Ház

Égetett agyag építőanyagok

Ebben a pontban – a teljesség igénye nélkül – bemutatásra kerülnek a hagyomá­nyos falazótéglák; a válaszfaltéglák; a meg­növelt hőszigetelő képességű falazótéglák; a különleges téglatermékek; a korszerű, fokozott hőszigetelő képességű és a speciá­lis termékrendszerek.

A technológiai és termékfejlesztés eredmé­nyeként az utóbbi évek jelentős fejlődést és mi­nőségi változást hoztak a téglaiparban Ma­gyarországon.

Az európai színvonalú termékek korszerű marketing módszerek alkalmazásával jelen­nek meg a piacon. A gyártók színvonalas ter­mékismertetői, tervezési és alkalmazástechni­kai útmutatói minden olyan információt tar­talmaznak, amelyek a téglatermékek kiválasz­tásához, a tervezéshez és a szakszerű kivitele­zéshez szükségesek.

A gyártók márkanevei (felsorolás a teljes­ség igénye nélkül): a piacvezető Porotherm, a PORObrick, a POROTEK, a Bautherm, a Bakonytherm, a KŐRÖS és a TÁPIÓTHERM egyre jobban hozzákapcsolódnak egy adott téglacsoporthoz ill. termékrend­szerhez a köztudatban; az építkezők, a ter­vezők, az építőanyag-kereskedők és a kivi­telezők körében.

A burkolótégla kategóriában nevezetesek a beledi, a mezőtúri és a nagykanizsai bur­koló téglák.

A cikksorozat célja a kerámia alapú építő­anyagok tulajdonságainak és alkalmazásá­nak bemutatása, ezért és a terjedelmi kor­látok miatt, nem vállalkozhat a Magyaror­szágon gyártott valamennyi tégla bemuta­tására. A fentiek mérlegelésével a korszerű hőtakarékos termékrendszerek közül né­hány jellemző márkát, a falburkoló tégla kategóriában egy burkolati rendszer mutat be a cikksorozat.

Az MSZ EN 771-1:2005 szabvány az ége­tett falazóelemeket két csoportba sorolja:

Az LD-elemek védett falazatokhoz hasz­nálható kis bruttó száraztest sűrűségű (≤1000 kg/m3), a HD-elemek nem védett falazatokhoz, valamint védett falazatokhoz használható nagy bruttó száraztest sűrűségű (>1000 kg/m3) égetett agyag falazóelemek.

A téglatermékek a közölt testsűrűség ada­tok alapján besorolhatók a szabványban meghatározott két csoportba.

Hagyományos falazótéglák

A Baranya Tégla Kft. termékei: A kisméretű tömör dísztégla, amely sorjá­zott nagyszilárdságú és I. osztályú minőségű. A hanggátló tömör tégla, méret:

 • hosszúság 300 (mm)
 • szélesség 145 (mm)
 • magasság 90 (mm)

tömeg:  6,5 kg/db
nyomószilárdság: 10 (N/mm2)
testsűrűség: 1650 (kg/m3)
súlyozott léghanggátlási szám: Rw=55 (dB).

A Baranya Tégla Kft. terméke: a kismé­retű üreges burkoló tégla, amelyet sorjázott, sorjázatlan és kéregmintás kivitelben, pillértégla minőségben gyártanak.

A Baranya Tégla Kft. különleges termé­kei:

B-30/14 blokktégla

B-30/14 HQ blokktégla

méret:

 • hosszúság 300 (mm)
 • szélesség 175 (mm)
 • magasság 140 (mm)

tömeg:

 • 9 kg/db
 • 6,3 kg/db (HQ típus)

nyomószilárdság:

 • ≥ 12 (N/mm2)
 • ≥ 10 (N/mm2) (HQ típus)

testsűrűség:

 • 1100 (kg/m3)
 • 900 (kg/m3) (HQ típus)
 • B-30/19 blokktégla
 • B-30/19 HQ blokktégla

méret:

 • hosszúság 300 (mm)
 • szélesség 175 (mm)
 • magasság 190 (mm)

tömeg:

 • 11,2 kg/db
 • 8,7 kg/db (HQ típus)

nyomószilárdság:

 • ≥ 12 (N/mm2)
 • ≥ 8 (N/mm2) (HQ típus)

testsűrűség:

 • 1100 (kg/m3)
 • 900 (kg/m3) (HQ típus)

A HQ típusú termékek megnövelt hőszigetelő képességűek.

Tömör tégla

22. ábra. Tömör tégla.

Méret, mm a 120  
  b 250  
  l 65  
Tömeg kg/db   2,8-3,5  
Testsűrűség, kg/m3   1500-1800  
Vízfelvevő képesség tömeg%   legalább 10  
Hővezetési tényező λ (W/mK)   0,72  
Minőségi osztály N.szil. Nyomószilárdság N/mm2 14
  I.o.   10
  II.o.   7
  III.o.   5
Anyagigény, db/m3   404  

5. táblázat.

Felhasználási terület: Teherhordó falak, boltozatok, pincefalak és kémények építésére alkalmas falazóanyag.

Pillér tégla

23. ábra. Pillér tégla.

Méret, mm a 120
  b 250
  l 65
Tömeg kg/db   2,6-3,5
Testsűrűség, kg/m3   1400-1800
Vízfelvevő képesség tömeg%   legalább 10
Hővezetési tényező λ (W/mK)   0,75
Nyomószilárdság N/mm2   20
Anyagigény, db/m3   404

6. táblázat.

Tömör és üreges kivitelben készül.

Felhasználási terület:

Nagy terhelésű pillérek, fagyállóságot igénylő szerkezetek pl. lábazatok, falazott kémények építésére alkalmas.

Fal

38 cm-es fal anyagigény: 156 db/m2.

25cm-es fal

25 cm-es fal anyagigény: 104 db/m2.

12 cm-es válaszfal anyagigény

12 cm-es válaszfal anyagigény: 52 db/m2.

24. ábra. Falazási módok (fenti ábrák)

Kevéslyukú tégla

25. ábra. Kevéslyukú tégla

Megnevezés   Egyszeres méretű Magasított Kettős méretű
Méret, mm a 120 120 120
  b 250 250 250
  l 65 88 140
Tömeg kg/db   2,5-3,0 3,0-4,0 5,0-6,0
Testsűrűség, kg/m3   1100-1500 1100-1500 1100-1500
Vízfelvevő képesség tömeg%   legalább 10 legalább 10 legalább 10
Hővezetési tényező λ (W/mK)   0,65 0,65 0,65
Minőségi osztály N.szil. Nyomószilárdság N/mm2   14
  I.o.     10
  II.o.     7
  III.o.     5
Anyagigény, db/m3   404 310 200

7. táblázat.

Felhasználási terület: Hőtechnikai követelmények nélküli épü­letek külső és belső falának építésére al­kalmas 25 és 38 cm-es falvastagsággal. Pin­cék teherhordó falazatának építésére. Többrétegű falszerkezetek teherhordó falazataként (min. 25 cm falvastagsággal) és válaszfalak, továbbá falazott kémények építésére.

Falazási módok

26. ábra. Falazási módok.

Soklyukú tégla

27. ábra. Soklyukú tégla.

8. táblázat.

