Kültéri burkolatok

Teraszok burkolása klinkertéglákkal

Az alépítmény

A klinkertéglák alépítménye akkor lesz szakszerű, ha előbb a termőtalajt hordjuk le és későbbi újrafelhasználáshoz tároljuk. Ezután a földet úgy készítjük elő, hogy fagymentes és teherbíró legyen.

Ehhez rendszerint egyengetni és tömöríteni kell. Csak ezután helyezzük rá az alépítményt, amelynek vastagsága attól függ, hogy a kész burkolat milyen magasan helyezkedik el majd a föld fölött. Az alépítmény a szintkülönbségek kiegyenlítésére (feltöltésre) és a teher elosztására szolgál.

Erre a célra durva kavicsból álló keveréket választunk, amelyet rétegekben helyezünk el és tömörítünk. Az alépítmény teljes vastagsága mintegy 50 cm. Az ömlesztett anyagok tömörítésének mértéke – az itt bemutatott példában használt kavicskeverék esetében is – kb. 30 %. Ha az ömlesztett anyagok durva szemcséjűek, arra kell ügyelnünk, hogy a szemnagyság felfelé csökkenjen, és hogy az egyes lerakott rétegek vastagsága közel egyenlő legyen.

Így elkerülhetjük, hogy a feltöltés később különböző mértékben ülepedjen. A lerakott kavicskeverék rétegenkénti elegyengetéséből és tömörítéséből jön létre az úgynevezett durva tükör.

Burkolás

Lépések:

  1. Az építési terv alapján kell a terasz helyét kitűzni.
  2. Az egyenetlenségeket durva kaviccsal egyenlítjük ki, ezáltal teherbíró alépítményt kapunk.
  3. A kilépési helytől kiindulva határozzuk meg a későbbi burkolat végleges magasságát.
  4. Az alépítményt vibrátorral rétegenként tömörítjük, és felületét elegyengetjük. Így jön létre a durva tükör.

A szegély kialakítása

Miután a terasz alépítményét a leírt módon elkészítettük, a szegélyt rakjuk le. Ez adja meg a későbbi burkolat keretét. A szegély téglasorát pontosan a burkolat végleges magasságára kell beállítani. A burkolat lerakási mintájának ebbe a keretbe pontosan be kell illenie. A szegély most már a burkolatot oldalról rögzíti és megakadályozza a burkolatmező szélső tégláinak eltolódását a burkolat lerakása és használata közben. A szegély klinkertégláit sovány betonba rakjuk, például téglasorként élükre állítva.

Külső oldalukról a köveket soványbetonnal rögzítjük. Ha azt akarjuk, hogy a burkolás későbbi menetében minél kevesebbet kelljen vágnunk, és szép mintát kapjunk, a szegély belső oldalának a távolságát – például a ház falától előbb határozzuk meg úgy, hogy próbaképpen klinkertéglákat rakunk le 3-5 mm-es hézagokkal. Ezzel elérjük azt, hogy a téglákat vágás nélkül teljes szélességükkel, ill. hosszúságukkal rakhatjuk le. A szegéllyel határolt felületen ezután legalább 10 cm vastag hordozóréteget helyezünk el, így határozzuk meg a szegély távolságát a házfaltól.

Így határozzuk meg a szegély távolságát

Így határozzuk meg a szegély távolságát

Burkolás

A szegély helyén az alépítményt még egyszer tömörítenünk kell.

Burkolás

A szegély klinkersora alá földnedves habarcsból ágyazó réteget készítünk.

Burkolás

Ezt zsinór mellett a kívánt magasságra húzzuk le.

Burkolás

Az első téglát élére állítva habarcságyba nyomjuk.

Burkolás

Végül vízmértékkel megigazítjuk.

Burkolás

A kövezőkalapáccsal a téglákat zsinór mellett beütögetjük a habarcsba.

Burkolás

Helyzetüket vízmértékkel ismételten ellenőrizzük.

Burkolás

A téglákra keresztben fektetett vízmértékkel igazítjuk ki a szegély utolsó egyenetlenségeit.

Burkolás

Ha a habarcs kissé meghúzott, hézagoló vassal kitöltjük a hézagokat.

Burkolás

A szegély külső oldalát habarccsal támasztjuk meg.

Burkolás

Ha a még friss habarcsmaradékok gondosan lesöpörjük, a téglákon nem maradnak cementfoltok.

