Lakásdekoráció

Rusztikus fürdőszobák – képes ötletek

1. Ötlet
Rusztikus fürdőszoba

Látvány. E hatalmas fürdőszoba, ahol egy egységes garnitúra he­lyett az egyedi daraboké a fősze­rep, lezseren viseltes hangulatot áraszt magából. Egy régi, málló festékű kád, egy rozsdás zománckancsó és egy idő ette láda adja a helyiség karakterét, me­lyek mindegyikének (a fürdő nagyvonalú méreteinek köszön­hetően) elegendő tér áll rendel­kezésre az érvényesüléshez.

Színek. A fakó színek illenek a berendezés kopott eleganciájá­hoz. A falak hűvös krémszíne és a padló törtfehérje tökéletes hát­teret ad mindehhez. A molyette párna, foszladozó piros-fehér mintás huzatával, némi színt visz az összeállításba, de azt is csak visszafogottan.

Kád. A rendkívül mély és súlyos kád francia biedermeier darab. Ha szerencsénk van, ócskapia­con néha találni egyet-egyet, esetleg Franciaországban érdemes keresgélni. A csaptelep nem olyan régi, mint a kád, de megje­lenése éppolyan ódon. Mivel kö­zépen szerelték fel a falra, a kád mindkét oldalán elnyújtózhatunk.

Ablak. Ebben a házban még a re­luxa is antik darab, ez a 19. száza­di modell Amerika északkeleti részéről származik. Tökéletesen harmonizál a helyiség málladozó, ám megnyerő látványával.

Bútorok. Rengeteg belakásra vá­ró tér található ebben a fürdőszo­bában. Dekoratív kiegészítő az egyik sarokban álló régi faszék a rajta álló rozsdás kancsóval, vi­rágokkal és gyertyatartóval. Az ablak alatt lévő régi tanszerláda, melynek felületét az eredeti fes­tékrétegig visszacsiszolták, táro­lásra alkalmas hellyel szolgál, a csupasz padlódeszkákat pedig rongyszőnyegek teszik barátsá­gosabbá. Ilyen gyöngyszemek után kutatva érdemes kicsit kör­benézni a bolhapiacokon.

2. Ötlet

Rusztikus fürdőszoba

Látvány. A tengerparti nyaralók hangulata árad ebből az üde für­dőszobából. A ragyogó kék árnyalatokon alapuló színösszeállítás a tengert és az eget, míg a lambériázott falak a szélfútta tengerpar­ti villákat juttathatják eszünkbe.

Színek. A mélykék barátságos és drámai szín, azonban mint min­den sötét árnyalat, a kis tereket ez is még kisebbnek láttatja. Ezt megakadályozandó itt csak a fa­lak alsó felén körbe s az egyik fa­lon felfutó faburkolatot festették ilyen színűre. A lambéria feletti halványabb kék árnyalat légiességével s a fehér szaniter üdeségével teszi kiegyensúlyozottá a látványt.

Falak. Finoman rusztikus hangot üt meg a fa lambéria, melynek tu­lajdonképpeni feladata az eredeti csempeburkolat eltakarása. Ez egyszerű módja a csempék el­tüntetésének, mellyel rengeteg munkát spórolhatunk meg ma­gunknak a leverésüktől a falak új­ra gletteléséig. A fényes, krómo­zott fogkefe- és vécépapírtartót a lambéria tartóléceibe csavaroz­va, biztonságosan rögzítették.

Ablak. Egy üvegessel méretre vágatott üvegpolcok, és a rajtuk álló kék vizespalackok és mé­csestartók rejtik el az ablak divat­jamúlt mintázatú üvegbetéteit. Bár az ablaküveget elrejtik, a fényt azért áteresztik, ráadásul a mécsesek jóvoltából akkor ve­hetünk gyertyafényes fürdőt, amikor csak akarunk.

Kiegészítők. Egy mahagóni jel­legű WC-ülőke és egy sötétbarna faliszekrény teszi teljessé a helyi­ség tradicionális hangulatát, és egészítik ki az összeállítást mély, meleg árnyalataival. A rendezett látvány kialakításában segít a kék színekkel harmonizáló törülköző és a kilépő.

