Kültéri munkák

A külső vakolás lépései

Saját kezűleg felhordani a külső vakolatot? Miért ne? Ha a követ­kező oldalakon teljes részletes­séggel bemutatott lépések szerint járunk el, semmilyen hiba nem fordulhat elő. Sok olyan amatőr építkező van, aki az épületet szer­kezetileg gond nélkül felhúzza, a belsőépítészeti és épületgépészeti munkákkal is sikerrel megbirkózik, a külső vakolásnak azonban meg­lepő módon még a gondolatába is beleborzong. Pedig ez a munka különösen alkalmas azoknak, akik saját kezű munkájukkal szeretnének pénzt megtakarítani. A vako­lást ugyanis a házba való beköl­tözés után is el lehet végezni, legyen szó akár hőszigetelő vakolatról akár a hagyományos formájúról.

Ebben a munkában éppen az a szép, hogy azt az idő szorítása nélkül lehet végezni. Nem szabad ugyanis megfeledkeznünk arról, hogy az ezermester építkezőknek általában nincs szivattyúval el­látott vakolatkeverő gépük, ezért a kitartásra nagy szükségük van. A külső vakolást ugyanakkor a le­hető leggondosabban kell végezni, hiszen a falaknak ez a védőrétege az, amelynek a házat a forróságtól és a fagytól, a jégveréstől és az esőtől meg kell védenie. A követ­kező oldalakat ezért gondosan tanulmányozzuk át, és csak azután bontsuk fel az első zsák külső vakolatot.

Sok kis felület: a vakolat mint kirakós játék

Előkészítése

Az összefüggő külső felületekre kerülő fedővakolatot mindig egy ütemben kell felhordani, mert a munka közbeni megszakítások csúnya átmenetek formájában örökre meglátszanak a ház falán.

Ezt a problémát egy kis ügyes­kedéssel könnyűszerrel meg tudjuk kerülni. Munkánk meg­könnyítésére tagoljuk a homlokzatot több részfelületre. Elképzelhető pl., hogy egyes részeket fával is burkolhatunk. Ezek között azután aránylag kis vakolatmezők maradnak, amelyeket egymás után, kényelmesen meg lehet munkálni. így gyakrabban tarthatunk szünetet.

A jobb oldalon néhány ötlet látható a homlokzat felosztására. A tervezés fázisában készítsünk házunk homlokzatáról néhány másolatot és a kirakós játék módszerét követve igyekezzünk a végleges megoldást megtalálni. Segít­ségként lapozzuk fel a következő feje­zetet. Ott megtudhatjuk, hogyan kell a homlokzatot (vagy akár annak csak egyes részeit) szakszerűen faburkolat­tal ellátni.

Fontos, hogy a faburkolatot csak a vakolás után rakjuk fel. Ez alól kivételt képeznek a szarufák között az eresznél elhelyezett deszkák. Ez a néhány desz­ka közvetlenül a tető alatt ugyanis jelentősen megkönnyítheti a munkát. A vakolatot így nem kell körülménye­sen a szarugerendák körül, majd egészen az eresz- vagy oromdeszkázatig felhúzni, mert az időjárásnak ellenálló, lazúrozott deszkák sarkok és élek nél­kül, egyenesen határolják a vakolatot.

A munka kezdete előtt azonban még el kell döntenünk néhány dolgot és bizonyos előkészületeket is meg kell tennünk.

Kétrétegű vagy háromrétegű vakolat?

Felmerül az a kérdés, hogy két vagy három rétegben vakoljunk-e. Ha a falazatra először az alapvakolatot hordjuk fel és erre kerül azután a struk­turált fedővakolat, akkor kétrétegű vakolatról beszélünk. Speciális alapok esetében azonban, pl. a tömör beton­oszlopok vakolat alá kerülő részének külső burkolására vagy tömör tetők szélének borítására alkalmazott fafor­gács építőlapoknál (OSB-lapoknál), a tapadás javítására általában fröcskölt cement alapvakolatra is szükség van. Az ilyen vakolatrendszereket három­rétegű vakolatnak is szokták nevezni, amelynek rétegei: a tapadást javító fröcskölt vakolat, az alapvakolat és a strukturált fedőréteg. A fröcskölt alapvakolat azonban szigorúan véve nem tekinthető vakolatrétegnek, in­kább az alap előkészítéséhez lehet sorolni.

Olyan vakolatot válasszunk, amely alkalmas az adott falhoz. Alapszabály, hogy a rétegeknek kifelé mindig egyre „puhábbnak” kell lenniük.

A fedővakolatnak bizonyos mér­tékig rugalmasnak kell lennie, hogy egyrészt károsodás nélkül elviselje a hőmérséklet ingadozásait, másrészt a falazat kisebb (ülepedésből, zsu­gorodásból adódó) mozgásait is ki tudja egyenlíteni. Emellett a vakolat legyen víztaszító, egyben azonban páraáteresztő (a vízgőz diffúzióját megengedő) is.

Pórusbeton, tégla és egyéb falazó-anyagokhoz is alkalmas a mészcement alapú hőszigetelő vakolat. Jellemzője, hogy a felhasználásra kész keverék adalékul parányi polisztirol-golyócskákat is tartalmaz.

Ahogyan a belső vakolásnál tettük, a meglazult részeket és a port vakolás előtt a homlokzatról is el kell távolítani. A kiálló habarcsmaradványokat leg­jobb kalapáccsal leverni. Ezután partvissal az egész homlokzatot seperjük le. A vakolat alapja legyen szilárd, teher­bíró, fagymentes és száraz.

A falazóelemek látható helyre ke­rült fogónyílásait, a különböző hornyo­kat, továbbá a nyers külső falon lévő egyéb hibahelyeket a vakolás előtt tölt­sük ki. Ehhez a falazóelemek gyártói által kimondottan erre a célra forga­lomba hozott javítómasszát használ­hatunk, de a célra külső vakolat (alap­vakolat) is megfelel.

