Lakásfelújítási tanácsok

Minták kiválasztása lakberendezés esetén

A színekhez hasonlóan, a minták is optikai és hangulati válto­zást hoznak a szobában. Segítségükkel sokféle időszakot és stílust idézhetünk fel. Az élénk kockás minták vidéki házak hangu­latát idézik, míg a fonott jellegűek a Viktória-korra utalnak. Ha különböző mintás anyagokkal dolgozunk, meg kell találnunk az egyensúlyt az anyagok és tapéták túlzottan kidolgozott, szinte steril összhangja és az ízléstelenül sokféle mintát alkalmazó tér kö­zött.

Ha nincs ebben elég tapasztalatunk, maradjunk az egyszínű falaknál, a mintázatot máshol próbáljuk ki, így elkerülhetjük a sok kiadással járó felesleges munkát. Figyeljük meg, hogy sok helyen a szobák falán olyan hétköznapi minták vannak, amelyek a tér végső berendezésekor elkerülik a figyelmünket. Egy teljes falra ki­terjedő könyvespolc, illetve egy bonyolult mintájú parketta például eltereli a figyelmünket.Minták kiválasztása

Ebben a hívogató hálószobában szür­késkék mintázat bo­rítja a falakat, az ab­lakot, a spanyolfalat és az ágy melletti futószőnyeget. A festett padlózat jól rímel a csíkos háttér­re, és kellemes ho­mogén felületet alkot.

Falak

A mintákat használhatjuk egy tér arányainak a megváltoztatására, vagy bármilyen építészeti hiba el­kendőzésére. Az optikai hatások két alapigazsága, hogy a függő­leges csíkok magasítják a szobát, míg a vízszintes csíkok alacso­nyabbnak láttatják. Nemcsak tapé­tát használhatunk csíkos felület létrehozására. Ha a falaink vagy a mennyezet nem egyenletes, a csíkos minta ezt még jobban hangsúlyozza. A kívánt hatás el­éréséhez a csíkokat a megfelelő irányban fel is festhetjük, vagy csaphornyos lambériát alkalmaz­hatunk (függőlegesen vagy vízszintesen).

Ferde mennyezet, illetve kiszögellő sarok elfedésére használjunk egy­féle, de kisméretű mintát az egész helyiségben.Minták kiválasztásaEbben a mór stí­lusú fürdőszobában a kerámialapok kék árnyalatai víz alatti hatást sugallnak. A burkolatok sokféle mintázatú lehet, az egyszerű fehértől, a hasonló tónusú la­pok használatán át, a kézzel festett gaz­dag mintázatúig.Minták kiválasztása

Az egyedi és stílu­sos mintázatot e fehér falon mindössze né­hány doboz festékkel és biztos kézzel alakí­tották ki. A függőle­ges csíkokat függőón mellett húzták meg, majd átfestették. A mintákat ceruzával kihúzták, majd körbe­ragasztották és kifes­tették.

Padlózatok

A padlózat kialakítása a legtöbb házban több pénzt visz el a felújítási alapból, mint bármi más. A mintás padlók ter­vezése nehezebb feladat, mint az egyszínűeké, ezért ha nem vagyunk bizto­sak a dolgunkban, válasszuk inkább az utóbbit.

Ha mégis mintásat szeretnénk, az le­gyen tudatos választás. Az elszínező­dött, szennyezett részek elfedésére nem alkalmas a mintás padló. A visszatérő, kisméretű motívumok még jobban kiemelik a foltokat. Kétféle módon használhatunk mintázatot a padlón.

  • A felületet teljesen beborítva.
  • Meghatározott helyeken, pl. a szoba közepét kijelölő, illetve szél- vagy sarok­motívumok formájában.Minták kiválasztása
A fürdőszoba falán és padlóján lerakott színes kőlapok optikailag finoman hatnak, míg a hangsúly a bonyolultabb mozaikbera­kásra terelődik.Minták kiválasztása

A kockás PVC-lapok op-art változata tö­kéletes háttér ennek a hatvanas éveket idéző konyhának. A merész padlót a bútorok egy­szerű színei és tiszta formái ellensúlyozzák.

Minták kombinálása

A különböző, de egymást kiegé­szítő minták gyakorlott szemmel való összeválogatása fémjelzi iga­zán a stílusos szobát. Időbe telik, amíg ösztönösen a megfelelő min­tákat választjuk, de nem lehet olyan nagyot tévedni, ha hasonló színárnyalatú mintákat társítunk. A friss rózsaszín, a levélzöld, a nárcisz sárgája és a búzakék mind tiszta világos színek, míg a vörösesbarna, a fakéreg színe, a narancs és a gyömbér színei az őszt idézik. Az élénk rózsaszín, a narancs és a sárga élénk, felvil lanyozó árnyalatok, míg az őzbarna, a levendula, a szürke és a hal­ványzöld visszafogott színek.

Fontos, hogy az összeállításban szereplő minták sok mindenben hasonlóak legyenek. A minták ele­mei viszont különbözhetnek az anyagokon. Az egyszerű kockás és csíkos anyagok jól illenek egy­máshoz és a virágos anyagokhoz. Ha a bemutatott mintákat még egy kicsit tovább variáljuk, érdekesebb lesz az összhatás. De legyünk óva­tosak! A finom apró minták nem illenek a nagyméretűekhez.Minták kiválasztása, minták kombinálása

A fagylalt színei és a geometrikusformák adják a melegséget és a harmóniát ebben dúsan mintázott falú szobában. Az egyedi, geometrikus falfestést kiegészítik a kerete­zett nyomatok, vala­mint erre a mintára rímel a polc és a sző­nyeg formája is.Minták kiválasztása

Az emelkedett hangulatú fürdőszo­bában először a ró­mai redőny felirata tűnik fel. További min­tázatot képez a perfo­rált lámpaernyő fény­árnyék játéka a falon. A polc és a különle­ges üvegek bonyolult formájukkal hívják fel magukra a figyelmet.

Bevált párosításokbútorszövet

Az alábbi minták csoportjai jól illenek egymáshoz, mivel hasonló színek alkotják őket (de nem ugyanazok az árnyalatok) és általános jellemzőik is megegyeznek. A csíkos mintásak­nak halvány, tört színük van, ezért inkább szobába valók, mint cirkusz­ponyvának vagy tengerparti kuny­hónak.bútorszövet bútorszövet Minták kiválasztása

A magas fényű sárgaréz ágyat borító textíliák közös jellem­zői a hasonló, meleg színek és a stilizált virágmotívumok. Keleties és hagyomá­nyos stílusú párnák keverednek. A per­zsaszőnyeg alapozza meg az összkép fény­űző jellegét.Minták kiválasztása

Ebben a tündér­meseszerű gyerek­szobában az élénk, vibráló mintás textília uralja a teret. Érdekes a sárga kiskockás ágynemű és a fal mintája. A pöttyök között egyszer-egy­szer megjelenik a függöny virágcsere­pének mintája.