Megnevezés   Magasított Kettősméretű
Méret, mm a 120 120
  b 250 250
  l 88 140
Tömeg kg/db   2,8-3,8 4,0-5,0
Testsűrűség, kg/m3   1000-1200 1000-1200
Vízfelvevő képesség tömeg%   legalább 10 legalább 10
Hővezetési tényező λ (W/mK)   0,47 0,47
Minőségi osztály N.szil. Nyomószilárdság N/mm2 14
  I.o.   10
  II.o.   7
  III.o.   5
Anyagigény, db/m3   310 200

Felhasználási terület: Felhasználási területe a kevéslyukú tégláéval azonos.

Falazási módok

28. ábra. Falazási módok

B 30-as falazóblokk

29. ábra. B 30-as falazóblokk.

9. táblázat.

Méret, mm a 175  
  b 300  
  l 140  
Tömeg kg/db   5,0-9,0  
Testsűrűség, kg/m3   1050-1400  
Vízfelvevő képesség tömeg%   legalább 10  
Hővezetési tényező λ (W/mK)   0,57  
Minőségi osztály N.szil. Nyomószilárdság N/mm2 14
  I.o.   10
  II.o.   7
  III.o.   5
Anyagigény, db/m3   116  
Anyagigény (30 cm-es falhoz) db/m2   36  

Felhasználási terület: Hőtechnikai követelmények nélküli külső és belső teherhordó falak építésére, valamint többrétegű falszerkezetek teherhor­dó rétegeként 30 cm falazatvastagsággal építve alkalmazható.

UNIFORM kézi falazóblokk

30. ábra. UNIFORM kézi falazóblokk.

10. táblázat.

Méret, mm a 190  
  b 300  
  l 140 190
Tömeg kg/db   7,0-10,0  
Testsűrűség, kg/m3   850-1300  
Vízfelvevő képesség tömeg%   legalább 10  
Hővezetési tényező λ (W/mK)   0,37-0,50  
Minőségi osztály N.szil. Nyomószilárdság N/mm2 14
  I.o.   10
  II.o.   7
  III.o.   5
Anyagigény, db/m3   35 25

Felhasználási terület: Hőtechnikai követelmény nélküli épüle­tek külső és belső teherhordó szerkezeti falainak, illetve vázkitöltő falak építésére alkalmazható. Többrétegű falazatok teher­hordó rétegeként 30 cm falvastagságban alkalmazható.

Válaszfaltéglák

Válaszfaltégla

31. ábra. Válaszfaltégla.

11. táblázat.

Megnevezés   6/30 6/40 10/30 10/40
Méret, mm a 200 200 200 200
  b 60 60 100 100
  l 300 400 300 400
Tömeg kg/db   4,0 5,0 5,5-7,0 7,5-10,0
Testsűrűség, kg/m3   1150-1300 1150-1300 1150-1300 1150-1300
Vízfelvevő képesség tömeg%   legalább 10 legalább 10 legalább 10 legalább 10
Hővezetési tényező λ (W/mK)   0,37-0,50      
Minőségi osztály Hajlító törőerő kN        
I.o.   7 5 12 8
II.o.   5 4 8 6
Anyagigény, db/m3   16 12 16 12

Felhasználási terület: Bármely épülettípus térelhatároló, önhor­dó válaszfalainak készítésére alkalmas.

12 cm-es függőleges üregű válaszfaltégla.

32. ábra. 12 cm-es függőleges üregű válaszfaltégla.

12. táblázat.

Megnevezés   12/19  
Méret, mm a 380  
  b 120  
  l 190  
Tömeg kg/db   8-9  
Testsűrűség, kg/m3   900-1050  
Minőségi fokozat 70 Nyomószilárdság N/mm2 7
  50   5
  35   3,5
Anyagigény, db/m3   14  

Felhasználási terület: Bármely épülettípus térelhatároló, önhor­dó válaszfalainak építésére alkalmas. A vá­laszfaltéglákat üregekkel függőleges hely­zetben kell beépíteni. Az elemek oldalán lévő hornyok által kialakított üreget ha­barccsal teljesen ki kell tölteni.

Megnövelt hőszigetelő képességű falazó­téglák

HB 30 kézi falazóblokk

33. ábra. HB 30 kézi falazóblokk.

13. táblázat.

Méret, mm a 240 240* 240
  b 300 300* 300
  l 190 240* 290
Tömeg kg/db   10 13* 15-16
Testsűrűség, kg/m3   750 850* 850
Vízfelvevő képesség tömeg%   legalább 10 legalább 10 legalább 10
Hőátbocsátási tényező U (W/m2K)   0,7 0,68* 0,62
Minőségi fokozat 70/750 70/850 Nyomószilárdság N/mm2   7 7
  50/750 50/850     5 5
  35/750 35/850     3,5 3,5
Anyagigény, db/m3   20 16* 13,5

*Gyártja a „SZEMA-Makó” Kft.

Felhasználási terület: Egyrétegű teherhordó illetve vázkitöltő falak építésére 30 cm-es falvastagsággal. Az épületenergetikai előírást csak kiegé­szítő hőszigeteléssel teljesíti.

HB 38 kézi falazóblokk

34. ábra. HB 38 kézi falazóblokk.

14. táblázat.

Méret, mm a 190 190
  b 380 380
  l 140 190
Tömeg kg/db   9,0-9,5 12,0
Testsűrűség, kg/m3   900 900
Hőátbocsátási tényező U (W/m2K)   0,68 0,68
Minőségi fokozat 70/900 Nyomószilárdság N/mm2 7
  50/900   5
  35/900   3,5
Anyagigény, db/m3   35 25

Felhasználási terület: Egyrétegű teherhordó ill. vázkitöltő külső falak építésére javasolt 38 cm vastagsággal. Az épületenergetikai előírást csak kiegé­szítő hőszigeteléssel teljesíti.

Különleges téglatermékek

Falburkoló téglák

Tartós, esztétikus külső homlokzati és belsőtéri burkolatok készítésére alkalmas durvakerámia termékek, természetes piros és sötétbarna színekben, sima vagy nyo­mott mintás felületekkel.

A falburkoló téglák nyomószilárdsága 20 MPa és 14 MPa. Vízfelvevő képességük max. 20 tömeg %, üregtérfogatuk max. 25 %, fagy­álló tulajdonságú termékek.

A falburkoló téglák választéka: 41-58. ábra. A bemutatott falburkoló téglákat a Nagy­kanizsa Téglagyár Kft. gyártja.

Padlóburkoló lapok

A mázatlan harántüreges, natúr téglapi­ros színű, sima felületű padlóburkoló la­pok fedett külsőtéri – tartós vízhatástól mentes – és belsőtéri felületek padlóburko­lására alkalmasak.

A padlóburkoló lapok hajlítószilárdsága legalább 4 N/mm2; vízfelvevő képességük legfeljebb 16 tömeg %; fagyálló tulajdon­ságú termékek.

A padlóburkoló lapok választéka: 59-62. ábra. A bemutatott padlóburkoló lapokat a Nagykanizsa Téglagyár Kft. gyártja.

Kerítéstégla fedlapokkal

A kerítéstégla családi- és társasházak, va­lamint középületek fagyálló, esztétikus, környezetbe illő kerítésanyaga. Teraszok, loggiák mellvédéihez, valamint belső terek térelhatárolásához is kiválóan alkalmas.

Színe piros, de egyedi megrendelésre bar­na színben is gyártják. A kerítés fedlapok anyaga: téglaőrle­mény, cement, homok. Színük: halvány téglapiros. A kerítés fed­lapok fagyállók.

