Magasépítészet

Acél rácsos tartókból álló fedélszerkezet

A legtöbb fém anyagú fedélszerkezet acél rácsos tar­tókból készül. Ezeket elsősorban zárófödém nélküli, nagy szélességű épületeknél, csarnokoknál alkalmazzák, kisebb épületeknél (családi házaknál) ritkán fordulnak elő. Általá­ban ritkaállásos fedélszékek készülnek acél rácsos tartókból, sűrűállásos kialakítással csak kisebb fesztáv esetén találkoz­hatunk.

Főtartók

Az acél rácsos tartókból álló ritkaállásos fedélszékek szer­kezeti felépítése lényegében megegyezik a már megismert ha­gyományos ritkaállásos szerkezetek felépítésével. Az acél rá­csos tartók alkotják a főtartókat, amelyek a fedélszerkezet legfőbb teherhordó elemei. Ezek a rácsszerkezettől, elem­kapcsolatoktól, méretektől stb. függően sokfélék lehetnek. A tartók egyaránt készülhetnek melegen hengerelt, illetve hidegen hajlított acél profilokból. Statikai szempontból leg­kedvezőbb az acélcsövek, illetve zártszelvények alkalmazá­sa (a belső felületek utólagos korrózióvédelme, ellenőrzése ugyanakkor nem megoldható).

Az acél rácsos tartók minden esetben üzemi körülmények között előre gyártva készülnek. A különböző irányú rúdele­mek az illesztéseknél (csomópontokban) hegesztett kötéssel kapcsolódnak egymáshoz. A tartó rácsszerkezetét, az alkal­mazott szelvényeket stb. a várható terhelések és igénybe­vételek ismeretében előzetes statikai számítások alapján határozzák meg. A főtartót képezheti egy acél rácsos tartó, de nagyobb méretek esetén két vagy több (fél)tartóelemből helyszínen szerelve állítják össze.

Vízszintes erők felvételére alkalmas zárófödémes épüle­teknél a tartók általában egyszerű üres szaruállásokként ké­szülnek (1.92. ábra). Zárófödém nélküli épületeknél azon­ban a főtartókat vízszintes erők felvételére alkalmasan kell kialakítani. Ilyen esetekben a főtartó általában a tető teljes keresztmetszetével megegyező „felületű”, rácsos szerkezet vagy olyan üres főállás, amelynél a kétoldali rácsos tartó­elemeket az alsó övben vonórúddal kötik össze (1.93. ábra).

Acél rácsos tartó kialakítása zárófödémes épület esetén

1.92. ábra. Acél rácsos tartó kialakítása zárófödémes épület esetén

Acél rácsos tartók kialakítása zárófödém nélküli épületek esetén

1.93. ábra. Acél rácsos tartók kialakítása zárófödém nélküli épületek esetén
a) teljes keresztmetszeti felületű acéltartó; b) vonórudas rácsos acéltartó

Szelemenek

A főtartókat összekötő (szaruzatot tartó) szelemenek általában acélból, ritkábban fából készülnek. Ezek a ked­vezőbb teherátadás következtében legtöbbször közvetlenül a rácsos tartó rúdelemeinek csomópontja fölött helyezked­nek el (1.94. ábra). Sűrű (<1,10 m) szelemenkiosztás esetén a csomópontok közötti övrúd-szakaszokra is támaszkodhat­nak, az itt jelentkező jelentősebb hajlítónyomatékot azonban a tartó tervezése során külön figyelembe kell venni.

Szelemenek elhelyezkedése rácsos acéltartón

1.94. ábra. Szelemenek elhelyezkedése rácsos acéltartón

Szélrácsok

A szaruzat egyaránt lehet fa vagy acél anyagú, az alkal­mazott tengelytávolság általában 0,80-1,20 m. A rácsos acéltartókból álló fedélszerkezetek merevítését a szelemenek mellett szélrácsokkal biztosítják. Ezeket általában a tartók övrúdjaihoz kapcsolódó acél rúdelemek alkotják.