Ötletek konyhákhoz

A konyha három arca: konyha beépítésének lépései

A konyha beépítése nem gond, ha néhány fontos szempontot betartunk. Marad elég tér a saját ötleteink megvalósítására és egyéni megoldásokra.

Színek a konyhában

Hogy a színek és formák a konyhában is mennyire meghatározzák az összképet, ez a három konyha bizonyítja – pedig csak a szekrényajtók különböznek.

A szekrények felállításával kezdődik az új konyha kialakítása

A sarokban kezdjük

Sajnos nem mindig lehet az új kony­hával szemben támasztott követelmé­nyeket és kívánságokat az anyagi lehe­tőségekkel összhangba hozni. Segítsé­get nyújtanak az áruházak, például az IKEA, amelyek bár kész konyhákat ajánlanak, de a vevőknek lehetőséget nyújtanak arra, hogy a konyhát ma­guk építsék be, és ezzel komoly költ­ségeket takarítsanak meg. A konyha tervezésében viszont profi segítséget nyújtanak.

Konyhapadló

A konyhapadló vízszintjét hosszú léccel és vízmértékkel lehet könnyen megállapítani.

Először a sarokszekrényt készítjük el

Először a sarokszekrényt készítjük el, és mindkét oldal felé vízszintbe hozzuk, így a falsarkot is felülvizsgáljuk.

Ezután jobbra és balra felállítjuk az alsó szekrényeket

Ezután jobbra és balra felállítjuk az alsó szekrényeket, kiigazítjuk és a sarokszekrénnyel összekötjük.

Rajzoltathatunk akár egy komputerképet is a kész konyháról, amelyen a különféle vonalak, színek és lehetőségek láthatóvá válnak. Hogy a különböző színösszeállítások milyen hatást keltenek, azt a követke­ző oldalakon szemléltetjük. A helyiség minden részletét pontosan mérjük meg, és rajzoljuk fel millimé­terpapírra. Különösen fontosak a ki­ugrások, a falon futó csövek és az ab­laknyílások. A vázlat alapján az alsó és felső szekrények és az elektromos gé­pek helye meghatározható.

A konyha számára rendelkezésre álló teret nem kell feltétlenül szekrényekkel és gépekkel telerakni. Ésszerű tervezéssel a kis konyhában is marad hely egy kis étkezőasztal részére. Ezután a katalógus segítségével és a konyhabútorokat árusító szakkereskedők tanácsainak meghallgatásával elkészül a konyha terve, és legkésőbb négy hét múlva megkezdődhet a beépítés.

Teljesen nem fogják a kész szekrények a falfelületet befedni, de lemezek és burkolatok helyett be lehet a hézago­kat egyedileg építeni. Ám csak a felső és alsó szekrények elhelyezése után le­het ezeket a hézagokat felmérni.

 

Lábazati lemez

A lábazati lemezeket elláthatjuk egy vagy két szekrénylábbal. Keresztben szerelve a szomszédos szekrénytestet is megtartja.

A nyomó- és lefolyóvezetékek csatlakozását

A nyomó- és lefolyóvezetékek csatlakozását bőven mérjük. A mosogatógép tömlője a lá­bazatból jön ki.

A konyhai szekrénysor elemei már állnak, és ki vannak igazítva

A konyhai szekrénysor elemei már állnak, és ki vannak igazítva. A lábak utószabályozása most még könnyen megoldható.

Vasalások

Az egyes szekrények vasalásai és csavarjai ragasztószalaggal vannak rögzítve, hogy semmi ne vesszen el.

Sarokrész

Az edénykarusszel optimálisan kihasználja a sarokszekrényben a helyet. Mielőtt a munka­lapot szerelnénk, építsük be ezt az elemet.

Elektromos berendezések helye

Az elektromos berendezések a szekrényekbe kerültek, a felső szekrények a helyükön vannak. Az új konyha alapfelszerelése áll.

Néhány gyakorlati tanács a gépek és belső berendezések beépítésére

Csak egy kis szerszámosláda

A konyhaelemek beszereléséhez nem kell sok szerszám. A legtöbb eszköz minden háztartásban megvan. A fúró­gépet mindenféle fúráshoz és a szekré­nyek felakasztásához használjuk. A lyukfűrésszel a munkalap nyílásait vágjuk ki. A vízmértékkel a bútorré­szeket igazítjuk ki. Kalapács, fogó, fémfűrész és fűrészpenge egészíti ki a szerszámosládát.