3. Ötlet

Rusztikus fürdőszoba

Látvány. Romantikus virágminta és kedves pasztellárnyalatok ad­ják e fürdő nőies, vidéki villákéra emlékeztető és összetéveszthe­tetlenül angol hangulatát. A svéd­falba épített ízléses mosdó és az elegáns padlócsempe korszerűvé teszi a helyiséget, anélkül hogy megzavarnák a látvány bájos, vidékies jellegét.

Színek. Egy rusztikus összeállí­tás barátságos pasztellárnyalatokért kiált. Itt a világos krémszín boldogan megfér a halvány ró­zsaszínekkel és a világos menta­zölddel. Egy ilyen enteriőrben nem számít, hány árnyalatot ke­verünk egymással, a lényeg, hogy azok intenzitása egyforma legyen, különben egy kiugrik a többi közül és uralja őket.

Szaniterek. Ennek a modern mosdónak kedves, lágy vonalai vannak, az éles peremek nem illenének a vidékies stílushoz. Egy beépített szekrénybe illesztve diszkrét és elegáns látványt nyújt. A fa munkapult a rusztikus hangulatot erősíti, a fényes, kró­mozott csaptelep tradicionális formája pedig régies megjelenést kölcsönöz a mosdónak, megaka­dályozva, hogy túl modernnek hasson.

Padlóburkolat. A kerámiacsem­pe ellenálló és praktikus burkolat a fürdőben. A helyiség finom hangulatához illő meleg, kara­mell árnyalatú csempék nagysze­rűen harmonizálnak a halvány pasztellekkel. A falécekből álló kilépő teljesen autentikus részle­te a rusztikus enteriőrnek.

Falak. A klasszikus vidéki hangu­lat elengedhetetlen eleme a vi­rágmintás tapéta. Diszkrét és halvány ez az ismétlődő rózsa­minta, így nem uralja a teret. A mosdó mögé ütésálló üvegla­pot szereltek, amely a tapéta mintáját látni engedi, azonban a kifröccsenő víztől megóvja.

4. Ötlet

Rusztikus fürdőszoba

Látvány. A ’30-as évek hotelfürdőinek nagystílű hangulatát idézi ez a helyiség, fényűző méretű kádjával, szögletes mosdójával és vaskos, krómozott csapjaival. Az üde kék színösszeállítás és a kád fölé szerelt modern zuhany meglepően maivá teszi a teret.

Szaniterek. A határozott formák és hatalmas méretek adják a für­dőberendezés jellegzetesen ’30-as évekbeli megjelenését. Bár a fali csatlakozású csap beszere­lése kicsit drága, de egy ilyen falmélyedésbe csúsztatott kádat egyszerűbb megtölteni ezzel, mi­vel nem kell nyújtózkodnunk utá­na. Fényes, krómozott csapok és dugók teszik teljessé a modern, rusztikus látványt.

Radiátor. Egy kicsi helyiségben, ahol kevés a szabad falfelület, könnyen meggyűlhet a bajunk egy radiátor elhelyezésével. Ehe­lyett inkább használjuk ki a falak magasságát, s szereljünk föl függőlegesen egy törülközőtartó ra­diátort. E modellt retro megjele­nése teszi elfogadhatóvá ebben a ’30-as éveket idéző enteriőr­ben. A falakat hornyolt deszka­lambériára emlékeztető, speciális, vízálló MDF-lapok borítják. A burkolat tetejét keskeny pe­remléc zárja le.

Kiegészítők. A lambériázott fa­lakra szerelt kerek tükör egyszerű és elegáns látványt nyújt. A na­gyobb rugalmasság érdekében olyan tükröt válasszunk, melynek dőlésszöge csuklópántok segítsé­gével állítható. A tükörhöz illő króm- és üvegpolc biztosít helyet a fogkefék és a szappan számára, míg a kék és türkiz árnyalatú tö­rülközők a falak színével harmo­nizálnak.

