Magasépítészet

Zárt erkélyek tulajdonságai, előnyei

Alaprajzi elrendezések

A zárt erkély alaprajza lehet: háromszög, téglalap, trapéz alakú vagy íves elhatárolása (738. ábra). Saroképületeknél gyakran látunk – előbb elsorolt alakú – ún. sarokerkélyeket is.

Zárt erkélyek alaprajzi elrendezése

738. ábra. Zárt erkélyek alaprajzi elrendezése

Felépítésbeli sajátosságok

Mint már korábban említettük, vannak csak egy emeleten és egymás fölött több emeleten kialakuló zárt erkélyek (739 c ábra). Épületeink eme részei lapos tetős vagy teraszszerű lefedést nyernek, esetleg fedél­lel vannak ellátva (739 a-b ábra), néha pedig felnyúlnak az ereszig (739 c ábra).

Zárt erkélyek felépítésbeli sajátosságai

739. ábra. Zárt erkélyek felépítésbeli sajátosságai

Újabban gyakran látunk olyan megoldásokat, amidőn az ablak az erkély homlokzatán megszakítás, nélkül körbe fut (730 a ábra). Ezeknél az ablakok felett a födémből vékony vasbeton kötényfal lóg le, amelyet hőszigetelő réteggel látnak el. Az ablakok alatt hasonló kiképzésű parapet fal helyezkedik el.

Falszerkezetek

A zárt erkély korábbi definíció­jából következik, hogy fala a hőszigetelési és hanggátlási követelmények kielégítése mellett minél könnyebb és minél vékonyabb legyen, mert így kisebb a konzolnyomaték. A zárt erkélyek falaira érvényesek mindazon megállapítások, amiket a vázas épületek vázkitöltő falszerkezeteire tettünk. Az ilyen falakat a mi gyakorlatunkban általában 1 tégla vastagsággal, soklyukú téglából készítik, és belül valamilyen hőszigetelő réteggel látják el.

A zárt erkély és a födém közti összefüggés

Ezt a kérdést: a) az acéltartós, b) a monolitos vasbeton és c) az idomtestes födémek vonatko­zásában tárgyaljuk.

Az előregyártott vasbeton „típus”-gerendák – mivel nem képesek negatív nyomatékot felvenni – kevésbé felelnek meg zárt erkély céljaira. (Egyéb okoktól eltekintve azért van az, hogy az utóbbi években készült épületeinken ritkán látunk – egyébként jelentős lakóértéket és érdekes homlok­zati hatást eredményező – zárt erkélyeket.) Azon­ban megjegyezzük, hogy kiváltó és koszorúgeren­dák segítségével típusgerendás födémek esetében is ki lehet alakítani zárt erkélyeket.

Az acéltartós fődémek vonatkozásában azért tárgyaljuk a zárt erkélyek kialakítását, mert acél­vázas épületek zárt erkélyeinél még ma is hasonló megoldásokra kerül sor. A födém gyámolítására a homlokzati falon egy vagy két db T szelvényű (kívül rabitzolt) kiváltó tartót kell alkalmazni. Ezekre fekszenek fel a konzolos födémgerendák. Téglalap alaprajzú erkélyeknél az erkély haránt­falai alá természetesen födémgerendák kerüljenek (740 a ábra).

Erkélyszerkezetek

740. ábra. Erkélyszerkezetek; a), b), e) acéltartó elrendezések, c)-d) tartócsatlakozások; 1 – födémtartók alatti kiváltó tartók; 2 – födémgerendák; 3 – erkélyfalak alatti koszorútartók

Trapéz alaprajzú zárt erkélyeknél a törési pontok vonalába kell egy, esetleg páros födémgerendát alkalmazni (740 b ábra). Az erkély­falak alatt egy vagy páros koszorútartót kell elhe­lyezni. A koszorútartó vagy a födémgerendák felett helyezkedik el (740 d ábra), vagy pedig azokkal egy szintben. Utóbbi esetben a tartókat a korábban tárgyalt módon szögvasakkal és sze­gecs-, illetve csavarkötésekkel kapcsoljuk egymás­hoz (740 c ábra).

A zárt erkély födémszerkezetét a födémgeren­dák irányának megváltoztatásával és az erkély haránt falai alá alkalmazott konzolos kiváltó geren­dákkal is meg lehet oldani (740 e ábra). Haránt elrendezésű vázas épületeknél – mint korábban is említettük – igen egyszerűen lehet a pillérközökkel megegyező szélességű zárt erkélye­ket kialakítani.

Felül és alul bordás vasbeton födém esetén a bordákat az előbbi bekezdésben foglalt elvek sze­rint kell kiosztani. A gerendák alá vasbeton kiváltó gerenda kerül, az erkélyfalak alá pedig vasbeton koszorúgerenda.

Idomtestes födémmel és vasbeton szegély­gerendákkal kialakított zárt erkély

741. ábra. Idomtestes födémmel és vasbeton szegély­gerendákkal kialakított zárt erkély

Idomtestes vasbeton födém esetében a 741. ábra szerinti megoldáshoz folyamodhatunk. Az erkély haránt falai alatt és annak folytatásában 4-5 db idomtestet elhagyva a G2 jelű konzolgerendákat, az erkély homlokzati fala alatt pedig K jelű koszorúgerendát alakítunk ki. Az erkély homlok­zati falából származó konzolnyomatékokat az idomtestek közti bordákkal fel tudjuk venni. A födém gyámolítására szolgáló G1 jelű kiváltó gerenda a födémből lelóghat, vagy pedig nagyobb szélességgel és alul-felül vasalva a födémben rejtve is kialakulhat.

A zárt erkélyek külső légtérrel határos födé­méit hőszigetelési és hőtárolási szempontból – a korábban kifejtett elveknek – megfelelően kell kiképezni.

Zárt erkélyek enteriőr kérdései

Nyilván olyan alap­rajzi megoldásokra kell törekedni, ami az erkély felé nézve esztétikus hatást eredményez. A szimmetrikus alaprajzi elrendezés (742 a-b ábra) minden esetre kellemesebb látványt nyújt, mint az aszimmetrikus (742 c ábra). A mennyezet síkjából lelógó kiváltó gerenda esetén, utóbbi alsó síkjával színelő elrabitzolást kívánatos készíteni (742 d ábra).

Zárt erkélyek belső kiképzései

742. ábra. Zárt erkélyek belső kiképzései

A zárt erkélyek jelentősége

A zárt erkélyek nem­csak a homlokzati hatás és a belső térképezés tekinte­tében jelentősek, hanem számos célszerűségi szempont­ból is. Így velük a helyiségek alapterülete számottevően növelhető; rossz égtáj esetén az oldalról jövő benapozás révén egészségügyi szempontból is előnyösebb helyzet teremthető; a külső térségre való oldalkitekintés is nagy lakóértéket eredményez. Utóbbi a közlekedési és egyéb üzemi épületeknél a forgalom, az üzem hathatós ellenőrzését és irányítását teszi lehetővé.