Fürdőmedence

A fertőtlenítésre vonatkozó tudnivalók összefoglalása

Amint azt az előző cikkekben részben láthattuk, a fürdőmedencék vizének fertőtlenítésére je­lenleg igen sokféle termék kapható kereske­delmi forgalomban.

A brómmal együtt alkalmazott ózon nem je­lent valódi alternatívát. A bróm oxidációs ere­je túl gyenge ahhoz, hogy a medence vizét stabil állapotban tartsa. Erős mérgező hatása miatt csak nagyon stabil „pálcák” formájában kapható, ezeknek megvan az a hátrányos tu­lajdonságuk, hogy nehezen oldhatók. Ezért adagoló segédeszközöket használnak, ame­lyek azonban csak korlátozottan segítenek a helyzeten. Normál gondozás és nagy hőmér­sékletek esetén sokszor zavarossá válik a víz.

Fertőtlenítés

A szerző tapasztalatai szerint ilyenkor még a gyártó által előírt adagolásban alkalmazott algásodás elleni szer sem segített; a helyze­tet csak a folyékony klór mentette meg. Ez nem azt jelenti, hogy a nagyobb ráfordítással végzett gondozás teljesen eredménytelen lenne. Aki viszont klórallergiára visszavezethető okok miatt áttér az ózon-bróm kombiná­cióra, esetleg ki fog ábrándulni, ha kiderül, hogy további javító intézkedésekre kény­szerül.

A szaküzletekben manapság fertőtlenítés céljára árusított klór azonban nem tisztán ter­mészetes állapotában vásárolható meg, ha­nem az UV-sugarak és a hő hatására bekö­vetkező gyors bomlás ellen sokféleképpen stabilizált termék.

Sok felhasználó, aki a késztermékekkel kló­rozott medencék miatti panaszokról szá­molt be, pozitív tapasztalatokat szerzett a só-elektrolitikus eljárással. Ennél a panaszok elmaradtak, pedig, amint azt már említettük, ebben az esetben is klórt alkalmaznak, azon­ban adalékok nélkül és általában kisebb adagokban, mivel az elektrolitikus úton előál­lított klór gyorsabban bomlik és egyáltalán nincs depóhatása.

A különböző fertőtlenítő hatások összehasonlítása

A következőkben a biguanidok alkalmazását vizsgáljuk a hidrogén-peroxiddal, a sóelekrolízissel, az aktív oxigénnel és a triklórral összehasonlítva, egy 50 m3-es medence pél­dáján. A biguanidok és a hidrogén-peroxid, amint az ismeretes, sem ingerlést, sem allergiát nem okoznak.

A sós víz és az elektrilítikus úton előállított klór együttesen lágy vizet hoznak létre, amit a bőr kellemesnek érez. Fontos, hogy a só íze ne legyen észlelhető. Akik a triklórról a sóelektrolízisre álltak át, kivétel nélkül arról számoltak be, hogy bőrpanaszaik teljesen megszűntek. Az általános közérzetük pedig sokkal jobb lett. A triklór ugyanis agresszív és kiszárítja a bőrt. Az izocianursavnak szintén lehetnek ne­gatív hatásai a bőrre.

A környezeti ártalmak

Az összes említett fertőtlenítő eljárásnak ha­tása van a környezetre. A legrosszabb ebből a szempontból a triklór megítélése, amelynél egy feldolgozott termékkel van dolgunk, az alkalmazott cianursav pedig a talajvízbe ke­rülve ketyegő időzített bombát jelenthet.

Az elektrolízissel előállított klór lebomlik, a biguanidok szintén. A hidrogén-peroxidnak környezetvédelmi szempontból nincs jelentő­sége.

