Kültéri burkolatok

Hogyan tervezzük meg térkövek lerakását?

Funkcionális és esztétikai szempontok

Az utak és a terek nemcsak funkcionális feladatokat töltenek be, hanem a kültéri létesítmények dekoratív elemei is. A funkciónak ideális esetben összhangban kell lennie a külső megjelenéssel. A szakszerűen kövezett területek élettartama vetekszik az épületével. Ezért helytelenül takarékoskodnánk, ha erre olcsó, de rosszabb minőségű termékeket használnánk.

A legfontosabb tervezési elvek

Ha teljesen új kövezett területeket kell terveznünk, készítsünk a telekről egy lehetőleg nagy, méretarányos vázrajzot.

Erre a szintkülönbségeket éppúgy be kell jelölnünk, mint a meglevő fákat és cserjéket, és nem utolsó sorban a napsugarak irányát és a környező beépítés tényezőit is. A kövezett utak és terek illeszkedjenek harmonikusan a környezet egészébe. Arányaikban és alakjukban igazodjanak a telek és a ház nagyságához.

A házhoz vezető út szélessége legyen például 120-150 cm. A mellékutakra többnyire 60-80 cm-es szélesség elegendő. A nagyobb szintkülönbségeket lépcsőfokokkal kell könnyebben járhatóvá tenni. A burkolatot a várható igénybevételnek megfelelően válasszuk ki, figyelembe véve annak fajtáját, rugalmasságát, kopásállóságát stb.

Ívelt lépcsőfokok

Az ívelt lépcsőfokokat és a köztük levő pihenőket pontosan kell megtervezni. Ugyanez vonatkozik a felületek felosztására és a választott lerakási mintákra.

Anyagok és lerakási minták

Ügyeljünk arra, hogy a kiválasztott burkolókövek összhangban legyenek a ház stílusával és színével. Nagyon oda nem illő megoldás lenne például, ha modern betonburkolatot fektetnénk egy szecessziós homlokzat elé. Munkánk során a lerakási minták különleges figyelmet érdemelnek. A minták legkülönfélébb változatainak sokasága létezik, ezek a felhasznált anyagot mindig más és más megjelenésben hagyják érvényesülni. Főleg a klinkertéglák lerakási mintájának megválasztása nagy jelentőségű. A minta határozza meg a megjelenést, de a felület terhelhetőségét is. A leggyakoribb minta a futósoros (feles) kötés. Könnyen lerakható és nem kíván kiegészítő köveket. ívek és enyhe kanyarok könnyen megvalósíthatók.

Mutatós díszek

Néha magunk is bebizonyíthatjuk, hogy rendkívülit merészelünk alkotni. Klinkerdarabokból és kavicsokból dekoratív díszeket helyezhetünk el a burkolatmezőben.

Kötés

(Bal) Futósoros (feles) kötés, (jobb) hálós kötés kettős elemekkel (parketta-kötés)

Kötések

(Bal) Halszálkás minta (Z-kötés), (jobb) hálós (vonalas) kötés

Körkörös minta

Az egymásba nyúló körkörös mintákból – méghoz­zá eltérő magasságú síkokon – alkotott burkolat­mezőt gondosan meg kell tervezni, mielőtt a lera­káshoz hozzáfognánk.

Hosszú utakat ívek közbeiktatásával nagyon szépen lazíthatunk

Hosszú utakat ívek közbeiktatásával nagyon szépen lazíthatunk.

Utakhoz és gépkocsibejárókhoz többnyire a halszálkás mintát célszerű választani. A 45°-os szögben lerakott kövek kötése nagyon erős.

Különösen dekoratív hatású a hálós kötés kettős elemekkel (parkettakötés). Ilyenkor két vagy három követ váltakozó irányban rakunk le. Hátránya, hogy kevésbé terhelhető, ezért csak kerti utakhoz vagy teraszokhoz válasszuk.

Ugyanez érvényes az egyszerű hálós (vonalas) lerakási mintára. Ennek további hátránya, hogy nagyon szembeötlő, ha a hézagok nem futnak teljesen egyenes vonalban.

A terhelhetőség megtervezése

Mint már említettük, a lerakási mintának nemcsak optikai jelentősége van. Gépkocsival járható kövezetek esetében a választott mintának döntő hatása van a terhelés megoszlására, a stabilitásra és a zajképződésre.

Alapvetően minden gépkocsival igénybe vett felületen a köveket lehetőleg a fő közlekedési irányra átlósan kell lerakni. A terhelés ilyenkor a köveknek mind a négy oldalára egyenletesen oszlik meg. A kövek a toló- és a forgatóerőket optimálisan fogják fel és a legördülő kocsiabroncsoktól keletkező zajok a lehetséges mértékben csökkenthetők.

A felhasznált kövek magasságának is közvetlen hatása van a felület későbbi terhelhetőségére. Ajánlatos legalább 8 cm magas köveket használni. A gépkocsik abroncsai alatt keletkező gördülőterhek hatására a burkolókövek hajlamosak elfordulni. A már említett átlós lerakás is ez ellen hat. De az oldalsó támaszfelületek is csak akkor elegendők a hatóerők biztosan felfogására, ha a kövek elég magasak ehhez.

Végül pedig a kövek közötti hézagok is nagy hatással vannak a burkolat szilárdságára. A vonatkozó előírások beton burkolókövek, de klinkertéglák esetében is 3-5 mm széles hézagokat írnak elő. Ezt a méretet lerakáskor feltétlenül be kell tartani. Különféle kövek már a gyárban oldalsó távtartókkal készülnek. Ezek arra valók, hogy a lerakást megkönnyítsék. A hézagnak még az is a funkciója, hogy a termelési technikától függő kis méreteltéréseket a kövek között kiegyenlítse. Ezért a távtartókkal ellátott köveket sem szabad „csikorgásig” közvetlenül egymáshoz szorítani. Ehelyett növeljük a közt az előírt 3-5 mm-re.

Abroncsok ereje

Így hatnak a kocsiabroncsok által kifejtett erők a burkolókő oldalfelületeire.

Abroncsok ereje

A távtartó elemekkel ellátott köveket így nem szabad lerakni.

Kövek

(Balra) Így kell kinéznie a helyesen lerakott kövek hézagainak. (Jobbra) A méreteltérések a kövezet ágyazatával kiegyenlíthetők.

Kövek lerakása

A menetirányra keresztben lerakott köveken a tolóerők mindig a kövek két oldalára koncentrálódnak. Átlós lerakáskor az előbbivel ellentétben a köveknek mind a négy oldalát egyforma megterhelés éri. A kövek nem billenhetnek ki olyan könnyen.

Egyedi kövezési munka

Az egyedi kövezési munkák tervezését és elvégzését megkönnyíti, ha a burkolókövek szállítója már fel van arra készülve, hogy számítógépes lerakási rajzot készít.

Hasznos segédletek a kövezéshez

Egy ilyen útburkolatot nem lehet a kódkombinációk és a minták pontos megtervezése nélkül szépen elkészíteni. Nagy burkolókő szállító cégek katalógusában a nehezen lerakható mintákra, például körökre és körszeletekre ilyen mintarajzok találhatók. A rajzot a lerakáshoz használhatjuk és a szükséges anyagot is eszerint rendelhetjük meg.