Fontos a munkák sorrendje. Bosszantó, ha egyes része­ket újra szét vagy fel kell szedni. A vágási éleket és kivágásokat a mun­kalapon le kell zárni, különben a ned­vesség behatol, és a felület felhullámosodik. Legjobb, ha szilikon tömítőmasszát használunk. A vágási felülete­ket vízálló faragasztóval is bekenhetjük. Mivel a fal csak a legritkább esetben derékszögű és egyenes, a munkalapot a falnál ékekkel ki kell támasztani. Sok kis éket tartsunk a kezünk ügyében.

A felső szekrények kiigazítására és fel­akasztására szolgál a képen látható fa­doboz, amit maradék anyagból méretre készítünk el. A szekrények szilárdan állnak megfelelő távolságban a munka­laptól, ha a tiplik helyét berajzoljuk. A mosogató csaptelepének szánt lyu­kat speciális lyukvágóval vágjuk ki. Azért, hogy az ablakot még ki lehes­sen nyitni, itt olyan csaptelepet alkal­maztak, amit szükség esetén egy bajonettzárral le lehet hajtani.

A mosogató vagy főzőlap helyét szúrófűrésszel (dekopírral) vágjuk ku

A mosogató vagy főzőlap helyét szúrófűrésszel (dekopírral) vágjuk ki. A vágási éleket szilikonnal zárjuk le.

Kivágás a csaptelep részére lyukvágóval

Kivágás a csaptelep részére lyukvágóval. Előfúrni, vágót behelyezni, villáskulccsal meghúzni – és már kész is.

A saroknál alumíniumprofillal kötjük össze a munkalapokat

A saroknál alumíniumprofillal kötjük össze a munkalapokat. Itt is le kell zárni a szabott éleket.

A felső szekrények felerősítéséhez jó segéd­eszköz egy fadoboz

A felső szekrények felerősítéséhez jó segéd­eszköz egy fadoboz, ami a munkalap és a felső szekrény közötti távolságot tartja.

A fal egyenetlenségeit a munkalap kiigazítá­sával lehet kiegyenlíteni

A fal egyenetlenségeit a munkalap kiigazítá­sával lehet kiegyenlíteni. A különbséget lé­cekkel lehet eltakarni.

Az alumínium falpaneleket szerelhetjük

Az alumínium falpaneleket szerelhetjük, ahogy a szekrények alatti lemezt elhelyeztük.

Szegélyléc felhelyezése

A munkalap és a fal közötti szegélylécet úgy helyezzük el, hogy szintkülönbség nélküli átmenetet kapjunk.

A páraelszívót a felső szekrényben helyez­zük el

A páraelszívót a felső szekrényben helyez­zük el, ha azt felerősítettük. A tartókat meg­szorítjuk.

A páraelszívót a felső szekrényben helyez­zük el

A fogantyúk elhelyezéséhez a fúrósablont kartonból készítjük, és kétoldalú ragasztó­szalaggal a fiókhoz erősítjük.

Egyedi beépítésekkel a hézagokat ötletesen kihasználhatjuk

Egyéni ötleteinkkel és kis ügyességgel

Csodálatra méltó, hogy hányféle beépíthető részelemet és hányféle mé­retű konyhabútort kínálnak a kereske­delemben. Ennek ellenére már az első tervezéskor megállapíthatjuk, hogy beépítésükkor hézagok keletkeznek. Ha kész konyhabútort vásárolunk, ak­kor ezeket a hézagokat a borítások lezárják, ezáltal ez a hely elveszett. Vagy a boltban nagyon drága speciális kisbútort ajánlanak. Tehát a beépítés­nél ismét nagy előnyt jelent a saját munkánk. Jobban meg tudjuk oldani, hogy a tér minden adottságát figye­lembe vegyük.

A konyhai tálcák a munkalapon csak útban lennének. A magunk építette polc és a fali konyhaeszköz tartók nélkül legalább egy fiókkal több kellene. Mindezek nagyon egyszerű, doboz alakú, derékszögű bútorelemek, amelyeket bárki, aki kedvet érez ahhoz, hogy saját kezűleg is alkosson valamit, el tud készíteni. Fehérenyvvel és fatiplikkel állítják össze őket.

Nem kell tehát asztalosmesternek lenni, hogy ezeket a hézagkitöltőket magunk elkészítsük. A boltban leszabják az anyagot nekünk. Ezzel a résszel azon­ban várjunk, amíg a főelemek a helyükre kerülnek. Ezután vegyünk mértéket, és szabassuk le az anyagot. Ezekben a többnyire szűk hézagokban nagyon feltűnő a pontatlan munka.

Vasalódeszka

A vasalódeszka helye egy mindössze 14 cm széles szekrény. Egy csövet a helyiség sarká­ban be kellett burkolni, és a beépítés ezen a helyen kínálkozott.

A tálalótálcákat ezen a keskeny helyen lehet tárolni

A tálalótálcákat ezen a keskeny helyen lehet tárolni. A mosogatógép és a hűtőszekrény között keletkezett hézagot használták ki erre a célra.

