Lakásdekoráció

A tapéta felrakásának lépései

A tapétát nem olyan nehéz saját kezűleg felrakni, de nagyon fontos, hogy a felüle­tet megfelelően előkészítsük, különben a fal hibái szembetűnőek lesznek, és minden erőfeszítésünk kárba veszhet.

Nagymintás tapéta

Az ilyen nagy mintás tapéta felrakásakor elkerülhetetlenül sok esedék marad, mert a csíkokat nagyon pontosan kell összeilleszteni a minta szerint.

A munkafázisok sorrendje

A tapétázási munkálatokat a mennyezettel kezdjük, ezután következhetnek a falak. Ez utóbbiak tapétázásakor induljunk ki a központi ablaktól, és a fénytől távolodva haladjunk a leg­hosszabb falfelület irányába. Amikor a szoba sarkához érünk, menjünk vissza, és folytassuk a munkát az ablaktól az ellenkező irányba. Ha a szobában van kiálló kandallókémény vagy más kiálló részlet, ennek a felületnek először a középét borítsuk le egy tapétacsíkkal, majd haladjunk jobbra és balra letapétázva a kiálló rész oldalait is.

Mielőtt elkezdenénk

A frissen mázolt fafelületeknek teljesen száraznak, a falaknak és a mennyezetnek pedig tisztának, száraz­nak és simának kell lennie. Végezzünk egy utolsó ellenőrzést a falakon és a mennyezeten, hogy nem maradt-e egyenetlen felületű glettelés vagy régi tapéta­maradvány, és ha találunk ilyet, csiszoljuk le közepes finomságú csiszolópapírral.

Amennyiben a mennyezeten vagy a falakon friss a vakolat, először le kell enyveznünk, hogy ne szívjon magába túl sok ragasztót, és ez által ne gyengítse a bur­kolat tapadását. Az enyvezés a tapéta illesztését is meg­könnyíti, mert a felületet csúszóssá teszi. Enyvet paszta vagy por alakban vásárolhatunk, az utóbbit hideg vízzel kell összekeverni. A padlóra terítsünk újságpapírt, hogy a lecseppenő enyvet felfogjuk, majd hordjuk fel az előkészíteni kívánt felületre az enyvet, és hagyjuk megszáradni – a száradási idő általában 1-2 óra.

Készítsük elő az összes szerszámot, állítsuk fel a kenőállványt valamelyik ablak alatt, és álljunk a fénnyel szemben, hogy jól lássuk, hová kentük már fel a ragasztót. A kenőállvány felülete legyen mindig száraz és tiszta.

Tapétaragasztók

A különféle falburkoló anyagokhoz különböző fajtájú és erősségű ragasztók szükségesek, ezért a ragasztó megvásárlása előtt nézzük meg, melyet ajánl a gyártó az adott anyaghoz, és ügyeljünk arra is, hogy elegendő mennyiséget vásároljunk. Nem megfelelő típusú ra­gasztó használata a falburkoló anyag elégtelen tapadá­sát, és a felület elszíneződését vagy penészesedését eredményezheti. Általános szabályként elmondhatjuk, hogy minél nehezebb a tapéta, annál erősebb ragasztót kell használnunk.

Az univerzális tapétaragasztó gombaölő szert tartal­maz, és előre kevert formában (többnyire dobozban) vagy vízzel összekeverendő por alakban kapható. Az előre kevert ragasztó használata kényelmes. Egy doboz körülbelül öt tekercs tapétához elég, de ha nagy felüle­tet kell tapétáznunk, összességében elég drága. Kisebb munkákhoz, például bordűrök és pótlások felrakásá­hoz, tubusos tapétaragasztót is vásárolhatunk.

