Ötletek konyhákhoz

Energiatakarékosság modern berendezésekkel

Konyha

Háztartás1 személy2 személy3 személy4 személy
Húzza ki, kérem, azt a gépet, ami nincs a háztartásában.
tűzhely, sütő220 kWh410 kWh470 kWh600 kWh
mosógép90 kWh170 kWh250 kWh320 kWh
szárítógép140 kWh240 kWh350 kWh470 kWh
mosogatógép150 kWh220 kWh320 kWh390 kWh
vízmelegítő720 kWh1080 kWh1450 kWh1830 kWh
hűtőszekrény300 kWh350 kWh370 kWh410 kWh
fagyasztó320 kWh380 kWh440 kWh440 kWh
televízió120 kWh150 kWh190 kWh200 kWh
világítás230 kWh340 kWh400 kWh470 kWh
kisgépek260 kWh450 kWh630 kWh690 kWh
Állapítsa meg az évi áramszükségletét a gépesítésnek megfelelően.…kWh…kWh…kWh…kWh
Összehasonlításul ide a múlt évi személyes áramfelhasználását írja be.…kWh…kWh…kWh…kWh

Az új háztartási gépek nemcsak praktikusabbak és könnyebben kezelhe­tők. Nagyon nagy részük van az energia megtaka­rításában is. A környezetkímélés, az energia, a víz és a nyersanyagok tehermentesítése már sok ember számára természetessé vált. Az egyéni háztartási költségeket az alacsony áram-, gáz- és vízszámlá­val csökkenthetjük. A gépek gyártása­kor is figyelnek a környezetbarát ki­alakításra. A víz- és energiafelhaszná­lás mellett fontos a berendezések nagysága is.

Például akármilyen öko­logikusán is dolgozik a hűtőszekrény, soha nem lesz gazdaságos, ha túl nagy. A kis háztartások részére kis tűzhelye­ket, hűtőszekrényeket és mosogatógé­peket is gyártanak. Ezzel nemcsak a konyhafelület használható ki jobban. Kétszemélyes háztartás részére teljesen megfelel a 45 cm széles mosogatógép, és gazdaságosabban is dolgozik.

A táblázaton az energiafelhasználás lát­ható. A felhasznált elektromosenergia­-mennyiséggel összehasonlítva háztartá­si gépeink gazdaságosságát tekinthet­jük át.

Mosógép

A víz- és energiafelhasználás a mosógép vásárlásának leg­főbb szempontjai. De a mosószerigény sem elhanyagolan­dó. A modern gépek a dob megfelelő alakí­tásával jobb vízfelhasználást biztosítanak. Kevesebb víz felmelegítéséhez kevesebb energia kell. Energiatakarékos program és beállítási lehetőség a kis mennyiségű vagy kevéssé szennyezett ruha mosásához szükséges.

Szárítógép

Ha lehet, levegős szárítót kell választani. A levegőt beszívja, felmelegíti és a dobba vezeti. Száradás után a levegő a szabadba távozik. Kevés energiát használ fel. A légsűrítős szárítógépnél a levegő zárt körben fut. Felveszi a nedvességet, a külső levegőtől lehűl, és a kondenzvíz egy tartály­ba folyik, amit ki kell üríteni. Néhány készüléknél el is kell vezetni. Kevésbé energiatakarékos ez a típus.

Hűtőszekrény

A modern hűtőszekrények nem károsítják az ózonréteget. Van olyan irányelv, ami az energia­felhasználást szabályozza. En­nek megfelelően osztályozzák a gépeket. Az áram a beállítással szabályozható. A megfele­lő hőmérséklet: 7 fok.

Környezetbarát, áram- és víztakarékos

Fagyasztószekrény

Az energiatakarékos fagyasztó- szekrény is csak akkor jó, ha a szükségletnek megfelelő nagy­ságú. Minél jobban tele van a gép, annál kedvezőbb az áram felhasználás. A kert nélküli háztartásokban 60-81 literi fő tar­talommal számolunk, falun pedig 100-130 literrel. A környezet hőmérséklete is szerepet ját­szik.

Elektromos tűzhely

A sütésnél és főzésnél saját magunk is sokat tehetünk az energiatakarékosság érdeké­ben. A serpenyők és fazekak éppen olyan méretűek legyenek, mint a fő­zőlap, és hőtárolós fenekük legyen. A főző­lapot korábban el lehet zárni, hogy a mara­dék hőt kihasználjuk. A sütőt kicsi dolgok miatt ne kapcsoljuk be. Vannak hőszigetelt ajtajú sütők is, amik kevesebb energiát hasz­nálnak fel.

Vízmelegítő

Legjobb a központi melegvízellátás, ami a helyiség melegét is hasznosítja. Kétharmaddal kevesebb energiát használ fel. Ha a konyha és a fürdőszoba egymás mel­lett van, akkor a fűtőberendezés fölött kell a vízmelegítőt elhelyezni. Ha nagyok a távol­ságuk a csaptelepek kötött, akkor kis vízme­legítőt vagy átfolyó rendszerűt alkalmaz­zunk a konyhában, hogy a kedvezőtlen hosszú utat kiküszöböljük.

Mosogatógép

Kis áram- és vízfelhasználásúak. Csak ha az edényt nem öb­lítettük le előre, akkor nagyobb az energiaszükséglet. Ebből is von olyan berendezés, ami a kis háztartásokhoz megfelelő és gazdaságos. Az öblítő- és só felhasználás sokkal kisebb. A mosogatógép legyen tele, hogy gazdaságosan dolgozzon. Ezen is van kis mennyiséget mosogató program.

Mikrohullámú készülék

Gyors, gazdaságos sütés, gyors olvasztás és melegítés a mikro­hullámú készülékben, ami megkönnyíti a fő­zést. Kis adagokhoz sokkal kevesebb ener­gia szükséges, mini a sülőben vagy tűzhe­lyen. Van sütővel egybeépített berendezés is. Kevés helyet igényel a konyhában. Lehetőleg érintés- és szemmagasságban legyenek, például egy felső szekrény alatt.

Kisgépek

Ezeknél lehet a legtöbb energi­át megtakarítani, ha meggon­doljuk, hogy szükségesek-e egyáltalán. Legtöbben a kávé­főzőt, mixert és kenyérpirítót nem akarják nélkülözni. Csak azt vegyük, amit haszná­lunk, sok helyet, energiát vesznek igénybe.