Lakás komfort

Komfortos lakás kialakítása, de hogyan?

Az utóbbi évek egyik legmeglepőbb felismerése volt, hogy a technikának az autótól a mikrohullámú sütőig, a számítógéptől az elektronikus játékokig terjedő megjelenési formáival való mindennapos találkozás ellenére sokan egyáltalán nem voltunk felkészülve arra, hogy lakásunk belső levegő- és hőmérsékletviszonyaira helyesen reagáljunk.

Ebből számtalan nedvesség okozta kár és penészfolt származott. Az a napjainkban elterjedt nézet, amely hajlamos a problémákra egyszerű választ adni, ha­marosan itt is megtalálta a „megoldást”: szellőztet­ni és szellőztetni – figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a helytelen szellőztetés hőveszteséget okoz, az energiának ezt az elpocsékolását pedig egyáltalán nem engedhetjük meg magunknak.

Fi­gyelmen kívül hagyva továbbá azt is, hogy a dolog egyáltalán nem kizárólag a szellőztetésen múlik, hanem a jelenség előidézésében egész sor épületfizikai és építészeti tényező is közrejátszik. Más­képpen nem érhető el az a hosszú távú célkitűzés, hogy egészséges klímájú helyiségekben lakjunk.

A lakás napjainkban természetesnek tekintett kom­fortja ugyanis nagyobb követelményeket támaszt a lakásban élőkkel szemben, mint amilyenekkel a régebbi, egyszerű lakásviszonyok között nagyszü­leink találkoztak.

Minden ház energetikai egységet alkot.

  • Ha a tulaj­donos a külső fal hőszigetelését tökéletesíti, de a régi üvegablakokat meghagyja: vajon hogyan kép­zeli, hogy fűtése ettől takarékosabb, belső klímája pedig kellemesebb lesz?
  • Vagy, ha az ablakokat ki­cseréli, a hőáteresztő külső fal utólagos szigete­lését azonban megspórolja?
  • Vagy: hogyan akar a háztulajdonos, hogyan akar­nak a lakók egészséges belső mikroklímát terem­teni, ha nem tudják a belső levegő nedvesség­tartalmát szabályozni, és a levegőszennyező anya­gokat elvezetni?

Ezek az ismeretek azért fontosak, mert mindennapi életünk 80 %-át zárt helyiségekben töltjük. Ezért fontos, hogy higiénikus és gazdaságos viszonyo­kat teremtsünk magunknak. Természetes szellőzés az ablakon keresztül, vagy mesterséges szellőztetés?