A vakolás előkészületei közé tartoz­nak a külső villanyszerelési munkák is. Ez az utolsó pillanat, amikor a csengő, a kaputelefon, a világítási kapcsoló, a dugaszolóaljzatok és a külső világítás vezetékeit még el lehet helyezni.

Szintén feltétlenül a vakolás előtt kell helyükre tenni az ablakpárkányo­kat, amennyiben az eddig még nem történt volna meg. A tömör kő- vagy betonlapokat trasszcement-habarcs rétegbe fektetjük bele. Ha belül is kő ablakpárkányok vannak, ezeket a külső kőlapokat a belsőktől hőszigetelő réteggel termikusan (hőtechnikailag) válasszuk el, ellenkező esetben ener­giarabló hőhidak keletkeznek

Gyakran használunk alumínium ablakpárkányokat. Ezeket alulról kell bedugni az ablakelemek erre kialakí­tott hornyaiba, majd rozsdamentes speciális csavarokkal is oda kell erő­síteni, így az időjárásnak ellenálló kötést kapunk. Pontosan ugyanígy kell az ajtóelemekre is felszerelni a küszöb­lemezeket. Fontos, hogy a védőfóliát még ne húzzuk le. Ha az már megsérült vagy teljesen elveszett, akkor az ablak leragasztása során az ablakpárkányt is csomagoljuk be.

Összefüggő felület

 

Az összefüggő falfelületeket egy ütemben kell bevakolni – ez nagyon fárasztó lehet. A munkát megkönnyíti, ha a nagy falfelületeket megosztjuk vagy…

A felület egyes részeit fával burkoljuk.

 

…kisebbé tesszük, pl. úgy, hogy a felület egyes részeit fával burkoljuk. A homlokzat megmaradó, kisebb felületeit azután a laikus is kényelmesen, egyedül be tudja vakolni.

Egy másik ügyes fogás

Egy másik ügyes fogás: tegyünk a szarufák kiálló végei közé deszkaborítást, ezzel megtakaríthatjuk a közöttük lévő falszakasz körülményes vakolását.

Az alumínium ablakpárkányok

Az alumínium ablakpárkányokat még a vakolás előtt csavarozzuk fel, a védőfóliát azonban csak a külső vakolás befejezése után húzzuk le.

A vakolat alapja legyen szilárd

A vakolat alapja legyen szilárd, teherbíró, fagy­mentes és száraz. A meglazult részeket és a kiálló habarcsmaradványokat kalapáccsal verjük le.

Ezután partvissal seperjük le az egész homlokzatot

Ezután partvissal seperjük le az egész homlokzatot. Ez az utolsó pillanat, amikor a csengő, a külső világí­tás és a dugaszolóaljzatok vezetékeit elhelyezhetjük.

Csaphornyos profilozás

A legtöbb falazóelem nútféderes kialakítással (csaphornyos profilozással) illeszkedik egymásba. A kiálló „csapokat” fűrészeljük vagy csiszoljuk le.

A következő lépés a homlokzaton lévő fogónyílások javítása

A következő lépés a homlokzaton lévő fogónyílások, hornyok és egyéb hibahelyek kitöltése. Ehhez a mun­kához speciális javítómassza alkalmas, amelyet…

Javítás

…a falazóelemek gyártói hoznak forgalomba. Ehelyett külső vakolatot (alapvakolatot) is keverhe­tünk és azzal is kitölthetjük a folytonossági hiányokat.

Takarékos megoldás: külső ablakpárkányok készítése cementhabarcsból

Különösen olcsók a helyszínen saját kezűleg betonozott ablakpárkányok. Először erősítsük fel a falra dübelekkel a zsaluzatot. Az ablakpárkány kész állapotban 6-8 cm-nyit álljon ki a falból. Vastagságát tetszőlegesen meg­állapíthatjuk (de legalább 5 cm vastag legyen). Figyelem: ne feledkezzünk meg a vízorr elkészítéséről! Ez meg­akadályozza, hogy az esővíz a falon vé­gigfolyva piszokcsíkot hagyjon maga után. Elkészítéséhez a zsaluzat fenék­deszkájára tegyünk egy végigfutó, há­romszög keresztmetszetű lécet.

A zsaluzatot ne szegezzük: csava­rokkal erősítsük össze. így a zsaluzó-deszkákat a kiöntött darab megsértése nélkül el lehet távolítani és az öntőfor­mát többször is fel lehet használni.

Amikor a zsaluzat készen van, belül­ről tisztítsuk ki. Ragasszuk le az ab­lakot, a szomszédos falazóelemeket nedvesítsük meg, majd töltsük be a cementhabarcsot vagy betont (jól tö­mörítsük!). Ha befestjük az ablakpár­kányokat, azok a homlokzat hangsúlyos díszítőelemeivé válnak. Ha kavicsada­lék helyett kőzúzalékot és kőport hasz­nálunk, akkor műkövet is készíthetünk, amelyet elkészülte után le kell csiszol­ni, polírozni.

A homlokzat összes olyan részét (pl. ablakok, ajtók, de a tetőre már fel­szerelt faburkolat is), amelyet védeni akarunk a vakolás közben előforduló szennyeződéstől, gondosan le kell ra­gasztanunk. Ehhez erős fóliát alkal­mazzunk, amely sérülés nélkül elviseli a szelet és az esőt is.

Csak szaküzletekben kapható, spe­ciális festőszalagot használjunk, ezt később könnyen és maradéktalanul el lehet távolítani. A krepp ragasztósza­lagok erre a célra nem alkalmasak.

Jó tanács

Állványozás: A tetőfedésnél alkalmazott állvány munkapadozat és védőállvány (le­zuhanás elleni védelem) is egyben. Az ilyen állványokat fémből kell készíteni (fém állványrendszerek). Ha az állvány kizárólag a munka­padozat szerepét tölti be, mint a vakolási munkáknál, akkor falétrás állvány is elegendő, amelyet köl­csönözni lehet, vagy az állvány­kölcsönzőknél használtan olcsón meg is lehet vásárolni.

