Magasépítészet

Vízgyűjtő és vízelvezető szerkezetek

A magastetők egyik legjelentősebb kiegészítő szerkeze­tei a vízgyűjtő- és vízelvezető elemek. A vízelevezetés fő részei: ereszcsatorna, lefolyócső és ezeket tartó rögzítő fémelemek (1.165. ábra).

1.165. ábra. 1.165. ábra. Lefolyó

1.165. ábra. Vízgyűjtő és vízelvezető szerkezeti elemek, részletek a) tetősíkon fekvő; b) függő; c) párkányon ülő rejtett; d) falhoz csatlakozó rejtett ereszcsatorna (attikacsatorna)

Az ereszcsatorna összegyűjti és a lefolyócsőhöz vezeti a tetőről összegyűlt vizet. Anyaga horgany, horganyzott acél, alumínium, vörösréz, illetve kemény PVC lehet. Ke­resztmetszete általában félkör, ritkán nyitott négyszög (ez utóbbi alkalmazása kedvezőtlen).

Az ereszcsatorna elhe­lyezkedése alapján lehet:

  • tetősíkon fekvő;
  • párkányon ülő (vagy rejtett);
  • függő ereszcsatorna.

Utóbbi alkalmazása a legkedvezőbb és egyben a legel­terjedtebb is. Független a tetőfedéstől, így átalakítás, javítás vagy csere esetén sincs szükség annak megbontására. Az ereszcsatorna és lefolyócső keresztmetszeti méretét, a lefolyók számát stb. külön számítással kell meghatározni a tetőfelület és az adott területre (országra) vonatkozó mértékadó csapadékmennyi­ség függvényében.

Az ereszcsatornákat a fedélszerkezethez kapcsolódó kampós acélok tartják, amelyekhez lemezrugókkal rögzítik. A kampós acélok pontos beállításával adható meg a csator­na lejtése (0,3-0,5%).

Az ereszcsatorna elhelyezése, kialakítása minden eset­ben pontos munkát igényel. A függő ereszcsatornát úgy kell kialakítani, hogy a tetőről lefolyó vizet maradéktalanul fel­fogja, de ne akadhasson fenn rajta nagy mennyiségben hó (a belső oldali, homlokzat felőli élét 1 cm-rel túl kell emel­ni). Ugyanakkor ügyelni kell arra is, hogy a csatorna ne aka­dályozza a levegő bejutását a tetőfedés szellőző légrétegébe (ne takarja el jelentősen a beömlő nyílásokat). A tetőfedés alátéthéjazatán lefolyó nedvesség -az ereszcsatorna anyagá­hoz igazodó szegélylemezzel- bevezethető az ereszcsatorná­ba vagy a csatorna alatt lecsepegtethető.

Jegyezzük meg! A csatorna dilatálás nélkül kialakítható max. hossza 15 m. Nagyobb hosszúság esetén a csatornát dilatálni kell.

A lefolyócső a homlokzati fal mentén az eresz szintjéről a terepszintig (vagy az alá) vezeti a csapadékvizet. Anya­ga megegyezik az ereszcsatorna anyagával. Rögzítését falba kötött csőbilincsek biztosítják. A homlokzati falsík elé „ugró” ereszrészről könyökcsövek segítségével vezetik a falsíkhoz.