A téglából épített kerítés kivitelezésénél betartandó szabályok:

 • Betonból készített, a fagyhatár alá érő (min. 80 cm mély) alap szükséges, amely­re kb. 10 cm-el a terepszint felett 2 cm vastag habarcsréteget és teljes értékű fal­szigetelést kell készíteni.
 • A falazást és a fugázást a falburkoló tég­láknál leírtak szerint kell elvégezni.
 • A fedlapok megfelelő kiállással és vizorral legyenek kiképezve.
 • A fedlapok alatt a falszigeteléssel azo­nos, teljes értékű szigetelés elhelyezése szükséges.

A bemutatott kerítéstéglát és a fedlapokat a Nagykanizsa Téglagyár Kft. gyártja.

FB vázkerámia födémbéléstest

35. ábra. FB vázkerámia födémbéléstest.

15. táblázat.

Megnevezés   60/19 50/19
Méret, mm a 200 (238) 200 (238)
  b 450 350
  l 190 190
Tömeg kg/db   9-11 6,5-8,5
Vízfelvevő képesség tömeg%   legalább 10 legalább 10
Minőségi osztály I.o. Hajlító törőerő kN 4
  II.o.   3,5
Anyagigény, db/folyóméter   5 (4,2) 5 (4,2)

Felhasználási terület: Kerámia betétes és vasbeton gerendás fö­démek béléstesteként, normál légnedvességű helyiségekhez, statikus terhelés esetén.

Kábeltégla

36. ábra. Kábeltégla.

16. táblázat.

Megnevezés   „A”jelű „B”jelű
Méret, mm a 124 215
  b 330 300
  l 38 38
Tömeg kg/db   2,0 4,0
Hajítóerő-törőerő, kN   1,3 2,0
Anyagigény, db/m2   24 12

Felhasználási terület: Földárokba fektetett erősáramú villamos kábelek burkolására, védelmére szolgál.

Síkburkolatú külső és belsőtéri burkolólap

37. ábra. Síkburkolatú külső és belsőtéri burkolólap.

17. táblázat.

Méret, mm a 65 65 65 65
  b 120 120 250 250
  l 6 és 12 6 és 12 6 és 12 6 és 12
Tömeg kg/db   0,08 0,16 0,16 0,28
Testsűrűség kg/m3   1600 1600 1600 1600
Vízfelvevő képesség tömeg%   12 12 12 12
Anyagigény, db/m2   104 104 52 52

A fenti alaptermék a fejlesztés során to­vábbi méretválasztékkal bővült. Az alábbi­akban bemutatásra kerül a síkburkoló tég­la, valamint a külső- és belsőtéri burkolóla­pok teljes méretválasztéka:

18. táblázat.

2/4-es síkburkoló 120x65x6 natúr 104 db/m2
2/4-es síkburkoló 120x65x6 oxid 104 db/m2
4/4-es síkburkoló 250x65x6 natúr 52 db/m2
4/4-es síkburkoló 250x65x6 oxid 52 db/m2
2/4-es burkolólap 120x65x12 natúr 104 db/m2
2/4-es burkolólap 120x65x12 oxid 104 db/m2
4/4-es burkolólap 250x65x12 natúr 52 db/m2
4/4-es burkolólap 250x65x12 oxid 52 db/m2

A 2/4 és 4/4 síkburkoló lapok fehér, zöld, okkersárga színekben is megrendelhetők, de egyéni színigények is teljesíthetők. A termékek kifejlesztője és gyártója az Altek Kft.

Felhasználási terület: A termék kültéri és beltéri falfelületek burkolására egyaránt alkalmas. Esztétikus megjelenése, alakja és formája harmonizál a burkolótéglából készült falazatokkal. Al­kalmazása belsőépítési feladatok megoldá­sára is kínál lehetőséget.

A termékek megfelelnek a burkolótég­lákra érvényes fagyállósági követelmé­nyeknek.

Hatszögletű tégla

38. ábra. Hatszögletű tégla.

Méretei: laptávolság=160 mm, vastag­ság =30 mm. Anyagigény: 42 db/m2. A termék kifejlesztője és gyártója Altek Kft.

39. ábra. Radiál keménytégla.

Radiál keménytégla

19. táblázat.

Megnevezés 140/210/280 1600 850 1400 2200
Méret, mm a 160 160 160 160
  b 140 210 280  
  l 70 70 70 70
Tömeg kg/db   3,6-6,0 3,6-6,0 3,6-6,0 3,6-6,0
Testsűrűség, kg/m3   1400-1600 1400-1600 1400-1600 1400-1600
Vízfelvevő képesség tömeg%   legalább 10 legalább 10 legalább 10 legalább 10
Minőségi fokozat 200 Nyomószilárdság N/mm2     20
  140       14
  100       10
Anyagigény, db/m3   Szerkezeti kialakítás szerint Szerkezeti kialakítás szerint Szerkezeti kialakítás szerint Szerkezeti kialakítás szerint

Felhasználási terület: Égetett agyag falazóelem, amely ipari kémé­nyek falazására, illetve bélelésére alkalmas. Gyártja: az Altek Kft.

Nagyméretű tömör tégla

40. ábra. Nagyméretű tömör tégla.

20. táblázat.

Méret mm  
hosszúság 290
szélesség 140
magasság 65
Tömeg kg/db 5
Anyagigény db/m3 300
Nyomószilárdság N/mm2 I.o. 10 II.o. 7 III.o. 5
Vízfelvevő képesség tömeg% min. 10

Felhasználási terület: Minden olyan épület, építmény felújítá­sánál, átalakításánál, ahol a fő- és válaszfa­lak nagyméretű téglából készültek. Műem­léki épületek, építmények felújításánál, át­alakításánál és bővítésénél. Gyártja: a Nagykanizsa Téglagyár Kft.

falburkoló tégla

41. ábra. 4/4-es falburkoló tégla, piros, barna, sima vagy mintás méret: 250x120x65 mm, tömeg: 2,8 kg/db, anyagigény: 52 db/m2.

Domború sarkú falburkoló tégla

42. ábra. 4/4-es domború sarkú falburkoló tégla, méret: 250x120x65 mm R 70, tömeg: 2,7 kg/db.

Homorú sarkú falburkoló tégla

43. ábra. 4/4-es homorú sarkú falburkoló tégla méret: 250x120x65 mm R70, tömeg: 2,6 kg/db.

Egyenesen sarkított falburkoló tégla

44. ábra. 4/4-es egyenesen sarkított falburkoló tégla, méret: 250x120x65 mm, tömeg: 2,7 kg/db.

Párkánytégla

45. ábra. Párkánytégla, méret: 250x125x70 mm, tömeg: 2,8 kg/db.

4 cm vastag falburkoló tégla, méret: 250x120x40 mm, tömeg: 1,8 kg/db.

46. ábra. 4 cm vastag falburkoló tégla, méret: 250x120x40 mm, tömeg: 1,8 kg/db.

10 cm széles falburkoló tégla

47. ábra. 10 cm széles falburkoló tégla, méret: 250x100x65 mm, tömeg: 2,3 kg/db, anyagigény: 52 db/m2.

1/2-es falburkoló tégla

48. ábra. 1/2-es falburkoló tégla, méret: 120x120x65 mm, tömeg: 1,4 kg/db, anyagigény: 102 db/m2.

3/4-es falburkoló tégla

49. ábra. 3/4-es falburkoló tégla, méret: 185x120x65 mm, tömeg: 1,9 kg/db, anyagigény: 68 db/m2.

Szimpla falburkoló tégla

50. ábra. Szimpla falburkoló tégla, méret: 250x30x65 mm, tömeg: 0,8 kg/db, anyagigény: 52 db/m2.

