Lakberendezés

A hálószoba bútorai és hangulata, világítása

A hálószobában pillanatok alatt rendetlen­séget tudunk csinálni. Ha kicsi a helyiség, föltétlenül használjunk ki benne minden zugot; pl. az ágy alatt tarthatjuk azokat a dolgokat, amelyeket nem használunk min­dennap. A beépített szekrények konszolidált be­nyomást keltenek. Érdemes méretre sza­bott elemeket készíttetni. Az előre gyártott modulok természetesen olcsóbbak, több­ségükben fiókok, állítható polcok, kampók, cipőtartók is vannak. A lapos fiók előnyösebb, mint a mély. A plexi- vagy a drótkosárban könnyű megtalálni az ingeket, zok­nikat.

Ha kicseréljük a fogókat vagy átfestjük a farészeket, egyedi lesz a szekrényünk. A faajtókat cseréljük tükörajtókra, hogy a szoba világosabbnak, tágasabbnak has­son.

A beépített vagy kész bútor azonban nem mindig felel meg, hiszen van, aki job­ban kedveli a hagyományos szekrényt, öltözőasztalt. A régi, magas szekrények belsejét jobban kihasználhatjuk, ha a fel­akasztott ruhák alá beszerelünk egy pót­sínt vagy néhány polcot. Aki a földre szokta dobálni ruháit vetkőzés közben, de zavarja a rendetlenség, tegyen széket az ágyához.

Az ágy mellett

Az ágy mellett maradjon hely az éjjeli­szekrénynek, amelyen elfér az olvasólám­pa, a telefon, egy-két könyv, egy vizespo­hár. Aki szeret zenét hallgatni az ágyban, gondoskodjon róla, hogy a rádió és a le­mezjátszó kapcsológombját az ágyból is elérje. A távirányítós televízió szintén ké­nyelmes.

Aki ágyban írja regényeit, mint Marcel Proust, vagy csak szeret ágyban reggeliz­ni, szerezzen be „betegasztalt”, melynek használata sokkal kényelmesebb, mint a tálcáé. Az ilyen asztalkára kerék is szerel­hető: ha nincs rá szükség, egyszerűen fél­re lehet tolni. Ezek az asztalok nem túl szépek, de modellnek használhatjuk őket saját terve­zésű darabjainkhoz.

Öltözőszoba

Ahol van elég hely, ott érdemes öltözőszo­bát berendezni. Ennek nem kell föltétlenül a hálószoba mellett lennie – megteszi bár­milyen kis szoba. Itt kevesebb gondot kell fordítanunk az esztétikumra, mint a háló­szobában. Olyan állványsort is használha­tunk például, amilyenre a boltban akaszt­ják a ruhát.

Modern, dróthálós polc­rendszer

Dróthálós polc­rendszer. Praktikus, mutatós, nyitott ruhatárként is hasz­nálható, de szekrénybe is beépíthető.

A fürdőszobát és a hálószobát keskeny folyosó köti össze

A fürdőszobát és a hálószobát keskeny folyosó köti össze. Itt tartják a ruhát. Az egyedi fiókokból és polcokból szellemes szekrényöltözőt alakítottak ki.

Tökéletes ágy könyvmolyoknak

Tökéletes ágy könyvmolyoknak.

A japán ihletésű hálószoba

A japán ihletésű hálószobának kiemelkedő része a szépen megmunkált fa ruhásszekrény fából és papírból készült előlappal.

Ugyanennek a szobának a beugrójába polcokat és fiókokat szereltek be

Ugyanennek a szobának a beugrójába polcokat és fiókokat szereltek be. Az ablak előtt a sínen mozgó ellenző harmonizál a szekrénnyel.

A hálószoba hangulata

Egyetlen kattintás, és villany gyúl a szobá­ban, megváltozik a hangulat. Nem könnyű eltalálni, hogy milyen lámpát szereljünk fel – különösen az olyan hálószobában, me­lyet nappal más célra használnak. Taná­csos könnyen változtatható világítást ter­vezni. A fényszabályozós kapcsolókat na­gyon könnyű kezelni és nagyon haszno­sak. A szoba romantikus, lágy megvilágí­tásán kívül gondoskodnunk kell arról is, hogy az öltözködéshez, fésülködéshez, olvasáshoz elegendő fényt kapjunk.