5. Ötlet

Rusztikus fürdőszoba

Látvány. Bontásból származó vik­toriánus padlócsempék adják e barátságos, vidéki stílusú fürdő­szoba színösszeállításának alapját. A falak és a kád oldalának krém­színű, hornyolt burkolata is a vidé­ki jelleget erősíti. A kék, orgonalila és halványbarna színfoltok teszik finoman érdekessé a látványt.

Padlóburkolat. Olyan szerzemé­nyekkel, mint ezek a mintás csempék, tökéletesen egyedivé varázsolhatjuk fürdőszobánkat. Itt épp csak egy kisebb négyzet­re való állt belőlük rendelkezésre, mellyel a padló közepét fedték le, de a teljes burkoláshoz sikerült színeivel harmonizáló őzbarna csempét találni.

Színek. A krémszín klasszikusan rusztikus árnyalat – lágyabb és ke­vésbé hideg, mint a tiszta fehér, de éppoly könnyű más színekkel tár­sítani. Itt a krémszínt jobbára őzbarna egészíti ki, s az imitt-amott látható inkább fakó, mintsem erő­teljes kékek gondoskodnak az életteli rusztikus hangulatról.

Ablak. A finom pamutból készült kék és halványbarna színű római roló még tovább növeli a nyugalmat sugárzó vidéki hangulatot. Ez a fényt áteresztő anyag egy puszta téglafal nem túl szívderítő látványát eltakarva teremt inti­mitást a fürdőben.

Kiegészítők. Minden apróság hozzájárul a nyugodt és kényel­mes otthonosság kialakításához. Néhány olcsó tükör kezeletlen fa-keretét lágy színekkel festették le. Egy darab deszkából pedig ruha­csipeszek segítségével ötletes tö­rülközőtartót alakítottak ki, me­lyet a falra szögeltek. Már csak egy retro hangulatú kádrácsra van szükségünk – et voilà -, a für­dőben tökéletes az összhang.

6. Ötlet

Rusztikus fürdőszoba

Látvány. Néhány szellemes öt­letnek és a formás szanitereknek köszönhetően modern jelleget kap ez az üde, rusztikus hangula­tú fürdő.

Színek. A tavaszi zöldek keveré­ke napsütötte frissességet ad en­nek a helyiségnek. A falak lambé­riáját halvány sárgászöldre festették, a kád takarópanelje, a mosdó tartófala és a szegélylé­cek viszont mohazöld árnyalatot kaptak. A berendezés törtfehérje tökéletesen illik a rusztikus stílu­sú összeállításhoz – egy ragyogó­an fehér szaniter túl feltűnő és modern lenne itt.

Szaniterek. A szaniter lágy ívei­ről és az elegáns keverőcsapokról lerí a modern design. Feltűnő a szokatlan, félkonzolos mosdó, félúton a hagyományos, konzolos és a modern, fali csatlakozású között. Bár formái tökéletesen korszerűek, mégis alkalmazkodóak és elég lágyak ahhoz, hogy bármilyen összeállításban jól mu­tassanak. Ahelyett, hogy a mos­dót egyszerűen a falra erősítették volna, a kád végénél alacsony falat építettek, így a mosdót a tér­ben el lehetett fordítani, ami is­mét egy modern fogás, melynek a fürdő a különlegességét köszönheti.

Falak. A falak faburkolata laká­lyos, vidékies hangulatot teremt. A hagyományos, mélyen hornyolt deszkaburkolattal ellentétben ez a takarópanel simább és könnye­debb – modern variáció rusztikus látványra. Az ablakokat gyönyö­rűen veszi körbe a szokásosnál mélyebb fa ablakkeret, amely nagyszerű látványt nyújt, s színé­ben a mohazöld takarópanellel és a szegélyléccel harmonizál.