2/4-es falburkoló tégla

51. ábra. 2/4-es falburkoló tégla, méret: 250x55x65 mm, tömeg: 1,2 kg/db, anyagigény: 52 db/m2.

Szimpla, feles falburkoló tégla

52. ábra. Szimpla, feles falburkoló tégla, méret: 120x30x65 mm, tömeg: 0,4 kg/db, anyagigény: 102 db/m2.

1/4-es falburkoló tégla

53. ábra. 1/4-es falburkoló tégla, méret: 120x55x65 mm, tömeg: 0,6 kg/db, anyagigény: 102 db/m2.

Szimpla sarokelem

54. ábra. Szimpla sarokelem, méret: 250x120x65x30 mm, tömeg: 1,0 kg/db, anyagigény: 13 db/sarok fm.

2/4-es sarokelem

55. ábra. 2/4-es sarokelem, méret: 250x120x65x55 mm, tömeg: 1,8 kg/db, anyagigény: 13 db/sarok fm.

Szimpla, negyedes falburkoló tégla

56. ábra. Szimpla, negyedes falburkoló tégla, méret: 65x65x30 mm, tömeg: 0,2 kg/db, anyagigény: 204 db/m2.

Műemlék falburkoló tégla

57. ábra. Műemlék falburkoló tégla, méret: 290x140x65 mm, tömeg: 3,9 kg/db, anyagigény: 45 db/m2 (14 cm-es burkolófal esetén).

Műemlék falburkoló idomtégla

58. ábra. Műemlék falburkoló idomtégla, méret: 290x140x65 mm R 35, tömeg: 3,8 kg/db.

Padlóburkoló lap

59. ábra. Padlóburkoló lap, méret: 250x125x35 mm, tömeg: 1,9 kg/db anyagigény: 30 db/m2.

Padlóburkoló lap kiegészítő elem

60. ábra. Padlóburkoló lap kiegészítő elem, méret: 250x65x35 mm, tömeg: 1,0 kg/db anyagigény: 60 db/m2.

Műemlék padlóburkoló lap

61. ábra. Műemlék padlóburkoló lap, méret: 250x125x80 mm, tömeg: 4 kg/db, anyagigény: 30 db/m2.

Műemlék padlóburkoló lap kiegészítő elem

62. ábra. Műemlék padlóburkoló lap kiegészítő elem, méret: 250x65x80 mm, tömeg: 2 kg/db, anyagigény: 60 db/m2.

Kerítéstégla

63. ábra. Kerítéstégla, méret: 250x125x135 mm, tömeg: 4,4 kg/db, anyagigény: 32 db/m2.

Kerítés fedlapok

64. ábra. Kerítés fedlapok. Mezőfedlap. Oszlopfedlap. Lábazati fedlap.

21. táblázat.

Megnevezés mező fedlap   oszlop fedlap   lábazati fedlap  
  1* 2* 3* 4* 5* 6*
Méret mm            
hosszúság 510 510 330 440 510 510
szélesség 200 310 330 440 330 440
vastagság 65 65 65 65 65 65
Tömeg kg/db 11 17 11 20 20 25

1 * kerítéstéglából készült mezőhöz; 2* 250 mm-es kerítésmezőhöz (4/4-es burkolóból); 5* 250 mm-es oszlophoz; 4* 380 mm-es oszlophoz; 5* 250 mm-es lábazathoz; 6* 380 mm-es lábazathoz;

Téglából épített kerítés vázlata

65. ábra. Téglából épített kerítés vázlata.

Korszerű, fokozott hőszigetelő képességű termékrendszerek

Porotherm téglarendszer

A Porotherm tégláknál két falazati rendszert különböztetünk meg: az egyik a habarcstás­kás, a másik a nútféderes rendszer.

A habarcstáskás rendszerben a téglák olda­lán függőlegesen habarcstáskák vannak. Fala­záskor a téglákat szorosan egymás mellé kell illeszteni, és a téglák oldalát nem szabad megkenni habarccsal. A habarcstáskákat azonban a vízszintes habarcsréteg készítésével egyide­jűleg teljesen ki kell tölteni habarccsal. A ha­barcstáskák mérete olyan, hogy a normál fa­lazó habarcs ezekbe belefolyik.

A habarcstáskás téglákból készült falazat a 66. ábrán látható.

Habarcstáskás téglából készült falazat

66. ábra. Habarcstáskás téglából készült falazat.

A nútféderes rendszerben a téglák oldalt mindig horonnyal és eresztékkel kapcso­lódnak egymáshoz. Ezért falazáskor a füg­gőleges hézagba egyáltalán nem kell ha­barcsot tenni, csak a téglák hornyos-eresztékes oldalait kell szorosan egymásba il­leszteni. A nútféderes téglák kialakítása­kor rendkívül fontos, hogy a tégla hornyai­nak és eresztékeinek mélysége és száma a belőle építhető fal vastagságának megfele­lő legyen.

A Porotherm 30 N+F esetén a hornyok és eresztékek száma 4, a Poro­therm 38 N+F esetén 5, a Porotherm 44 N+F-nél 6. Mélységük a különböző tégla­méreteknél 15-20 mm között van. Minél optimálisabb méretű a levegőhézag és mi­nél több van belőle, annál jobb a fal hőszi­getelő képessége.

A húzó- és csúsztató feszültségeket a fa­lazatban nem az álló fugák „ragasztóképes­sége”, hanem a fekvő fugák tapadási súrló­dása viszi át. Az átkötési értékek betartása ezért különösen fontos. A nútféderes tég­lákból készült falazat a 67. ábrán látható.

Függőleges habarcshézag nélküli, nút­féderes téglából készült falazat

67. ábra. Függőleges habarcshézag nélküli, nút­féderes téglából készült falazat.

A Porotherm téglarendszer jellegzetessé­ge, hogy a téglasorok magassága 25 cm (23,8 cm magas tégla+átlag 1,2 cm vastag vízszintes fuga).

A Porotherm falazóblokkok mindazon falszerkezetek építéséhez alkalmazhatók, amelyeknél az érvényben lévő erőtani szá­mítás szerint meghatározott nyomó határ­feszültség megfelel az igénybevételnek. A Porotherm válaszfaltéglákból nem te­herhordó válaszfalak építhetők.

A Porotherm N+F hőszigetelt koszorú­tégla olyan hőszigetelő réteggel egyesített kerámia falazóelem, amely vasbeton- és téglafödémek koszorújának hőszigetelésé­re használható fel. Alkalmazása esetén a koszorút nem kell külön hőszigetelni.

A Porotherm téglarendszer habarcstáskás elemei: 68-69. ábra. A nútféderes Porotherm téglarendszer ele­mei: 70-72. ábra.

Porotherm 38 pincetégla

68. ábra. Porotherm 38 pincetégla. Termékfajta: Porotherm 38 pincetégla 380x250x238 mm.

Porotherm 30 kézi falazóblokk

69. ábra. Porotherm 30 kézi falazóblokk. Termékfajták: Porotherm 30 kézi falazóblokk 300x250x238 mm, Porotherm 30 feles kézi falazóblokk 300x125x238 mm.

Porotherm 44N+F kézi falazóblokk

70. ábra. Porotherm 44N+F kézi falazóblokk. Termékfajták: Porotherm 44 N+F kézi falazóblokk 440x250x238 mm, Porotherm 44 N+F feles, kézi falazóblokk 440x250x238 mm, (egyik oldalán hornyokkal, másik oldalán eresztékkel, középen kettépattintásra szol­gáló üregsorral ellátott feles elem).

