Magasépítészet

Fa anyagú ajtók

Napjainkban a fa anyagú ajtók a legelterjedtebbek. A fa­ajtók típusait – a faablakokhoz hasonlóan – a tokszerkezet alapján különböztetjük meg. Ebben az esetben is beszélhe­tünk (régen alkalmazott) hagyományos és (napjainkban jel­lemző) korszerű faajtókról.

Hagyományos faajtók

Típusai:

  • gerébtokos,
  • hevedertokos ajtó,
  • pallótokos.

Ezek szerkezeti kialakítása sok tekintetben hasonlít az azonos típusú faablakoknál megismertekkel.

Gerébtokos faajtó

A gerébtok a tokszár és a szemöldök mentén azonos ke­resztmetszetű tokmagból és (kávás fal esetén) ehhez kap­csolódó (szegezett-ragasztott) horonylécből áll (3.25. ábra).

3.25. ábra. Gerébtokos fa ajtó

3.25. ábra. Gerébtokos fa ajtó

A tokszárak alsó részét a padlóburkolat (küszöb) alatt vak­küszöb köti össze. A gerébtokot a falazás során ún. tok­nyúlványok segítségével vagy utólag beépítve padvasakkal rögzítették a falszerkezetbe. A tok belső oldalán – ahol a va­kolat és a fal között rés vagy egyenetlenség keletkezhet – hé­zagtakaró lécet helyeztek el. A gerébtokos ajtók tokszárny kapcsolata általában kétszeres ütköztetésű.

A gerébtokos ajtókat a vastagabb (min. egy tégla vastag) kávás vagy anélküli falakban építve, gyakran lakásbejárati ajtóként alkalmazták.

Hevedertokos fa ajtó

A hevedertok a tokszár és a szemöldök mentén azonos heveder méretű tokmagból és az ehhez kétoldalt kapcsolódó horony- és borítólécből áll (3.26. ábra). Rendszerint véko­nyabb válaszfalakban alkalmazzák. A tok gyalult kivitel­ben készül, az ütközéseknél horonnyal ellátva.

3.26. ábra. Hevedertokos faajtó

3.26. ábra. Hevedertokos faajtó

A horonyléc a nyitási oldalon a horonynál, míg a peremléc a másik olda­lon helyezkedik el. A horony- és peremléc belső éleit a fal­hoz történő csatlakoztatás miatt lesarkítják. A tokszerkezet szélessége pontosan megegyezik a vakolt fal szélességével, a vakolat és a kétoldali peremlécek külső síkjai egy sík­ba esnek. A vakolási munkáknál a horony- és peremlécek lényegében vezetősávként funkcionálhatnak. A vakolat és a peremlécek csatlakozási vonalát hézagtakaró lécekkel rej­tik el. A hevedertokot a beépítés során kampós szegekkel a válaszfalat erősítő lágyvas huzalhoz kapcsolják. így bizto­sítva van a fal és a tokszerkezet együttdolgozása.

Pallótokos faajtó

A pallótok szerkezeti kialakítása lényegében megegyezik a hevedertokos szerkezettel. A’tokmag ebben az esetben jó­val nagyobb, szélessége a vakolt fal szélességével megegye­ző, ebből adódóan a kétoldali peremlécek (horony- és borító­léc) a vakolat és a pallótok csatlakozási vonalára rátakarnak. A pallótok-szárny kapcsolata szintén kétszeres ütköztetésű. A pallótok rögzítése huzalkötéssel vagy toknyúlványok se­gítségével történik. Pallótokos kialakítást ma már nem alkalmaznak, legfel­jebb felújítási munkáknál fordulhat elő.

Korszerű faajtók

Kültéri korszerű faajtó

A napjainkban jellemző kültéri faajtók kialakítása sok te­kintetben hasonlít a korszerű faablakoknál alkalmazottak­hoz. A tokszerkezet (a szemöldök és a kétoldali tokszárak) keresztmetszete, a tok-szárny kapcsolat általában azonos az ugyanazon gyártó által készített ablakoknál alkalma­zott megoldásokkal (3.27. ábra). (A szelvényszélesség itt is általában 68 és 88 mm.)

3.27. ábra. Korszerű fa bejárati ajtó

3.27. ábra. Korszerű fa bejárati ajtó

A szárnykeret azonban jelentősen megnövelt szelvényméretű. A szárnybetét általában több­rétegű (hőszigetelt) lemezeit, de előfordul tömörfa szárny­betét is. Ezeket az üvegezéshez hasonló módon rögzítik (szilikongumi ágyazatba rakva szorítólécek közé) A küszöb vonalában a burkolat alatt a kétoldali tokszárakat vakküszöb köti össze. A burkolat felett a küszöböt általában egysze­rű fémprofillal képezik, belső oldalán rugalmas tömítéssel. Ehhez illeszkedik a szárny alsó oldali ütközési felülete. Napjainkban a külső ajtók több ponton záródó biztonsági vasalattal készülnek.

Beltéri korszerű faajtó

A napjainkban jellemző beltéri faajtók kialakítása jelen­tősen eltér az eddig ismertetettektől. A szemöldökrész és a kétoldali tokszárak keresztmetszete itt is azonos. A tok fő eleme a fallal megegyező szélességű tokbélés, melyhez kétoldalon (csaphornyos illeszkedéssel) takaróléc elemek kapcsolódnak (horonyléc és borítóléc) (3.28. ábra).

3.28. ábra. Korszerű fa beltéri ajtó

3.28. ábra. Korszerű fa beltéri ajtó

Az ajtó­szárny kétszeres ütköztetéssel kapcsolódik a tokhoz. A belső ütközési felületen rugalmas tömítőprofil található. A bel­téri ajtóknál általában nem készül küszöb (a tok lényegében nyitott keret), legfeljebb burkolatváltó sín található a szárny alatt. A tokszerkezetet a pontos beállítást és ékelést követően általában az elhelyezési köz teljes PUR-habbal történő kitöltése rögzíti. Mechanikai rögzítést csak nagyobb tömegű (>40 kg) ajtószárny esetén szükséges alkalmazni.

A korszerű beltéri ajtók általában gyárilag kész felülettel rendelkeznek (a tok többnyire műanyag fóliaborítást kap, az ajtószárny szintén fóliázott vagy furnérozott).