Lakásdekoráció

Tradicionális fürdőszobák – képes ötletek

1. Ötlet:
Tradicionális fürdőszoba

Látvány. Az elmúlt világ báját idézi ez a napfényes, elegáns für­dő. A berendezés a ’20-as évek vidéki nyaralóinak stílusára emlé­keztet, míg a színek, a padló és a kiegészítők visszafogott elegan­ciát sugároznak.

Színek. Ebben a fürdőben a fe­hér az uralkodó szín, a helyiség ennek köszönheti tágas, szellős és tiszta megjelenését. A falak és a szaniterek fehérjét finom, még­is jellegzetes színek oldják. Ke­ményebb hangot ütnek meg a sötét képkeretek, a fekete WC-ülőke vagy a kád fekete lábai, s lágyabbat a padló és a kád olda­lának finom, halvány kékje. Ezek a színfoltok nem vonnak le sem­mit a fehér összeállítás értéké­ből, inkább barátságossá teszik, valamint mélységet adnak neki.

Szaniterek. Ez a berendezés egy ’20-as vagy ’30-as évekbeli fürdő­szoba reprodukciója. A lábas kád, a fali csatlakozású WC és magasan elhelyezett vízöblítő tartályának erőteljes, arányos formáit a hagyományos stílusú, krómozott keverőcsapok egészí­tik ki. A kád halványkék oldalfala még jobban kiemeli annak alakját. A középre helyezett kézi zu­hanyzós csapnak köszönhetően pedig a kád mindkét végében ké­nyelmesen hátradőlhetünk.

Falak. A faburkolattal ellátott fa­lak minden fürdőszobának erő­sen tradicionális hangulatot ad­nak. Ilyet bármilyen helyiségben felszerelhetünk (bár kis tereket még szűkebbnek láttat), s máris megteremtettük egy elegáns, vi­déki villa hangulatát. A faburko­lat, fehérre festve, egyszerű és fi­nom látványt nyújt; magában, színek nélkül is érdekessé téve a falakat.

Kiegészítők. A kiegészítőket körültekintően válogatták össze, vigyázva arra, hogy a tradicio­nális hangulatot semmi ne törje meg. A vécépapírtartó, a törül­közőakasztó és a polc erőteljes formái ugyanolyan régies megjelenésűek, mint a szaniterek. A fürdő igazi érdekességei a be­keretezett fényképek, melyek a múlthoz kötik a látványt. A kozmetikumokat és pipere holmikat elrejtették szem elől, így a modern tárgyak nem za­varhatják meg az enteriőr ha­gyományos stílusát.

2. Ötlet:

Tradicionális fürdőszoba

Látvány. Többféle hatás érvé­nyesül ebben a fürdőszobában. A falak hűvös orgonalila színéből és a fehér összeállításból élesen kiválik a szép velencei tükör, a marokkói lámpás és a skandi­náv hangulatú szekrény. Harmo­nikus együttesük egyszerre ízlé­ses és egyedi látványt teremt.

Színek. A falakon alkalmazott rendkívül finom orgonalila árnya­lat békés légkört teremt. Ehhez társul a lambéria még halvá­nyabb szürkéslila színe, a padló­csempék lágy fehérségének köz­vetlen szomszédságában. A fehér berendezés frissességet ad az összeállításnak, melyhez a törül­közők, a szappan, de még a szek­rény tetején álló jácint is harmo­nikusan simul.

Szaniterek. A berendezésnek néhány formás díszítmény ad lágy nőies jelleget, amely tökéle­tesen illik ehhez a megnyugtató­an kedves enteriőrhöz. Az öblítő­tartály és a mosdó hátsó pereme finoman ívelt, a mosdó kiugró karimája pedig kiemeli annak gömbölyded vonalait.

Ablak. Az ablakot függöny he­lyett öntapadós, rácsmintás üvegtapétával borították. Ez az áttetsző anyag rendkívül divatos, útját állja a kíváncsi pillantások­nak, de a fényt átereszti. Sokkal takarosabb látványt nyújt, mint egy függöny vagy egy roló, rács­mintázata pedig megismétlődik a lámpás buráján.

