Épületek külső burkolatai

Üveg a homlokzaton, ragasztott, hőkezelt üvegburkolat

Az üvegburkolatok különleges eszté­tikai hatásuk, kiváló öntisztító képes­ségük miatt a magas házak, felhőkarco­lók burkolataként külföldön igen ked­veltek. Hazánkban csak ritkán, indokolt esetben, exponált helyeken alkalmaz­zák.

Homlokzatburkolás szempontjából az üvegnek számos előnyös tulajdonsága van: idő-, fény- és szín-, valamint kor­rózióállósága, víz át nem eresztő képes­sége, a légköri szennyeződésekkel, lú­gokkal, savakkal szembeni jó ellen­állása, könnyű tisztán tarthatósága, esztétikus megjelenése stb. Ennek köszönhetően igen jól használható nyílá­sokkal át nem tört nagy felületeken (pl. véghomlokzatoknál), ennek ellenére csak ritkán alkalmazzák. Főleg ablakmellvéd falaknál és függöny­falaknál fordulnak elő. Gyakran bur­kolnak üveggel könnyű falpaneleket, és szendvicspanelek is sokszor készül­nek üveg külső felülettel.

Az üveg mint burkolat

Üvegburkolatok régebben is készültek, ezek azonban sem anyagukat, sem mé­reteiket, sem esztétikai megjelenésüket tekintve nem hasonlíthatók a mai, im­pozáns méretű és megjelenésű burko­latokhoz.

A régebbi üvegcsempe és üvegburko­latok 4-6 mm vastag, anyagukban szí­nezett, a jobb tapadás érdekében két oldalukon recézett felületű lapokból, habarccsal felragasztva készültek. A felületet először egy kiegyenlítő ce­menthabarcs réteggel elő kellett készí­teni, és erre ragasztották fel az üvegcsempéket, kb. 1 cm vastag cementha­barcs réteggel. A hézagközök viszony­lag tágak voltak (2 – 2,5 mm), hogy a hő okozta mozgások szabadon végbeme­hessenek. A kb. 0,5 m2 felületű lapokat kb. 4 mm vastag, rugalmasságát sokáig megőrző habarccsal rögzítették a ce­menthabarcs aljzatra, és hasonló anya­got használtak a hézagoláshoz is (9.121. ábra).

veg mozaikszemcse burkolat

9.121. ábra. Üveg mozaikszemcse burkolat a) üvegmozaik tábla; b) a ragasztás előké­szítése.

Táblás üvegburkolat felragasz­tása

9.122.ábra. Táblás üvegburkolat felragasz­tása a) határoló falra; b) kiemelt hordozórétegre; 1 üveg; 2 fugázás; 3 rugalmas (párazáró) ra­gasztó; 4 vakolat; 5 főfal; 6 betonyp;.

Falra kapcsolt üvegtáblák kü­lönféle megoldásai

9.123. ábra. Falra kapcsolt üvegtáblák kü­lönféle megoldásai, közbenső légréssel a) kiemelt, elemeiben kapcsoltan; b) kiemelt, szerelhető; c) szerelőprofilokba helyezett; 1 homlokzati üvegburkolat (pl. zománc, edzett biztonsági); 2 nyitott légjárat; 3 zárt légrés; 4 homlokzati fal; 5 tipli; 6 dübel; 7 facsavar (menetes csavar); 8 tartóhorog; 9 kapcsolóvilla; 10 pattintott kapcsolás; 11 ragasztás; 12 csa­varozható kapocselem; 13 rés (szabad nyílás); 14 patentsaru; 15 patentgolyó; 16 rugalmas gitt (vagy neopréncsík); 17 támasztóék; 18 gumi­szalag; 19 kezdőprofil; 20 közbenső H profil.

Korszerű homlokzati üvege­zés

9.124. ábra. Korszerű homlokzati üvege­zés, ill. üvegburkolás hőszigetelt szerelő­peremes üvegtáblákkal, takart fugákkal.