Kész a szegélyBurkolás

Amikor a szegély már áll, zsinórokat feszítünk ki – A hordozórétegnek a zsinórokhoz mért távolsága mindenütt egyforma legyen.

Burkolás

A zsinórokhoz viszonyítjuk a burkolat hordozórétegének magasságát.

Burkolás

A hordozórétegnek a zsinórokhoz mért távolsága mindenütt egyforma legyen.

Burkolás

A hordozóréteget rázógéppel tömörítjük és egyengetjük.

Burkolás

Még egyszer és utoljára kifeszítjük a zsinórokat, hogy az ágyazó réteg ma­gasságát is meghatározhassuk.

Burkolás

Ágyazatnak finom murvát terítünk el a hordozórétegen.

Burkolás

A murvába ideiglenesen fektetett csövek vezetősínként szolgálnak az ágyazat lehúzásához.

Burkolás

Az öles lécet a csövek fölött egyenlete­sen elhúzzuk.

Burkolás

A házfallal párhuzamosan is csöveket fektetünk a murvába.

Burkolás

Lehúzás után az ágyazó réteg a kert felé enyhén lejt.

Vastagsága legalább 10 cm legyen. A hordozóréteg osztja el a burkolat által továbbított terheket az alatta fekvő rétegekre, illetőleg az altalajra. A hordozóréteg legyen vízáteresztő, hogy a burkolat hézagain átszivárgó csapadékot elvezethesse. Az ásványi keveréket rétegenként mintegy 1,5-2 %-os lejtéssel tömörítjük.

Burkolás

Ahol a burkolt rész keskeny, a szegélydeszkát használjuk lehúzáshoz.

Burkolás

Végül a murvát rázógéppel tömörítjük.

Burkolás

Az alépítmény és a szegély metszete. A kert 1,5-2 %-os lejtést kell készíteni.

Tömörített ágyazó réteg

Ilyen a lehúzott és tömörített ágyazó réteg a klinker­téglák lerakása előtt.

A hordozóréteg magassága, az ágyazó réteg vastagsága (kb. 3 cm) és a választott klinkertéglák magassága együttvéve ne haladja meg a burkolat felső szintjének a durva tükörtől mért magasságát. Az említett rétegek felszínének kialakításakor a háztól a kert felé kb. 1,5-2 %-os lejtést kell figyelembe vennünk. Hogy a szegélytéglák ne fagyjanak ki, hézagaikat habarccsal kell kitölteni. Ekkor a víz nem juthat közéjük. A friss habarcsmaradványokat a cementfoltok elkerülésére le kell sepernünk.

A hordozóréteg

Most a zárt szegélyen belül a hordozóréteget helyezzük el. Ez 0-45 mm közötti, megfelelő szemcseeloszlású anyagból készüljön, vastagsága legalább 10 cm legyen. A hordozó­réteg osztja el a burkolat által továbbított ter­heket az alatta fekvő rétegekre, illetőleg az altalajra. A hordozóréteg legyen vízáteresztő, hogy a burkolat hézagain átszivárgó csapa­dékot elvezethesse. Az ásványi keveréket rétegenként mintegy 1,5-2 %-os lejtéssel tömörítjük

Az ágyazó réteg

A zárt szegélyen belül az elegyengetett hordozórétegre most már utolsó rétegként a klinkertéglák ágyazatát helyezzük el. Ehhez 2-5 mm-es szemcsenagyságú zúzalékhomokot (murvát) használunk. Az anyag mennyiségét úgy kell kiszámítanunk, hogy a tömörített réteg vastagsága ne haladja meg a 3 cm-t.

Az ágyazó réteg felszíne akkor lesz teljesen egyenletes, ha az anyagot előbb gondosan beállított vezetősínek (csövek) között lehúzzuk. A csöveket a megkívánt 1,5-2 %-os lejtéssel helyezzük a murvába. Nagyon ügyeljünk arra, hogy a kész ágyazat felszíne olyan magasan feküdjön, hogy a későbbi a burkolat végleges tömörítése után mintegy 10 mm-rel emelkedjenek a szegély fölé. így a felszíni víz akadálytalanul lefolyhat.

Az ágyazó réteg

Az első sorokat halszálkás kötésben lefektetjük.

A burkolat szerkezete

A burkolat szerkezete: talaj, kiegyenlítő feltöltés, hordozóréteg, murvából készített ágyazó réteg, burkolótéglák.

Hézagok

A hézagok futásának irányában két zsinórt feszítünk ki a ház falával párhuzamosan.