Praktikus tanácsok

 • A tapéta felrakása előtt hagyjunk elég időt a ragasztó beivódására, mindegyik csík esetében ugyanannyi időt.
 • Ha olyan tapétát használunk, amelyiknél
 • a falat kell ragasztózni, hengerrel hordjuk fel a ragasztót a tapétacsíknál valamivel széle­sebb területre. A következő falszakaszt így a nélkül ragasztózhatjuk be, hogy össze­kennénk a már felrakott tapétát.
 • Ha vízszintes illesztést kell készítenünk, ne vágjuk egyenesre a tapéta szélét, hanem tépjük el keresztben a tapétacsíkot, majd átfedéssel alakítsunk ki majdnem láthatatlan illesztést.
 • A tapéta a felrakást követően először felhólyagosodik, aztán megszáradva kisimul. Szúrjuk ki a maradék buborékokat egy tűvel, és simítsuk el a felületet. Az is jó megoldás, ha a hólyagokat úgy tüntetjük el, hogy haj­szárítóval melegítjük a felületet.
 • Az elálló széleket úgy javíthatjuk ki, hogy fel­hajtva őket fültisztító pálcikával rájuk kenünk egy kevés ragasztót, és illesztő hengerrel lesimítjuk. Bolyhos tapéta felrakásakor védjük a tapétát egy darabalapozó tapétával.

A falak tapétázása

 1. Mérjük le a fal magasságát, vágjuk méretre az első tapétacsíkot, de hagyjunk rá kb. 12 cm-t, hogy fent és lent szépen le tudjuk vágni.
 2. Szabjunk ki még néhány csíkot úgy, hogy a minta mindegyiken pontosan illeszkedjen a mellette lévő csíkokhoz. Számozzuk meg a csíkokat a hátoldalukon.Tapéta kimérése
 3. Kezdőpontként válasszunk egy ablakot. Mérjünk le a kerettől egy tapétacsíknyi távolságot, vonjunk le 1 cm-t, és jelöljük meg ezt a pontot a falon. Lógassuk le a mennyezetről a függőónt úgy, hogy áthaladjon a jelölésen, és húzzunk függőleges vezető vonalat.Tapéta kenése
 4. Színoldalával lefelé fektessük rá a kenőállványra az első tapétacsíkot. Egy kicsit lógjon túl az állvány peremén, nehogy összekenjük az asztallapot ragaszó­val, és tegyünk rá nehezéket, nehogy feltekeredjen. Mártsuk a kefét a ragasztóba, és hordjuk fel a ragasztót egyenletesen és bőségesen, egészen a szélekig. Ha a csík hosszabb, mint az asztal, hagyjuk a beragasztózott részt lelógni, amíg a többit ragasztózzuk. Óvatosan hajtsuk vissza a beragasztózott tapéta végeit a csík köze­péig, majd hajtsuk össze még egyszer vigyázva, hogy ne törjük meg az anyagot a hajtásnál, és hagyjuk beivódni a ragasztót. Ez azért fontos, mert a tapéta megnyúlik a nedvességtől. Hanem tud megfelelően megnyúlni, később felhólyagosodhat.Tapéta felrakása
 5. A tapéta felrakásához vigyük az első csíkot a falhoz. A felső sarkaitól elindulva kezdjük el kihajtogatni. Nyomjuk a falfelülethez, miközben a szélét egy vonalba csúsztatjuk a függőleges jelölővonallal. A tapétázó ­kefével simítsuk ki a tapétát lefelé és az oldalsó szélek felé. Hajtsuk ki az alsó behajtást is, és nyomjuk a tapé­tát a falra. Finoman simítsuk el a hólyagokat.Szélek eligazítása ollóval
 6. Összezárt olló szélével menjünk óvatosan végig a tapétán a mennyezeti hajlat mentén. Nagyon fino­man nyomjuk oda, nehogy a nedves tapéta elszakad­jon, azután lazítsuk fel a csík szélét, és vágjuk le ponto­san a bekarcolt vonal mentén. Simítsuk vissza a tapétát a helyére. Ugyanígy járjunk el lent a szegélyléc men­tén. Ellenőrizzük, hogy nem maradtak-e levegőbubo­rékok a tapéta alatt. Ne kést, inkább ollót használjunk, nehogy elszakítsuk a tapétát, kivétel ez alól a nehéz PVC-tapéta, amelyhez jobb, ha nagyon éles kést és acél­vonalzót használunk. Illesszük az acélvonalzót közvetle­nül a hajlat fölé, és vágjuk le a felesleget.
 7. Ragasztózzuk be a következő tapétacsíkot. Illesszük az előző mellé úgy, hogy ne legyen átfedés. Ha a minta megkívánja, csúsztassuk el a tapétát felfelé vagy lefelé. Menjünk végig az illesztésen az illesztő hengerrel, kivé­ve, ha a tapéta dombornyomású.
 8. Folytassuk a munkát a többi tapétacsík felrakásával. Jelöljünk új függőleges vonalat, valahányszor elfordu­lunk a saroknál. Mielőtt újabb csík felrakásába kez­dünk, mindig töröljük le a ragasztót a szegélylécekről, valamint az ablak- és ajtókeretekről. A levágott tapéta­darabokat tegyük félre javítási munkákhoz. A kenő­állványt is töröljük le mindegyik csík bekenése után. A radiátorok feletti falra rövidebb csíkokat kell vág­nunk. Hagyjunk rá 15-20 cm-t. Ezt dugjuk be a fűtőtest mögé, és simítsuk el.

