Lakás a tetőtérben

Ablakok a tetőn

Míg az épületek homlokzati falában az ablakok beépítése általában év­százados hagyományokat követ, a padlástér-beépítések ablakai az utóbbi félszáz évben érték el mai for­máikat. A tetőtéri ablakok sokfélesé­géhez természetesen a padlásterek hasznosításának sokszínűsége veze­tett. Benapozási, használhatósági és gazdaságossági okok miatt ma már kevésbé készítenek kiemelt ablako­kat, mert a széles körben ismertté vált tetősík ablakok bevilágítási szem­pontból kedvezőek, de vannak eleve olyan esetek is, amikor másféle ablak szóba sem jöhet.

Tetőablakok

A tetőablakok, tetősíkból kiemelt tetőfelépítmények formalehetősé­gei óriásiak. Az új technikai megoldásoknak köszönhetően egész sor különleges megoldás létezik, például készülnek oldalra gördíthető, felfelé gördülő, nyitható üvegtetők és tetőablakok egyaránt.

A tetőterekben, padlásterekben kialakított lakás bővítésénél, illetve új lakások, esetleg közcélú helyisé­gek megvalósítási – fajlagos – költsé­ge általában feleannyi, mint egy nor­mál szint építési költsége. A kész magastetőknél adott a padlástér,amelynek beépítésével az egyéb épületszerkezetek, például a falak, a mennyezetek és az alapok elrendezése alig vagy egyáltalán nem változik.

Padlástér hasznosítása

Elmondhatjuk tehát, hogy a pad­lásteret mindenképpen megéri hasz­nosítani. A padlástér-beépítés készül­het az épület szerkezeti rendszerének megfelelően vagy könnyűszerkezetes technikával, a ház építésével egy idő­ben, de utólag is. Természetesen a padlástér-beépítéseknél is biztosítani kell -jobb hatásfokkal – a benapozást. A kellő benapozáshoz igen célszerűen használhatók a fekvő, úgynevezett tetősík ablakok.

A tetősík ablakokat a tetőfelületen, a tetőszerkezettel összeépítve kell el­helyezni, úgy, hogy ne rontsa az épü­let megjelenését és a mögöttük levő helyiségek hasznosíthatóságát. Egy­szerűsége melletti sokoldalúságát ta­núsítja, hogy szerte a világon igen népszerűek. Hazai felmérésekből is kitűnik, hogy amíg húsz évvel ez­előtt 100 lakóházból max. 1-2 ké­szült tetősík ablakokkal, ma ez a szám már az összes épülő ház 2/3 ré­szét adja. A ma épülő házak kb. 90%-a padlástér-beépítéses, és a padlás­téri ablakokból kb. minden második ablak tetősíkablak. Hazánkban a be­épített tetősík ablakok több mint 90%-a VELUX ablak.Tetőablak