Porotherm 38N+F kézi falazóblokk

71. ábra. Porotherm 38N+F kézi falazóblokk. Termékfajták: Porotherm 38 N+F kézi falazóblokk 380x250x238 mm, Porotherm 38 N+F feles kézi falazóblokk hornyos illetve eresztékes 380x125x238 mm.

Porotherm30 N+F kézi falazóblokk

72 ábra. Porotherm30 N+F kézi falazóblokk. Termékfajták: Porotherm 30 N+F kézi falazóblokk 300x250x238 mm, Porotherm 30 N+F feles kézi falazóblokk hornyos illetve eresztékes 300x125x238 mm.

A Porotherm Építési Rendszerhez tarto­zó Porotherm HS termékcsalád – amely a 2006. évben került forgalomba – a tégla­ipari fejlesztés legújabb generációja.

A Porotherm HS falazóelemek hőszigete­lési tulajdonságai 12-15%-al jobbak, mint az építőanyag piacon ismert Porotherm N+F falazóelemeké. Ezt a hőszigetelő ké­pesség növekedést a HS falazóelemekben az üregsorok számának az N+F falazóelemekhez viszonyított megnövelésével érték el a fejlesztők. A Porotherm HS termék­család (a Porotherm 44 HS, a Porotherm 38 HS és a Porotherm 30 HS) műszaki ada­tait a 22. táblázat tartalmazza.

30 cm vastagságban beépítve lakáselvá­lasztó falként, 24 cm vastagságban beépít­ve lakás és közös helyiségek közötti falként ajánlott.

A Porotherm HS energiatudatos csúcstég­la piaci bevezetése után a Wienerberger egy új falazási technológia, a csiszolt téglával történő falazás meghonosítását kezdte el.

A tégla felületek csiszolásával biztosítha­tó nagy méretpontosság és a vékony falazóhabarcs alkalmazásának eredményeként a falazat fugavastagsága 2 mm-re csök­kenthető.

A Porotherm Profi-nak nevezett mód­szer, egy új falazási technológia, amelynek alkalmazásával

 • vékonyabb falazóhabarcs réteggel homogénebb, vakolattartóbb falazat építhető;
 • csökken a beépített hőhidak felülete;
 • jelentősen gyorsul a falazási munka (ke­vesebb habarcsszállítás és keverés; gyor­sabb száradás; speciális szerszámok al­kalmazása).

A Porotherm Profi falazási technológiá­hoz a Wienerberger csiszolt téglát, speciá­lis un. vékony habarcsot, speciális szerszá­mokat és szakképzést biztosít.

A Porotherm 44 HS és a Porotherm 44 N+F kézi falazóblokkok 44 cm vastag kül­ső teherhordó falak, illetve vázkitöltő falak építésére alkalmas falazóelemek.

A Porotherm 38 HS és a Porotherm 38 N+F kézi falazóblokkok 38 cm vastag kül­ső teherhordó falak, illetve vázkitöltő falak építésére alkalmas falazóelemek.

A Porotherm 30 HS a Porotherm 30 N+F és a Porotherm 30 kézi falazóblokkok 30 cm vastag teherhordó falak építésére alkal­mas falazóelemek.

A Porotherm 25 N+F falazóblokk 25 cm vastag belső teherhordó falak építésére al­kalmas, de felhasználható nem fűtött ill. nem huzamos emberi tartózkodásra szol­gáló helyiségek külső falához is.

A Porotherm 20 N+F kézi falazóblokk 20 cm vastag külső-belső vázkitöltő falak épí­tésére alkalmas.

A Porotherm 12 N + F, Porotherm 10/50 N+F a Porotherm 10/33 N+F és a Porotherm 6/33 N+F választéglák nem teherhordó válaszfalak építésére alkal­masak.

A Porotherm 38 pincetégla kézi falazób­lokk teherhordó pincefalak építésére al­kalmas falazóelem. Alkalmazásának felté­tele: 65% alatti relatív páratartalom és az előírásoknak megfelelően szakszerűen el­készített talajnedvesség, illetve talajvíz el­leni szigetelés.

A Porotherm 30 és a Porotherm 30/24 hanggátló téglák lakások közötti elválasz-tófalak építésére javasolt falazóelemek.

A Porotherm kerámia béléstestek és a Porotherm N+F hőszigetelt koszorútégla a Porotherm födémrendszer építőelemei.

A Porotherm U zsaluelemek alkalmasak térdfali koszorúk, merevítő bordák és erő­sítő pillérek, továbbá falazatba tervezett szellőzőcsatornák kialakítására.

Porotherm 25 N+F kézi falazóblokk. Termékfajta: Porotherm 25 N+F kézi falazóblokk 250x375x238 mm

73. ábra. Porotherm 25 N+F kézi falazóblokk. Termékfajta: Porotherm 25 N+F kézi falazóblokk 250x375x238 mm.

Porotherm 20 N+F kézi falazóblokk

74. ábra. Porotherm 20 N+F kézi falazóblokk. Termékfajta: Porotherm 20 N+F kézi falazóblokk 200x500x238 mm.

Porotherm 12 N+F válaszfaltégla

75. ábra. Porotherm 12 N+F válaszfaltégla. Termékfajta: Porotherm 12 N+F válaszfaltégla 120x500x238 mm.

Porotherm 10/50 N+F válaszfaltégla

76. ábra. Porotherm 10/50 N+F válaszfaltégla. Termékfajta: Porotherm 10/50 N+F válaszfaltégla 100x500x238 mm.

Porotherm 10/33 N+F válaszfaltégla

77. ábra. Porotherm 10/33 N+F válaszfaltégla. Porotherm 10/33 N+F válaszfaltégla 100x330x238 mm.

Porotherm 6/33 N+F válaszfaltégla

78. ábra Porotherm 6/33 N+F válaszfaltégla. Porotherm 6/33 N+F válaszfaltégla 60x330x238 mm.

Porotherm N+F hőszigetelt koszorú­tégl

79. ábra. Porotherm N+F hőszigetelt koszorú­tégla. Az 5 cm vastag polisztirol hőszigetelő lap a 6,5 cm vastag kerámia lappal együtt kerül szállításra. Tömeg 5 kg/db. Anyagszükséglet: kb. 3 db/fm Hővezetési ellenállás: R = 1,38 m2K/W.

Porotherm 30 hanggátló tégla

80. ábra. Porotherm 30 hanggátló tégla. Termékfajta: Porotherm 30 hanggátló tégla 300x145x115 mm.

Porotherm 30/24 hanggátló tégla

81. ábra. Porotherm 30/24 hanggátló tégla. Porotherm 30/24 hanggátló tégla 300x240x115 mm.

Porotherm 45 kerámia födémbéléstest

82. ábra. Porotherm 45 kerámia födémbéléstest. Termékfajta: Porotherm 45 kerámia födémbéléstest 250x370x170 mm.

Porotherm 60 kerámia födémbéléstest

83. ábra. Porotherm 60 kerámia födémbéléstest. Termékfajta: Porotherm 60 kerámia födémbéléstest 250x520x170 mm.

Porotherm U zsaluelem 30

84. ábra. Porotherm U zsaluelem 30. Termékfajta: Porotherm U zsaluelem 30 300x238x238 mm.

Porotherm U zsaluelem 38.

85. ábra. Porotherm U zsaluelem 38. Termékfajta: Porotherm U zsaluelem 38 380x238x238 mm.

Ezen szerkezeti megoldások csak a vas­beton maggal együtt képesek teherhordó funkciójuk ellátására. A vasalást mindig egyedileg kell meghatározni a terheléstől függően.

