Magasépítészet

Falszegély-részlet, kéményszegély és tetőkibúvó részlet (cserépfedés)

Falszegély-részlet

A tetősíkot áttörő falszerkezet helyzetétől függően a fe­dés és a fal csatlakozása lehet:

  • esésvonallal párhuzamos oldalsó falszegély;
  • esésvonalra merőleges alsó oldali falszegély;
  • esésvonalra merőleges felső oldali falszegély.

(Természetesen az esésvonalhoz viszonyítva a fentiektől el­térő szögben is előfordulhat falszegély-képzés. Ezek kiala­kítása azonban nem különbözik lényegesen.)

Az esés vonallal párhuzamos oldalsó falszegély kialakí­tása sok tekintetben hasonlít az orom fém szegélyelemmel képzett kialakításához (1.183/a. ábra). A fém falszegély elem függőleges része közvetlenül a falsíkhoz illeszkedik, min. 15 cm-rel a héjazat felső síkja fölé érve. A szegélyelem ezen részét a falba csavarozott leszorító fém szegélyléccel rögzítik. A szegélyléc felső éle mentén lévő hézagot tömítő anyaggal zárják le, így megakadályozva a csapadék szegély alá történő beszivárgását. Az alátéthéjazat a szegélyelem alatt fel van vezetve (hajtva) a falra. A falszegély elem fekvő ré­szét a rátakaró cserepek alatt általában a cserépléchez sze­gezett fércekkel rögzítik.

Esés vonallal párhuzamos falszegély hódfarkú cserépfedés esetén

1.183/a. ábra. Esés vonallal párhuzamos falszegély hódfarkú cserépfedés esetén

Esésvonalra merőleges alsó falszegélyrésznél a csatla­kozás teljes hosszában fóliacsatornát kell kialakítani úgy, hogy az maradéktalanul elvezesse az alátéthéjazaton lefolyó nedvességet. Az itt beépítendő falszegélyelem alá minden esetben zárt deszkaaljzatot kell készíteni (1.183/b. ábra). A szegélyelem falsíkhoz illeszkedő részét szegélyléccel rög­zítik. A falszegély kialakítása során ügyelni kell a megfelelő oldalirányú lejtés biztosítására.

Esésvonalra merőleges alsó oldali falszegély

1.183/b ábra. Esésvonalra merőleges alsó oldali falszegély

Esésvonalra merőleges felső falszegélynél párazáró alátéthéjazat beépítése esetén a fóliát min. 15 cm-rel a fal előtt abba kell hagyni és a taréjrészhez hasonlóan fóliacsí­kot kell elhelyezni az ellenléc felső oldalához rögzítve úgy, hogy min. 15 cm-re rátakarjon a korábban abbahagyott fó­liára (1.183/c. ábra).

Esésvonalra merőleges felső oldali falszegély

1.183/c. ábra. Esésvonalra merőleges felső oldali falszegély

A fal és fedés csatlakozási vonalát az oldalsó falszegély-képzéshez hasonlóan ide illeszkedő sze­gélyelemmel kell lezárni. Sík cserépfedés esetén ez általá­ban a felső cserépsorra rátakaró és a falsíkhoz illeszkedő fém falszegély elem, melyet a korábban ismertetett módon szegélyléccel rögzítenek. Hullámos cserépfedéseknél a cse­repekre rásimuló flexibilis falszegélyelemeket alkalmaz­nak, melyeket szintén szegélylécekkel rögzítenek.

A fedés alatt felfelé áramló levegő kiszellőztetéséhez (felső oldalon) és bevezetéséhez (alsó oldalon) szellőzőcserepeket kell beépíteni. Kisebb falszegélyeknél a szarufakö­zök között az ellenlécek megszakításával is lehet biztosítani a szabad áramláshoz szükséges keresztmetszetet.

A különböző falszegélyelemek általában a korszerű fe­dési rendszerek részeként kerülnek forgalomba, de a fedési rendszertől függetlenül előre gyártott bádogos elemként is többféle elem van forgalomban.

Kéményszegély

A kéményszegélyek kialakítása lényegében megegyezik a falszegélyeknél bemutatottakkal. A kémény szegély-ele­mek a fedés csatlakozása mentén gyűrűként veszik körül a kéményt (1.184. ábra). A kéményszegély-elem gallérrésze minden oldalon szorosan a kéménytest síkjához illeszkedik.

Kéményszegély kialakítása

1.184. ábra. Kéményszegély kialakítása

Rögzítése általában leszorító szegélyléccel történik. A ké­ményszegély az alsó oldalon mindig a cserépfedésre takar, míg a másik három oldalon a cserepek takarnak a szegélyre. A kéménytest felső oldalán fóliacsatornát kell kialakítani.

Tetőkibúvó részlet

A forgalomban lévő tetőkibúvó ablakok műanyag vagy fém anyagúak. Általában peremrészük mentén a cserép­lécekre támaszkodva, szegezéssel a szarufákhoz rögzítve építik be (1.185. ábra). (A tetőkibúvó ablakot rendszerint a kémények közelében helyezik el.)

1.185. ábra. A1.185. ábra. B

1.185. ábra. Tetőkibúvó-részlet hódfarkú cserépfedés esetén

A tetőkibúvó ablakelemek alsó oldali (gyakran flexibilis) pereme a cserépfedésre takar, míg a másik három oldalon a cserepek takarnak a peremek­re. Az alátéthéjazat széleit az ablakelem alsó és két szélső oldalán fel kell hajtani a cseréplécekre az ablakelem perem­része alá. Az ablakelem felett fóliacsatornát kell kialakítani.