Lakás komfort

Nyitott polcok: kedvenc tárgyaink bemutatása

A becsben tartott tárgyak és gyűjtemények életünk, egyben otthonunk szerves részei. Vendégeinknek is tegyük lehetővé, hogy bepillantást nyerjenek gyűjtőszenvedélyünk művészien elrendezett kollekciójába.

Nyitott polcok

A szívünknek kedves és fontos tárgyak közszemlére tétele az otthoni alkotótevékenység egyik legdemokra­tikusabb és legigényesebb formája. Ami a családnak ter­mészetes, a vendégek számára elbűvölő lehet; a beren­dezésében ugyanis mindig a személyes vonatkozás a legmegkapóbb.

Szívünknek kedves és fontos tárgya

Tegyük hát láthatóvá a különböző mű­vészi alkotásokat, fényképeket, szeretett tárgyakat; hadd meséljenek érdeklődésünkről, örökségünkről, utazása­inkról. Mindezt egyszerűen megtehetjük — használjuk a polcainkat, a kandalló párkányát, a falfelületeket.

Különleges darabok

A kü­lönleges darabok és gyűjtemények otthonunk fontos elemei, és bár nem léteznek szabályok arra vonatko­zóan, mit tegyünk közszemlére, néhány tanáccsal szeret­nénk segíteni abban, hogyan mutassuk be kedvencein­ket.

A fényképeket csoportosítsuk szín, anyag, alak vagy téma szerint — a három-öt darabos csoportokban való elhelyezés különösen kedves a szemnek. Felmenőink bekeretezett fényképeit, a családi fotókat, szüleink há­zassági képeit, a család első autójáról készült fotót, a ré­gi tanya fotóit gyűjtsük össze. Készítsünk családfát, ami nagyon jól mutat majd egy szép falfelületen.

Nyitott polcok

A faltól falig polcok a legalkalmasabbak könyvek, egyedi tárgyak és kollekciók elhelyezésére. A leghatásosabb elrendezés alapos tervezést igényel.

Van néhány nagyon hatásos lakberendezési trükk, ame­lyekkel úgy rendezhetjük el a polcokon a tárgyainkat, hogy valóban mindenkinek megakadjon rajtuk a szeme.

A polcok közötti távolságot a különböző méretű tár­gyaknak megfelelően állítsuk be, kedves könyveinket vegyítsük kedves tárgyainkkal, kiegészítőinkkel, és úgy helyezzük el őket, hogy érdekes és vonzó legyen. (Ha kedvenc tárgyunkkal támasztjuk meg kedvenc köny­vünket, annál jobb.) A polcok egyszínűre festésével tisz­ta, egységes, áttekinthető hatást érünk el, a háttér kont­rasztos színe pedig kiemeli az elhelyezett tárgyakat. A megvilágítással különleges hatást érhetünk el, ezért jó előre tervezzük meg a lámpák helyét.

Miért jó?

A családi ereklyéknek és művészi alkotásoknak helyt adó beépített polcrendszer kelti életre a szobát, melegséget és rendezettséget sugározva.

  • AZ ASZTAL MAGASSÁGÁBAN húzódó és a polcrendszert lezáró erőteljes vízszintesek frappáns keretet adnak a rendszernek, így még jobban kiemelik eredeti elrendezését.
  • A PASZTELLÁRNYALATOK még jobban kiemelik a bemutatott tárgyakat, ezt erősíti a szürkére festett háttér is.
  • A SZÉLES ALSÓ POLCOK a szimmetriát erősítik és lehetővé teszik az egyedi művészi darabok érvényesülését.
  • A RÉGI TÁRGYAK és a csecsebecsék könyvek közé helyezése érdekes és szórakoztató.
  • AZ APRÓPÉNZ ÉS A LEVELEK egyedi tárolási módszere igazi különlegesség.

A kollekciók csoportosítása

A kollekciók csoportosítása biztos módszer a tárgyak hatásos bemutatására. Használjuk ki a formák, a színek és a témák mutatós ismétlődését.

Kedvenc régi teáscsészéinket, egészen egyedi módon mutathatjuk be, ahelyett, hogy egyszerűen elhelyeznénk őket egy vitrinben.

Teáscsésze

A falra szerelt hófehér kockák, amelyek önmagukban is jól mutatnak a sötétkék falon, mindegyik darabot jól kiemelik.

A természetből vett tárgyak gyűjteménye, szintén sokkal jobban mutat, ha egy állványra helyezzük őket. A fémkeretbe foglalt strucctojás a többi szomszédos tárgyra is ráirányítja a figyelmet.

Tojás

Egy kulcsgyűjteményt, is el lehet úgy helyezni, hogy kiemel­kedően érdekesnek tűnjön.