Mennyezet tapétázása

A mennyezet tapétázását legkönnyebben két ember végezheti: az egyik a tapétát simítja le, a másik pedig egy tiszta partvissal vagy speciális hengerrel tartja a beragasztózott tapétacsíkot.

A mennyezet tapétázása

Fontos, hogy a mennyezetet biztonságosan és viszony­lag kényelmesen el tudjuk érni. Egy kétágú létra is alkalmas lehet, ha viszont ez nem elég, készítsünk állványt, amelyre felállva a fejünk körülbelül 7-8 cm-re van a mennyezettől. Helyezzük az állványt oda, ahova az első tapétacsíkot fel fogjuk rakni.

A legjobb az ablakos fallal párhuzamosan kezdeni a munkát. így biztosak lehetünk abban, hogy nem lehet észrevenni, ha esetleg valamelyik csík átfedésbe kerülne a szomszédjával, mert az illesztés nem vet árnyékot. Az első tapétacsík helyét úgy tudjuk a leg­egyszerűbben megjelölni, hogy a faltól mérve a tapéta szélességének megfelelő távolságban ceruzával jelet rajzolunk a mennyezetre mindkét oldalon, és krétás csapózsinórral krétacsíkot húzunk a két jel közé.

 1. Mérjük le a mennyezetet, és szabjuk le az első tapé­tacsíkot úgy, hogy 10 cm-t ráhagyunk a végeken a le­vágáshoz. Ragasztózzuk be és hajtogassuk össze a csíkot ugyanúgy, mint a falaknál, majd hagyjuk a ragasztóanyagot beivódni a tapétába.Tapéta lemérése
 2. Helyezzük az összehajtogatott tapétát egy bontatlan tapétatekercsre úgy, hogy az a vége legyen felül, ame­lyet először akarunk felragasztani. Tartsuk a tekercset az egyik kezünkkel, a másikkal fogjuk meg a csík végét, és a ragasztós felével felfelé illesszük abba a sarokba, ahol a munkát kezdjük. Csúsztassuk a csíkot a krétavo­nalhoz, és simítsuk a mennyezetre.Tapéta felhelyezése Lépkedjünk odébb az állványon, és menet közben fokozatosan hajtogassuk ki a tapétacsíkot. Simítsuk a tapétát a mennyezetre, és kérjünk meg valakit, hogy egy partvissal tartsa meg a felragasztott csíkot. Simítsuk végig a tapétázó kefével, ügyelve, hogy a szélek megfelelően leragadjanak.
 3. Nyomjuk a tapéta végét a szemben lévő falra, és a hajtásnál a lenti ábra szerint ollóval karcoljuk végig.Tapáta szélei
 4. Hagyjunk rá a karcolástól számított 3 mm-t, hogy a csík egy kis része a faira hajoljon, és vágjuk le. Nyomkodjuk vissza a tapétát a helyére. Ollóval igazításTegyük fel a második tapétacsíkot úgy, hogy a széle pontosan illeszkedjen az elsőhöz, majd folytassuk ugyanígy a mennyezet tapétázását.