Kiegészítők. E helyiség kiegészí­tői között találunk néhány pom­pás darabot. Elegáns, klasszikus a lélegzetelállító velencei tükör, a lámpás pedig észak-afrikai kü­lönlegesség. Fehér felületével és egyszerű vonalaival tökéletesen illik a környezetbe a törülközők tárolására szolgáló kis asztal. Az alkóvban elhelyezett vitrin rejti a mindennapi tisztálkodó szereket, kockás pamutszövete pedig a helyiség színösszeállítá­sával harmonizál.

3. Ötlet:

Tradicionális fürdőszoba

Látvány. E hosszúkás fürdőszo­bát az egyik végében lévő ablak tölti meg természetes fénnyel, melyet a rengeteg csillogó fehér csempe, és az egymással szem­ben lévő falakon magasan elhe­lyezett hosszú tükrök sokszoroz­va szórnak szét. Az eredeti, ’30-as évekbeli csempék ihlették ezt a sakktáblamintás padlójával és testes, régies fürdőberendezé­seivel art deco stílusú enteriőrt.

Színek. A berendezés, a falak és a mennyezet javarészt fehérek, ennek köszönhetően a tér világos és tágas. Ettől eltérő színfoltok a falakon tűnnek fel, a csempék fehérségét a ’30-as évekből szár­mazó eredeti csempék bordűrjei­nek zöldje töri meg. A fehér felüle­tek légiességét a kék-fehér kockás padlóburkolat „horgonyozza le”, ami mellesleg jól illik a ’30-as éve­ket idéző hangulathoz.

Tükör. A tükrök más célt is szol­gálhatnak azon túlmenően, hogy megnézzük magunkat bennük. E fürdő példáján láthatjuk, hogy két hosszú tükör mennyivel derűseb­bé teheti a teret. Ezeket magasan a falra szerelték, méghozzá olyan magasan, hogy magunkat nem is láthatjuk bennük, ám feladatuk nem is ez, hanem hogy a fényt szétszórva növeljék térérzetünket ebben a kifejezetten keskeny helyiségben.

Szaniterek. A fürdőberendezés tömör formái és nagy méretei a ’30-as évek világát idézik, még akkor is ha csak reprodukciók. Korhű, ráadásul rendkívül hasz­nos a mosdó két oldalán látható beépített törülközőtartó is, továb­bá a kád betétes takarófala szin­tén art deco stílusjegyeket hor­doz. Szellemes megoldással a kád végét beépített szekrénnyé alakí­tották, amely ideális tárolóhelye lehet a tisztálkodó szereknek, vé­cépapírnak, tisztítószereknek.

Padlóburkolat. A sakktáblaminta jellegzetesen ’30-as évekbeli lát­ványa mozgalmasabbá teszi a fürdő terét, és drámaiságot köl­csönöz a padlónak. Egy ilyen keskeny helyiségben jól érvénye­sül, mivel tekintetünket vezetve nagyobbnak láttatja a teret a va­lóságosnál.

4. Ötlet:

Tradicionális fürdőszoba

Látvány. Ennek a fürdőszobának a természetes fafelületek, a puha törülközők és a lágy árnyalatok adják hűvösen elegáns hangula­tát. Nagyszerű hatást kelt a palá­ból készült padlóburkolat, amely sötét textúrájával tökéletes hát­tere a fehér szaniternek.

Színek. Ez a fürdő a szaniter és a nyílászárók fehérjét társítja a fa­lak kékjével és a törülközők hal­vány, vízkék árnyalatával. A ter­mészetes fafelületek mézszín ragyogása melegséggel tölti meg a teret, a pompás, sötét és érdekes felületű palakő lapok pedig izgal­mas és érzéki padlóburkolatot al­kotnak, amely drámai ellentétben áll a kád elegáns fehérségével.

Kiegészítők. Bőséges mennyisé­gű faanyagot találhatunk ebben a fürdőben, melyek együttese természetes, organikus hatást kelt. A falécekből álló kilépő jó alternatívája lehet a hagyomá­nyos frottírkilépőknek, mellyel a fakeretes fürdőszobai mérleg szépen harmonizál. A kád fából készült keresztpolcán kényelme­sen elhelyezhetjük a hátmosó ke­fét, a szivacsot, a fürdőolajokat és a szappant. A Shaker stílusú, hajlított fából készült fedeles ruhás­kosár mint pipereasztal is jó szol­gálatot tesz a mosdó mellett.

