Lakás komfort

Maximális térkihasználás a konyhában

Nemcsak a tágas helyiségeket kell ésszerűen berendezni. Egy kis szekrényben is több minden elfér, ha alaposan átgondoljuk, mit és hogyan pakoljunk bele. Éppen ezért a jól használható konyha célszerű megoldásokat igényel.

Optimális térkihasználás

Az optimális térkihasználás valóságos kihívás, ha tágassá­gát megőrizve kényelmessé akarjuk tenni szobánkat, vagy – tárolókapacitását ötletes megoldásokkal növelve – minden centiméterét munkaterületté akarjuk alakíta­ni. Bármekkora legyen is az adott helyiség, berendezé­sét jól átgondoltan kell megtervezni.

Térkihasználás

A konyhában két fő szempontot kell figyelembe venni: célszemen kell ki­alakítani a munkaterületeket (az ételek előkészítéséhez, a főzéshez, mosogatáshoz és a tároláshoz), a háziasszony számára pedig megfelelő mozgásteret kell biztosítani (a hűtőszekrény, a tűzhely és a mosogató helyének egy­máshoz igazításával).

Optimális térkihasználás

Megfontolt elrendezéssel minden tevékenység zökkenőmentesen végezhető a konyhában. A másik fő szempont, hogy elegendő tárolásra alkalmas hely legyen benne. Ehhez az állítható magasságú pol­coktól a rekeszes fiókokon, a sarokba állítható forgatha­tó állványon, a rekeszeken, a görgős, kihúzható polco­kon át a kosarakig végtelen sok megoldás kínálkozik. Ilyen elemekkel meglévő bútorunkat is kiegészíthetjük, tehát nem kell feltétlenül mindent lecserélnünk, ha se­gíteni akarjuk a háziasszony munkáját.

Az étkezőkonyha

Kössük össze a főzés, evés és társalgás örömét a tágas, kellemes étkezősarkot is magában foglaló konyhában folyó kemény munkával.

Az ingatlanhirdetésekben nyomós érvként szerepel, ha az adott lakásban étkezőkonyha található. Számos család sóvárog olyan konyha után, ahol szerény és nagyobb szabású összejövetel egyaránt rendezhető. Az ilyen mó­don berendezett helyiség nemcsak előnyös, de egyben a tágasság érzetét is kelti. A konyha és az étkező összekap­csolásával mozgalmassá tehetjük otthonunkat; étkezés­hez egyszersmind a konyha bizonyos részeit is igénybe vehetjük.

Konyha

A hétköznapi reggeliket, szokásos ebédeket és gyors ételeket például a szabadon álló szigetpulthoz kapcsolt polc mellett is el lehet fogyasztani, míg a csalá­di vacsorákat és ünnepi ebédeket a nagy asztalon szol­gálhatjuk fel. A középpontba állított szigetpult ideális csevegés közben, mivel tálalásig itt gyülekezhetnek a vendégek, és a háziasszonyt az előkészületekkel járó munka nem rekeszti ki a társaságból. Ami a berendezést illeti: harmonikus összképet alakíthatunk ki, ha a kony­ha és az étkező kiegészíti egymást, vagy a célnak meg­felelően alig mutat eltérést.

Konyha

Miért jó?

A konyhát és étkezőt magába foglaló tágas térben nemcsak ünnepi alkalmakkor tartózkodik a család, szívesen tér be ide mindenki, akár társalogni, akár falatozni támad kedve.

 • A KONYHA MUNKAVÉGZÉSRE használt területe kis háromszöget zár be, ahol optimális és hatékonysággal dolgozhatunk.
 • A KÖZÉPPONTBA ÁLLÍTOTT szigetpult egyik oldalához falatozásra, könnyű ételek fogyasztására alkalmas polc csatlakozik.
 • AZ ÉTKEZŐ ÉKESSÉGE a régi tálalószekrény, melyben jól látható a porcelán étkészlet a hozzá tartozó abroszokkal együtt. Ez nemcsak a terítést könnyíti meg, de egyedivé is teszi a meghitt hangulatú, általában a konyhához csatlakozó helyiséget is.
 • AZ ÖSSZEFÜGGŐ TÉR dísze a tálaló­szerű szekrény és a klasszikus szegélyléc.