Állványozás
Ha a külső vakolatot több lépésben hordjuk fel, akkor általában 3-4 létra és 10-15 palló elegendő. Az állvány felépíté­sét csak szakemberek végezhetik! Ügyeljünk arra, hogy az állványt teherbíró alapra állítsák fel és az eldőlés vagy elcsúszás ellen bizto­sítva legyen. Külső falon vakolási munkát állvány nélkül csak akkor szabad végezni, ha a kis magasság miatt a lezuhanás veszélyétől nem kell tartani. Mintegy 3 m falmagasságig elegendő egy állványbakokból és 3-4 pallóból összeállított munkapadozat.

Alapozás, erősítő szövethálók, sarokprofilok elhelyezése

A legtöbb vakolatot előzetes alapozás nélkül fel lehet hordani. Még olyan, kifejezetten pórusbetonhoz való vako­latok is vannak, amelyek az itt jellemző erős szívóhatás ellenére sem igényel­nek alapozást. Ha viszont pórusbeton falazathoz valamilyen szokásos külső vakolatot választunk, alapoznunk kell. Erre az ún. kiégés elleni védelemre azért van szükség, hogy az alap ne vonja el túl gyorsan a vizet a frissen fel­hordott vakolatból. Ezzel megelőzhető a vakolat megrepedezése. A vakolatot és az esetleg szükséges alapozást az adott falazatnak megfelelően kell kiválasztani.

Az alapozó felhordását falecsettel vagy hengerrel nagyon lelkiismeretesen végezzük. Túl kevés alapozó még re­pedéseket is okozhat, a túl bőségesen alkalmazott anyag viszont csökkentheti a vakolat tapadását. Ha betartjuk a használati utasítást, elsőrangú alapo­zást kapunk. A fehér pórusbetonhoz festék pigmentet tartalmazó alapozót használjunk. így pontosan látható, hogy az alapozót mely felületekre hordtuk már fel.

Ha az épület homlokzatán faforgács építőlapok (OSB-lapok) is vannak, akkor a tapadás javításához azok teljes felületérc fröcskölt cement alapvakola­tot kell felhordani. A habarcsot laza csuklómozdulattal kell az építőlapra rácsapni; ezt bizony csak némi gyakor­lással lehet megtanulni! Ne essünk két­ségbe, ha eleinte több habarcs esik le, mint amennyi megtapad.

A nagy kiterjedésű tapaszolt része­ket, valamint a folytonos falfelület megszakításait (pl. redőnyszekrényeknél vagy a fröcskölt cementvakolattal bevont építőlapoknál) szövethálóval kell megerősíteni, ez legalább 10 cm-nyire a csatlakozó falfelületre is simul­jon rá. Ezzel megakadályozható, hogy a vakolat megrepedjen.

Végezetül fémprofilokkal határol­juk le a vakolandó falfelületeket. A ház sarkaihoz és az ablakmélyedések külső éleihez V keresztmetszetű profilok (sarokvédő sínek) kaphatók.

A fal sarkain egymástól mintegy 20-30 cm távolságra helyezzünk el habarcscsomókat és a profilokat nyom­juk bele a friss masszába. Vízmértékkel azonnal állítsuk be azokat. Ügyeljünk arra, hogy a homlokzaton elhelyezett és a vakolat vastagságát meghatározó összes profil egy síkba kerüljön (ezt kitűző zsinórral is ellenőrizzük).

Sor- és ikerházaknál a házrészeket elválasztó hézag mentén a vakolatot is meg kell szakítani. Ebből a célból egy­mástól mintegy 1 cm távolságban fek­tessünk le sarokprofilokat. A hézagot később majd záró profillal takarjuk le.

Ahol a vakolatot a sík falon meg kell szakítani (pl. azokon a részeken, ame­lyek majd faburkolatot fognak kapni), L keresztmetszetű vakolathatároló sí­neket alkalmazunk. Ennek rövidebb szára határozza meg a vakolat vastag­ságát, ami általában 10-15 mm. Az ilyen L sínek a vakolat lábazat menti, alsó lezárására is nagyon jól használ­hatók. Az L profilokat is habarcscsomókkal lehet rögzíteni. Csak műanyaggal bevont élű, horgany­zott védőprofilokat használjunk. így sokáig nem lesz gondunk a homlokza­ton megjelenő, csúnya rozsdafoltokkal. Emellett a fehér műanyag élek a fehér nemes vakolatban alig látszanak.

Érdemes tudni: Ha kevésbé vagyunk gyakorlottak a sarokvédő sínek elhelyezésében, a „szabadkézi” beállítás nehézséget okozhat. Segíthetünk magunkon, ha a leszabott profilokat először szegek­kel erősítjük fel a falra. Helyzetüket vízmértékkel ellenőrizzük és végezzük el az esetleges igazításokat. A vég­leges rögzítést adó habarcsot csak akkor hordjuk fel, amikor már az összes profil a helyére került és pon­tosan egy síkban van. A habarcs tel­jes megkötése után a szegeket távo­lítsuk el.
Külső ablakpárkányokat cementhabarcsból nagyon olcsón magunk is készíthetünk.

Külső ablakpárkányokat cementhabarcsból nagyon olcsón magunk is készíthetünk. Mindenekelőtt…

A deszkákat vízmértékkel állítsuk be.

…a zsaluzatot csavarozzuk rá a falra. A deszkákat vízmértékkel állítsuk be.

A zsaluzat fenékdeszkáján elhelyezett háromszög keresztmetszetű léccel alakítjuk ki a vízorrt

A zsaluzat fenékdeszkáján elhelyezett háromszög keresztmetszetű léccel alakítjuk ki a vízorrt.

