Ötletek konyhákhoz

Régi konyha új köntösben

A követelmények a következők voltak: egymástól jól elkülönülő étkező és főzőhelyiség, valamint letisztult, polcokkal megosztott nyitott terek kialakítása. Ezek voltak az igények, a tervezőnek pedig egy bájos, régi hangulatú házba kellett megálmodnia a felsoroltakat kielégítő konyhát.

Konyha

Igazából egyetlen modell­hez sem ragaszkodtunk – mondja a háziasszony -, választásunkat kizárólag a kreatív tervező megtalálása motiválta. Bútorok megvásár­lására és azok beépítésére ugyanis minden konyhastúdió képes. Számunkra az volt a legfontosabb, hogy olyan partnert találjunk, akiben megbízhatunk, akinek az ízlés­világa a miénkkel megegyező, és aki képes színvonalas szol­gáltatást nyújtani, szokatlan megoldásokat is javasolni. Több ismerősünk ajánlotta azt a konyhastúdiót, amelyet végül kiválasztottunk, s a hallottakról már az első találkozásunkkor saját szemünkkel meg­győződhettünk.

A régi konyhaA régi konyha

Nagyon látványos a páraelszívó

Nagyon látványos a páraelszívó kialakítása, ahogy kb. 30 cm-rel a mennyezet alatt „irányt változtat”, majd csatlakozik a falhoz. A mosoga­tó három részből álló igazi több­funkciós berende­zés, így egyszerre többféle műveletet is végezhetünk benne. Ebben a konyhában min­den a legapróbb részletekig ki van találva, amit a ké­pen látható fiók is bizonyít.

Alaprajz

A stúdiót egymástól függetlenül, külön-külön látogattuk meg, abban azonban egyetértettünk, hogy elképzeléseinknek a képen is látható modell felel meg a legjobban. A tervező még a munkálatok megkezdése előtt a helyszínre látogatott, hogy az adottságokról közvetlen tapasztalatokat szerezzen. Ez alkalommal bő ké tórán keresztül beszélgettünk, a ter­vező pedig ennek alapján rövid vázlatot készített. Néhány nappal később felkerestük a stúdiót, hogy megtekintsük a különféle lehetőségeket. Két hét múlva mutatták be az első tervet, amely néhány részlet átdolgozása után tulajdonképpen megvalósult.

Az ételeket és italokat jól átte­kinthető szekré­nyekben tárolják

Az ételeket és italokat jól átte­kinthető szekré­nyekben tárolják, a konzerveket és a tartós élelmi­szereket pedig, egy két részből álló patikaszek­rényben. Az italok a sütő alatt elhe­lyezett rekeszek­ben kaptak helyet.

A tervezővel való együtt­működés tökéletesen sikerült. Talán csak a gyártó nem volt eléggé rugalmas, így néhány egyedi kívánságunkat nem lehetett megvalósítani. Szeret­tem volna például a mikro­hullámú sütő alá még egy ki­húzható tároló helyet beépí­teni, illetve ragaszkodtam volna egy másik cég mosoga­tójához. Erre azonban esély sem volt, mivel a konyhabútor gyártója csak a saját mosoga­tóját tudta beépíteni.Valamivel nagyobb rugalmasságra számítottam!”

Mosogató rész

Bár három évvel korábban a házzal együtt a konyhát is felújították, több villany­szerelési, átépítési és kőműves­munka is adódott, amely nem várt költségekkel járt. Az új konyhában központi szerepet tölt be a szokatlan kialakítású páraelszívó-beren­dezés. Mivel a házaspár egy az átlagnál nagyobb belmagasságú (2,8 m),régi típusú házban lakik, nem maradt más lehetőség: a páraelszívó csövét a konyha légterében — 30 cm-rel a mennyezet alatt — kellett ívelten, a falban elhelyezett szellőző nyíláshoz vezetni.

Ez merész megoldásnak tűnt, mivel a konstrukciót még fényképen sem lehetett előre megtekinteni. A végeredményt látva azonban mindenképpen jó döntés volt, hiszen éppen ez a cső ad a konyhának egyedi, semmi mással össze nem té­veszthető karaktert — nélküle a konyha sokkal unalmasabb volna.

SzeméttárolóSzeméttároló

A tűzhely elhelyezése nem okozott problémát, mivel a vezetékek a szekrénybe vannak elrejtve, így a padlót nem kellett megbontani. A szekrények belső kialakí­tása is fontos kérdés volt, hiszen hiába van sok fiók, ha a megfelelő belső kialakítás hiánya miatt a tartalmuk áttekinthetetlen. Rendet tar­tani és a tárgyakat gyorsan megtalálni csak megfelelő kialakítás mellett lehet. Ezt a célt szolgálja, hogy az elemek teljesen kihúzhatók és belülről jól osztottak, így a tárgyakat hely takarékosan tárolhatjuk, és bármikor könnyedén megtalálhatjuk.