Szaniterek. Ez a lábaskád-repro­dukció akrilból készült, így könnyebb és barátságosabb, mint az eredeti öntöttvas változat. Csak­úgy, mint modelljét, ezt is griff-lábak tartják, de ezek már mo­dern, fényes krómból készültek. Szoborszerű konzoljával, formás táljával és szép csapjaival, az óvilágot idéző mosdó szépen har­monizál a káddal.

Padlóburkolat. A palakő ellenál­ló, szép és vízzáró burkolat, így nagyszerűen alkalmazható fürdőszobákban. Ezek a kőlapok csi­szolatlanok, kissé érdes felületük így érdekes tapintású és rusztikus hatású.

5. Ötlet:

Tradicionális fürdőszoba

Látvány. Ebben a fürdőben ma­gabiztosan keveredik egymással régi és új. A régies hangulatú fürdőberendezés nagyszerűen ki­egészíti az antik, öntöttvas kály­hát, az üde, fehér csempéknek pedig az ezüstszegély kölcsönöz kis modern ragyogást. A meg­szokott matt üveg helyett itt az ablakon matt és színezett üveg­betétek váltakoznak, melyek egy­szerre ízlésesek és praktikusak.

Színek. A falakat diszkrét és ba­rátságos szürke színnel festették ki, amely megnyugtató hátterévé válik a drámai hatású ablaknak és a sötét, palakő padlónak. Az ablak üvegbetétjeinek kékjét a kandallópárkányon álló vázák sora, és a tükör kék üvegkerete egészíti ki. A fehér berendezés és csempék üdeségükkel teszik tel­jessé a látványt.

Ablak. Az ablakot rendkívül kü­lönlegessé teszi ez az élénk sakk­táblaminta. A kékre festett és a matt, opálüveg betéteknek kö­szönhetően kívülről nem lehet belátni, mégis elegendő fény jut a fürdőbe. Napsütéses időben a színes üvegek szép kék mintá­kat rajzolnak a padlóra és a falra.

Padlóburkolat. A szürkésfekete palakő nagyon jól mutat a fekete kandallóval. A falon körbefutó szegélyhez a 30×30-as padló­csempéket félbevágták, s ezzel helyettesítették a hagyományos padlószegélyt. A palakő fürdőszo­bákba ideális burkolat, mivel vízál­ló, tartós, és könnyű tisztán tartani, azonban meztelen talpunknak lehet, hogy kissé hideg. Ha inkább melegebb hatású padlót szeret­nénk, válasszunk PVC-burkolatot, ez kedvesebb a lábnak, és épp olyan praktikus, mint a kőpadló.

Csempeburkolat. Az egyszerű, fehér csempék biztonságos ki­egészítői lehetnek bármilyen fürdőszobának, garantáltan nem mennek ki a divatból, ha azon­ban kissé unalmasnak találjuk, válasszunk egyenetlen felületűt, amely texturális érdekességgel szolgál. A matt ezüst profilsze­gély még inkább felpezsdíti a lát­ványt, megtöri a nagy csempefe­lületet és keretet ad lépcsőzetes mintájának.

6. Ötlet:

Tradicionális fürdőszoba

Látvány. Ebben az élénk és ener­gikus fürdőszobában a csillogó, kék mozaik, a kék-fehér csempe és sötét gránit padlólapok keve­réke színpompás, eklektikus lát­ványt eredményez. A helyiség az ablakon át és a távolabbi falba beépített üvegtéglákon át is sok természetes fényt kap.