Ragasztott üvegburkolatok

A külső felületekre kerülő nagyobb, kb. 60×120 cm-es üvegtáblákat kb. 10-12 mm vastagságú, 1:3 térfogat­arányú, durva simítású, száraz és tel­jesen sima cementhabarcs-anyagú ki­egyenlítő alapvakolatra kb. 4 mm vas­tag, tartósan rugalmasan viselkedő kü­lönleges ragasztóhabarccsal, ill. gittel ragasztják fel. A burkolati felületet az állékonyság érdekében emeletenként mechanikusan rögzíteni kell, a vízszin­tes felületekre kerülő burkolólemezek leválását pedig kötőelemekkel (csavarok, horgok) kell megakadályozni. A 2,5 mm-nél nem keskenyebb hézago­kat tartósan rugalmasan viselkedő, kü­lönleges hézagoló anyaggal kell kitöl­teni (9.122. ábra).

Ha az üvegburkolat megakadályozza a belülről kifelé vándorló vízgőz eltávo­zását, fagykárok keletkezhetnek, ezért a ragasztásos megoldás már kevésbé fordul elő. Ha valami miatt mégis elkerülhetetlen a ragasztott felerősítés, ak­kor a fal belső felületén párazáró réte­get kell készíteni, és a pára eltávozását biztosítani kell.

Homlokzati függönyfal

9.125. ábra. Homlokzati függönyfal ablaká­nak és a mellvéd üvegburkolatának kap­csolata; szerelési csomópont 1 edzett üveg homlokzati burkolás; 2 felül hézagfuratos tömítő profil a kiszellőztetéshez és üvegrögzítéshez; 3 látszó takarókeret; 4 lég­rés; 5 hőhíd megszakító profil; 6 fogadókeret; 7 záró keret; 8 elasztikus fugázás; 9 hőszige­telés; 10 ablaküvegezés; 11 ütköző és takaró műanyag profil; 12 ablak nyílókeret; 13 mell­védfal (osztrák példa).

Szerelt vázas homlokzati falburkoló elem

9.126. ábra. Szerelt vázas homlokzati falburkoló elem (panel) és váz kapcsolata a) vízszintes metszet; b) függőleges metszet, látszó panelfugákkal; 1 peremes hőszigetelő üvegtábla; 2 ragasztózsinór (távtartó); 3 ragasztó gitt; 4 rugalmas – hő tágulást kiegyenlítő – „habos”szerkezetű gittelés; 5 támasztó gumiprofil; 6 fugatámasz; 7 utólagos fugázás; 8 kapocskeret; 9 üvegező- (műanyag) ék; 10 hőszigetelt profilú panelkeret; 11 paneltámasz; 12 álló tartóbordázat; 13 osztó keresztborda; 14 (csak) vízszintes fugazárás; 15 kap­csolósaru ; 16 kapcsolócsavarozás.

Homlokzati függönyfal fix üve­gezésű panelekkel és működtethető ab­lakokkal.

9.127. ábra. Homlokzati függönyfal fix üve­gezésű panelekkel és működtethető ab­lakokkal.

Homlokzati mellvéd üvegpanelek

9.128. ábra. Szerelt homlokzati függönyfal ún. klímaréteggel és szerelt homlokzati mellvéd üvegpanelekkel (német példa).

Szellőző légréssel kialakított üvegburkolatok

Szellőző légréssel kialakított üvegbur­kolatokhoz világos színű üvegek ese­tén kb. 2,5 m2 nagyságú, és legfeljebb 300 cm oldalhosszúságú, sötétebb szí­nű üvegek esetében pedig 1,5 m2 nagy­ságú és legfeljebb 150 cm oldalhosszú­ságú táblák alkalmazhatók. A táblák felerősítéséhez befalazó karmokkal rög­zített vízszintes helyzetű, rozsdamentes acél- vagy alumíniumbordákat használ­nak. Az üveg vagy becsúsztatható a H alakú szelvénybe, vagy fedőlécek fel-csavarozásával helyezhető el. Az üveg­táblák tartósan rugalmas tapaszágyba, esetleg U szelvényű neoprénfoglalatba kerülnek. A függőleges illesztéseknél általában rejtett borda teszi lehetővé a 2,5 mm-es hézagok tapasszal való kikenését.

Hő kezelt üvegburkolatok

A ma használatos hő kezelt üvegbur­kolatok 2 – 4 m2 felületű táblákból készülnek. Az üveget különleges eljárás­nak, lassú lehűtésnek vetik alá, hogy a fellépő belső feszültségek a lehető leg­kisebbek legyenek. A felhasznált üvegtáblák vagy anyagukban színezettek vagy – nagyon gyakran – a belső ol­dalon színezett fényvisszaverő réteggel bevontak, így színes (arany, füst, bronz) tükröző felületek keletkeznek.