A falazat felfekvési felületét gondosan keféljük le. Ezután csavarozzuk fel a zsaluzat...

A falazat felfekvési felületét gondosan keféljük le. Ezután csavarozzuk fel a zsaluzat…

A zsaludeszkákat ne szegezzük, hanem csavarozzuk.

…utolsó darabját is. A zsaludeszkákat ne szegezzük, hanem csavarozzuk. Így…

A betonozás előtt az ablaktokot ragasszuk le ragasztószalaggal

…az öntőforma többször is használható. A betonozás előtt az ablaktokot ragasszuk le ragasztószalaggal…

a zsaluzatot és a falat is nedvesítsük be

…majd a zsaluzatot és a falat is nedvesítsük be.

A cementhabarcsot (vagy betont) keverjük meg és kisebb adagokban kanalazzuk be a zsaluzatba

A cementhabarcsot (vagy betont) keverjük meg és kisebb adagokban kanalazzuk be a zsaluzatba.

A habarcsot a vakolókanállal szurkálva tömörítsük

A habarcsot a vakolókanállal szurkálva tömörítsük, hogy az…

Végül a simítóval gondosan simítsuk el.

…hézagmentesen kitöltse a zsaluzatot. Végül a simítóval gondosan simítsuk el.

A zsaluzat oldalát már a következő nap eltávolíthat­juk. Az éleket csiszoljuk meg.

A zsaluzat oldalát már a következő nap eltávolíthat­juk. Az éleket csiszoljuk meg.

A szürke ablakpárkányt a vakolás befejezése után akár be is festhetjük.

A szürke ablakpárkányt a vakolás befejezése után akár be is festhetjük.

A faforgács építőlapok (OSB-lapok) teljes felületére fröcskölt cement alapvakolatot kell felhordani.

A faforgács építőlapok (OSB-lapok) teljes felületére fröcskölt cement alapvakolatot kell felhordani.

Ha nem pórusbetonhoz való, speciális vakolatot használunk, a pórusbeton építőelemeket alapozni kell.

Ha nem pórusbetonhoz való, speciális vakolatot használunk, a pórusbeton építőelemeket alapozni kell.

A koszorú, a redőnyszekrények és a homogén falfelület...

A koszorú, a redőnyszekrények és a homogén falfelület…

...egyéb megszakításai fölé szövethálót feszítünk

…egyéb megszakításai fölé szövethálót feszítünk (ez megakadályozza a vakolat megrepedését).

Ha az épületszerkezet egységesen azonos anyagból készül

Ha az épületszerkezet egységesen azonos anyagból készül (pl. az itt bemutatott esetben a falazóelemek, áthidalók, födémszegélyek anyaga egységesen pórusbeton), akkor nincs szükség erősítő szövethálóra.

Az összes olyan részt, amelyet a vakolással járó szennyeződés ellen védeni akarunk, ragasszuk le...

Az összes olyan részt, amelyet a vakolással járó szennyeződés ellen védeni akarunk, ragasszuk le…

…kifejezetten erre való festőszalaggal. Kreppszalag erre a célra nem alkalmas.

…kifejezetten erre való festőszalaggal. Kreppszalag erre a célra nem alkalmas.

A sarkokon, egymástól 20-30 cm távolságban helyezzünk el habarcscsomókat...

A sarkokon, egymástól 20-30 cm távolságban helyezzünk el habarcscsomókat…

...és a sarokvédő síneket nyomjuk bele a friss masszába.

…és a sarokvédő síneket nyomjuk bele a friss masszába.

A profilokat vízmértékkel úgy állítsuk be, hogy...

A profilokat vízmértékkel úgy állítsuk be, hogy…

...mind egy síkba essenek

…mind egy síkba essenek (kifeszítő szintezőzsinórral ellenőrizzük). A zsinór a vakolat majdani felületét jelöli ki.

Kiugró épületrészeknél minden élre kerül egy-egy sarokprofil.

Kiugró épületrészeknél minden élre kerül egy-egy sarokprofil.

A vakolat lábazattal vagy faburkolattal határos szélét L profilokkal zárjuk le.

A vakolat lábazattal vagy faburkolattal határos szélét L profilokkal zárjuk le.

Az iker- vagy sorházak elválasztó hézagait a külső vakolatban is ki kell alakítani.

Az iker- vagy sorházak elválasztó hézagait a külső vakolatban is ki kell alakítani.

Ha jó az idő, kezdhetjük is a munkát!

Vakolás előtt feltétlenül hallgas­suk meg az időjárás-jelentést! Vakolás szempontjából az idő­járási viszonyok akkor optimá­lisak, ha a külső hőmérséklet 10-15 °C közé esik, az ég kissé felhős és szélcsend van.

Nagyon ritkán fordul elő, hogy a vakolást ideális időjárási fel­tételek mellett tudjuk végezni. Néhány alapvető szabályt azonban külső falak vakolásakor mindenképpen tartsunk be. Nagy hőségben és csikorgó hidegben állítsuk le a vakolást. Konk­rétan ez azt jelenti, hogy 30 °C fölött és 5 °C alatt ne dolgozzunk. Változékony időjárás esetén is jobb. ha várunk. Egy hirtelen jött, heves zápor lemos­hatja a friss vakolatot a falról.

Miközben az 5 °C és 10 °C közötti tartományban már minden gond nél­kül kezdhetjük a munkát (az azonban fontos, hogy a vakolat alapja se legyen fagyott), 20 °C fölött már nem ilyen egyszerű a helyzet. A vakolással ugyanis mindig „meg kell előzni a napot”. Ez azt jelenti, hogy pl. egy nyugati falat, amelyre délután süt a nap, délelőtt kell vakolnunk. Ilyenkor vakolás közben az alap még aránylag hűvös. Ha a nyugati falra egy kánikulai nap délutánján hordjuk fel a vakolatot, abból a forró fal és az ugyancsak meleg külső levegő nagyon gyorsan elvonja a vizet. Ebben az esetben pedig a szak­szerű alapozás ellenére is repedésekre kell számítanunk.