A táblázat összehasonlításából látható, hogy a nútféderes falazási rendszer esetén a habarcsfelhasználás lényegesen alacso­nyabb, mint más falazási módok esetén. Ez jelentős megtakarítást jelent a szükséges munkaidőben és az egyéb kapcsolódó pl. fuvar költségben.

A Porotherm falazatok építéséhez fejlesz­tették ki a Porotherm TM hőszigetelő falazó habarcsot, amely mészhidrát, cement, duzzasztott perlit és adalékanyag tartalmú, előkevert, hőszigetelő, kész szárazhabarcs.

A Porotherm M 30 falazóhabarcs és a Porotherm M 100 falazóhabarcs hagyomá­nyos; mész, cement bányahomok és ada­lékanyag tartalmú, előkevert, kész száraz­habarcsok.

A Porotherm téglarendszer gyártója: a Wienerberger Téglaipari Zrt.

PORObrick téglarendszer

PORObrick téglarendszer: 86-95. ábra. A PORObrick téglarendszer gyártója: a Mályi Tégla Kft.

PORObrick NF 38124129 falazóblokk

86. ábra. PORObrick NF 38124129 falazóblokk. Méret: 380x240x290 mm.

PORObrick NF 38124124 falazóblokk

87. ábra. PORObrick NF 38124124 falazóblokk. Méret: 380x240x240 mm.

PORObrick HB 38124129 falazóblokk

88. ábra. PORObrick HB 38124129 falazóblokk. Méret: 380x240x290 mm.

PORObrick HB 38124124 falazóblokk

89. ábra. PORObrick HB 38124124 falazóblokk. Méret: 380x240x240 mm.

PORObrick NF 30/24/29 falazóblokk

90. ábra. PORObrick NF 30/24/29 falazóblokk. Méret: 300x240x290 mm.

PORObrick NF 30/24/24 falazóblokk.

91. ábra. PORObrick NF 30/24/24 falazóblokk. Méret: 300x240x240 mm.

PORObrick HB 30/24/29 falazóblokk

92. ábra. PORObrick HB 30/24/29 falazóblokk. Méret: 300x240x290 mm.

PORObrick HB 30/24/24 falazóblokk

93. ábra PORObrick HB 30/24/24 falazóblokk. Méret: 300x240x240 mm.

PORObrick FÜB NF 10/33 válaszfaltégla

94. ábra. PORObrick FÜB NF 10/33 válaszfaltégla. Méret: 100x330x240 mm.

PORObrick 30 hanggátló tégla

95. ábra. PORObrick 30 hanggátló tégla. Méret: 300x140x115 mm.

Bakonytherm téglarendszer

A Bakonytherm téglarendszer gyártója a Pápateszéri Téglaipari Kft.

A Bautherm téglarendszer gyártója a Szentesi Téglagyár Kft.

Bakonytherm 38 N+F falazóblokk

96. ábra Bakonytherm 38 N+F falazóblokk. Méret: 380x250x240.

Bakonytherm 38 falazóblokk.

97. ábra Bakonytherm 38 falazóblokk. Méret: 380x250x240.

Bakonytherm 10 N+F függőleges üre­gű válaszfaltégla.

98. ábra Bakonytherm 10 N+F függőleges üre­gű válaszfaltégla. Méret: 380x100x240.

Bakonytherm 30 N+F falazóblokk

99. ábra Bakonytherm 30 N+F falazóblokk. Méret: 300x250x240.

Bakonytherm 30 falazóblokk

100. ábra Bakonytherm 30 falazóblokk. Méret: 300x250x240.

Bakonytherm 10 vízszintes üregű vá­laszfaltégla

101. ábra Bakonytherm 10 vízszintes üregű vá­laszfaltégla. Méret: 500x100x240.

Bakonytherm 6 vízszintes üregű vá­laszfaltégla

102. ábra Bakonytherm 6 vízszintes üregű vá­laszfaltégla. Méret: 370x60x200.

A Bautherm téglák műszaki adatai Bautherm 38 N+F falazóblokk Bautherm 30 N+F falazóblokk Bautherm 30 falazóblokk Bautherm -H falazóblokk Kurca falazóblokk Bautherm 10 N+F válaszfaltégla
Hosszúság (mm) 380 300 300 300 300 380
Szélesség (mm) 190 190 190 190 190 100
Magasság (mm) 240 240 240 240 240 240
Testsűrűség p (kg/m3) 880 840 900 1100 820 880
Tömeg m (kg/db) 15,5 11,5 12,5 15,3 11,5 8
Nyomószilárdság σ (N/mm2) 10 10 10 14 10 7
Anyagszükséglet (db/m2) 20 20 20 20 20 10,3
Habarcsigény (l/m2) 26 19 36 48 6,5 7
Hővezetési tényező λ (W/m2K) 0,191 0,203 0,236 0,322
Hőátbocsátási tényező1 U (W/m2K) 0,42 0,54 0,61 0,77
Hőátbocsátási tényező2 U (W/m2K) 0,31 0,37 0,41 0,47
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám két oldalt vakolt falra Rw(dB) 45 42 42 54 46 40

Korszerű, speciális termékrendszerek

Porotherm födémrendszer

A Porotherm födém a Porotherm építési rendszer szerves része, de más rendszerek­hez is alkalmazható. A födém előregyártott kerámia kéregelemű előfeszített vasalt be­tongerendákból, kerámia béléstestekből és helyszíni felbetonból áll (103. ábra).

A Porotherm födémrendszer

103. ábra. A Porotherm födémrendszer.

A gerendák kis tömegük következtében kézzel is könnyen mozgathatók, ezért az egész födémszerkezetet daru használata nélkül is össze lehet rakni. A gerendák 2,25-7,00 m közötti falközméretekhez al­kalmazhatók kéttámaszú tartóként.

A födémhez tartozó béléstestek kétféle méretben készülnek, a gerendák 45 és 60 cm-es tengelytávolságaihoz igazodóan. A gerendák tengelyével párhuzamosan futó válaszfalak alá kettőzött gerendát kell elhelyezni.A födém a helyszíni felbeton megszilárdulása után lesz teherbíró, ezért építés közben a gerendákat ideiglenesen alá kell támasztani, ill. túl kell emelni.

A Porotherm födém nagy előnye, hogy a fö­dém alsó felülete – mind a gerenda, mind a béléstest – környezetbarát kerámiaanyagból készül. Ezért igen jól vakolható, és a vakola­tot – a teljes födém egybefüggő kerámiaanya­ga következtében – az épület használata so­rán is jól megtartja, nem repedezik.

A Porotherm födém lakóházak, üdülők ideális szerkezete. Jól használható épület felújításoknál, emeletráépítéseknél, tető­tér-beépítéseknél. Méretválasztéka és a te­herbírás megválasztásának lehetőségei alapján középületekben is gazdaságos, jól kihasználható szerkezet.

A Porotherm födémgerenda (97. ábra) keresztmetszete 12,0×6,5 cm gyártási hossza 2,5-7,25 m között változik 25 cm-es mé­retlépcsőkben.

A gerendák alátámasztás nélkül egyálta­lán nem terhelhetők.