A táb­lákat általában az épület tartószerkeze­teire függesztett, de a homlokzat síkjá­ban szabadon elmozduló fémvázas szer­kezetekbe, az ún. függönyfalakba építik be úgy, hogy a tábláknak és az egész függönyfalnak szabad elmozdulási lehetősége legyen (a hőmérséklet okoz­ta alakváltozások hatására ne lépjen fel bennük káros, az üvegtáblákat elrepesztő belső feszültség). A nagy üvegfelületnél gondoskodni kell a szélnyomás, ill. szélszívás felvételé­ről, valamint a felületek esetenkénti tisztítását segítő tisztítóállványok felszerelésének lehetőségéről is.

Homlokzati üvegburkolat nap­csapdaként

9.129. ábra. Homlokzati üvegburkolat nap­csapdaként az épület falán, speciális szer­kezettel 1 síküveg; 2 keret; 3 vízmentes lezáró; 4 fény­visszaverő roló; 5 dobozkeret; 6 cellás nap-(hő-) csapda; 7 hő közvetítő réteg; 8 homlokzati fal; A reflexiós fényvisszaverés (lehúzott rolóval); B üzemállapot: hő hasznosítás.

Zománcozott üvegek

A zománcozott üveg 5-6 mm vastag húzott üvegből, 100×150 cm-es ma­ximális méretben, egyik oldalán színes zománcréteggel bevonva készül. Szín­skálája nagyobb, mint az opak üvegeké, színei élénkebbek, nem pasztell jellegűek. A zománcozott üveg készül edzet­len és edzett változatban, utóbbi a hő­kezelésnek (nyomásfeszítésnek) kö­szönhetően a hőingadozásokkal és a mechanikai hatásokkal szemben nagyobb ellenállású, törés esetén nem éles szilánkokra, hanem apró, tompa élű szemcsékre hullik szét.

Üvegpanelek

Vázas épületekhez, de még inkább a fémszerkezetű függönyfalakhoz külföl­dön széles körben alkalmazzák – külö­nösen az ablakok alatti mellvédmezők kialakításához – az ún. üvegpaneleket. Az üvegpanelek külső üvegrétege ter­mikus eljárással, előfeszítéssel gyártott, 4,5-12,0 mm vastagságú, át nem látszó opak- vagy zománcüveg, középső ré­tege magas értékű hőszigetelés, a belső oldala pedig műpala vagy gipszkarton réteg. A felsorolt rétegeket ragasztó­anyag köti össze. A különleges minő­ségű üvegpanelek hőszigetelő rétegét ólomfóliával védik a belülről átdiffundáló pára hőszigetelő képességet csök­kentő, esetleg teljesen megszüntető ha­tásától. A tökéletes légzárás érdekében gondoskodni kell a panel él felületeinek ólomlemezzel való ellátásáról.

Épületfizikái kérdések

A homlokzatburkoló üveg lineáris hő-tágulási együtthatója – az üveg színé­től függően – 0,07-0,09-10-4.Ebből az következik, hogy ha az üveg hő hatá­sára nem tágulhat szabadon, a fellépő hő feszültségek miatt eltörik. Főleg a sötét, elsősorban a fekete üvegekben lép fel a nyári időszakban nagy hő felhalmozódás és hő okozta alakváltozás, és keletkeznek ebből származó káro­sodások, repedések. Az üvegtábla méreteinek megállapítá­sakor és az illesztések kialakításakor tehát az előbbiekre tekintettel kell lenni.

Az üveg tökéletes víz át nem eresztő ké­pessége előnyös a kívülről behatolni akaró vízzel (csapadékkal) szemben, ugyanakkor gátolja a falba kerülő pára eltávozását. Az üvegburkolatot ezért nem célszerű habarccsal a falfelületre ragasztani, hanem szellőző légrés köz­beiktatásával kell falhoz vagy hordozó vázszerkezethez kapcsolni.

Üvegtégla homlokzati burkolatok

Az üvegtégla fal mint üvegburkolat alapvetően befolyásolja az épület meg­jelenését. Az üvegfalak általában bevilágítási céllal készülnek.