Szaniterek. A lábas kádak na­gyon népszerűek manapság, s mi­vel nem beépítettek és körülzár­tak, hanem szabadon állnak, a tér is nagyobbnak hat velük, mint­hogy láthatóvá válik az alattuk el­terülő padlófelület. Kaphatók ere­deti, helyreállított öntöttvas kádak is, de ezek általában drágák. Ol­csóbb megoldás egy tradicionális stílusú új akrilkádat beszerezni. Ebben a fürdőben a rézcsapoknak is fontos szerep jut a tradicionális hangulat kialakításában. A kád csapját középre helyezték, így an­nak mindkét oldalán kényelmesen elnyújtózhatunk.

Padlóburkolat. A gránitlapokat használtan vásárolták egy bon­tottáru-kereskedésben, azonban mivel nem volt elegendő belőlük a teljes padlófelületre, a mosdó konzolja körül és a kád alatt kék és fehér csempékkel egészítették ki. Ezek szépen harmonizálnak a kék mozaikkal, továbbá ízlése­sen egyedivé teszik a padlót.

Falak. Mozaikcsempék teszik vízhatlanná a falakat a kád kö­rül, s egy sor folytatódik fel­felé, a falak széle mentén és a mennyezet alatt, így adva ke­retet a helyiségnek. A falba il­lesztett három sor üvegtégla kü­lönleges dísze a helyiségnek, amely ráadásul még több fénnyel árasztja el a fürdőt. Geometrikus látványukat a közéjük akasztott karos gyertyatartók oldják. Az egyszerű, fehér háttér érvényesülni hagyja a kék csempéket, és továbbviszi az üde hangulatot.

7. Ötlet:

Falak. Mozaikcsempék teszik vízhatlanná a falakat a kád kö­rül, s egy sor folytatódik fel­felé, a falak széle mentén és a mennyezet alatt, így adva ke­retet a helyiségnek. A falba il­lesztett három sor üvegtégla kü­lönleges dísze a helyiségnek, amely ráadásul még több fénnyel árasztja el a fürdőt. Geometrikus látványukat a közéjük akasztott karos gyertyatartók oldják. Az egyszerű, fehér háttér érvényesülni hagyja a kék csempéket, és továbbviszi az üde hangulatot.

Látvány. Ezt a fürdőt különleges indiai motívumok teszik jellegze­tessé: vibráló pinkek és lilák társulnak sötét fabútorokkal, és itt-ott feltűnő egzotikus kiegészítőkkel.

Színek. Egy ilyen erőteljes lát­vány kialakításakor nagyon kö­rültekintően kell bánnunk a szí­nekkel. Elég a kelleténél kicsit is több meleg árnyalat, és a tér máris nyomasztóan zárttá válik, ha azonban a szükségesnél ke­vesebbet használunk belőlük, el­veszhet a hangulat. Itt a nyugal­mat árasztó orgonaszínű falak finoman színes hátteréből hang­súlyosan válhat ki a kád élénk rózsaszín oldala és a sötét fafe­lületek. Az ablak fehér kerete és más fehér felületek üdítik fel a látványt.

Kád. Egy olyan jellegzetes darab mint ez a régi lábas kád rézcsa­pokkal kiegészítve, ragyogóan mutat egy indiai enteriőrben. Ol­dalát ráadásul elképesztően élénk rózsaszín árnyalat borítja, melyre sablonnal, hennás tetoválásra emlékeztető, barna színű le­vélmintákat festettek.

Bútorok. A testes, sötét bútorok tökéletesen megragadják az in­diai stílus lényegét. Roló vagy függöny helyett ezek elegáns al­ternatívájaként beruházhatunk egy ilyen pompás, fából faragott spanyolfalba is. Egy ilyen darab kizárja a leselkedő tekinteteket, a napfény azonban szépen átsejlik rajta, s gyönyörű árnyékokat rajzol a padlóra. A dekoratív lát­vány sikere nagyrészt az olyan kedves darabokon múlik, melye­ket nem csak praktikus okokból helyeztek el itt, mint például a sö­tétebb lilára festett faragott fapolc, a ráhelyezett virággal és kis festménnyel.

Padlóburkolat. Ha egy helyiség­ben sokféle szín és bőséges mennyiségű kiegészítő található, melyek magukra vonhatják tekin­tetünket, jó ötlet minél semlege­sebb árnyalatú padlóburkolatot választani, így már nem fog ver­sengeni a figyelemért.