Kulcsgyűjtemény

Egy mályvaszínű táblára fekete mágneslapocskákat tettek, a kulcsokat pedig egyszerű szalagokkal erősítették a lapokra.

Régi mérlegsúlyokat, láthatunk, amelyeket egyszerűen azzal hangsúlyoznak, hogy egy korongra helyezett négyszögletes kis alapra tették őket.

Régi mérlegsúlyok

A szép kompozíciót színes részlet, egy piros bogyók­kal teli ágacska teszi még érdekesebbé.

Magánképtár

Egy teljes falat szentelhetünk kedvenc fényké­peinknek, amelyeket képtárként rendezhetünk el az egyszerű, fehérre pácolt polcokon.

Magánképtár

A jól elhelyezett fényképek teljesen megváltoztathatják a szoba hangulatát, legyen szó akár művészi alkotások­ról, akár a legutóbbi kiránduláskor készített digitális fo­tók kinyomtatott verziójáról. A művészi önkifejezés mindennapos produktumai különböző stílusú elhelye­zést tesznek lehetővé. Amennyiben saját képeinkkel dolgozunk, még több variációs lehetőségünk van, mivel magunk határozhatjuk meg a méreteket és a kereteket is.

A bekeretezett képeket próbáljuk meg egyszerűen polcra helyezni. Ezzel a módszerrel bármikor változtat­hatunk a sorrenden, átrendezhetjük vagy új képeket te­hetünk a régiek helyébe. Az aszimmetrikus elhelyezés­sel dinamikus összhatást érhetünk el.

Miért jó?

A meglepően meleg és barátságos összhatású, mégis luxuskivitelű helyiség berendezője óvatosan bánt a színekkel. A fehér fal és bútorzat még jobban kiemeli a fotógyűjtemény darabjait.

  • A KESKENY POLCOK vizuálisan majdhogynem beleolvadnak a fehér hát­térbe, ugyanakkor kitűnő elhelyezést biztosítanak egy folyamatosan változtatható kiállítás számára. A mennyezeti lámpa múzeumba illő megvilágítást ad.
  • A BEKERETEZETLEN FOTÓK fémszálon lógnak, egyszerű kapcsok segítségével — ez a megoldás is a variálhatóságot hangsúlyozza.
  • AZ EGYSZERŰ KERETEK a hasonló stílusú fényképeknek egységes összhatást biztosítanak.
  • A VISSZAFOGOTT jellegű (ám rafinált) bútorzat a kollekcióra tereli a figyelmet.
  • A GONDOSAN MEGVÁLASZTOTT KIEGÉSZÍTŐKBEN visszaköszönnek a fényképek élénk színei, ezáltal hatásuk az egész szoba hangulatára is kiterjed.

A fényképek elhelyezése önmagában művészet

A tökéletes hatás kedvéért keretezzük be és csoportosítsuk az összeillő képeket, majd tegyük szokatlan helyre.

A különböző méretű fényképeket, aszimmetrikus elrendezésben, tükrökkel vegyítve helyezték el a falon, az összhatás mégis harmóniát sugároz.

A különböző méretű fényképek

Ez leginkább az egységes színű kereteknek és a fekete-fehér fotóknak köszönhető. Egy fényképsorozattal egész történeteket mesélhetünk el.

A fekete-fehér fotók, friss hangulatot árasztanak ebben az elrendezésben a fényes feketére pácolt ruhásszekrény ajtóira montírozva.

fekete-fehér fotók

A kollekció egységét a piros keret határozza meg. Nézzünk körül a lakásban, és rá fogunk jönni, hogy egészen szokatlan felületek is alkalmasak lehetnek fényképek elhelyezésére: sorba állíthatjuk őket a padlón, vagy a lépcső melletti falra is akaszthatunk néhányat.

A precízen összeállított botanikai témájú fotók képtári hangulatot árasztanak ebben az elrendezésben.

A precízen összeállított botanikai témájú fotók

A rácsos szerkezetű elrendezésnél az a leghatásosabb, ha egyetlen témát vagy alanyt választunk, akár fekete-fehér, akár színes fényképeket alkalmazunk. A rácsos elrendezésnél az a legjobb, ha a keretek tökéletesen egyformák, bár a méretek eltérhetnek. Az ilyen jellegű összeállításnál mindig ügyeljünk arra, hogy a képek közötti távolság ugyanakkora legyen, így az összhatás tökéletes lesz.

A panorámafotókra a helyük hívja fel a figyelmet – az ablakkeret és a párkány közti résben látjuk őket.

Panorámafotók

Ez a különleges elrendezés felerősíti a nézőre gyakorolt hatásukat, így jobban odafigyelünk a fekete-fehérben ábrázolt történetre. A vízszintesen, egymás mellett elhelyezett képeket nézve a cselekmény úgy bontakozik ki előttünk, mintha egy könyv lapjait forgatnánk.