Lakberendezés

Konyha berendezései – ötletek

A konyhát úgy ajánlatos berendezni, hogy igazodjon az adott helyiséghez, a lakók igényeihez és munkamódszereihez. Öt olyan alapelrendezést ismerünk, amelyek egyike szinte minden lakásban megje­lenik.

Lineáris konyha. Az egy vonalban sorako­zó szekrények és berendezési tárgyak kis helyen is elférnek. A mosogató legyen a sor közepén, a hűtőszekrény és a tűzhely a két végén. A munkalapot úgy „növelhet­jük”, hogy néhány konyhai berendezést a pult alá építünk be.

Folyosó- vagy hajókonyha. A két szem­közti falhoz telepített konyhában a moso­gatónak és a tűzhelynek ugyanazon az ol­dalon van a helye. A folyosó legalább olyan széles legyen, hogy kinyithassuk az ajtót és kényelmesen lehajolhassunk.

L alakú konyha. Ez az elrendezés az egy­terű (pl. konyha a nappaliban), továbbá a kis, négyzet alapú helyiségekbe való. A mosogató a konyhai háromszög köze­pén legyen.

U alakú konyha. Az egyik legpraktikusabb megoldás. A mosogató általában középen van, a tűzhely és a hűtőszekrény a két ol­dalsó pult végére kerül.

Konyhasziget. Sok helyet igényel, és gon­dosan meg kell tervezni, hogy ne kény­szerüljünk fölösleges mozgásra. A hivatá­sos szakácsok kedvelik, mert minden ol­dalról hozzáférhető és a különböző mun­kafázisok jól végezhetők rajta. A sziget tér­elválasztónak is használható.

Nélkülözhetetlen berendezések

A következő elemekre minden konyhában szükség van.

Pult. A pultot gondosan meg kell tervezni (lásd Főzés). Itt készítjük elő az ételt. He­lye általában a mosogató és a főzőlap kö­zött van. Akkora legyen, hogy tálalhassunk is rajta.

Tűzhely. A különálló sütőt, főzőlapot vagy a kombinált tűzhelyt, amelyen gázégő, grillező, elektromos és kerámia főzőlap is van, úgy kell elhelyezni, hogy az edényekkel könnyen járkálhassunk a moso­gatóhoz és vissza. Kényelmesebb dol­gozni, ha nem a sarokban van a tűzhely. A főzőlap nem kerülhet fali szekrény vagy függöny alá.

Mosogató. A mosogató legyen közel a gyakran használt edényekhez, tányérok­hoz, konyhai vágóeszközökhöz, és lehető­leg ne kerüljön a sarokba. A mosogató­gépnek és a konyhamalacnak a mosoga­tó mellett a helye.

Tárolóelemek. A magas szekrények nem bonthatják meg a pult egységes vonalát. Érdemes megemelni a tárolóelemeket: a falra szerelt szekrényekhez könnyebb hoz­záférni, ajtajuk nyitása kevesebb helyet foglal el, mint a padlón álló, alacsony szek­rényeké, s a helykihasználás szempontjából is rendkívül előnyösek. Az alapbútor­darab fölé helyezett függőleges bútorele­meket állítsuk egy vonalba, így nem ma­rad hézag köztük. Az ilyen elrendezésű konyhát könnyű takarítani. Gazdálkodjunk ügyesen a sarkokkal is.

A tágas konyhában a szigettel ügyesen kihasználják az üres középső teret

A tágas konyhában a szigettel ügyesen kihasználják az üres középső teret. Alatta, fölötte edényeket tárolnak.

A keskeny folyosón remek lineáris konyhát alakítottak ki

A keskeny folyosón remek lineáris konyhát alakítottak ki. (A lehajtható asztal mögül itt még a kilátást is élvezni lehet.)

A keskeny folyosón remek lineáris konyhát alakítottak ki

A közkedvelt U alakú konyhában a munkafelület a mosogató és az étkezőhely közelében van.

ALAPRAJZOK

A hagyományos elrendezés olyan háromszögre épül, amely a három fő munkahelyet, a tűzhelyt, a mosogatót és a hűtőszekrényt köti össze. Ezen a területen nem lehet „átmenő forgalom”.

Elrendezés

Az elrendezés akkor kényelmes, ha a munkahelyek nincsenek távolabb egymástól egy méternél, de nincsenek annál közelebb sem.

