Magasépítészet

Az aljzatok szerepe és funkciója

Az aljzatok a padló- és járdaburkolatok, a talajra kerülő vasszerelések, valamint a nedves­ségszigetelő rétegek alá szükséges alépítmény jellegű szerkezetek. (Az aljzatokat szokás aljzatnak is nevezni, de felfogásunk szerint az előbbi elnevezés helyesebb. Az újabb nomenklatúrában a fogalom aljzat néven szerepel).

Bizonyos tekintetben az anyag és a készítési mód, valamint az érdekelt iparág azonossága miatt az aljzatok közé lehet sorolni a nedvesség-szigetelő rétegek védelmére szolgáló védő rétege­ket is.

Az aljzatok általában

a) eredeti talajra, b) ka­vics- vagy zúzottkő terítésre, c) földfeltöltésre és d) a födémek esetében salak- vagy homokfeltöltésre készülnek. Ha az aljzat alápincézetlen helyiségek­ben levő földfeltöltésre épül, akkor a feltöltés tömörítésére a földmunkák keretében a legnagyobb gondot kell fordítani.

Aljzat anyaga

Az aljzatok anyaga lehet: tégla, teraszoknál és lapos tetőknél valamilyen hőszigetelő anyag, de leggyakrabban beton. Az agyagos vagy humuszos terepre- előzőleg 3-4 cm vastagságú murva- vagy kavicsterítést kell alkalmazni. Erre a talajból felszívódó kapil­láris víz távoltartása végett van szükség.

Szabadban, fedett helyen, közvetlenül a talajon létesített aljzatok és beton burkolatok esetében kb. 10 cm vastag murva- vagy kavicsterítést kell létesíteni. Ezáltal elkerüljük, hogy a szerkezet alatt jéglencsék keletkezzenek és mentesülünk az aljzat megemelkedésétől és megrepedezésétől is.

Betonaljzat

Közvetlenül a talajra kerülő betonaljzat alatt a beton terítése előtt a talajt meg kell öntözni, nehogy az elszívja a beton kötéséhez szükséges vízmennyiséget.

Az aljzatbeton készítésének munkamenete

Első­nek pontosan beszintezett, illetőleg a megkívánt lejtésnek megfelelő beton vezető sávokat készíte­nek, vagy ezeket helyettesítő fa vezető léceket helyeznek el, majd ezek közét betonnal töltik ki. Az aljzatbetont kézi döngölő szerszámokkal vagy lap-, esetleg pallóvibrátorral tömörítik. Végül a felületet a vezető savókhoz szorított lehúzó léc ide-oda húzogatásával lehúzzak (ezáltal a feles­legesen kiálló betont eltávolítják), majd az esetleg mutatkozó hiányokat kiegyenlítik (190. ábra).

Aljzatbeton réteg lehúzása

190. ábra. Aljzatbeton réteg lehúzása; 1 – vezetősáv; 2 – lehúzóléc

Az aljzat készítésénél nagy figyelmet kell fordítani a nívófelületek, illetőleg a megkívánt lejtések pontos előállítására.

Az aljzatbeton rétegben – a zsugorodásból adódó káros feszültségek kiküszöbölése, valamint a zsugorodási mozgásokból előálló repedések helyének kijelölése végett – 4-10 m2-enként ún. zsugorodási hézagokat kell kiképezni. Az 1 cm széles hézagokat papír elválasztó sáv közbehelyezésével állítják elő.

A kész betont a bedolgozás befejezésétől szá­mítva meleg és szeles időben a harmadik, hűvös időben a negyedik órától kezdve legalább hét napon át nedvesen kell tartani.

Padlóburkolatok alapozása

Nemcsak a falakat és pilléreket, hanem az alápincézetlen és feltöl­tésen létesített nagyobb alapterületű helyiségek padlóburkolatait, de főleg a hasonló jellegű fedetlen teraszok burkolatait is alapozni kell. Ha biztosí­tani akarjuk, hogy az előbb elsorolt burkolatok az idők folyamán a feltöltés ülepedése, az eső ­vagy üzemi víz stb. hatására ne rokkanjanak és ne repedezzenek meg, úgy alájuk egy hajlító igénybevételek felvételére alkalmas vasbeton aljzatlemezt kell létesíteni. Ez aránylag nem jelent túl nagy költségtöbbletet, mert a legtöbb eset­ben csak az aljzatbeton vastagságának és cement-mennyiségének megnöveléséről, valamint a vas­betétek okozta költségnövekedésről van szó.

Az igen nagy alapterületű (pl. teremszerű), alápincézetlen helyiségek padlóburkolatának aljzatát födémszerűen célszerű kialakítani. Az ilyen födémszerű aljzatok gyámolítására a megfelelő helyeken falakat vagy pilléreket kell beiktatni.

Még a részben megbolygatatlan; ún. termett talajon létesített burkolatoknál is kellő óvatos­sággal kezeljük ezt a kérdést. Gyakran a burkolt felület területébe eső, előzetesen kiásott meszes­ vagy pöcegödör stb. utólag betöltött helyén a vasbetéttel el nem látott aljzatbeton, illetőleg az egész burkolat egy pár év múlva beroskad.

Az olyan nagy alapterületű csarnokok padló­burkolatai, amelyek még meg nem ülepedett fel­töltött talajon létesülnek, szintén ki vannak téve a meghibásodásnak.