Magasépítészet

Oromszegély kialakítása (cserépfedésnél)

A tetőfedést minden esetben ajánlott az oromfal síkja elé vezetni. A fedés falsík elé ugró részét vagy az oromfal elé helyezett szaruállás, vagy a falon túlvezetett cseréplécek támasztják alá (ez utóbbi konzolosan). Az oromszegélyt minden esetben oromdeszkával kell lezárni. A kivezetett alátéthéjazat szélét ennek a belső oldalára kell felhajtani. A fólia alsó felületét deszkaborítással kell eltakarni.

A fedés oromlezárása történhet:

  • süllyesztés nélküli fém oromszegéllyel;
  • süllyesztett fém oromszegéllyel;
  • szegélycseréppel (1.182. ábra).

A korszerű fedési rendszereknél a fém oromszegély ele­mek általában a rendszerhez tartozó kiegészítő elemeként kerülnek forgalomba, melyek így pontosan illeszkednek a fedéshez. Egyéb esetekben külön bádogos szerkezetként készülnek. (Fedési rendszertől függetlenül előre gyártott bádogos elemként is többféle fém oromszegélyelem van for­galomban.)

1.182. ábra. Oromszegély kialakítása

1.182. ábra. Oromszegély kialakítása:

a) hódfarkú cserépfedésnél süllyesztés nélküli fém oromszegéllyel;
a) hódfarkú cserépfedésnél süllyesztés nélküli fém oromszegéllyel;

b) hódfarkú cserépfedés esetén süllyesztett fém oromszegéllyel;

b) hódfarkú cserépfedés esetén süllyesztett fém oromszegéllyel;

c) hornyolt hullámos betoncserép fedés esetén szegélycseréppel;

c) hornyolt hullámos betoncserép fedés esetén szegélycseréppel;

Az oromszegély elemekre a cserepek rátakarnak. A le­mezeket a cserepek alatt fércekkel rögzítik. Az 1,50-2,00 m hosszúságú elemek hossztoldását rátakarással képezik. A süllyesztés nélküli oromszegély elemnél a cserepek mel­lett egy függőleges gát akadályozza meg a csapadék fedés alá kerülését. A süllyesztett szegélynél erre nincs szükség.

Egyes rendszerek rendelkeznek az adott fedéshez iga­zodó, kifejezetten az oromszegélyek lezárására alkalmas szegélycserepekkel. Ezeknél a jobb és bal oldali oromrész külön-külön elemekkel készül (akár eltérő szélességi méret­tel). A szegélycserepek alkalmazását már a tervezés során fi­gyelembe kell venni. Az alapcserepek a szegélycserepekkel együtt ugyanis pontosan meghatározzák a teljes fedési szé­lességet, a tetőfelület szélességét pedig az így létrejött mé­retrendhez igazodva kell megtervezni.

A szegélycserepeket minden esetben szegezéssel kell rögzíteni, hiszen az épület „széle” mentén a szél hatásának fokozottan ki vannak téve. A szegélycserepek alkalmazásának előnye, hogy egysze­rűbb, gyorsabb a fedés kialakítása, esztétikus, egységes a fedéskép. Hátránya viszont, hogy a fém oromszegélyhez viszonyítva jóval nagyobb a tömege, amit az aljzat kiala­kítása során külön figyelembe kell venni. (A konzolos ki­nyúlás lehajlásának elkerülésére a tetőlécet az épület széle mentén duplázni lehet.)