Hosszú, keskeny konyha

A keskeny konyha is rendelkezhet a nagyobbak nyújtotta előnyökkel; ügyes tervezéssel kellemes munkahellyé alakítható.

Hosszú konyha

Ilyen hosszú, keskeny konyhával napjainkban sok lakó­telepi lakásban találkozunk. Szűkös volta ellenére rend­kívül jól használható. Egyik legnagyobb előnye a mun­kavégzéshez szükséges háromszög kis mérete, mivel így a háziasszony mindent könnyen elérhet, és ettől játszi könnyedséggel végezheti feladatát. Legszembeszökőbb hátránya a szűkös tárolótér, ezen azonban lehet segíteni.

Hosszú konyha

A speciális méretezésű szekrénysoron belül a keskeny, tálalóhoz hasonló egységek, a kihúzható magas és az igény szerint kialakított fiókok segítségével minden négyzetcentiméter kihasználható — a szokásosnál kisebb méretű, speciális háztartási készülékek is kevesebb he­lyet foglalnak.

Miért jó?

Ez a konyha meglehetősen keskeny, de a bútorok fehér színe miatt valódi méreténél nagyobbnak hat. Mind­össze néhány anyag és megfelelő felületképzés kell ahhoz, hogy a csupasz pultokkal még nyitottabbnak érzékeljük a helyiséget.

 • A KIS HELYEN optimális a munka­végzéshez szükséges mozgástér – mind a tűzhelyet, mind a mosogatót és a tűzhellyel szemközt elhelyezett hűtőt könnyen eléri a háziasszony.
 • A FALISZEKRÉNYEK a szabványostól eltérően 30-38 cm mélyek, mégis alkalmasak arra, hogy egy sorban tartsuk bennük a szükséges holmit Csekély mélységük miatt nem nyúlnak túl az alsó pultokon.
 • A VÍZCSAP FALRA szerelésével értékes centimétereket lehet megtakarítani, ami tovább növeli a helyiség áramvonalas jellegét.
 • A FEHÉR SZEKRÉNYAJTÓK mögött rejtőző fiókok megőrzik a helyiség tiszta vonalvezetését.

Ötletes tárolók

A hely maximális kihasználtsága mindig a funkció függvénye. Okosan aknázzuk ki a lehetőségeket, és stílusos megoldást alkalmazzunk.

Ötletes tárolók

A hely hasznosításának létfontosságú elemei a konyhai tárolók, amelyekből természetesen sosincs elég, hogy az összes főzőeszközt elhelyezhessük. Némi leleményes­séggel bővíthetjük a tárolási lehetőséget, amivel egyben egyéni jelleget kölcsönözhetünk a helyiségnek. Lehető­leg minden elképzelhető teret igazítsunk saját igénye­inkhez. Töltsük fel a rekeszeket mutatós tálcákkal, kosarakkal, tálakkal és rácsokkal.

Ötletes tárolók

Rakjuk a mindennap használatos holmit, például a szalvétákat meg az ezüst­neműt egy kosárba, és ebben tartsuk az étkezésre alkal­mas hely közelében. Ahol van elég hely, mutatósán ren­dezhetjük el a terményeket és a nélkülözhetetlen kellékeket. A különféle olajos- és ecetesflaskák egy pe­remes tálcán, a pulton maradhatnak.

Miért jó?

Ezt a tágas konyhát a közepére állított nagyméretű, szabadon álló szigetpult, valamint a fix és mobil tárolók kombi­nációja jellemzi, így számos könnyen módosítható lehetőséget rejt magában.