Polcok. Ezeket egy oldalfal he­lyett a mennyezetre rögzítették fel. Ennek köszönhetően a rajtuk tárolt holmikat mind a kádból, mind a mosdó felől elérhetjük, s ezzel a praktikus megoldással a lambéria szép látványát sem zavarja semmi, ráadásul fantasz­tikus látványt nyújtanak. A polc faszerkezete, krémszínének kö­szönhetően rusztikus hatást kelt, felfüggesztésének módja viszont nagyon is modern.

7. Ötlet

Rusztikus fürdőszoba

Látvány. Ez a szerény, kényelmes és lakályos fürdő maga a ruszti­kus egyszerűség. Könnyed, nyu­godt stílusával jól használható és barátságos.

Színek. Krém, krém és még több krém, enyhe zöld árnyalat­tal. Ez a szín, mely a rusztikus stílus klasszikusa, barátságosab­bá, mégis világossá és tágassá teszi a fürdőt. A szaniter hófehér üdeségével varázsolja ragyogó­vá a látványt, de frissességét a falak és a padló krémje oldja.

Falak. A falakat kettéosztja az al­só felüket borító lambéria, amely rusztikus hangulatot kölcsönöz nekik. A fedetlen falakat és a lambériát is ugyanaz a krém­szín árnyalat borítja, azonban a fafelületeken érdemes olajbázi­sú festéket használni, hogy meg­óvjuk őket a kifröccsenő víztől.

Szaniterek. Krómozott csapok és kapaszkodók helyett a fehér berendezésnek rézszerelvények adnak rusztikus hangulatot. A krómozott elemek összeté­veszthetetlenül modernek, az aranyozott, a réz vagy bronz színűek viszont a 19. század hangu­latát idézik, és gyönyörűen ille­nek a krémes árnyalatokhoz.

Kiegészítők. A vágott virágok látványa igazi fényűzés egy für­dőben, amely azonnal romanti­kus hangulatot kelt ebben az egy­szerű helyiségben. Itt a sárga rózsákat egy, a falon lógó fonott kosárba helyezték. Az egyetlen további díszítő elem a falon füg­gő kép, ezért a tér nyugodt és rendezett marad.

8. Ötlet

Rusztikus fürdőszoba

Látvány. Tengerrel és hajózással kapcsolatos motívumok népesí­tik be ezt a fürdőt, melynek zöldeskékre festett falai és ugyan­ilyen árnyalatú padlója, amihez a festéket lakkal keverték, jól ille­nek ehhez a témához. A padló­deszkák kopottas felülete, a drót­hálóval borított szekrényajtók és a tárolóként használt zománc­vödrök adják a helyiség rusztikus, a tengerparti házakéra emlékez­tető hangulatát.

Színek. Mivel vízszerű árnyalata hűvös és nyugalmas hangulatot kelt, a zöldeskék népszerű színe a fürdőszobáknak. E klasszikus fürdőszobai színösszeállításnak tökéletes kiegészítője a fehér csempeburkolat és szaniter.

Padlóburkolat. A padlónak festék és lakk keverékével adtak némi színt. Megviselt felületét az őt taposó lábaknak köszönheti – mintha csak egy tengerparti villában járnánk.

Szekrény. Egy fürdőszobában igazi főnyeremény a beépített szekrény, amely rengeteg törülkö­zőt és pipereholmit képes elrejte­ni szem elől. Itt az ajtók fabetéte­it dróthálóval helyettesítették, így beláthatunk a belsejébe, ami iga­zán lezser, rusztikus hatást kelt.

Kiegészítők. A fürdő nagy mére­teinek és tágas szekrényének kö­szönhetően bőségesen marad hely a kiegészítők számára is. Egy kirakodóvásárból származó régi hintaló és a falra akasztott, szemé­lyessé tett mentőöv a legfeltűnőbb összetevők, melyek karakte­ressé teszik ezt a fürdőt. Egy hatalmas tükör még tovább növe­li a teret, a vödrök és a horgany­zott bádogból készült fali tároló pedig épp elegendő helyet biztosít a fürdőszobai kellékek számára.