A burkolat a beépített halogénégőkkel pontosan méretre készült

A burkolat a beépített halogénégőkkel pontosan méretre készült. Eltakarja a teljes elektromos szerelést és a felhúzott reluxát.

Hézag keletkezett az ablakkerethez csatla­koztatott felső szekrények között

Hézag keletkezett az ablakkerethez csatla­koztatott felső szekrények között. Háztartási papír, szemeteszsák stb. a kezünk ügyében lehet ezen a polcon.

Egy kiugró falat burkoltak be fával

Egy kiugró falat burkoltak be fával. Közvetle­nül a tűzhely mellett fel lehet rá akasztani a késtartót, a konyharuhákat és a konyhaesz­közöket, amelyek úgy könnyen elérhetők.

Megfelelő anyag a saját kezűleg végzett beépítésekhez

Az egyedi beépítéshez tulajdonképpen minden lemezanyag használható, amit a kereskedelemben méretre vágva árul­nak. Az éleknek azonban stabilaknak kell lenniük. A felvasalható szegőfólia helyett inkább tömör faélet ragasszunk fel. Itt egy nagyon kemény tölgyfa lécet ragasztottak fel a 15 mm vastag, fehér, rétegelt farostlemezre. A napi haszná­latban ezek az élek erős igénybevé­telnek vannak kitéve. Ha még dekoratívan is akarjuk beépíteni, tömör fát – vagy rétegelt falemezt válasszunk.

A szekrények átgondolt belső elrendezése megkönnyíti a házimunkát

Pontosan gondoljuk át, és tervezzük meg

A szekrények eleje és a dekoráció széppé varázsolja a konyhát. Praktikus akkor lesz, ha a szekrények berende­zése is megfelelő. Ez sajnos általában csak a napi gya­korlatban tűnik fel. A lehetőségek itt még tágabbak, mint a szekrényele­meknél, ezért gondos tervezésre van szükség. Mindenki másként alakítja a munka­menetét. Egy fiatal konyhája másként van szervezve, mint a nagy családé. Néhány pontra felhívjuk itt a figyel­met.

Az ajtókkal és polcokkal ellátott alsó szekrények helyett egyre gyakrabban ajánlanak kihúzható bútorokat. Ezek ugyan sokkal drágábbak, de mégis ja­vasoljuk, ahová csak lehet. Inkább máshol fogadjunk el kompromisszu­mot. Nincs keresés, kutatás, a konyha­eszközök áttekinthetően fekszenek a fiókokban. A sarokszekrény edénykarusszel nélkül elveszett tér, mert a hátsó részét nem lehet elérni, csak nagyon bonyolult módon.

A ki­húzható fiókú magas szekrényeknél nem szabad elfeledkezni az étkezési nyersanyagok, üvegek, csomagok és dobozok súlyáról, esetleg válasszunk keskenyebb szekrényt. Az evőeszközfiókok beosztása nem mindig felel meg az egyéni szükségletünknek. Ha kétes a mérete, vegyünk inkább beosztás nélküli fiókot, és ma­gunk alakítsuk ki a beosztását. A szemét kezelését is helyesen kell szervezni. Egy kihúzható rész a külön­féle szemétfajták részére a legjobb megoldás.

A porszívót és tartozékait naponta használ­juk

A porszívót és tartozékait naponta használ­juk, tartsuk könnyen elérhető helyen. A cső és a tartozékok tartóját a szekrényajtóra szereljük fel.

A műanyag betét kivehető

A műanyag betét kivehető és könnyen tisz­títható evőeszköztartó, amely különféle fel­osztású lehet. így a fiók könnyen áttekint­hető.

Ezt a tartót a felső szekrény alatt helyezték el

Ezt a tartót a felső szekrény alatt helyezték el, és kipattintható. A kis eszközök mindig kéznél vannak. A szakácskönyv nyitva is fek­het benne.

Az edénykarusszel két drótkosara kihasznál­ja a különben holt teret a sarokban

Az edénykarusszel két drótkosara kihasznál­ja a különben holt teret a sarokban. Minden szükséges edény, serpenyő, fazék és keverő­tál itt tárolható.

A kihúzható szekrény keskeny drótkosárral sok tárolóhelyet kínál

A kihúzható szekrény keskeny drótkosárral sok tárolóhelyet kínál. Az élelmiszer-nyers­anyagokat áttekinthetően lehet szortírozni, és fáradság nélkül elérhetők.

A kihúzható fiókos alsó szekrények

A kihúzható fiókos alsó szekrények a minden­napi munkában sokkal praktikusabbak, mint az ajtós szekrények. Áttekinthetők és jól tárolhatók a konyhaeszközök a fiókokban.