is. A lámpaszaküzletek bő kínála­tában megtaláljuk az ultramodern, hi-tech stí­lusú, fémből vagy színtelen, illetve matt üveg­ből készült csillogó világítótesteket, de ezek mellett divatosak a természetes anyagokból és a színezett üvegből gyártott lámpák is.