Lineáris konyha: Akkor érdemes ezt az elrendezést választani, ha a fal elég hosszú, és a helyiséget átjárónak is használják. Ideális esetben a berendezés az ablak alá kerül.

Hajókonyha: Csak ablak alatt és olyan helyen ajánlott, ahol nincs közlekedés. Egy- vagy kétszemélyes háztartásokba való.

L alakú konyha: Nagyon népszerű, mert a lakószobához illeszthető, és a szűkös falfelületből sem foglal el sokat.

U alakú konyha: Kitűnően megfelel egymásba nyitott terekben vagy olyan kis helyiségekben, beugrókban, ahol egymagunkban főzünk.

Konyhasziget: Olyan konyhaművészeknek való, akik a főzést szeretik a helyiség középpontjába állítani. Gondos tervezést igényel.

Konyhai tevékenységek: főzés

A konyha szíve ott van, ahol főzünk. Min­den elrendezésnek lehet előnye és hátrá­nya; főzési igényeinktől függ, hogy mit te­kintünk jónak vagy rossznak.

Az utóbbi időben egyre többen cseré­lik fel a hagyományos tűzhelyt a különálló sütőre és főzőlapra. Ez a megoldás drá­gább, de jobban alkalmazkodik az egyé­ni szükségletekhez, és kisebb a helyigé­nye. A sütőt beilleszthetjük a pult alá, vagy rátehetjük a pultra – attól függően, hogy mennyi a hely, illetve mi a kényel­mesebb. Néhányan a hagyományos, szi­lárd tüzelőanyaggal fűtött tűzhelyet ked­velik, amely a fűtésen kívül még meleg vi­zet is szolgáltat.

Sütők

A gáz- és villanytűzhelyeket mostaná­ban még egy külön sütővel, hőlégsugaras vagy mikrohullámú sütővel, öntisztító sütő­vel, grillsütővel és kürtös szagelszívóval is árulják. Persze el kell döntenünk, mi éri meg a többletköltséget. A hőlégsugaras sütő fűtőtestét a sütő belső és külső fala között helyezik el. A berendezés egyenle­tesen melegít, és a szokásosnál több ételt tudunk forgatás nélkül egyszerre átsütni vagy grillezni.

A mikrohullámú sütőben sokkal gyor­sabban készül el az ennivaló, mint a tűz­helyen. A fagyasztott étel percek alatt fel­melegszik. A mikrobán készített ételnek azonban más az íze és az állaga, mint an­nak, amit lassabban főzünk, illetve sütünk, ezért a mikrót tekintsük tartaléknak. Az in­dukciós tűzhelyen – amely az élelmiszer­iparban már hosszú évek óta ismert – az acél- vagy öntöttvas edényt a mágneses tér energiájával fűtik. A fűtőtest csak akkor melegszik fel, ha rátesszük a lábast, ezért biztonságos és takarékos: a fűtőtestnek csak az a része vesz fel energiát, amely a lábassal érintkezik.

Főzőlapok

A főzőlapot általában a munkalapba il­lesztik bele, alatta tehát tárolásra is marad hely. A lehajtható főzőlapok szűk helyen vagy kisebb főzésekhez használhatók. A bonyolultabb készülékek közé tartoznak a gázzal és árammal is működő főzőla­pok, az abszorbens szagelszívóval egy­beépített vagy moduláris rendszerek, ame­lyekhez faszenes grillező és fritu (beépí­tett olajsütő) is jár. Ha a gyerekek bizton­ságát tekintjük a legfontosabbnak, a főző­lapot és a háztartási kisgépeket a pult mé­lyén, egy sorban rendezzük el. Ha kürtös vagy abszorbciós szagelszívót is haszná­lunk, ne felejtsük el, hogy más magasság­ban kell elhelyeznünk az elszívót a gáz­rózsa és másban az elektromos főzőlap fölött.

A kerámia főzőlapoknál az elektromos fűtőtestet könnyen tisztítható üvegkerámia lapba építik be. A volfrámszálas modellek hőmérsékletét pillanatok alatt megváltoz­tathatjuk, és – a gáztűzhelyekhez hason­lóan – pontosan szabályozhatjuk.

A főzőlap helye

Főzőlap helye

A tűzhelyt érdemes a sarokba tenni. Nem veszítünk vele olyan sok helyet, mint első pillantásra hinnénk, és a tűzhely mindkét oldalán dolgozhatunk. Biztonságos elrendezés.

