Lakás komfort

Hogyan alakulnak ki a hőhidak? Milyen következményei vannak?

A hőhidak az épületszerkezetekben előforduló olyan tartományok, amelyek mentén a meleg-oldal­ról a hideg-oldal felé kialakuló hőáram sűrűsége na­gyobb, mind a környező felületeken. Ebben az esetben anyagtól függő hőhídról beszélünk. Magát a folyamatot könnyen meg lehet érteni, ha két dol­got megfontolunk. Az egyik, hogy mindig a nagyobb hőmérsékletek igyekeznek a környező kisebb hő­mérsékletekkel kiegyenlítődni, nem pedig fordítva.

Az anyagok hővezetési képessége meghatározó a hőhidak kialakulásánál.

A fűtött helyiségekből a hőenergia a falon vagy ab­lakon át a hideg külső levegő irányában áramlik. A második tény pedig az, hogy minden anyagnak megvan a saját hővezető képessége, amely eltér a többi anyagétól.

Például: Ha egy rossz hővezető képességű építőanyagokból készített falban lévő ablaknyílást jó hővezető képességű téglákkal befa­lazzuk, akkor itt erősebb lesz a hőáramlás, mint a környező falakban; a befalazás tehát hőhiddá válik, és épülethibákat okozhat.

A hőhidaknak egy másik fajtája az anyagtól függő hőhidak. Itt a szoba hőjét felvevő belső falfelület nagysága pontosan meg­egyezik a hőt leadó külső falfelületével. A külső fal­sarkokban a hőt felvevő felület mindössze egy vo­nal, nevezetesen a két falszakasz találkozása által képezett belső sarok.

Hőhidas szerkezetek
1. külső fal; 2. belső szigetelés; 3. a helyiség sarkában a hőmérséklet 6-7 °C-ra leesik; 4. válaszfal; 5. páralecsapódás helye; 6. 17 °C-ra csökkent falhőmérséklet

Belső szigetelés esetén hőhidak ott jöhetnek létre, ahol belső válasz­falak találkoznak a külső falakkal és itt a szigetelés megszakad.

A hőt leadó külső felület azonban a fal vastagsá­gának kétszeresével egyenlő. Ez nem marad következmények nélkül. Lehet a belső hőmér­séklet, bizonyos feltételezett egyéb értékek mellett, akár +20 °C, és a külső falak belső felületének hőmérséklete ennek megfelelően +14,1 °C, a kül­ső sarokban kialakuló hőhíd a hőmérsékletet ott mégis +8,5 °C-ra csökkenti. Ezzel olyan állapot jön létre, amelyben a belső levegőben lévő pára te­lítődik, lecsapódik és a falsarkot átnedvesítheti.

hohid menetes szerkezet

Egy lehetőség, amellyel csökkenteni lehet a hőhidakat, amelyek a belülről szigetelt válaszfalak csatlakozásainál alakulnak ki: a falakon és a mennyezeten további, ék alakú szigetelőanyag-darabokkal ki­egészítjük a szigetelést.

 • (1) külső fal
 • (2) fagyos hely, ±0 °C
 • (3) belső szigetelés
 • (4) szigetelőék
 • (5) válaszfal

Hol alakulhat ki hőhíd ?

A lakószint külső falán, a falfelületben vagy a külső sarkokon, belső szigetelés esetén ott is, ahol a belső falak a külső falakkal találkoznak, azaz a szigetelés meg van szakítva, vagy ahol a küiső falra szigeteletlen betonfödém fekszik fel. Továbbá hőhíd lehet a pinceszint külső fa­la, fűtés esetén. A világítóakna bekötése, a pin­ce belső fala, fűtéssel vagy anélkül, az alap környezete, pincefödém, a ház lábazata, er­kélylemezvagy előtető, ablaknyílások, tetőpár­kány, a fűtetlen tetőtér alatti födém, beépített tetőtér esetén a tetőfelületek. A külső fal szi­getelésében hagyott hézagok is hőhidakat okoznak.

hohid-fal-fodem-csatlakozasanal

Bal oldali ábra: Páralecsapódással járó hőhidak keletkeznek ott is, ahol pl. a külső falakra felfektetett vasbeton födémek egészen a fal külső felületéig kiérnek.

 • (1) külső fal
 • (2)úsztatott esztrich
 • (3) födém
 • (4) hőhíd

 A nedvesség penészesedést okoz

Jobb oldali ábra: A födém felfekvésének környezetében kialakuló hőáramlást akkor lehet hatásosan megakadályozni, ha a hőszigetelő lapok nemcsak a födém vastagságában, hanem felfelé és lefelé a födémlemez vastagságán túlnyúlnak.

teto-szigeteles-paralecsapodas

Hőhidak a tető alatt is létrejöhetnek, ahol a meleg, nedvességgel telített levegő áthatol a levegő- és párazáró réteg folytonossági hiányain, és víztartalma a hőszigetelés zónájában a szarufákon le­csapódik. A rajzon feltüntetett százalékok a levegő relatív nedves­ségtartalmát adják meg.

A födémek felfekvésének környezetében fellépő hőhidakat gyakran az itt látható megoldással igyekeznek kiküszöbölni. Az ábrán bemu­tatott szigetelés azonban csak részlegesen tudja megakadályozni a hőhíd kialakulását, lehűléssel és páralecsapódással továbbra is számolnunk kell.

ablak-paralecsapodas-szigeteles

A külső szigetelés csatlakozásainál elkövetett hibák elsősorban az ablak körüli falak környezetében okozhatnak hőhidakat és át­nedvesedést. Ez pedig jeienősen rontja a belső klímát. Az ilyen hőhidakat, az anyagtól függő hőhidaktól eltérően, geometriai hőhidaknak nevezzük.

A hőhidak a belső levegőállapotot a következőkkel befolyásolják:

 • a hideg belső falfelületekkel
 • az ott le­csapódó nedvességgel
 • a nedvesség okoz­ta penészesedéssel

A szigetelőanyagokba behatoló nedvességgel, ami csökkenti azok szigetelőhatását és további károsodással is jár.