Előreragasztózott tapéták

A ragasztóval előre bevont tapéták nem nyúl­nak, ezért kisebb az esélye annak, hogy a meg­nyúlástól levegőbuborékok keletkezzenek alattuk. Az ilyen tapétát a fent leírtak szerint kell leszabni és felrakni, de ragasztózás helyett mindegyik felgöngyölített csíkot a gyártó utasí­tásait követve egy megfelelő nagyságú vízzel telt edénybe kell meríteni. Lassan húzzuk ki először a felső szélét, és hagyjuk lefolyni a felesleges vizet.

Lámpafoglalatok körültapétázása

 1. Vágjuk le a megfelelő hosszúságú tapétacsíkot, és a hátoldalára rajzoljuk rá a lámpafoglalat helyét. Hagyjunk rá egy keveset a csík végének levágásához.
 2. Ragasztózzuk be a tapétát, és csináljunk egy sor rövid bevágást sugárirányban kifelé a lámpafoglalatnak megfelelően bejelölt kör középpontjától. LámpánálTegyük fel a tapétát a szokásos módon. Amikor a lámpafoglalat­hoz érünk, dugjuk át a lámpa rúdját a bemetszésekkel kialakított lyukon, és nyomkodjuk a helyére a tapétát.
 3. Karcoljuk be a kis füleket összezárt olló tompa szélével a foglalat mellett, és vágjuk le a füleket 3 mm ráhagyással. Nyomkodjuk a helyére a tapétát, és töröl­gessük le a ragasztót a lámpafoglalatról.

Bonyolultabb feladatok

Az egybefüggő falfelületek tapétázása viszonylag egy­szerű. Sok szobában találhatunk azonban nehezebben burkolható területeket: beugrókat, radiátorokat, villanykapcsolókat vagy kandallót. Itt alkalmazzuk az alább bemutatott módszereket.

Ablakmélyedések

Ablak tapétázása

Kövessük a fenti képen számokkal jelölt sorrendet, és a szaggatott vonalaknál hagyjunk rá egy keveset az átfe­désekhez. Vágjunk ki egy külön darabot a 3-assal jelölt részre, amelyet betűrünk az l-es és a 4-es darab alá (ragasztózás előtt ellenőrizzük a minta illeszkedését).

Ajtók környéke

 1. Tegyünk fel egy egész tapétacsíkot, mintha az ajtó nem is lenne ott, majd vágjuk le a felesleget úgy, hogy ráhagyunk 2-3 cm-t.Ablak tapétázása
 2. Vágjuk be átlósan a tapétát a keret sarkánál, és az összezárt olló szélével nyomkodjuk a túlnyúló felső és oldalsó részt a keretre. Emeljük fel a széleket, vágjuk le a tapétát a vonal mentén, és simítsuk vissza a helyére.
 3. Az ajtó másik oldalára is vágjunk le egy tapétacsíkot, a két darab a keret fölött fog találkozni. A csík jobb oldalát érdemes függőónnal ellenőrizni, hogy ezt is pontosan függőlegesen ragasszuk fel. Ha a két rész nem találkozik, szabjunk ki egy kisebb darabot az ajtó fölötti területre. Ha a mintázat illeszkedése nem jelent problémát, először a következő teljes tapétacsíkot tegyük fel, és csak utána a pótlásra szánt darabot.