Munkafelületek

A tűzhely körüli területet hőálló anyaggal kell burkolni. Ha a pénztárcánk engedi, a tűzhelytől valamivel távolabb építsünk be egy vágódeszkát és egy pala- vagy már­ványlapot, tésztagyúráshoz.

A nagyobb pultok mélysége 50-60 cm, a kisebbeké legalább 30 cm legyen. A munkalapok általában 85-90 cm-re helyezkedjenek el a földtől. A megfelelő magasságot úgy kell beállítani, hogy ké­nyelmesen tudjunk vágni, keverni. Egyes elemeknek állítható hosszúságú lába van, másokat eltérő magasságú lábazattal kí­nálnak. A pult és a falra szerelt szekrény között hagyjunk elég helyet (40-50 cm-t) a kisebb eszközök, pl. robotgépek szá­mára.

A munkafelület magassága
Hibát követ el, aki minden konyhai elemet egyforma magasra tervez. Kényes feladatokhoz, pl. tortadíszítéshez a szabványosnál, vagyis 90 cm-nél magasabb asztallapra van szükség. A nehéz munkák – dagasztás, zöldség­szeletelés, tésztagyúrás – a kar-és hátizmokat is igénybe veszik: az efféle célra készült munka­lapnak alacsonyabbnak kell lennie.

Továbbá:

  • A kész elemek magasságát is változtathatjuk, ha különböző magasságú lábazatot vásárolunk hozzájuk.
  • Magasabb lesz az asztal, ha vastag falapot szerelünk rá; egyben kitűnő vágódeszkára is szert teszünk.
  • Az alacsony elemek és a falra szerelt szekrények vagy polcok között hagyjunk elég helyet, nehogy állandóan beverjük a fejünket.

A gyártók sokféle főzőlapot kínálnak

A gyártók sokféle főzőlapot kínálnak. Ezen az elektromos üvegkerámia főző­lapon két korong lassú párolásra, két fémko­rong forralásra szolgál, a harmadik egység a grillsütő. Középre ventilátoros szagelszí­vót illesztettek. Egyes főzőlapokat gáz rózsával, elektro­mos fűtőelemmel és frituval, beépített olajsütővel gyártanak.

Márványpult

A márványpult egy XIX. századi francia boltból származik. A mély fiókok miatt indokolt a szigetszerű elrendezés.

Drága, de szép sziget márvány munkalappal

Drága, de szép sziget márvány munkalappal. A kissé süllyesztett főzőlap ékesen bizonyítja, hogy a különböző feladatokhoz választott szintkülönbségek nemcsak praktikusak lehetnek, hanem jól is mutatnak.

Mosogatás, hulladékgyűjtés

A vízvezetékrendszer módosítása drága mulatság, ezért a mosogató helyét lénye­gében az dönti el, hol van a csap és a le­folyó. A hagyományos mosogató rozsda­mentes acélból vagy zománcozott vasból készül, bár a zománc kevésbé tartós. A műanyagipar újabban olyan bevonatok­kal rukkol elő, amelyek állítólag nem folto­sodnak, nem karcolódnak, mutatósak, és a zománcnál tartósabbak.

A kétmedencés mosogató, amelyben egyszerre mosogathatunk, öblíthetünk, elő­készíthetjük az ételt, és a nagy szárító, amelyen higiénikusán – törölgetés nélkül – száradnak a tányérok, megéri a többletkiadást. A konyhamalachoz egy harmadik, kisebb mosogatómedencét érdemes be­szerezni.

A mosogatók rendszerint három fő tí­pusba sorolhatók:

  • Csővezetékes mosogató és szárító. Kom­binált mosogató és szárító, amely a pultra szerelhető. Kisebb-nagyobb medencék­ből áll; általában rozsdamentes acélból készül.
  • Beépíthető medence és szárító. A különál­ló egységek beépíthetők a pultba. A mo­sogató pereme vagy belesimul a munka­lapba, vagy kiemelkedik belőle, de ilyenkor a kifröccsent víz nem tud visszacsurogni a mosogatóba.
  • Beépíthető mosogató és szárító, illetve mosogatóblokk. Kis helyet foglal el, rend­szerint tartalmaz egy második medencét, egy nagy lefolyót és csapokat. Vásárolha­tó hozzá öblítő drótkosár és vágódeszka. Ezeknek a mosogató vagy a szárító fölött lehet a helyük.

A mosógépet beállíthatjuk ugyan a kony­hába, de ne ott tartsuk, ahol az étel előké­szítése és a főzés zajlik, és vizét lehetőleg külön lefolyóba vezessük.