Burkolás

A zsinórokat a terasz ellenkező oldalán ideiglenesen kövekkel rögzítjük.

A klinkertéglák lerakása

Ha a különböző árnyalatú klinkertéglák egyenletes és természetes színhatását óhajtjuk elérni, mindig több raklapból kell a téglákat kivennünk és összekeverve bedolgoznunk. A lerakást a szilárdított széleken kezdjük (szegélyek, falak, lépcsőfokok mellett). Előbb csak néhány sort fektetünk le, ill. a ház falával és a szegéllyel párhuzamosan zsinórokat feszítünk ki a terasz szemközti végéhez, csak egy kis területet burkolunk a kívánt kötésben. Ezzel a hálót rögzítettük és zsinórokkal visszük át a hátralevő burkolandó területre.

Az itt mutatott esetben a terasz végénél, a teraszajtótól jobbra kezdünk. Mihelyt kb. egy négyzetméter klinkertéglát a szegélyhez és a ház falához gondosan csatlakozva leraktunk, A klinkertéglák fektetésekor különösen fontos, hogy közöttük 3-5 mm-es, egységes hézagot hagyjunk.

Ha a téglákon távtartó dudorok is vannak, egy kiegészítőtávot akkor is be kell tartani, hogy később elegendő homokot lehessen bemosni. Ettől kapja ugyanis a burkolat a végső szilárdságát. A szélekhez szükséges kiegészítő darabokat kézi sarokcsiszolóval (gyémántlappal) vagy különleges kővágó fűrésszel (nedves vágással) vágjuk ki.

Burkolás

Állítsuk be a zsinórok közötti távolságot.

Burkolás

Rakjunk le újabb téglákat. A zsinórokra merőlegesen a vezetőirányt öles léccel ellenőrizzük.

Burkolás

A téglák lerakásakor a zsinórokhoz iga­zodjunk.

Burkolás

Közben mindig ügyeljünk a 3-5 mm-es hézag betartására.

Burkolás

Halszálkás minta lerakásakor a szélekre fél téglák is kellenek.

Burkolás

Már rövid idő alatt a terasz felületének nagy részét klinkertéglákkal borítottuk.

Burkolás

Ahol a ház fala a terasszal 45°-os szöget zár be, kiegészítő darabokat kell vágni.

Burkolás

A vágás helyét pontosan jelöljük be a kiegészítő darabokon.

Burkolás

Burkolóiparosok, kövek vágására gyémánt élű körfűrészt használnak.

Burkolás

Vágáskor a fűrészlapot vízzel hűtik a vágóél kilágyulása ellen.

Burkolás

A kiegészítő darabokat a fal felé is 3-5 mm-es hézaggal kell lerakni.

Burkolás

A darabokat egymás után lerakva zárjuk a szélső területet.

Burkolás

Ha pontosan vágunk, a fal mellett egyenletes hézag marad.

Burkolás

Ahol a teraszra kilépünk, egy téglát sarkosan kell kivágnunk.

Burkolás

Halszálkás kötésben a klinkertéglák változó színezése különösen jól érvényesül.

Burkolás

Végül a burkolatot a hézagtöltő anyaggal rögzíteni kell.

A hézagok töltőanyagának bemosása

Mielőtt a kész burkolatot rázógéppel tömörítenénk, 0-2 mm-es szemnagyságú zúzalékhomokot mosunk a hézagokba. Ezt a vibrációs tömörítés után megismételjük.

Megigazítás

A hézaghomok bemosása előtt még utoljára igazíthatunk a hézagok futásán. Ehhez vakolókanalat vagy ásót

A burkolat lerakása

A burkolat lerakása és a hézagok futá­sának ellenőrzése, ill. kiegyenlítése után feltöltjük a hézagokat.

Fugázás

A hézagok futásához képest rézsútosan seperjük be a finom murvát (szemnagy­sága 1-3 mm).

Hézagok

Ezt követően a finom murvát vízsugárral a hézagokba mossuk be.

A felület többszöri seprésével

A felület többszöri seprésével a hézagok megtelnek. A felesleges anyagot a vibrá­ciós tömörítés előtt.

Burkolás

A klinkertéglák felületének védelmére, a rázógépre műanyagkötényt helyezünk.

Rázógép

A rázógépet közepes frekvenciára állítjuk be.

Tömörítés

A felületet egyenletesen tömörítjük.

Tömörítés

A rázógéppel a felület szélén és a házfal mentén is elhaladunk.