Lakberendezés

Ablakok és ajtók

Ablakok

A leggyorsabban akkor csökken egy ház értéke, ha az eredeti ablakokat modern fém-, fa- vagy műanyag ablakokra cseré­lik. Ha a régi ablakokat már nem lehet megjavítani, a pótablak minél jobban hasonlítson az eredetire. Megbocsátha­tatlan, ha jelentős építészeti értéket képviselő házak homlokzatának egyen­súlyát oda nem illő méretű, alakú és anyagú ablakokkal teszik tönkre. A kevésbé jellegzetes házaknál ugyanilyen fontos az összhang, mivel rendezetté te­szi az épületet.

Ablakok

Keretek

Sok ablak szépsége elvész a rosszul fes­tett keretek mögött. A kis üvegtáblákból álló tolóablakok és a mintás öntöttvas rácsozatú ablakok akkor érvényesülnek a legjobban, ha a keretet fehérre vagy világosra festjük. Az egyetlen táblából álló tolóablakok és a nagy műteremab­lakok keretéhez a sötétzöld, a barna és a fekete illik.

Az új ajtó- és ablakkeretet érdemes színes védőfestékkel óvni. Vannak olyan festékek, amelyeknek jó az áteresztőké­pességük, és hasonló hatást keltenek, mint az eredeti, hagyományos olajfesté­kek.

Párkányok

Ha a párkányok téglából vagy kőből vannak, hagyjuk meg őket festetlenül, a fapárkányt pedig fessük olyanra, mint az ablakkeretet. A bevakolt párkány szí­ne a ház stukkódíszeivel legyen össz­hangban.

A hagyományos virágládák, korlátok és erkélyek fémrészeit ritkán szabad másra, mint feketére vagy fehérre festeni. A feke­tétől hangsúlyosabb lesz a kovácsoltvas finom mintája, de az öntöttvas nehézkessé válik. A mélykék és a mélyzöld a modern fémalakzatokhoz illik.

Szépítés

Össze nem illő ablakok

Kívülről az üveg feketének vagy sötétszür­kének látszik, ezért ha a ház ablakai külön­böző alakúak, méretűek és beosztásúak, az ablakkereteket fessük fehérre, és használ­junk fehér függönyt vagy redőnyt; esetleg fessük a külső keretet fehérre, a belsőt fe­ketére vagy sötétszürkére: ekkor az üvegtáblák egybeolvadnak. Ha a ház falai fehé­rek, minden keretet befesthetünk feketére vagy sötétszürkére, de ne használjunk fe­hér függönyt.

Ha túl kicsi az ablak

A kis ablak nagyobbnak tűnik, ha a keretet és az ablaktokot (az ablakot keretező tég­lát vagy követ) fehérre festjük. A zsalus vagy fatáblás spalettától a kes­keny ablak szélesebbnek tűnik; akkor érjük el a legjobb hatást, ha a spaletta szélessé­ge pontosan a fele az ablakénak. A keretet, az ablaktokot és a spalettát fessük egyfor­mára.

A halvány színű kővel vagy stukkósze­géllyel keretezett ablak hangsúlyossá vá­lik. Ez a megoldás a köz- és magánépüle­teken egyaránt gyakori. Az ablak fölötti stukkódísz megnyújtja a zömök ablakot. A keret színéhez illő virágláda ugyanilyen hatású; a kontrasztos virágláda szélesebb­nek láttatja az ablakot.

Ablak

Ha túl nagy az ablak

A harmincas évek nagyszerű házainak ter­vezésekor az építészek sokat bajlódtak, hogy megteremtsék a falak és a közked­velt, óriási ablakok egyensúlyát. Nemcsak az ablakok, hanem a keretek ritmusával is törődtek. Erre azonban később kevesen figyeltek, és az új házakon egymás után jelentek meg – rendszerint a rendezőelv legcsekélyebb jele nélkül – a hatalmas ab­lakok és teraszajtók.

Ezen a helyzeten az esetek többségében javíthatunk. A nagy teraszablakon segít a pergola, ha vízszintes rácsozata éppen az ablak fölött indul. A homlokzati oldalon az ajtó szemöldökfájának magasságáig a falat ráccsal boríthatjuk. A rácsra felfuttatott növények lágyabbá teszik a felületet. Ha az ablak túl sok fényt enged be, zsa­lus spalettával takarhatjuk le egy részét. A zsalu színe legyen összhangban a keret­tel.

Új vagy módosított ablakok

Ha azt akarjuk, hogy a ház belseje világo­sabb legyen, megnövelhetjük a régi abla­kok szélességét. A homlokzat helyett in­kább a ház oldalába és hátsó falába vág­junk új ablakot. Nagyon fontos, hogy a főhomlokzat egyensúlyát ne zavarjuk meg: az új ablakoknak olyanoknak kell lenniük, mintha eleve oda építették volna őket.