 • A SZABADON ÁLLÓ szigetpult nyitott és zárt rekeszeket tartalmaz, így a gyakran használatos alapvető kellékek könnyen hozzáférhetőek, míg a többi elrejthető.
 • A KIHÚZHATÓ KOSARAK rendezett rácsozatot képezve törülközőket, rágcsálni­valót és fűszereket rejtenek.
 • A BOLHAPIACRÓL SZÁRMAZÓ kincsek újrahasznosításaként került ide a palack­szárító állvány, melyen itt csészék kaptak helyet.
 • MUTATÓS TÁLCÁRA nehezen rendben tartható holmik kerültek – így könnyen vihetők például az evőeszközök meg a fűszerek.
 • A HELYISÉGNEK MELEGSÉGET kölcsönző szekrények és a megmentett fagerendák a fém páraelszívóval együtt mutatós háttérként szolgálnak a különleges gyűjteményhez.

Szekrények

Mivel a szekrényekkel döntő módon meghatározzuk a konyha stílusát, az alaprajz kialakítása után többnyire ezek megválasztása következik. Akár a nyitott, akár a zárt rendszereket, esetleg a kettő kombinációját részesít­jük előnyben, óriási kínálat áll rendelkezésünkre a stí­lust, az anyagot, formát és a kivitelt tekintve.

Szekrények

Klasszikus megoldást képviselnek az úgynevezett betétes szekré­nyek, amelyek jellemzője, hogy az ajtók lapját dombo­rú keret veszi körül, míg e nélkül a homogén síkfelüle­tek modern benyomást keltenek.

Jóllehet az utóbbi változat az olcsóbb, kevesebb variációs lehetőséget kí­nál. Napjainkban sokféle olyan elem, rács, fiók stb. kap­ható, amelyek segítségével a szekrények belső tereit saját belátásunk szerint alakíthatjuk ki. Az elemes változatok a műszakilag legkorszerűbbek; fiókjai például maguktól becsukódnak, tálalójuk kihúzható, a fűszer- és késtartó mellett még lábazati fiókjai is vannak.

Szekrények

A fából készült (kép fent), alacsony szekrényeket rozsdamentes polcokkal kiegészítve gazdaságosan hasznosíthatjuk a falfelületeket. A nyitott és zárt rendszer mutatós elrendezést tesz lehetővé, míg a többi szükséges kelléket zárt ajtók mögé rejthetjük.

Tervezői lecke: a kamraszekrényhez

Amennyiben külön kamra van a lakásban, ott tárolhatjuk a főzéshez szükséges összes nyersanyagot. Napjainkban azonban ez sok esetben csupán egy speciális, a tárolást megkönnyítő szerelvényekkel ellátott, kihúzható vagy az élelmiszerek áttekintését lehetővé tevő, a konzervek és dobozok tárolására alkalmas keskeny polcokkal ellátott magas, különálló szekrény.

Utóbbi előnye, hogy nem kell mindent át- vagy kipakolni, ha valamit keresünk. Ez a kamra akkor is praktikus, ha nem túl nagy, s leleményes helykihasználással, például a lépcső alatt a pincelejáróhoz vagy a konyha egy félreeső sarkába telepítjük.

 • AZ AJTÓRA SZERELHETŐ polcrácshoz, az elfor­dítható vagy kihúzható kosarakhoz és polcokhoz, valamint a tengelye körül elforgatható tárolókhoz hasonló szerelvények előnye, hogy velük a rendel­kezésre álló tér maximálisan kihasználható. Mély szekrények esetében nélkülözhetetlenek a kihúzható belső szerkezeti elemek, máskülönben igen nehezen férünk hozzá a hátulra kerülő tárgyakhoz.
 • AZ AJTÓRA SZERELT POLCOK a kamra (szekrény) kihasználását segítik. Ezeket úgy kell kialakítani, hogy az ajtó nyitásakor vagy csukásakor nehogy lepottyanjon róluk az oda helyezett holmi.
 • A KÜLÖNFÉLE ÉLELMISZEREKET – így többek közt a konzerveket, a sütéshez szükséges nyersanyagokat, a csomagolt élelmiszereket – csoportosítva tároljuk, mert így könnyebben megtaláljuk, amire éppen szükségünk van.