Az üvegtéglák régen egyrétegű, ma szin­te kivétel nélkül kétrétegű kivitelben ké­szülnek, keretforrasztott fél elemekből, közepes hőtechnikai igényeket kielégítő minőségben. Az elemek óriási színvá­lasztékban, 25×25, 20×20, 15×15 cm hálómérettel, feles és ívelt sarokelemes változatokban készülnek.

Üvegbeton falaknál a következőket min­dig be kell tartani:

  • Az üvegtéglák és a vasalt rácsbor­da max. 3×3 m összefüggő táblát alkothat. A tábla oldalirányban és függőlegesen is dilatál, sőt az egyen­lőtlen külső-belső hőmérséklet ha­tására meg is görbülhet.
  • Az üvegbeton táblának mind a négy peremét olyan U alakú profilba kell befogni, amely hő tágulást és meg-görbülést engedő U alakú béleléssel van ellátva. A hézagok rugalmas szilikon gittel zárhatók.
  • A betonbordák vasait egyik irány­ban sem szabad a keretprofilhoz hegeszteni, vagy azzal összekap­csolni.

Csak mindezt betartva kerülhető el az üvegtörés a homlokzatokon. Belső tér­ben, hő stabil környezetben vagy ahol nincs épületmozgás (födém héjalás stb.) egyszerűbben, dilatálás nélkül is beépíthető az üvegbeton. Az üvegtégla fal bordái osztályozott, minőségi adalékanyaggal kevert beton­ból készülnek, méretük 10-20 mm. Az alkalmazandó acélbetétek 4,2-6 mm átmérőjűek. Hőtechnikai és hangtech­nikai szempontból a fogadófal és az üvegfal közé csillapítóréteget kell helyezni.

Különleges homlokzati üvegfal

9.130. ábra. Különleges homlokzati üvegfal rugalmas, és épületmozgásokat könnyen elviselő kapcsolással a) függőleges metszet; b) vízszintes metszet; 1 edzett biztonsági üvegezés; 2 fogadó fekvő keret; 3 üreges keret; 4 fogadó álló keret; 5 víz­záró profil; 6 belső vízvető profil; 7 lég- (és hőszigetelő) záró profilozás; 8 csavarfejes kap­csolás; 9 üvegfogadó profil; 10 fugázás (mű­gumi); 11 terhelő horgonyprofil; 12 homlokzati álló váz; 13 kapocselem; 14 fekvő heveder; 15 flexibilis csavarkötés; 16 csavarkötés (ja­pán példa).

Homlokzati üvegtégla fal mint burkolat.

9.131. ábra. Homlokzati üvegtégla fal mint burkolat.

Homlokzati üvegtégla burkolat

9.132. ábra. Homlokzati üvegtégla burkolat íves saroklezárással, látszó bordázattal.

Homlokzati üvegtéglafal

9.133. ábra. Homlokzati üvegtéglafal elő­re gyártott keretelemmel, utólagos tábla­beépítéssel a) felső szemöldök; b) káva; c) könyöklőkap­csolat; 1 homlokzati fal; 2 üvegtégla (kettős falú); 3 06 mm betonacél; 4 keresztborda (beton); 5 vasbeton keretborda; 6 kapcsolólap; 7 dübeles kapcsolás; 8 polifoam; 9 porán hő­szigetelés; 10 elasztikus fugázás; 11 káva; 12 rabic réteg; 13 vakolat; 14 könyöklő; 15 kül­ső könyöklő.

Üvegtéglafal és homlokzati fal kapcsolása

9.135. ábra. Üvegtéglafal és homlokzati fal kapcsolása a) fémkeretbe építve; b) csapos bekötéssel; c) vágotthorony-süllyesztéssel.

Üvegtéglafal keretkapcsolás­sal

9.136. ábra. Üvegtéglafal keretkapcsolás­sal 1 üvegtégla; 2 betonvas; 3 beton keretborda; 4 beton álló borda; 5 álló bordapálca; 6 fugázás; 7 csavaros kapcsolás; 8 álló fogadóprofil (U szelvény).

Üvegtéglafal kialakításai

9.137. ábra. Üvegtéglafal kialakításai a) „metszett” sarokkal; b) ívelt felülettel; 1 egész nagyelem; 2 „metszett” véglezáró elem; 3 kiselem; 4 álló borda betonból; 5 álló acél­betét; 6 fekvő acélbetét; 7 acélátkötés; 8 fuga­tömítés (rugalmas dilatáció).