Magasépítészet

Nyíláskeretezések, ablakkönyöklők kőből

Az ajtó-, kapu- és ablaknyílásokat – nemcsak kő, hanem vakolt és vakolatlan tégla homlokzat esetén is – idegen anyagú keretezéssel lehet ellátni. A nyíláskeretezések rendeltetése elsősorban eszté­tikai, a homlokzati hatást kívánják növelni. Szer­kezeti jelentőségük abban van, hogy védik a káva ­éleket a rongálódástól és kicsorbulástól. A keretezé­sek anyaga: kő, műkő vagy kerámia lehet. A kap­csolatos fogalmakat a 477. ábra tünteti fel.

Faragott kő nyíláskeretezés

477. ábra. Faragott kő nyíláskeretezés; 1 – ablaktalp, 2 – ablakfél, 3 – ablaksüveg kövek

Az ablak- és ajtófélköveket kő- vagy fémcsappal kell a süvegkövekhez, valamint az ablak talp- és ajtó küszöbkövekhez kötni (477. ábra). A hosszabb ablakfélköveket a kiborulás ellen fém alkatrészek­kel be kell kötni a falazathoz; műkő esetén vas-tüskéket kell erre a célra kihagyni.

A süvegköveket nem szabad falazattal megter­helni, hanem azokat boltövvel vagy vasbeton át­hidaló gerendával kell tehermentesíteni.

Ablakkönyöklő kövek

Az ablakkönyöklő kövek alatt kb. 2 cm vastag, ún. üres hézagot kell hagyni, nehogy az ablakfél­kövek nyomása folytán a középütt fennakadt könyöklőkő – a hajlító erőhatás következtében – elrepedjen. Ugyanilyen üres hézagot kívánatos hagyni a teherhárító szerkezet és a süvegkő között is, hogy az utóbbit mentesítsük a törést előidézhető terheléstől.

Az ablakkönyöklő köveket legalább 2 cm-es rézsűvel, a párkányszerűen előreugró könyöklő­köveket pedig – az ablakfelületen összegyűlő nagy mennyiségű víz kivetése végett – vízorrosán kell kiképezni. A vízorr egyszerű esetben a könyöklő két széléig terjed, jobb kivitel esetén a széleken abbamarad. Az ablakkönyöklő követ célszerű a tok alá beereszteni.

Kő, műkő vagy kerámia anyagú ablakkönyöklő idomot (ablakpárkányt) alkalmaznak sok esetben még akkor is, ha egyébként az ablaknyílás körül nem készül idegen anyagú keretezés. Ilyen ablak­párkányok esetében a könyöklőt nem kell bádog­borítással ellátni.

Műpala ablakkönyöklő

478. ábra. Műpala ablakkönyöklő; 1 – lemez; 2 – szigetelő alátétlemez; 3 – leerősítő csavar; 4 – vízgyűjtő vályú

Az ablakkönyöklő lebádogozásának kiküszöbölésére alkalmas a 478. ábra szerinti műpala anyagú ablak­könyöklő lemez, amelyet a falazatba beépített szegező fához csavarral lehet leerősíteni. A műpala könyöklő alá szigetelőlemez alátétet kell helyezni.

A téglából kifalazott és vakolatból kihúzott könyöklő-párkányokat bádogborítással kell ellátni, mert ellenkező esetben az eső a könyöklő vakolatfelületét idővel kimossa.

A vakolatlan téglafalazatokba kerülő faragott kő nyíláskeretezéseknél a vízszintes helyzetű kövek vastagsági, valamint a függőleges helyzetű kövek hosszúsági mérete a téglarétegek egész számú többszöröséhez igazodjék (479. ábra).

A több darabbal készülő ablak- és ajtófélkövek

479. ábra. A több darabbal készülő ablak- és ajtófélkövek hosszúsági, valamint a süveg- és talpkövek magassági mérete a téglavastagság többszöröséhez igazodjék

A vakolatlan tégla- és terméskő falakba kerülő ablak- és ajtófélköveket a tökéletes bekötés végett szokás több darabból, szaknyelven szólva fülesen készí­teni (479 b ábra). Ezzel szerkezetileg is helyes és a régi épületekről jól ismert jellegzetes architektonikus hatás érhető el.