Ha a kritikus nyugati falat délelőtt vakoltuk be, majd délután a nap kö­nyörtelenül tűz a friss felületre, akkor a mészcement alapvakolaton csak az segít, ha hűtjük. Szakemberek a hom­lokzat nedves ruhával való letakará­sát javasolják. De kinek van otthon 40-50 m2-nyi anyaga? Alternatív megoldásként javasoljuk, hogy a vakolatra a kerti locsolótömlőből rövid időkö­zökben egészen finom vízködöt perme­tezzünk és így tartsuk azt nedvesen. Nem szabad túl erős vízsugarat hasz­nálni, mert az megsérti a vakolatot. Az alapvakolat felhordása után lega­lább egy órát várni kell, csak azután lehet a permetezést elkezdeni.

A keleti falak nem annyira kritiku­sak, mert a reggeli napsütés még nem olyan erős. Így még azt is megkockáz­tathatjuk, hogy ott délelőtt lássunk munkához. A vakolt felületet azonban kezdettől fogva, állandóan nedvesen kell tartani. Ezek a nedves utókezelési akciók csak az alapvakolatra érvénye­sek, a fedő strukturált vakolatra azon­ban nem!

Nagyon meleg nyári napokon a keleti fal vakolásával várjunk addig, amíg a fal felülete le nem hűl a környe­zet hőmérsékletére. A munkát ennek megfelelően kora délután kezdhetjük és akár késő estig dolgozhatunk, amíg a fény még lehetővé teszi.

A déli falak tulajdonképpen majd­nem ugyanolyan problémamentesek, mint az északiak. Nyáron a nap maga­san jár, ezért a falat soha nem éri közvetlen napsugárzás, feltéve, hogy a tető túlnyúlása kellő árnyékot ad.

A vakolatot 20 kg-os adagokban keverjük meg

A munka ezután sorra kerülő részénél a profi kőművesek egyértelműen előny­ben vannak. Nekik ugyanis van szivattyús habarcskeverő gépük, amellyel az anyagot közvetlenül a homlokzatra tudják szórni, ott simítóval elsimítják, majd simára lehúzzák a felületet. Ezt a hátrányt a laikusok a homlokzat sok kis részre osztásával egyenlítik ki. Ily módon (lassan, de biztosan) a leg­egyszerűbb szerszámok alkalmazásával is el lehet érni a kitűzött célt.

A habarcsot a jól kézre álló, 10 L-es vödrökben érdemes megkeverni. Ezek tömege, ha tele vannak habarccsal, nagyjából 20 kg. Nem mindenki képes arra, hogy ennél nagyobb edényekkel az állványon egyensúlyozzon.

Ha a ház vakolására magunk vál­lalkozunk, legalább egy segítőtársról gondoskodjunk. Így szétválasztható a vakolat megkeverése és felhúzása. A kétféle tevékenység állandó válto­gatása ugyanis nagyon nagy idővesz­teséggel járna.

Érdemes tudni: A homlokzat tagolásának előnyei is vannak. A falak ki- és beugrásai a falazási munkák során ugyan sok időt rabolnak el, a külső vakolást azonban jelentősen megkönnyítik. A képen nagyon jól látszik, hogy a vakolandó felület milyen kis me­zőkre tagolódik. Az építkező a kül­ső vakolást szakaszokra osztva is nyugodtan elvégezheti. Igaz, hogy ez eltart egy ideig, ezalatt azonban bérköltségekben egy kisebb vagyont lehet megtakarítani. Nem is beszélve a jól sikerült munka öröméről!

A vakolat megkeverését nagy tel­jesítményű fúrógépbe befogott keverőszárral végezzük. A készvakolat és a víz pontos keverési aránya meg­található a vakolat zsákján. Ha a ha­barcs kellő arányát elértük (a massza már éppen ne legyen folyós, hanem pasztaszerűen tapadjon a vakolókanálra), akkor acélsimítóval húzzuk fel a falra és azonnal simítsuk cl. Annyi anyagot hordjunk fel, hogy a habarcs­réteg a vakolat végső vastagságánál kissé vastagabb legyen.

Ha a vakolat megkeverésére egy szokásos billenődobos keverőgépet használunk, akkor az anyagot zsákon­ként keverjük meg. Ilyenkor azonban a feldolgozással nagyon kell igyekezni (a massza legfeljebb 2 óráig használ­ható fel).

Fontos, hogy a külső vakolást mindig fenn, a tetőnél kezdjük és a munkával lefelé haladjunk, egészen a lábazatig. A friss anyagot mindig a kész felület felé húzzuk fel. Tehát alulról felfelé, a vakolt felület felé haladva mozgassuk a simítót.

Amikor egy-két vödör habarcsot felhordtunk, a friss felületet vakolóléccel, felülről lefelé lehúzzuk. A függőlege­sen futó vakolatsínek pontosan meg­adják a vakolat kívánt vastagságát. Ha a profilok közti távolság nagyobb, mint a vakolóléc hossza, akkor a vakolt felületen a vezetéséhez további sínekre is szükség van. Valóban sík felületet csak ilyen távtartó profilokkal lehet előállítani.

Meleg időben a vakolóléc élét tart­suk nedvesen, így sokkal könnyebb a vakolat elsimítása.

Ha a feladatol profikra bízzuk

Ha a feladatol profikra bízzuk, a vakolás az előkészü­letek befejezése után gyorsan megy. A szakemberek vakolatkeverő géppel és szivattyúval érkeznek. A szá­raz keveréket csupán be kell tölteni a gépbe és…

...a mesterember néhány perc múlva már szórhatja is a masszát a falra

…a mesterember néhány perc múlva már szórhatja is a masszát a falra. Ha némi anyagra még szükség van, az másodpercek alatt „utánszállítható”.