A gerendákat 3,5 m-es falköztávolságig egy helyen, 3,5 m-es falköztől 5,25 m-es falközig két helyen, ennél nagyobb fesztá­volság esetén három helyen kell alátámasz­tani. Az alátámasztásokat annak figyelem­bevételével kell kialakítani, hogy a túleme­lés mértéke a falköztávolság (fesztáv) 1/300 része legyen. Csak az alátámasztás elkészülte után lehet elhelyezni a gerendá­kat, a gerendákra a béléstesteket, majd ezt követően betonozni. A gerendák felfekvé­sét cementhabarcs-ágyazó réteggel kell ki­egyenlíteni. A födémgerendáknak leg­alább 12 cm hosszúságban fel kell feküdni­ük a teherhordó falra. Az alátámasztáso­kat csak a födém teljes megszilárdulása után szabad eltávolítani.

Ha az alátámasz­tó állvány födémre kerül, akkor az alsó fö­démet az alátámasztások alatt alá kell dúcolni. Feltöltésre, illetve fagyott talajra áll­ványzat nem állítható. A gerendákat a ko­szorúba be kell kötni az erre a célra szolgá­ló pótvasakkal, melyeket a gerenda felső övében, a kengyelekbe fűzve kell vezetni. A Porotherm födémrendszer tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges műszaki ada­tokat a gyártó, a Wienerberger Zrt. alkal­mazási és tervezési útmutatója tartalmazza.

A Porotherm födémgerenda

104. ábra. A Porotherm födémgerenda.

Födémgerendák alátámasztása, túlemelése.

105. ábra. Födémgerendák alátámasztása, túlemelése.

Falköz Túlemelés középen
3,0 m 1,0 cm
4,0 m 1,3 cm
5,0 m 1,7 cm
6,0 m 2,0 cm

26. táblázat. Födémgerendák túlemelésének mértéke.

Porotherm áthidaló

A Porotherm áthidaló a Porotherm építé­si rendszer szerves része, de más rendsze­rekhez is alkalmazható. A Porotherm áthi­daló: kerámia kéregelemű, előfeszített, va­salt betongerenda (106. ábra).

Az áthidalók kis tömegük következtében kézzel is könnyen mozgathatók. A Porotherm A 12 áthidaló 0,75-2,75 m nyí­lásméretekhez alkalmazhatók kéttámaszú tartóként. Gyártási hossza 1,0-3,0 m között változik 25 cm-es méretlépcsőkben.

Porotherm A-12 áthidaló

106. ábra. Porotherm A-12 áthidaló.

Porotherm A-10 áthidaló

107. ábra. Porotherm A-10 áthidaló.

A Porotherm A-10 áthidaló 0,75-3,00 m nyílásméretekhez alkalmazható kéttáma­szú tartóként. Gyártási hossza 1,00-3,25 m között változik 25 cm-es méretlépcsőkben.

A Porotherm áthidaló a ráfalazott téglá­val vagy a rábetonozással együtt alkotja a nyílásáthidalást.

A Porotherm áthidaló képezi a szerkezet alsó húzott övét, a felső nyomott övet pe­dig a kisméretű tömör tégla ráfalazás, vagy rábetonozás biztosítja.

A nyílásáthidalás a helyszíni ráfalazás vagy rábetonozás megszilárdulása után lesz te­herbíró ezért építés közben az áthidalókat ideiglenesen alá kell támasztani. (108., 109. ábra) Az áthidalókat 2,0 m-es nyílásméretig középen egy helyen, 2,0 m-nél nagyobb nyí­lás esetén két helyen kell alátámasztani.

A Porotherm áthidaló alátámasz­tásának távolsága

108. ábra. A Porotherm áthidaló alátámasz­tásának távolsága.

A Porotherm áthidaló építés közbeni alátámasztása.

109. ábra. A Porotherm áthidaló építés közbeni alátámasztása.

Ha az áthidaló koncentrált terhet kap, a kon­centrált teher alatt alá kell támasztani. Kü­lönös gondot kell fordítani arra, hogy a köz­vetlenül az áthidalók alá kerülő támasztógerenda az egymás mellé helyezett összes áthi­dalót átfogja és alátámassza.

Csak az alátá­masztás elkészülte után lehet elhelyezni az áthidalókat, majd ezt követően kialakítani a nyomott övet rábetonozással, vagy ráfalazással. A falazatot úgy kell kialakítani, hogy az áthidaló felfekvési pontjai alá egész tégla kerüljön. Az áthidalók felfekvését cementhabarcs-ágyazó réteggel kell kiegyenlíteni. Az egymás mellé helyezett áthidalók közöt­ti függőleges hézagokat is gondosan ki kell tölteni cementhabarccsal.

Az áthidalóknak legalább 12 cm hosszú­ságban fel kell feküdniük a teherhordó falra.

Az alátámasztásokat csak az áthidaló felet­ti ráfalazás vagy rábetonozás és a koszorú tel­jes megszilárdulása után szabad eltávolítani.

A Porotherm áthidaló előnye, hogy felü­lete kerámia, ezért könnyen vakolható. A keresztmetszet közepén kialakított lég­kamra növeli a szerkezet hőszigetelő ké­pességét, ezért használata hőtechnikailag is előnyös. Az áthidaló sokoldalúan felhasználható mind külső, mind belső tér­ben. Módot ad kávás, redőnyszekrényes nyílászáró csomópontok kialakítására is. Gyártója, a Wienerberger Téglaipari Zrt. részletes beépítési útmutatóval áll az épít­kezők rendelkezésére.

A Porotherm áthidaló néhány alkalmazá­si lehetősége: 110-113. ábra.

12 cm-es falvastagság esetén

110. ábra. 12 cm-es falvastagság esetén.

25 cm-es falvastagság esetén

111. ábra. 25 cm-es falvastagság esetén.

30 cm-es falvastagság esetén

112. ábra. 30 cm-es falvastagság esetén.

38 cm-es falvastagság esetén

113. ábra. 38 cm-es falvastagság esetén.

A Porotherm áthidalók legkorszerűbb, új fejlesztésű változata a Porotherm S elem­magas áthidaló. A C alakú kerámia kéreg­elemek kibetonozásával készített, Poro­therm S elemmagas áthidaló téglafalazatok nyílásainak áthidalására szolgál. Ke­resztmetszete: 8,0×23,8 cm. Az áthidalók 0,75-2,5 m nyílásméretekhez alkalmazha­tók. A gyártási hossz 1,0-3,0 m között vál­tozik 25 cm-es méretlépcsőkben.

Felfekvése 1,75 m hosszúságig 12,5 cm, 1,75-2,50 m-ig 20 cm, afölött 25 cm.

Legfontosabb alkalmazási előnye, hogy azonnal terhelhető, nem szükséges alátá­masztani, és könnyen megoldható az áthi­dalás hőszigetelő funkciója.

A falazatot úgy kell kialakítani, hogy az áthidaló felfekvési pontjai alá egész tégla kerüljön.

Az áthidalók felfekvését cementhabarcs réteggel kell kiegyenlíteni és kidőlés ellen kötöző huzallal kell rögzíteni. A 114. 115. ábrák mutatják az elemmagas áthidaló két alkalmazási lehetőségét.

A Porotherm S elemmagas áthidaló gyár­tója a Wienerberger Téglaipari Zrt.

Porotherm S elemmagas áthidaló al­kalmazása I.

114. ábra. Porotherm S elemmagas áthidaló al­kalmazása I.

Porotherm S elemmagas áthidaló al­kalmazása II.

115. ábra. Porotherm S elemmagas áthidaló al­kalmazása II.

Porotherm U zsaluelemek

A Porotherm U zsaluelemek (84. 85. áb­ra) mérete igazodik a 30-as és a 38-as fal­vastagsági méretekhez, illetve a 25 cm-es magassági méretrendhez.