Ügyeljünk az ablaktáblák arányára és méretére. Ha nem találunk megfelelőt, in­kább egy kicsit nagyobb legyen az üveg. Ha az új ablak ugyanakkora, mint a régi, úgy helyezzük be, hogy az eredetivel egye­ző magasságban legyen a párkány és az ablak teteje; egyébként a fölső kereteket kell egy vonalba állítani.

Ablakfülkék a tetőtérben

Az ablakfülkék keretének, arányának kö­vetnie kell a többi ablakét. Ha nem akarjuk kiemelni az ablakfülkét, színe simuljon be­le a tetőébe (akármilyen színű is a többi ablak kerete). A kis, hagyományos ablak­fülke azonban akkor a legszebb, ha a színe megegyezik az alsó ablakok kereteinek szí­nével.

Egyszerű vonalú, modern ház épült a régi köré.

Egyszerű vonalú, modern ház épült a régi köré. Az eredeti ablakok a nagy ablakok mögött láthatók.

A restaurált Nash-sorház ablaküvegei a szemközti ablakokat tükrözik.

A restaurált Nash-sorház ablaküvegei a szemközti ablakokat tükrözik.

A harmonikás fémspaletták tetszés szerint több vagy kevesebb fényt és levegőt engednek a szobába.

A harmonikás fémspaletták tetszés szerint több vagy kevesebb fényt és levegőt engednek a szobába. Élénk színűek és biztonságosak, mégsem tűnnek barátságtalannak.

Ajtók

A homlokzat ritmusát az ablakok teremtik meg, mégis az ajtó hívja fel magára legin­kább a figyelmet. Minél nagyobb a ház, annál nagyobb hangsúly esik a bejáratra, annak mintájára, az oszlopokra, a timpa­nonra. A látogatónak azonnal tudnia kell, hol a bejárat; akkor is, ha oldalról lehet bemenni a házba. A bejárat helyét az ajtó­hoz vezető útnak kell nyilvánvalóvá ten­nie.

Ha minden külső ajtó egyforma színű, a bejárat veszít a hangsúlyából, különösen akkor, ha élénk színről van szó. A garázs­ajtó – mérete miatt – dominánssá válhat. A többi mellékajtóval együtt érdemes sem­leges színűre festeni, hogy beleolvadjon a fal színébe. Az üvegezett kerti ajtónak és a franciaablaknak az ablakkeret színét kell követnie.

A szomszédos házak homlokzata izgalmas összhatást nyújthat.

A szomszédos házak homlokzata izgalmas összhatást nyújthat.

Mielőtt hozzáfognánk a festéshez, győ­ződjünk meg róla, hogy az ajtók illenek-e a házhoz. Ugyan­ilyen fontos, hogy például a zsanért, a zárat, a kilincset esztétikusan helyez­zük el. Ha az ajtó nem bírja jól az időjárás vi­szontagságait (nem tölgy-, szil- vagy tíkfából készült például, vagy nem védi tor­nác), lakkozás helyett érdemesebb befes­teni.

Városi ház Chelsea-ben fényes, fekete oszlopokkal és fekete korlátokkal.

Városi ház Chelsea-ben fényes, fekete oszlopokkal és fekete korlátokkal. Egy leheletnyi piros festék és néhány virág színt visz a házba.

Az ajtót és az ajtótokot csak akkor kell egyszínűre festeni, ha fehér színt haszná­lunk, és az ablakkeret is fehér. Az ajtótok olyan színű legyen, mint az ablakkeret, az ajtó színe viszont legyen kontrasztos, kü­lönben az ajtó üresen tátongó lyuk hatását kelti. A színt hangoljuk össze a falakéval: a hideg és a meleg jól mutat együtt, de néha a „lehetetlen” kombinációk is ragyo­góan sikerülnek.

Ezt a sydneyi szellős folyosót Bali szigetének templomépítészete ihlette

Ezt a sydneyi szellős folyosót Bali szigetének templomépítészete ihlette. Az átjáró a hálószobát köti össze a raktárból kialakított lakótérrel.

Tornác

A tornác színét vagy a bejáratéhoz, vagy az ablakkeretéhez szokták igazítani. Az előbbi megoldás akkor válik be, ha az ajtó egy­szerű és a tornác kicsi, mert az egész bejá­ratnak súlyt ad. A nagyobb ajtó és tornác kecsesebbnek tűnik, ha a tornác az ablakkeret színéhez idomul.

Kövezet

Az utak, kocsifelhajtók, belső udvarok és teraszok kövezetének összhangban kell lennie a házzal. A szürke vagy krémszínű kő jól mutat a tégla meleg színe előtt. A bársonyos szür­ke kő melegebbnek hat télen, mint az egy­szerű szürke. Ha a ház kőből épült vagy kővel burkolt, ehhez igazítsuk a kövezet színét is. A téglaúthoz sötét tónusú, fagy­álló burkolóanyagot használjunk. Minél nagyobb a terasz alapterülete, an­nál nagyobb kőlapokkal burkoljuk.