A friss vakolat elősimítása

A friss vakolat elősimítása, majd síkba való lehúzása szintén gyorsan megy. A külső vakolat felhordását végző szakcégnek azonban vastagon fog a ceruzája.

Keverés

Gyakran kinevetik, pedig az így elérhető megtaka­rítás jelentős. Aki a habarcsot 10 L-es vödörben, fúrógéppel keveri meg, kellő kitartással szintén célba ér.

Vakolás

A vakolatot alulról felfelé végzett kézmozdulattal, a simítóval hordjuk fel. A munkát fenn, a tetőnél kezdjük és vízszintes sávokban haladunk lefelé, egészen a lábazatig.

Friss vakolat

A friss vakolatot a sarokvédő síneken vagy L vasakon vezetett vakolóléccel húzzuk le. Amikor az alapvakolat felhordását egy-egy 50 cm-es, vízszintes sávon…

...befejeztük, vegyük elő a vakolólécet

…befejeztük, vegyük elő a vakolólécet. Ha a pro­filok messzebb vannak, mint amekkora a vakolólécünk hossza, a homlokzatra közbenső ideiglenes L profilokat kell elhelyeznünk.

Vakolás

Kényszerszünet: Az alapvakolat felhordása után legalább 10 napot várjunk a fedővakolással.

Alapvakolat

Az alapvakolatban mutatkozó esetleges egyen­lőtlenségeket vakolatkaparóval távolítsuk el.

A következő lépés az alapozó felhordása.

A következő lépés az alapozó felhordása.

Az egyenetlenségeket vakolatkaparóval javítjuk ki

Az új felület esetleges egyenetlensé­geit legkorábban egy nappal a vakolás után vakolatkaparóval egyenlítjük ki („vakolatkaparó” a szilárd vakolat si­mítására használt speciális, rácsos szerszám megnevezése). A munkát óvatosan végezzük, nehogy túl sok vakolatot dörzsöljünk le. A vakolat nedves állapotban végzett filces simí­tását, ami a belső vakolatoknál hasz­nálatos, külső vakolat esetén nem szabad alkalmazni!

Az alapvakolat és a fedővakolat felhordása között 10 nap telik el

A fedővakolást mintegy 10 nap eltel­tével kezdhetjük. Itt is meg kell akadá­lyozni, hogy a környezet túl gyorsan elvonja a nyers vakolatból a vizet, ezért közbenső alapozást kell alkalmaznunk. Ennek során a laikus ijedten tapasztal­hatja, hogy az alapozás ezernyi apró repedést tesz láthatóvá, amelyek akkor keletkeznek, ha az alapvakolat felhor­dását túl meleg időben végeztük. Ne aggódjunk, a fedővakolat ezeket a he­lyeket következmények nélkül befedi.

Az anyagok megvásárlásánál ügyel­jünk arra, hogy az alapozók, valamint az alap- és a fedővakolat egymáshoz és a falazathoz pontosan illeszkedjenek.

A strukturált fedővakolat érdessége a szemcsenagyságtól függ. Az 1,5 mm-es szemcseátmérő nagyon finom, a 4 mm-es viszont már kellemetlenül durva. Minél nagyobb a szemcseméret, annál könnyebben megtapad a piszok a kész falon. Ezért ipari létesítmények vagy főútvonalak közelében a falakat lehetőleg finoman strukturált vakolat­tal kell ellátni.

A nyers vakolat struktúráját a kéz­mozdulat határozza meg: készíthetünk körkörös, vízszintes vagy függőleges mintázatot. Csak bizonyos gyakorlás után lehet azonban elérni, hogy ezt a kézmozdulatot az egész házon egyen­letesen hajtsuk végre. Laikusoknak ezért érdemes olyan vakolatot válasz­tani, amely magától valamilyen szabá­lyos struktúra szerint terül el.

A használatra kész száraz keveréket vízzel keverjük el és műanyag simítóval hordjuk fel. A keverékhez ne adjunk hozzá további adalékokat.

A fedővakolási munkát lehetőleg egy és ugyanazon személy végezze. Ha többen dolgoznak, megtörténhet, hogy a homlokzaton jól felismerhe­tők lesznek a különböző „kézírások”, ami nagyon bosszantó lehet. Egységes rétegvastagságot és így egyenletes struktúrát csak erőteljes dörzsöléssel lehet elérni.

Egyes egzotikus fedővakolat-kre­ációk (hullámos, pikkelyes, ráncolt) kezdetben nagyon eredetinek hatnak, idővel azonban valószínűleg megunjuk ezeket.

A használatra készen papírzsákokba csomagolt vakolatkeverékek (az összes többi habarcshoz hasonlóan) csak kor­látozott ideig tarthatók el. Legfeljebb két hónapig bármelyik anyagot tárol­hatjuk. Ennek előfeltétele azonban, hogy a tárolóhely száraz és fagymentes legyen.

A színeket csak kiemelésre használjuk

A külső vakolat nem csak „természetes fehér” színű lehet, kiszáradás után azt ásványi vagy szilikátfestékekkel be is festhetjük. A színeket inkább csak kiemelésre használjuk. Ne válasszunk erőteljes színárnyalatokat. A sötét fa­lak a napsugárzás hatására erősen fel­melegszenek, ami nem tesz jót a külső vakolatnak.

Arra is ügyeljünk, hogy a tetőfedés, az ablaktok és a homlokzatok színeit hangoljuk össze egymással. Ha textí­liával borított napellenzőt vagy külső napvédő rolókat alkalmazunk, számít­sunk arra, hogy azok idővel kifakulnak. Ez a kezdetben mutatós színkontrasz­tokat gyorsan elcsúfíthatja.

Készül a látszó felület

Készül a látszó felület. A struktúrvakolatot egyetlen mozdulattal kell felhúzni. A munka különösen egyszerű ha…

…olyan vakolatot használunk, amely a végleges struktúrát magától elterülve veszi fel.

