Lakásfelújítási tanácsok

Hogyan burkoljunk a mosdó mögött?

Burkolás a mosdó mögött munkafolyamat
Az ismétlődő mintázat érdekessé, mozgalmassá teszi ezt a szem előtt levő területet

A mosdó és a mosogató mögötti és fölötti területet védeni kell a fröcskölő víztől. Erre legalkalmasabb a falrész csempézése, mert így a nedvesség egyszerűen lepereg, ill. letörölhető a falról. Ha a mosdó vagy a mosogató szorosan a falhoz van építve, akkor közvetlenül ahhoz lehet rakni a csempe alsó sorát.

Szebb lesz a burkolat, ha csak egész csempéket használunk fel hozzá. A szélére illeszthetünk bordűrcsempét is, ami szinte lezárja a falat. Bármi­lyen méretű csempét használhatunk, de a nagyobb méretűvel kevesebb fugánk lesz, ami megnöveli a falrész élettartamát. A csempézett fal ugyanis mindig a fugánál kezd tönkremenni. Azaz minél kevesebb az illesztés, an­nál kevesebbet kell később a felújítás­ra fordítanunk. Mivel ezek a felületek viszonylag kis részét teszik ki a fal­nak, érdemes többet költeni rá. Ez a kis luxus, jelentős változást hoz az össz­képben, és kifejezetten tetszetős lesz a mosdó vagy a mosogató környéke.

Szükséges eszközök: mérőszalag, ceruza, vízmérték, fogazott simítólap, csempevágó gép, fugázólap, szivacs, törlőruha, kinyomópisztoly, ragasztószalag Anyagok: csempék, csemperagasztó, fugázóanyag, szilikonos szigetelőmassza
Burkolás a mosdó mögött munkafolyamat
  1. A mosdókagyló közepétől kifelé csempézzünk, hogy a mintázat szimmet­rikus legyen. Minde­nekelőtt jelöljük meg a mosdó hosszának a középpontját, és vízmérték mentén ceruzával húzzunk egy arra irányuló függőleges vonalat.
  2. Viszonylag kis falfelületet csem­pézve, egyszerűbb, ha a csemperagasz­tót közvetlenül a ke­rámialapok hátolda­lára, és nem a falra kenjük. így tisztáb­ban is dolgozhatunk, és a csempék hely­zetét, ha kell, egy ideig még módosít­hatjuk.
  3. Pontosan a ceru­zával meghúzott függőleges vonalhoz igazítva, ragasszuk fel az első csempét. Nyomjuk jól a falhoz, hogy a ragasztó biztosan megfogja.
  4. Tegyük a máso­dik csempét a vonal másik oldalára, és illesszük a helyé­re. Győződjünk meg róla, hogy pontos-e az illesztés és távtar­tókkal igyekezzük megtartani ugyanazt a távolságot a csem­pék között és a mos­dó-csempesor talál­kozásánál.Burkolás a mosdó mögött munkafolyamat
  5. Ezen a példán bordűrlapok sze­gélyezik a nagyobb csempéket. Illesszük fel sorban a bordűr­lapokat, és használ­juk a távtartókat, hogy egyenletes kö­zök maradjanak a nagyobb és a kisebb csempék között is.
  6. Lehet, hogy le kell vágni vala­mennyit a bordűrla­pokból ahhoz, hogy pontosan körülve­gyék az alaplapokat. Példánkban erre nin­csen szükség, mert a nagy csempe mérete a bordűrnek éppen a négyszerese. A vá­gott lapokat úgy he­lyezzük el, hogy ne legyenek feltűnőek.
  7. Miután elkészí­ti tettük a szegélyt is, hagyjuk a csempét száradni 24 órán át. Fugázzuk ki az egész felületet. Ha megszáradt a fuga, töröljük le a maradékot. Nyo­mópisztolyból ki­nyomott rugalmas szilikonos tömítő­anyaggal szigeteljük a mosdó és a csem­pék közötti rést.
  8. A két ragasztó szalagcsík se­gített abban, hogy a szigetelés mentén nem kenődött össze a csempe és a mos­dókagyló. A sziliko­nos tömítőanyag teljes megszilárdulá­sa előtt húzzuk le a ragasztócsíkokat. Újabb 24 óra szára­dás után használhat­juk a mosdót.