Örökös mérgelődés az üvegek miatt

A kihúzható üvegtároló ötle­tének a története a következő: „A régi konyhában mindig szanaszét hevertek az üres és a teli üvegek, gondot okozott, hogy ki vigye le az üres üve­geket a pincébe, és hozza fel a tele flaskákat a konyhába. Ebben az új, kihúzható szek­rényben elfér egy kisméretű sörös rekesz, és jut hely az üres üvegeknek is. Ha már sok üres üveg összegyűlt, elég egyszer lemenni a pincébe.

A készleten tartott élelmi­szerek jobb áttekinthetősége érdekében egy patikaszekrény beépítése mellett döntöttünk. A 45 cm széles szekrényt két részre osztottuk, így még akkor is könnyedén kihúzható, ha fel van töltve.

Két szekrényrésztől elte­kintve csak kihúzható reke­szeket alkalmaztunk, melyek ugyan jóval drágábbak, de sokkal praktikusabbak, ahogy erről nap mint nap meg­győződhetünk.” A mosogató nemesacélból készült, és nem csak azért, mert mutatós, hanem ahogy a háziasszony mondja: „A nagy igénybevételnek kitett moso­gató számára ez a legalkal­masabb anyag.

A nemesacél cseppmentes, és évtizedek múlva is olyan, mint újkorában. Minden szem­pontból ez a megoldás az ideális. Mindig világos volt számomra, hogy a konyhában a mosogató van kitéve a legnagyobb igénybevételnek, hiszen szinte valamennyi munkafolyamatnál használ­nunk kell. A kopásállóság tehát legalább annyira fontos, mint az esztétikai szempontok. A mosogató fölé könnyedén betolhatok egy görgőkön elhelyezett vágólapot, így a legmélyebb mosogatórészt tökéletesen lefedhetem, és egy újabb munkafelületet nyerhe­tek.

A három jól elkülönített rész (mosogató, csepegtető és szárítótálca) segítségével egy­szerre többféle munkafolyama­tot is végezhetek. A csepegtető-részbe helyezhető lyukacsos fémkosár segítségével helytakarékosan száríthatom le a burgonyát, a tésztát és a zöldségeket. A kívül elhelye­zett gombbal gond nélkül lezárhatom a mély mosoga­tót, nem kell a dugó után ku­tatnom, az ételmaradék pedig egy mozdulattal eltávolítható. A csapból bő sugárban ömlő vízzel kisebb vödröket vagy vázákat is gyorsan és könnyen tölthetek meg.

A konyhai berendezések kiválasztása

Az elsődleges szempont a könnyű kezelhetőség volt, nem pedig az olyan extra funkciók megléte, amelyeket nem vagy csak ritkán hasz­nálok, ráadásul a működésük elvét is nehezen jegyzem meg. További követelmény volt a mosogató megfelelő tagolása, és nem utolsó sorban az esz­tétikai szempontok. (A tűzhely és a páraelszívó nagyon tetszetős, ráadásul könnyen is kezelhető.)”

A tűzhely felülete lapos, a szabályozógombok a szekrény oldalán találhatók, így elölről az egységes, összefüggő felü­letet semmi sem zavarja meg. A háziasszony szerint a tűz­hely lehetne valamivel nagyobb, hiszen négy fazék már csak szűkösen fér el rajta. „Ha a rendelkezésre álló hely lehe­tővé tenné, ma olyan tűzhely­lapot választanék, amelyen az edények elférnek egymás mellett, és főzés közben áttekinthetőbbek.”

Hűtés és fagyasztás

,,Hogy ne kelljen mindig a pincében lévő fagyasztóládá­hoz rohangálni, hogy meg­győződjek arról, van-e itthon elég fagylalt, hús vagy zöld­ségféle, ragaszkodtam ahhoz, hogy a konyhában is legyen egy többrekeszes fagyasztó­szekrény. Ennek a tetejére kellett a hűtőszekrényt elhe­lyezni. Ez azzal a kétségtelen előnnyel jár, hogy nem kell mindig lehajolnom, hátránya viszont, hogy a magasabban lévő részeket nehezebben érem el. (A gyerekek pedig szintén nem tudják kiszolgálni magukat.)  Amit korábban a pincében felejtettünk, most a felső rekeszekben bújik el.”

A háziasszony további prob­lémája, hogy a hűtőszekrény ajtajában meglehetősen kevés a hely.

„Gyakran nem tudom, hová helyezzem el a nyitott palackokat, azt pedig csak sejteni lehet, hogy a kb. 2 mé­teres magasságban elhelyezett fagyasztórészben van-e ele­gendő tartalék. Legközelebb jobban ügyelek majd a hűtő­szekrény belső beosztására is.”

Világítás, padlóburkolás

Az ügyesen elhelyezett, falba épített lámpákkal elérhető, hogy étkezéskor a konyha félhomályban marad, és így az étkezőasztal kerül a közép­pontba.

,,A régi konyhánkban a burkolat fehér volt — ezt a színt soha többé nem választanám — a csempe pedig sötét. A sötét tónusú csempe valóban praktikusabb, mint a világos, azonban a mi viszonylag sötét konyhánkat meglehetősen komor hangulatúvá tette. E tapasztalatok miatt döntöttünk a parkett mellett, amely egyáltalán nem okoz problémát, könnyen tisztítható, és mindig tiszta hatást kelt, ránézve, pedig meleg érzetet sugall.”