…olyan vakolatot használunk, amely a végleges struktúrát magától elterülve veszi fel.

Mintázat

Ha függőleges, vízszintes vagy körkörös mintázatot akarunk létrehozni, egyenletes eredményt csak…

Kézmozdulatok

…akkor kapunk, ha mindig ugyanazt a kézmozdulatot alkalmazzuk.

Kész a vakolás

A külső vakolás készen van, az állványokat lebontottuk. Most már hozzáláthatunk a külső létesítmények elkészítéséhez!

Szép részletek teszik mutatóssá a homlokzatot

A lábazat a felfröccsenő víz miatt állandóan ki van téve az átnedve­sedés veszélyének, ezért arra nagy figyelmet kell fordítanunk. Gyakori, hogy a ház körül 30-40 cm széles cementvakolat csíkot készítenek (I. a keretes szövegrészt). Szebb azonban, ha nem ezt az egyszerű megoldást választ­juk, hanem a homlokzat és az egész ház megjelenését szebbé tevő kialakítást készítünk.

A lábazat kialakításának előké­születeit a külső vakoláshoz szükséges munkákkal együtt elvégezhetjük. A feltöltött részeket a későbbi terepszint alatt mintegy 15 cm-ig fel kell szabadítani. A pince külső falának napvilágra került bitumenes szigetelését tisztítsuk meg.

A példában bemutatott terméskő lábazathoz porfírlapokat választot­tunk, ezeket a csempéhez hasonlóan lehet a falra felragasztani. Kezdetben bizony nem kis türelmet igényel, hogy a lapokat elfogadható hézagokkal összeválogassuk. Kellő rutinnal azon­ban a munka már lendületesen halad.

A vékony porfírlapokat először szá­razon erősítsük fel a falra. A lapokat darabonként egyszerűen tegyük iá két-két szögre.

Ha a teljes felületet beborítottuk és a terméskő lábazat fugakiosztásával is elégedettek vagyunk, az egyes lapo­kat egymás után vegyük le és alaposan tisztogassuk meg. Az alapot a lapok végleges felerő­sítése előtt természetesen elő kell ké­szíteni (lekefélés, alapozás, a sérült helyek tapaszolása).

A porfírlapok felületi struktúrája nagyon durva, ezért a fal és a burkoló­kő között néha egészen vastag (akár 15 mm-es) habarcsrétegre is szükség lehet. A vékonyágyazatú habarcs az ilyen helyeken megrepedne. Ezért az ilyen durva kövek felerősítésére közepes ágyazatú habarcsot használ­junk. Még jobb a tapadás, ha nemcsak a falat, hanem a porfírlapot is bekenjük habarccsal.

A terméskő lábazatot cementhabarccsal fugázzuk

A terméskő lapok felrakása után 2-3 nappal cementhabarccsal elvégez­hetjük a fugázást. A fugákat először nedvesítsük be. Ezt fáradságos munka követi, mert a fugázóhabarcs bejutta­tása nem olyan egyszerű, mint a sík fe­lületű csempeburkolatnál. Az anyagot fugáról fugára haladva, vakolókanállal kell benyomkodni. Időben kezdjük meg a lapok felületének tisztítását.

A terméskő lábazat „habarcsba rakott burkolatnak” tekinthető, ennek alkalmazása pedig nem javasolható, ha csapóeső okozta erős igénybevételre kell számítani. A lecsapódó víz beha­tolhat a fugák repedéseibe és ez a legkedvezőtlenebb esetben még felfa­gyást is okozhat. Ilyenkor jobb megoldás a lábazati vakolat.

Jó tanács

Lábazati vakolat felhordása: A lábazat vakolásához cementvako­latot kell alkalmazni (DIN besorolás szerint P III vakolóhabarcs-csoport). A cementhabarcs többnyire kemé­nyebb, mint az alatta lévő falazat. Itt tehát nem lehet betartani azt a vakolási szabályt, amely a repedés­képződés megakadályozásához ki­felé mind puhább rétegek alkalmazá­sát írja elő.

Lábazati vakolás
Ezért érdemes az egész lábazati vakolatot szövethálóval meg­erősíteni. A munkalépések a követke­zők: a lábazat környezetében körben az egész házon tisztítsuk meg a fa­lazatot, ha szükséges, hordjuk fel az alapozót. Ezután legalább 10 mm vastagon hordjuk fel a lábazati vako­latot és simítsuk el. A külső vakolatot a lábazathoz képest kissé előre kell ugratni, A külső vakolatot alulról hatá­roló, L alakú lábazati sínek általában vízorral vannak kialakítva. Ez kissé csökkenti a lábazat nedvesség okoz­ta igénybevételét. Végezetül fessük be a lábazatot.

Terméskő lábazat

Terméskő lábazat készítése előtt tisztítsuk meg és szükség esetén alapozzuk a falat.

Az egyes lapokat először szárazon rakjuk ki a falon

Az egyes lapokat először szárazon rakjuk ki a falon, ehhez két-két szöggel rögzítsük őket.

Amikor elégedettek vagyunk a fugakiosztással

Amikor elégedettek vagyunk a fugakiosztással, az egyes lapokat egymás után vegyük le és tisztogassuk meg…

Ezután hordjunk fel közepes ágyazatú habarcsot a falra és a lapok hátoldalára

…a lapok hátoldalát. Ezután hordjunk fel közepes ágyazatú habarcsot a falra és a lapok hátoldalára…

Az előzetesen bevert szegeknek köszönhetően...

…majd szorosan nyomjuk rá a falra a lapokat. Az előzetesen bevert szegeknek köszönhetően…

A fugázáshoz a szokásos cementhabarcsot használjuk.

…a fugakiosztás a munka végén is megfelelő lesz. A fugázáshoz a szokásos cementhabarcsot használjuk.