Praktikus tanácsok

 • Ha korábban még sohasem tapétáztunk, és aggódunk a minta illesztése miatt, az első kísérlethez válasszunk szabadon illeszthető mintájú tapétát. Az apró, egész felületet be­borító mintázat nem emeli ki annyira az eset­leges hibákat.
 • A mennyezetre a nehéz dombornyomásos tapéta nem a legszerencsésebb választás; a súlya miatt elképzelhető, hogy nem ragad olyan erősen, ezért bizonyos részek váratla­nul elengedhetnek.
 • A szabadon illeszthető minta segít kevésbé feltűnővé tenni a falfelület esetleges apró hibáit, egyenetlenségeit. A nagy geometrikus minták úgy néznek ki a nem tökéletesen függőleges falakon, mint­ha le akarnának csúszni.

Kapcsolók és konnektorok

 1. Először is áramtalanítsunk. Simítsuk a tapétát a kapcsoló előlapjára, azután keressük meg a szerelvény középpontját, és vágjunk egy keresztet a tapétába, ügyelve, nehogy megkarcoljuk a kapcsolót. Vágjuk körben le a tapétát kb. 1 cm ráhagyással.Kapcsolók tapétázás
 2. Lazítsuk ki a fedőlap csavarjait, emeljük el a lapot a faltól, és tűrjük alá a tapétát. Szorítsuk meg a csavaro­kat, és töröljük le a kifolyt ragasztót.
 3. Fém vagy fólia falburkolót nem szabad a kapcsolók fedőlapja alá gyűrni, ezért, ha a fedőlap nem csavaroz­ható le a falról, nyomjuk a bevágott tapétát finoman a fedőlap köré, és ollóval a szokásos módon karcoljuk be. Hajlítsuk ki a tapétafüleket, és vágjuk le őket 3 mm ráhagyással. Nyomkodjuk vissza a darabokat a helyük­re, és töröljük le a kapcsolóról a ráfolyt ragasztót.

Kandallók

Ha a kandalló felett kiálló kéménytest van, ragasszunk egy tapétacsíkot pontosan a kéménytest közepére, és innen haladjunk kifelé jobbra és balra. Ezáltal a minta illeszkedésének esetleges apró hibái eltűnnek a kéménytest oldalsó falain.

 1. A kandalló kereténél szabjuk úgy a tapétacsíkot, mintha ajtókeretnél dolgoznánk. Tapéta kandallónálA tapétát a kandallópárkány miatt is be kell vagdosni. Méréskor hagyjunk rá annyit, hogy a tapétát be lehes­sen dugni a díszszegély alá.
 2. Vágjuk le a tapétát ollóval a bekarcolt jelek mentén. Tapéta kandallónál 2Bonyolult formák, például kőből készült kandallók esetében vagdossuk be a tapéta szélét, hajtsuk rá a kandal­lóra, és karcoljuk be a hajlatok mentén, majd vágjuk le a felesleget 3 mm-es ráhagyással, hogy a tapéta éppen csak rálógjon a kőre.

Radiátorok

Van olyan radiátor, amelyet el lehet mozdítani a faltól, hogy könnyebben ki tapétázhassunk mögötte. Próbál­juk megemelni a radiátort. Ha eléggé felemelkedik ahhoz, hogy leemeljük a konzolról, lazítsuk meg mindkét oldalon a csőtartó anyákat, és döntsük előre a radiátort.

Tapéta radiátornál

Ha ez nem lehetséges, kénytelenek leszünk betűrni mögé a tapétát. Vágjunk két hasítékot a konzo­loknak megfelelően. Ezután radiátorhengerrel (vagy tiszta rongyba bugyolált léccel) simítsuk a falra a tapé­tacsíkot a radiátor mögött. Ne bajlódjunk sokat a pon­tos illesztéssel, mivel ez a terület úgysem látható.

Tapétázott szoba radiátorral

Nagy türelemre van szükség az olyan területek tapétázásához, mint a radiátorok mögötti fal vagy a padlásszobák ferde mennyezete, de amint a képen látható példa mutatja, megéri a fáradságot.