Az üvegajtós konyhaszekrény több okból tetszetős.

Üvegajtós konyhaszekrény

Sokan kedvelik a század­fordulón divatos, több üvegajtóval ellátott tálaló­szekrényeket, mások jól felszerelt konyha­szekrényükkel szeretnek büszkélkedni. Az üvegajtó másik előnye, hogy optikailag megnöveli a teret, vagyis a kis konyhát nagyobbnak láttatja.

Áttetsző üvegajtók segítségével fényt csempészhetünk a konyhába.

Üvegajtós konyhaszekrény

Az ablak előtti üvegajtók nemcsak a fényt, a tárolóteret is maximálisan hasznosítják. A kívülről megvilágított tálak és vázák árnyképe különleges látványt nyújt.

Fából készülnek, a legszebb konyhabútorok.

Fából készült bútorok

A fa nemcsak tartós, de pácolható, festhető vagy lakkozható, és így bármilyen környezetbe beilleszthető. A hagyományos változatok jellegzetességeit a keretek, panelek és párkányok adják a keret nélküli típus modem megoldás.

A modern laminált bútor, melegséget árasztó hajópadlóval, parkettával vagy fából készült bútorral társítva meglepő hatást eredményez.

A modern laminált bútor

A laminált felület nem olyan kényes, nem foltosodik, és nem kopik könnyen. A vinil-bevonatú, valamint a matt, textúráit és fényes laminált bútorok szélesebb választékban kaphatók, mint a fából készültek.

Kihúzható polcok

Ha az alacsony pultokba vagy konyhaszekrénybe kihúzható polcokat szereltetünk, nem kell hétrét görnyednünk vagy leguggolnunk, amikor elő akarunk venni valamit.

Kihúzható polcok

Hasonló célt szolgál és olcsóbb, ha meglévő bútorunkba fiókként kihúzható tálcákat építtetünk – így nem csúsznak le róluk a tárgyak.

Készülék alatti fiók

Elektromos készülék vagy a pult lapja alá épített, nem túl mély fiók remekül példázza a hatékony helykihasználást.

Készülék alatti fiók

A képen látható változat a tűzhely alatt a tepsik és sütőformák tárolására szolgál. Szinte bármely szekrény alá kerülhet lábazati fiók, ahol akár egy összecsukható zsámolylétra is elrejthető.

Szabadon álló szigetpult

Aknázzuk ki a szabadon álló szigetpult adta lehetőségeket, alakítsunk ki benne mély és kevésbé mély tárolórekeszeket.

Szabadon álló szigetpult

A főzéshez használt oldalon a 60 cm mély szekrényben a nagy edényeket tarthatjuk, míg az étkező felőli részen a keskeny polcokat más célra hasznosíthatjuk. A színes étkészlet élénkebbé és karakterisztikusabbá teszi a látványt.

Mély fiókok

Mély fiókokban könnyebben hozzáférhető módon tárolhatunk bizonyos dolgokat, mint az azonos mélységű polcokon, hisz nincs jelentősége, elöl vagy hátul helyezkedik-e el, amit épp keresünk.

Mély fiókok

Az üvegek nem csúszkálnak és nem borulnak fel. ha méretükhöz igazodó rekeszekre osztjuk a mély fiókot.

Perforált betét

A perforált betétlapba szükség szerinti helyen rögzített peckekkel térelválasztókat tehetünk.

Perforált betét

Így a különféle tárgyak, például az egymásra rakott kis- és nagytányérok, fűszeres üvegcsék, abroszok, szalvéták, edények nem mozdulnak el, ha a fiókot kihúzzuk vagy betoljuk.