A rusztikus terméskő lábazathoz jól illik a gyalult lécekből készített, masszív előtető (a gerendák keresztmetszete 10 x 10 cm).

A rusztikus terméskő lábazathoz jól illik a gyalult lécekből készített, masszív előtető (a gerendák keresztmetszete 10 x 10 cm).

Először a tervrajz alapján méretre vágjuk a gerendákat.

Először a tervrajz alapján méretre vágjuk a gerendákat.

Tetszetős részlet: a dekoratív előtető

Az előtető funkciója tulajdonkeppen a bejárat cső elleni védelme, jelen­tősége azonban ennél jóval nagyobb. Az építészeti kialakításhoz illő előtető nagyban emeli a homlokzat külső megjelenését. Vannak házak, ame­lyeknél az előtető a legfontosabb külső tartozék.

Az itt bemutatott ház fehér hom­lokzatát a faablakok és a piros ablak­párkányok élénkítik. A bejáratot ki­emelő előtetőnél érdemes ugyanezt a színkombinációt ismételni.

Kötőelemek

Nem szép, ha a szegek, csavarok és egyéb kötő­elemek látszanak, ezért a gerendákat…

Festés

…marjuk ki, hogy azokat egymásba lehessen illesz­teni. Hordjuk lel az időjárás ellen védő bevonatot, majd…

Szereljük össze a teherviselő alapvázat

…szereljük össze a teherviselő alapvázat. A felső keresztgerendákat felülről odaszegezzük.

A gerendázat belső képe jól mutatja

A gerendázat belső képe jól mutatja, hogy egy ügyes ezermester milyen masszív szerkezetet tud létrehozni.

A tetőfelületet alulról lambériával burkoljuk

A tetőfelületet alulról lambériával burkoljuk. Erre ugyanolyan tetőzet kerül, mint…

Csupán az ereszcsatorna ejtőcsövei maradnak el

…a háztetőnél. Csupán az ereszcsatorna ejtőcsövei maradnak el, ezek helyett vízlevezető lánc is meg­teszi.

Az előtető és a házfal eső ellen szigetelt csatlakozása a cserepek alatt rejtőzik.

Az előtető és a házfal eső ellen szigetelt csatlakozása a cserepek alatt rejtőzik.

Az esővizet ólomból vagy szigetelőcsíkból kialakított vályú vezeti le

Az esővizet ólomból vagy szigetelőcsíkból kialakított vályú vezeti le.

Az esővizet a tető alatt vezetjük le

A házfal és az előtető között nem szabad hézagot hagyni. A fal és az előtető héjazata (itt cserepek) kö­zötti részt ezért alakítható szigetelő­csíkkal (ólomlemezzel vagy terpesz­háló-betétes műanyag csíkkal) fedjük le. Ezt a szigetelőcsíkot kis vályúvá is alakíthatjuk és így helyezzük el azt a tető héjazata alá. A lefolyó esővíz ebbe a vályúba kerül, amely azután a vizet az előtető ereszcsatornájába vezeti.

A teherviselő fagerendákat úgy állítsuk össze, hogy a kötőelemek (szegek, csavarok, sarokvasak) rejtve legyenek. Ehhez gondosan méretre kell vágni az egyes gerendaelemeket és ki kell marni a szükséges besüllyesztéseket.

Amikor az összes kötés hajszál­pontosan illeszkedik, alapozzuk (im­pregnáljuk) és vastagon felhordott akrillazúrral fessük be a fa felületét.

Összeszereléskor először nagy ter­helésű dübelekkel két függőleges ge­rendát erősítsünk a ház falához. A két első oszlop bebetonozott fémrögzítők­re támaszkodik. Ez a megoldás meg­akadályozza, hogy a gerenda közvet­lenül érintkezzen a talajjal és így meg­növeli a fa élettartamát. A felső kereszttartókat felülről szegekkel (6 x 180 mm) erősítjük a helyükre. A fát érdemes előre kifúrni.

Az alsó kereszttartókat csupán be­dugjuk a kimart fészkekbe. Csavarok­ra itt nincs szükség.

Az előtető mini szarufáit lehetőleg olyan hosszúra válasszuk, hogy tetőcserepeket ne kelljen méretre szabni.

A tetőfedő munka: tegyük fel az ereszcsatornát, szegezzük fel a lambé­ria burkolatot, majd a lécezést. Maga a fedés már gyerekjáték!

Előtetőket természetesen kevesebb munkával, előre gyártott elemekből is készíthetünk. Vásárláskor ügyeljünk arra, hogy a gyártó részletes szerelési utasításról is gondoskodjon!

Az olcsó fagerenda-szerkezet

Az olcsó fagerenda-szerkezet kevésbé rusztikus házakhoz is jól illik. A gerendákat…

Először vágjuk méretre, majd impregnáljuk és fessük be

…először vágjuk méretre, majd impregnáljuk és fessük be.

A faelemek összekötésére lemezidomokat és csavarokat használunk

A faelemek összekötésére lemezidomokat és csavarokat használunk, úgy hogy…

A képen egy ilyen fém rögzítőelem két szarufát tart

…ezeket a kötőelemeket később ne lehessen látni. A képen egy ilyen fém rögzítőelem két szarufát tart.

A szarufákra lécezés és tetőhéjazat kerül

A szarufákra lécezés és tetőhéjazat kerül. A kész előtető…

Főtető

…a főtető részét alkotja.

Harmadik példa a saját készítésű előtetőre

Harmadik példa a saját készítésű előtetőre: Az utasítások alapján és saját fantáziájára támaszkodva minden ezermester olyan előtetőt ácsolhat össze, amely a ház építészeti kialakításához a leginkább illik.

Előtető

A barkácsáruházakban komplett előtető-építőkészletek is kaphatók. Ügyeljünk arra, hogy…

A csomagban részletes szerelési utasítás is legyen!

…a csomagban részletes szerelési utasítás is legyen!