Lakásdekoráció

Fürdőszoba berendezése és rendben tartása, csukott és nyitott ajtók

Az egyesek számára lényeges, másoknak puszta gyakorlati jelentőséggel bíró für­dőszoba kialakítása viszonylag nehéz fel­adatnak tűnhet. Az általában kisméretű, néha ablaktalan helyiség berendezésé­ben, amelyben adott a víz- és csatorna­csatlakozás, gyakran csupán azért kötünk kompromisszumokat, mert nincs elég bátorságunk a teljes körű felújításhoz.

Modern követelmények

A modern fürdőszobát gyakran menedékhelynek te­kintik. Az egyszemélyes háztartások számának növeke­désével sok embernek nyílik lehetősége arra, hogy több időt töltsön a fürdőszobában, és ne kelljen meg­harcolnia a többi családtaggal, hogy tíz percre bejus­son oda. Az új építésű lakások tervezésekor már figye­lembe veszik ezeket az életstílusbeli és társadalmi válto­zásokat, és sokkal nagyobb figyelmet szentelnek a für­dőszoba elhelyezésének és méretének.

Sok lakásban van egy második fürdő- vagy zuhanyzóhelyiség, esetleg a hálószobához csatlakozó mosdófülke, és könnyebb átjárást biztosítanak a többi hálószobából a fürdőszobá­ba. Ilyen mértékű rugalmasságra valószínűleg nem nyílik lehetőség, ha egy meglévő lakást újítunk fel, de érdemes ugyanezeket az alapelveket alkalmazni annak érdekében, hogy a fürdőszobát az életstílusunknak megfelelően tudjuk kialakítani.

Nagyméretű fürdőszoba

A nagyméretű fürdőszobában jut elég hely egy modern vagy hagyo­mányos stílusú, lábakon álló, íves peremű kádnak, amely manapság ismét divatba jött.

A lehetőségek felmérése

Először is gondoljuk át, mit várunk a fürdőszobától, és mi az, amit könnyűszerrel nélkülözni tudunk. Például nem okvetlenül fontos, hogy minden fürdőszobában legyen nagyméretű kád, zuhanyfülke, mosdó, vécé és bidé. Ez lehet ideális berendezés egy szállodában, ahol a fürdőszoba akkora, mint egy átlagos hálószoba, de valójában semmi szükség sincs rá, ha amúgy is jobban szeretünk zuhanyozni, mint fürdeni, ha van egy másik vécé a lakásban, és ha soha sem használunk bidét.

Jobb megoldás, ha inkább egy luxuskivitelű zuhany­kabint szereltetünk be, a kádat és a bidét kihagyjuk, a megmaradt helyre pedig beállítunk egy szekrényt a törülközőknek vagy egy mosó- és egy szárítógépet. Ha viszont nem vagyunk hajlandók lemondani a fürdőkádról, válasszuk ki a legkényelmesebb méretűt, és áldozzunk fel valami mást, hogy jusson a kádnak elég hely.

Fürdő üvegfal

Az üvegtégla falak ideális térelválasztók, amelyekkel elkülöníthetjük a zuhanyzót a mosdókagylótól, hogy a fürdőszobát egyszerre több családtag is használhassa.

A lehetőségeink természetesen a fürdőszobánk méretétől függnek. Ha a legalapvetőbb dolgok elhelye­zése után még mindig sok helyünk marad, kialakítha­tunk egy igazi kis wellness kuckót kényelmes ülőalkal­matosságokkal, zenegéppel és illatgyertyákkal, ahol kipihenhetjük a fáradalmainkat és az esti fürdőzéskor ellazulhatunk. Másrészt, ha nagy és egyre bővülő családban élünk, a nagy tárolókapacitás ennél fontosabb szempont.

Csukott és nyitott ajtók

A szeparálódás lehetőségét is fontolóra kell vennünk a fürdőszoba kialakításakor. Egyetlen személynek vagy egy párnak talán tökéletesen megfelel és nyitott elrendezésű helyiség, ahol a fürdőszoba közvetlenül, ajtó nélkül kapcsolódik a hálószobához. A kényelem foko­zására (és ha van elég helyünk) szabadon álló fürdő­kádat akár a hálószobába is beépíthetünk, és az egész szobát pazar pihenőhellyé varázsolhatjuk. A családos otthonokban azonban általában csukható ajtókra és zárt zuhanykabinra van szükség, és a szaniterek elhe­lyezését, valamint a helyiség optimális megközelíthető­ségét is át kell gondolnunk.

Ha a fürdőszoba elegendő szabad falfelülettel rendelkezik, érdemes a két oldalán két külön bejáratot nyitni. A fürdőszobákban, még a nyitott elrendezésűekben is, nem árt térelválasztással külön területeket kialakíta­ni, hogy a mosdót akkor is lehessen használni, ha a zuhany vagy a vécé éppen foglalt. A térelválasztást csempézett vagy üvegtéglákból, illetve homályos vagy füstüveg táblákból készült fallal oldhatjuk meg, amely egyúttal a zuhanyfülke egyik oldalát alkotja.

Az ilyen félfalakba vízvezetékcsöveket is be lehet építe­ni, s így akár vécékagylót vagy mosdót is felszerelhe­tünk a külső oldalukra, amivel felszabadíthatunk más falfelületeket. Esetleg a mennyezetre erősített keleties stílusú leereszthető bambuszrolókkal is részekre oszthatjuk a helyiséget.

Svéd fürdőszoba

Egyre népszerűbb a svéd rendszerű fürdőszoba, amelyben a zuhany­zórész nincs leválasztva, így az egész helyiség, és minden, ami benne van, rendszeresen vizes lesz.

A fürdőszoba rendben tartása

A fürdőszoba alapterülete gyakran nem túl nagy ezért különösen fontos, hogy mindig rendet tartsunk benne. Akár korszerű prakti­kusságra, akár fényűző ellazulásra vágyunk, a nemkívánatos tárgyak felhalmozása óhatat­lanul rendetlenséget szül a helyiségben, minek következtében a fürdőszoba nem tud a felhőtlen felüdülés színtereként funkcionálni. Ennek elkerülésére alakítsunk ki elegendő rakodóhelyet, akár beépített, akár szabadon álló tárolók formájában.

  • Könyörtelenül selejtezzük ki a szükségtelen­né vált eszközöket és tárgyakat.
  • Rakjuk el a piperecikkeket, amikor éppen nem használjuk őket.
  • Dobjuk ki a régi vagy nem használt kozmeti­kumokat. Amit eddig nem használtunk, később sem fogjuk. Amúgy is megromlanak, ezért maximum hat hónapig tároljuk őket, és dobjunk ki mindent, aminek lejárt a szava­tossága