Állítható polcok

A tárolótér igényeinkhez és edényeinkhez igazításának olcsó s egyszerű módja, ha állítható polcokat vagy kihúzható fiókokat szereltetünk a konyha­szekrénybe.

Állítható polcok

A könnyebb pakolás érdekében célszerű a méretezést úgy igazítani, hogy a legmagasabb tárgy fölött a következő polc vagy fiók 3-8 cm-re helyezkedjen el.

Tárolás a pult alatt

A konyhában tárolásra rendelkezésünkre álló tér zöme a pultok alatt található. Ezek optimális hasznosítására fió­kokat, polcokat és rácsokat használhatunk. Meglévő bú­torainkat számtalan ilyen készen kapható elemmel egé­szíthetjük ki, illetve lecserélhetjük a fix tartozékokat. A mély szekrényekbe célszerű kihúzható polcokat sze­relni, mert így könnyebben megtaláljuk, amit épp keresünk.

Tárolás a pult alatt

A mély fiókokat keresztlécekkel oszthatjuk ré­szekre vagy rekeszekre, a szekrényajtók belsejére pedig rácsot szerelhetünk, melyre különféle tárgyakat vagy kosárkákat, keskeny polcokat akaszthatunk. Az állítható polcok magasságát a tárolni kívánt tárgyakhoz igazítsuk. Csoportosítsuk a holmikat méretük és felhasználásuk célja szerint, és rendezzük el őket úgy, hogy minél job­ban kézre essenek — ennek megfelelően a lábasok a tűz­hely, az olajfélék az előkészítésre használt pult, míg a konyharuhák és a szivacsok a mosogató közelébe kerül­jenek. Mindennek jelöljük ki a helyét, hogy ne kelljen sokat keresgélnünk.

A tűzhely alatti nyitott polcok fazekak serpenyők könnyen hozzáférhető tárolóhelyei. A teherbíró polcokon kisebb háztartási készülékeket is tarthatunk – így tehetjük szabaddá a pultok munkavégzésre alkalmas felületét.

Tervezői lecke: az állítható magasság

Míg az elemes bútor nagy előnye a jó néhány speciális kialakítású, beépített tároló, népszerűségét inkább a háziasszony magasságához állítható pultnak köszönheti. Az átlagos testalkatúak számára kényelmes, szabványos, 90 cm-es pult szükség szerint 114 cm magasra emelhető, így a magas nőknek sem kell görnyedve dolgozni.

Az ergonómiai kutatások szerint a balesetek száma lényegesen csökken, ha az egyes tevékenységekhez eltérő magasságú pultot használunk. Hasonló módon indokolt a polcok és a tűzhely magasságát is kényelmes szintre állítani.

 • PULTMAGASSÁG: aprításnál, dagasztásnál és keverésnél kényelmesebben dolgozhatunk 70-80 cm magas felületen. Sok háziasszony éppen ezért az asztalnál végzi az ilyen, nyújtott karral könnyebben végezhető tevékenységeket.
 • A SÜTŐ ELHELYEZÉSE: A falra szerelt sütő alja legfeljebb derékmagasságba kerüljön, ellenkező esetben nyitott ajtaja a forró étel kiemelése közben megégeti a háziasszony karját.
 • TÁROLÁSI MAGASSÁG: A térd- és szem­magasság közt elhelyezkedő polcok és szekrények érhetők el a legkényelmesebben, nyújtózkodás nélkül. Jóllehet a tárolást nem lehet e korlátok közé szorítani, a gyakran használt dolgokat mégis célszerű ebben a magasságban elhelyezni.

További fontos szempontok:

 • A gyakran használt dolgokat legfeljebb szem­magasságig pakoljuk.
 • Magas háziasszonyok számára előnyösebb a 114 cm magas pult.
 • A pult szabványos magassága 90 cm.
 • Aprításhoz, dagasztáshoz vagy keveréshez 70-80 cm az optimális pultmagasság.