Magasépítészet

Fémablakok és kombinált ablakok (alu-fa)

Fémablakok

A fémablakok anyagukat tekintve lehetnek acél- vagy alumíniumszerkezetek.

Acélszerkezetű ablakok

Az acélszerkezetű ablakok tok- és szárnykerete mele­gen hengerelt idomacélokból vagy hidegen hengerelt szel­vényekből, valamint sajtolt acéllemez szelvényekből készül. Nagy szilárdságú, kis szerkezeti vastagságú, merev szerke­zetek. Régen az acélablakokat elsősorban alárendelt, fűtet­len terekben, műhelyekben, tárolókban, alkalmazták, rend­szerint egyrétegű üvegezéssel.

Kedvezőtlen hőtechnikai tulajdonságuk, rossz légzárásuk, valamint korrózióvédelmi igényük miatt nem terjedtek el széles körben. Napjainkban fűtetlen ipari, közlekedési épületeknél fordulnak elő hide­gen hengerelt profilokból álló, felületkezelt acél nyílászárók. A tok-szárny kapcsolatnál és az üveg beépítésénél egyaránt gumiprofilokat használnak. A tok a fal felől nyitott; az üre­get a beépítéskor hőszigetelő anyaggal töltik ki, így csökkentve a hőhíd hatását.

Az alumínium ablakok kezdetben rúdsajtolással (extrudálással) kialakított üreges szelvényekből készültek, melyek nyúlványai közrefogták a vasalatokat és a tömítőprofilokat. Bár a szerkezetek légzárása megfelelő volt, de a tisztán alu­mínium tok- és szárnykeretek nagy hőveszteséget okoztak.

Alumínium ablakok

Napjainkban a korszerű alumínium ablakokat eloxált vagy bevonatos felületű, hőhídmentesített profilú tok- és szárnyszerkezettel gyártják. Ennek lényege, hogy a tok és a szárny profiljába hőhídmegszakító műanyag betétek he­lyezkednek el (3.19. ábra).

3.19. ábra. Hőszigetelő üvegezésű alumínium ablak

3.19. ábra. Hőszigetelő üvegezésű alumínium ablak

A keretszerkezet így két (külső és belső) részre van osztva, ezeket kötik össze a műanyag távtartók. A két rész statikailag együtt dolgozik, de közöttük a hővezetés akadályozva van. Ezzel a megoldással a tok- és szárny szerkezetek hőtechnikai jellemzői közel megegyez­nek a hőszigetelő üvegtáblák kedvező tulajdonságaival.

Előny

A fém ablakok legnagyobb előnye, hogy nem vetemed­nek, megfelelő korrózióvédelem esetén nedvességre nem ér­zékenyek, szinte mindenféle biológiai hatásnak ellenállnak. Tartósak, könnyen tisztíthatók, minimális karbantartást igé­nyelnek. Hátrányuk, hogy a hőhídmentesség csak nehezen biztosítható. Az alumíniumprofilok a szállításnál és mozga­tásnál sérülékenyek (horpadás, deformáció).

Kombinált ablakok

Kombinált ablakszerkezetek alatt napjainkban elsősor­ban a fa és alumínium anyagok kedvező tulajdonságainak összepárosításával kifejlesztett, ún. alu-fa ablakokat értjük. Természetesen ezenkívül számos más, vegyes anyaghasz­nálattal képzett kombinált ablak létezik. (Bizonyos értelem­ben az előző fejezetrészben tárgyalt korszerű alumínium ablak is kombinált (műanyag-alumínium) szerkezetnek te­kinthető.)

Alu-fa ablakok

Az alu-fa ablakok (3.20. ábra) lényegében olyan faab­lakok, amelyek külső felületét alumínium burkolattal látják el, vagyis a tok és a szárny kétrétegű szerkezet.

Hőszigetelő üvegezésű kombinált alu-fa ablak

3.20. ábra. Hőszigetelő üvegezésű kombinált alu-fa ablak

A külső alumínium burkolat védi a fát a külső hatásoktól, ugyanak­kor esztétikus külső megjelenést biztosít. A burkolat alatt szellőző légrés található, ami a fa kondíciójának megőrzését szolgálja. Fokozott hőszigetelési igény esetén az alumínium profil és a fa szerkezet közötti üregeket hőszigetelő anyaggal töltik ki.

Az alu-faablakok másik változata éppen fordított kialakí­tású: a korszerű, hőhídmentes alumínium keretszerkezetek belső felületét faburkolattal látják el. Ez az egyébként rideg alumíniumszerkezetet eltakarva esztétikus belső megjele­nést ad a nyílászárónak.

A kombinált alu-fa ablakok napjaink legkorszerűbb nyí­lászáró szerkezetei. Más típusú ablakhoz viszonyítva messze a legjobb tulajdonságokkal rendelkeznek (hőszigetelés, hanggátlás stb.).