9. Ötlet

Rusztikus fürdőszoba

Látvány. Ezt a helyszűkével küz­dő fürdőt a ragyogó sárga falak teszik vibrálóan színpompássá. A fehér szaniter, a vidám fest­mény és az antikolt, hornyolt deszkalambéria fogja vissza a napfényes és eleven látvány vibrálását.

Színek. A falak sárgájában sem­mi félénkségét nem találhatunk, csupa napfény az egész. Egy na­gyobb térben fejfájást kapnánk egy ilyen erős árnyalattól, ám eb­ben a kicsi fürdőben ragyogást és energiát sugároz, anélkül, hogy nyomasztóvá válna. A fehér, antikolt lambéria és szaniter visszafogja és egyensúlyban tartja a falak sárgáját, melyet a nagy festmény még inkább megbont, további színekkel egészítve ki az összeállítást. A tengerészkék tö­rülközők a festmény kékjével har­monizálnak, egyben drámai kontrasztot alkotnak a sárgával.

Faburkolat. Semmi sem teremt­het könnyebben rusztikus, vidé­kies hangulatot, mint a falambéria. Jelen esetben a modern és élénksárga egyensúlyban tar­tását is segíti. Az antikolt hatás kialakításához fehér festéket víz­zel hígítottak, majd a lefestett fe­lületet átkefélték. A fát néhány réteg tiszta lakk óvja a kifröccse­nő víztől.

Tárolók. Az ajtó hátlapja kis für­dőszobákban felbecsülhetetlen értékű tárolóhely törülközők szá­mára. Ezen az ajtón két nagy, fé­nyes kampóra akaszthatjuk őket. A falra szerelt régi borosüveg-tároló láda, amely egyszerű és ötletes helye lehet törülközőknek és pipere holmiknak, tovább fo­kozza a helyiség rusztikus hangu­latát. Ehhez hasonló régi tároló rekeszeket könnyedén és olcsón beszerezhetünk egy-egy bolhapiacon.

10. Ötlet

Rusztikus fürdőszoba

Látvány. A színek uralkodnak ebben az energikusan zöld fürdő­ben. Az egyszerű, fehér szaniter üde kontrasztot alkot a ragyogó lime-zöld falakkal, a sötét hajó­padló pedig józan és barátságos hangot üt meg ebben a vibráló enteriőrben.

Színek. A lambériázott falrészek sötétebb lime-zöldjével s a fölöt­tük lévő felület üdébb zöldjével, a fő motívum itt a zöld és a fehér. A közöttük húzódó fehér perem, mely a szaniterrel teremt közvet­len kapcsolatot, élesen elválaszt­ja a két árnyalatot. A látványt a zöld kiegészítők (törülközők, szeméttároló) és egy régi, fehér­re festett szék koronázza meg.

Szaniterek. Ha egy 19. századi házban élünk, valószínűleg sze­retnénk olyan hagyományos stí­lusú fürdőberendezést vásárolni, amely illik annak korához. Egy tradicionális stílusú mosdó nem feltétlenül kell, hogy nagy és tes­tes legyen. Ez a kedves, gömbölyded konzolon álló takaros példány nem annyira vaskos, mint a kereskedelemben találha­tó modellek zöme. Retro hangu­latú a lábaskád-reprodukció, amely nem öntöttvasból, hanem kétrétegű akrilból készült, így könnyebb, és jobban tartja a hőt, mint az eredeti változat.

Padlóburkolat. Fürdőszobánk­ban jó és higiénikus burkolat a fa­padló. Az itt látható sötét desz­kák ráadásul barátságosabbá is teszik a helyet. Csupán arra ügyeljünk, hogy felületüket vízál­ló lakkal kezeljük, hogy óvjuk az óhatatlanul is kifröccsenő víztől.

Falak. A deszkalambéria vidéki hangulatot ad bármely fürdőszo­bának. Emellett elrejthetjük mö­götte a csővezetékeket és az egye­netlen falfelületeket. Hacsak nem vagyunk gyakorlott ezermesterek, inkább kérjünk meg egy asztalost, aki felhelyezi és lefesti a lambériát olajbázisú festékkel, mely a nedvességtől óvja a faanyagot.