Az U zsaluzóelemek felhasználhatók ko­szorúk, áthidalások és szellőzők készítésé­hez, alkalmazásával ki lehet alakítani a te­tőtér-beépítések térdfalának erősítő pillére­it is. Az U elemekkel történő áthidalás el­készítésénél a felfekvések magasságában egy alátámasztó állványzatot kell készíteni. A falazatot úgy kell kialakítani, hogy a ki­váltó felfekvési pontjai alá egész tégla ke­rüljön. Az áthidalók felfekvését cementhabarcs-ágyazó réteggel kell kiegyenlíteni.

A külső térrel érintkező felületeknél a ko­szorúkhoz hasonlóan megfelelő vastagságú hőszigetelést kell beépíteni. A zsaluele­mekből készülő áthidalásoknál a vasalást mindig egyedileg, a terhelés függvényében kell meghatározni. A zsaluelemek elhelye­zése után a vasszerelést kell elkészíteni, majd a zsaluzatba helyezés után a betono­zást. Az U zsaluelemek betonozási munká­inál az elemeket elő kell nedvesíteni.

A térdfali koszorú kialakítása megfelelő vastagságú U zsaluelemeknek hagyomá­nyos falazó munkával a falegyenre történő elhelyezésével kezdődik.

Néhány alkalmazási példa a 116., 117. áb­rákon látható.

Szellőzőcsatorna kialakítása U zsalu­elemekből.

116. ábra. Szellőzőcsatorna kialakítása U zsalu­elemekből.

Tetőtéri térdfal erősítő pillér kialakítá­sa U zsaluelemekből.

117. ábra. Tetőtéri térdfal erősítő pillér kialakítá­sa U zsaluelemekből.

A koszorú külső térrel érintkező kéregele­mének belső síkjára hőszigetelést kell rakni, amelynek vastagságát hőtechnikailag ellen­őrizni kell. Ez a megoldás akkor javasolt, ha a zsaluelem szélessége megegyezik a falvas­tagsággal.

Lehetőség van a hőszigetelésnek a kéregelem külső oldalára való elhelyezésé­re is, amely a hőszigetelés folytonosságának megtartásában jelent előnyt. Hátrányos, hogy ilyen módon megszűnik a vakoláshoz ideális alapot biztosító kerámiafelület egysé­gessége. Befejező műveletként a terv szerint szerelt koszorúvasalás elhelyezése után a ko­szorút ki kell betonozni.

A falazatba tervezett szellőzőcsatorna ki­alakításánál a zsaluelemeket függőleges helyzetben kell beépíteni. Külső falban ki­alakítandó csatornánál gondoskodni kell a hőszigetelés elhelyezésére a kéregelem külső térrel érintkező felületén.

Tetőtéri térdfalak erősítő pilléreinek el­készítésénél a szellőzőcsatornához hason­lóan a zsaluelemeket függőleges helyzet­ben kell beépíteni. Az így kialakuló függő­leges csatorna alkotja a pillér bent maradó zsaluzatát. Az egyedileg megtervezett va­salást az alsó illetve a térdfalon végigfutó felső koszorúba kell csatlakoztatni.

Bakony nyílásáthidaló

Az előfeszített acélhuzallal készült nyílás­áthidaló 0,75-2,75 m széles nyílások áthida­lására szolgál. Külső és belső térben egy­aránt alkalmazható. Kerámia felülete könnyen vakolható, a keresztmetszet közepén kialakított légkamra növeli az áthidaló hő­szigetelő képességét.

Bakony nyílásáthidaló.

118. ábra. Bakony nyílásáthidaló.

Az áthidaló műszaki adatai:

 • Keresztmetszet: 120×65 (mm)
 • Gyártási hosszúság: 1,00-3,00 (m)
 • Áthidalható nyílás: 0,75-2,75 (m)
 • Méretlépcső: 0,25 (m)
 • Tömeg: 14 (kg/fm)

Az áthidaló egyenletes felfekvését cement­habarcs réteggel kell biztosítani. Az áthidaló falazatra való felfekvése legalább 12 cm. A falazatot a kivitelezés során úgy kell kiala­kítani, hogy az áthidaló felfekvési pontjai alá egész falazóelem kerüljön.

A Bakony nyílásáthidaló a ráfalazással, vagy rábetonozással képezi a komplett nyí­lásáthidaló szerkezetet. Az áthidalókat az építési munkák meg­kezdése előtt (ráfalazás, rábetonozás) alá kell támasztani.

Két méternél kisebb falköz esetén a nyílás középső keresztmetszetében; két méternél nagyobb nyílásköz esetén két alátámasztás­sal a nyílás harmadaiban kell alátámasztást alkalmazni. Ha az áthidaló koncentrált ter­het is kap, akkor a koncentrált teher alatti keresztmetszetet is alá kell támasztani.

Az alátámasztás csak a nyomott öv meg­szilárdulása után távolítható el. Az áthidaló feletti falazott vagy betono­zott szerkezetet gondosan kell kivitelezni. Az előregyártott húzott és a helyszínen készülő nyomott öv közötti megfelelő ta­padást az áthidaló előnedvesítésével kell biztosítani.

A Bakony kerámia borítású nyílásáthida­ló további műszaki adatait, teherbírási táb­lázatait, épületfizikai jellemzőit, a nyomott öv kialakítására vonatkozó előírásokat a gyártó alkalmazási és tervezési útmutatója tartalmazza.

A Bakony nyílásáthidaló gyártója: a Pápateszéri Téglaipari Kft.

Az áthidaló műszaki adatai:

 • Keresztmetszet: 120×240 (cm)
 • Gyártási hosszúság: 1,00-3,00 (m)
 • Áthidalható nyílás: 0,75-2,50 (m)
 • Méretlépcső: 0,25 (m)
 • Tömeg: 40 (kg/fm)

A Bakony elemmagas áthidaló U alakú, kerámia kéregelemek kibetonozásával ké­szül. A betonban elhelyezett vasalás az alsó és felső hosszvasból, valamint az azokat hullámvonalban összekötő kengyelből áll. A kéregelemek légkamrái megnövelik a szerkezet hőszigetelő képességét.

A kerámia felületű áthidaló magassága megegyezik a Bakonytherm rendszer fala­zóblokkjainak magasságával, a fal össze­függő, a vakoláshoz ideális felületet képez. A fal vastagságának megfelelően több áthi­daló építhető be egymás mellé, a 119. áb­rán látható módon.

Bakony elemmagas nyílásáthidaló.

119. ábra Bakony elemmagas nyílásáthidaló.

Az áthidaló kéttámaszú tartóként a hú­zott illetve nyomott övében előálló igény­bevételek felvételére méretezett. Az áthi­daló szerkezet erőtani ellenőrzését a fal­köz és a terhelések figyelembevételével a gyártó által megadott teherbírási adatok alapján minden esetben el kell végezni.

Előregyártott födémgerendát az áthida­lókra csak a teherosztó koszorú és a fö­démgerendák alatti habarcságy kialakítása után szabad fektetni.

Az áthidalókat beépítésükkor nem kell alátámasztani, felfekvésük alá kiegyenlítő habarcsréteg és egész tégla kerüljön.

A Bakony elemmagas nyílásáthidaló to­vábbi műszaki adatait, teherbírási tábláza­tát, épületfizikai jellemzőit a gyártó alkal­mazási és tervezési útmutatója tartalmazza. A Bakony elemmagas nyílásáthidaló gyártója: a Pápateszéri Téglaipari Kft.