Végkövetkeztetések

A biguanidok a klór valódi alternatívájának te­kinthetők. Az alkalmazásukkor felmerülő költ­ségek azonban nagyon nagyok. A triklór olcsó, de agresszív, és környezetvédelmi szem­pontból sem javasolható. A szerző álláspontja szerint a középutat a sóelektrolízis képviseli. Ennek a rendszernek az alkalmazása magas szintű fürdési komfortot jelent, ugyanakkor a környezet szennyezése szempontjából is elfogadható tartományban helyezkedik el. A klór tárolásakor jelentkező negatív hatásokat, így a szagterhelést és az oxidációt, továbbá a tartá­lyok felnyitásakor a légutak ingerlését is fi­gyelembe kell venni. Mi ezért a sóelektrolízisre való áttérést javasoljuk.

Fürdőmedencék és pezsgőfürdők kezelése

Vízkémiai paraméterek beállítása

pH-érték

A medencékhez pH = 7,2-7,6 érték az ajánlott. pH =7,8 feletti értéknél a víz az egészségre már ártalmas lehet, ill. a fertőtlenítés hatékonysága csökken.

Teljes alkálianyag-tartalom (TA), összlúgosság

Az összlúgosságot okozó anyagok adják a víz pH-pufferkapacitását, amely kis mennyiségű sav vagy lúg hozzáadásánál nem engedi a pH-érték módosulását. Túl nagy alkálianyag-tartalomnál a pH-érték csökkentése gondot okoz, ezért elsőként az ideális 80-120 ppm közötti teljes alkálianyag-tartalmat kell beállítani.

Vízkeménység

A víz keménységét a vízben oldott kalcium- és magnéziumsók mennyisége határozza meg. A kemény vízben ezekből a sókból túl sok van feloldva, ezért a vízkő kiválik a medence falán, és a csővezetékekben, jelentős károkat okozva ezzel a gépészeti egységekben. Kemény víz esetében vízkőkiválást megakadály­ozó vegyszer adagolása ajánlott.

Fertőtlenítés

A fertőtlenítőszerrel csökkentjük a medence vizében lévő mikroorganizmusokat, baktériumokat, algákat, gombákat, vírusokat. Masszázsmedencékben a 30 °C feletti hőmérséklet miatt könnyen elszaporodnak a baktériumok, ugyanakkor ezen a hőmérsékleten a klór hatékonysága már csökken. Ezért brómot és oxigénes vízfertőtlenítőt vagy hidrogén-peroxidos vegyszert célszerű alkalmazni. Automatikus vízfertőtlenítés alternatív technológiával

Sóbontó. A legkorszerűbb és legbiztonságosabb eljárás, amely teljesen automatikus és minimális a fenntartási költsége. A medencében konyhasót kell feloldani. A szűrési körbe beépített sóbontó cella által előállított klór végzi a fer­tőtlenítést.

Előnyei. Elmarad a klórozószer, a víz szagtalan és nem csípi a szemet, kicsi az üzemeltetési költség és az eljárás ára néhány év alatt megtérül. UV-fertőtlenítés. A vizet 253,7 nm hullámhosszú UV-C sugárzást kibocsátó UV-lámpa fertőtleníti. Ez a sugárzás megöli a baktériumokat, vírusokat és az egysejtű élőlényeket, ezért kevesebb fertőtlenítő vegyszert kell adagolni. Kiegészítő vízkezelésként az aktív oxigénes fertőtlenítést ajánlunk.

Pelyhesítés

Az uszodavízben lebegő nagyon apró kolloid szennyeződéseket, mint például az algákat a szűrő nem képes kiszűrni. A pelyhesítőszerek az apró részecskéket nagyobb méretű pelyhekben gyűjtik össze, amely már szűrhető.

Algaölés

A medence vizében a fertőtlenítőszerek ellenére is képződhetnek algák. Az algaölő szerek fő funkciója az algásodás megelőzése.

Illatanyagok

A medence vize ízlés szerint illatosítható. Az illatanyagok segítenek a relaxálásban, ellazulásban és elnyomják a vízkezelő szerek illatát.