Senki nem szeret felkelni az ágyból, hogy eloltsa a lámpát. Szereltessünk alternatív kapcsolót az ágy, illetve az ajtó mellé. A franciaágy mindkét oldalára tegyünk ol­vasólámpát: így aki olvasni akar, nem za­varja partnerét az alvásban. Körben a falak mentén elhelyezett, rej­tett fénycsövek vagy vonalizzók lágy, szórt fényt adnak. A megvilágítást olvasólám­pákkal és spotlámpákkal tehetjük teljessé. Az állítható fali spotlámpákat irányítsuk úgy, hogy este a mennyezetről szórják a fényt, lefekvés után pedig az ágyban fek­vő könyvére világítsanak. A spotlámpákat mennyezetre szerelt sínen mozgathatjuk: ezzel a szoba bármely pontját kiemelhet­jük a környezetéből.

A ruhásszekrény rejtett lámpái igen hasz­nosak lehetnek. Az öltözőasztal vagy a hálószoba mosdója fölötti tükröt jól világít­suk meg; a fénycsövet árnyékoljuk ernyő­vel. A fényforrás ne mögöttünk, hanem előt­tünk legyen, hogy az arcunk kapja a fényt.

Természetes megvilágítás

De nemcsak a mesterséges megvilágítás megoldása fontos: ügyesen kell bánni a természetes fénnyel is. Aki szeret világos szobában ébredni, az tegyen puha musz­linfüggönyt, világos rolót, finom, redőzet-len pamutfüggönyt az ablak elé. De egyál­talán nem kötelező függönyt használni, különösen akkor nem, ha a hálószoba er­kélyre nyílik (az ágyat úgy helyezzük el, hogy ne a vakító ablakkal szemközt éb­redjünk, különben megfájdulhat a fejünk). Ilyenkor azonban le kell mondanunk a ne­héz, redőzött függönyök szigetelő hatásá­ról. Aki sötét szobában szeret aludni, zsa­lut is felszerelhet a függönyök, rolók he­lyett. Ez beengedi a levegőt, de kirekeszti a fényt.

A hálószoba igaztalanul háttérbe szorí­tott fényforrása a kandalló. Pedig talán a tűz világítja meg a legromantikusabban a szobát. A szerencsések, akiknek a háló­szobájában kandalló van, föltétlenül hasz­nálják!

A hálószoba világítása legyen megnyugtató

A hálószoba világítása legyen megnyugtató, de az olvasáshoz is jusson elég fény. Itt az ágy mellé két modern padlólámpát állítottak. A harmadik lámpa az asztalt világítja meg.

Volfrám-halogén vonalizzók a hálóban

A volfrám-halogén vonalizzók töké­letesen beillenek ebbe a nagy lele­ménnyel megtervezett hálószobába. A kandallót nem fűtésre, hanem ágy­támlának használják.

Szabálytalan elrendezésű falak még barlangszerűbbé teszik a tetőtéri szobát

Szabálytalan elrendezésű falak még barlangszerűbbé teszik a tetőtéri szobát. A spotlámpa érdekes árnyékot vet, és kiemeli a falak formáját. A hajlított szárú, állítható olvasó­lámpa fényénél nemcsak az ágyban lehet olvasni.

A hegyi ház rusztikus hangula­tához a gyertyafény illik a legjobban

A hegyi ház rusztikus hangula­tához a gyertyafény illik a legjobban. A lobogó lángok romantikus fénybe vonják a hálószobát – csak arra kell vigyázni, hogy ne okozzunk tüzet.

Tizio-lámpák ékesítik a keskeny szobához tervezett, alacsony szekrényt

Tizio-lámpák ékesítik a keskeny szobához tervezett, alacsony szekrényt.