Csaptelep

Nagyon hasznosak a keverőcsapok, ame­lyek nemcsak a víz mennyiségét, hanem hőmérsékletét is szabályozzák. A teflonos kerámiakoronggal vagy forgó rozs­damentes golyóval készülő típusok nem csöpögnek, nem szorulnak bőrözésre. Érdemes áldozni cserélhető szűrőre, amely megelőzi a lerakódást, valamint a zuhanykefe feltétre, amely öblítésre hasz­nálható. Ha kicsi a pult, a csapot szereljük a fal­ra, méghozzá olyan magasra, hogy a fa­zekak, mélyebb tálak is kényelmesen el­férjenek alatta.

Mosogatógép

A gépi mosogatás hatékony, mert a gép melegebb vizet is elbír, mint az ember ke­ze. De csak akkor érdemes mosogatógé­pet venni, ha ki tudjuk használni, és elég helyünk van. Előfordulhat, hogy a gép el­színezi a porcelánt és kárt okoz a finom evőeszközökben. Aki sokat főz, olyan gé­pet válasszon, amelynek edénymosogató programja is van.

Konyhamalac

A hulladékkezelés helyes módszere az, ha elkülönítjük az újra felhasználható és (akinek kertje van) a komposztálható anya­gokat. Mindenképpen szükség van sze­métvödörre is, melyet lehetőleg a mosogató alatt vagy mellett tartsunk. Próbáljunk meg felszabadítani egy sarkot vagy be­ugrót a szemét számára, vagy egy szek­rényben helyezzünk el kihúzható szemét­tárolót.

A konyhamalac kevés műanyagot emészt meg, de az ételhulladékot megőrli. Műkö­déséhez szükség van egy második moso­gatóra, egy bővizű hideg vizes csapra és – a dugulás megelőzése érdekében – egy enyhén kanyarodó lefolyócsőre. A változ­tatható forgásirányú kések segítenek megszüntetni a dugulást. A lefolyócsőből nem maradhat ki a bűzelzáró.

Ahol nagyon sok a hulladék, és nincs kert, ott talán érdemes hulladékprést ven­ni. Ez a drága masina a szekrénybe sze­relhető.

Szag- és páraelszívó

Az ebédlővel egybeépített és a családi élet fő színterévé előlépett konyhában sok­kal nagyobb szükség van szellőztetésre és szagelszívásra, mint általában gondol­ják. A legtöbb szag a tűzhely körül száll fel, de a mosogató, és a mosógép is ere­gethet illatfelhőt. A gőzt lehetőleg ott távo­lítsuk el, ahol keletkezik. A külső falba vagy ablakba szerelt elszívó ventilátorok az általános szellőztetésről gondoskod­nak. Az elszívót a tűzhely fölé is felszerel­hetjük. A kürtös elszívó a szabadba veze­ti a szagokat, az abszorbens szűrőt tartal­mazó berendezés a levegő áramoltatásá­val szagtalanít. Az új modellek már kicsik, nem feltűnőek.

Az a legjobb megoldás, ha az elszívót a főzőlapba építik be. A lapon elhelyezett nyí­lások elnyelik, levezetik a keletkező gőzö­ket, majd a padló alatt vagy a beépített kony­habútor mögött kijuttatják a szabadba.

A középső kis medence a zöldség előkészítésére, lecsöpögtetésére szolgál

A középső kis medence a zöldség előkészítésére, lecsöpögtetésére szolgál. Ebben a konyhában az ablak előtti teret is ügyesen kihasználják. A rozsdamentes sínre hentes kampókkal akasztották fel a serpenyőket, ám a konyha továbbra is világos marad.

 

A mosogató magassága

Fontosabb szempontok:

  • A mosogató kiválasztásakor kevesen gondolnak arra, hogy egyenes háttal kényelmesebb dolgozni. Ne felejt­sük el, hogy sok új mosogatót a mosogatógépek ki­egészítésére gyártanak. Ezeknek kicsi a medencéje és a csöpögtetője.
  • A modem, keskeny elszívó a faliszekrény alá, közvetlenül a tűzhely fölé szerelhető. A ventilátor a szekrényben van.
  • Az elegáns, üvegkürtős elszívó nagyon jól illik a szigethez. Nemcsak a levegőt tisztítja, hanem világít, és helyet ad egy akasztósínnek is.
  • A rozsdamentes szagelszívó egyben figyelemfelkeltő tér­plasztika.