Padlóburkolatok

Az aljzat előkészítése burkoláshoz (lépésenként)

Az új padlóburkolat lerakása előtt elengedhetetlen az alj­zatot megfelelő előkészítése. Ehhez hozzátartozik a régi padlóburkolat eltávolítása, és, amennyiben szükséges, az aljzat egyenetlenségeinek kijavítása, az aljzat megerősíté­se és vízszintessé tétele. Elképzelhető, hogy szükség van vízszigetelésre, egyes padlóburkolatokhoz pedig habalá­tétre.

Bizonyos esetekben speciális aljzatra, például akusz­tikus panelekre (száraz esztrich) is szükség van; ezek hangszigetelnek és égéskésleltető hatásuk is van. Faburkolat vagy laminált padlóburkolat esetén el kell távolítani a sze­gélyléceket vagy szegélydeszkákat; ezek csak a burkolat lerakása után kerülnek vissza. Hasonló a helyzet linóleum­ vagy PVC-padló fektetésénél is; az utólag visszahelyezett szegély elemek eltakarják a csatlakozásokat. Ha az új padlóburkolat rétegvastagsága nagyobb, mint a régié, elképzelhető, hogy le kell vágnunk az ajtószárnyakból.

Fa alátétdeszkázat

Egyes épületekben az aljzatszerkezet fából készül. Szedjük fel a meglévő burkolatot, és ellenőrizzük a deszkázat állapotát. Ha a deszkák meglazultak, besüppedtek vagy elkorhadtak, cseréljük ki őket újakra.

Rétegelt lemez aljzat

Érdemes a deszkázatot 6 mm vagy 2 cm vastag rétegelt lemezzel megerősíteni, így biztosan stabil, sík aljzatfelületet kapunk. Ha a deszkázatot előze­tesen már megerősítették rétegelt lemezzel, ellenőrizzük, hogy az elbírja-e az új burkolatot. Érdemes felemelni a rétegelt lemezt, és ellenőrizni alatta a deszkázat állapotát; ha szükséges, csiszoljuk le a deszkákat.

A kiálló csa­varokat, szögeket távolítsuk el, mivel ezek miatt dudorok keletkezhetnek az új burkolaton. A rétegelt lemez esetleges egyenetlenségeit simítsuk ki aljzatkiegyenlítővel, majd szintezővel el­lenőrizzük, hogy teljesen sík-e az aljzat.

Rétegelt lemez

Száraz esztrich beépítése

A száraz esztrich el van látva hangszigeteléssel, ezért csökkenti a kopogóhangokat. Az egyes elemek lépcsős élképzésűek, egymáshoz átlapolással csatlakoznak, ez­által jobban együtt dogoznak, egységes, jól terhelhető, sík aljzatot képeznek.

A fa­lak és a száraz esztrich között dilatációs hézagot kell hagyni (poliuretán habsáv a csatlakozásnál), hogy ne képződjön hanghíd a szerkezetek között, és az aljzat úsz­tatott aljzatként működjön. A száraz esztrichpanelek vastagabbak a rétegelt lemez­nél, ezért ellenőrizzük az ajtókat, nem kell-e levágnunk azokból.

Ha újonnan vásárolt rétegelt lemezből készítjük az aljzatot, az építőanyag-kereskedésben vágassuk le a lemezeket 1,2 x 0,6 m-esre. Olyan szegeket vagy csavarokat használjunk, amelyek hossza nem haladja meg az aljzat és a rétegelt lemez együttes vastagságát, így elkerülhetjük, hogy megsértsük a padlóban húzódó csöveket, vezetékeket.

Lépések:

 1. Egy vödörben keverjünk össze 1 rész PVA-ra-gasztót 2 rész vízzel. Az aljzatlemezek alsó oldalát kenjük át a hígított ragasztóval, majd kb. 3 órán át hagyjuk száradni. A ragasztóréteg vízszigetelő bevonatot képez.1. lépés
 2. A leghosszabb faltól kiindulva kezdjük meg a le­mezek lerakását. A lemezeket rögzítő szegek az élek mentén egymástól 15 cm, a többi részen 25 cm távolságra kerüljenek. A lemezeket szoro­san helyezzük egymás mellé; a toldások ne es­senek egybe az alsó deszkázat illesztéseivel! A szélekre, illetve az ajtókhoz kerülő elemeket körfűrésszel vágjuk méretre.2. lépés
 3. Szintezővel és vonalzóval ellenőrizzük, hogy telje­sen sík és vízszintes-e az aljzatfelület. A szegek és csavarok kiálló fejeit süllyesszük be. Az esetleges réseket töltsük ki aljzatkiegyenlítővel.3. lépés

A régi padlóburkolat eltávolítása

Már meglévő keményfa vagy kerámiaburkolatra is lerak­hatjuk az új burkolatot (amennyiben az eredeti burkolat stabil és nem nedvesedik), azonban ennél a megoldásnál sokszor túl vastag lesz a padlóburkolat. Amennyiben a régi kerámiaburkolat lesz az új burkolat aljzata, vigyünk fel rá 3 mm vastag aljzatkiegyenlítőt. A padlószőnyeget és a rugalmas burkolatokat semmiképpen se hagyjuk a helyükön, mert azok elrothadhatnak az új padlóburkolat alatt.

Ha esetleg a felszedendő régi burkolat azbesztet tartalmaz, annak felszedését bízzuk szakemberre! A ru­galmas padlóburkolatokat és a padlószőnyeget késsel vág­juk csíkokra, és azokat egyenként szedjük fel. A szöges ­léceket feszítővassal szedjük fel. A kerámia lapburkolatot bontóvésővel és kalapáccsal, esetleg ásóval vagy kaparóval feszítsük fel.

A padlóburkolattal egy időben a rétegelt lemez aljzatot is felszedhetjük, ha van ilyen. A körfűrészt állítsuk be úgy, hogy a vágás mélysége megegyezzen a padlóburkolat plusz az aljzatréteg vastagságával (az alá­tétlemez alatti rétegeket már ne vágjuk át!).

Aljzatbeton készítése

Régi házaknál elképzelhető, hogy a földszinti padlóburkolat alatt nincsen aljzatbe­ton. Ebben az esetben ezt saját magunknak kell elkészítenünk. Amennyiben az aljzatbeton alatti felület nagyon rossz állapotban van, az aljzatbeton ké­szítése előtt azt ki kell javítani aljzatkiegyenlítővel. Bőr vagy szege­zett fa padlóburkolat esetén az aljzatbetonra rétegelt lemez is kerül, amelyet hígított PVA-ragasztóval kezeltünk beépítése előtt. A rétegelt lemezeket a gyár­tó által javasolt ragasztóval kell az aljzatbetonhoz erősíteni, és a ragasztót a gyártó által megadott ideig kell kötni hagyni. Minden esetben ellenőrizzük, hogy nem nedvesedik-e a padló.

Aljzatkiegyenlítő felhordása

Amennyiben ragasztóba fektetett kerámiaburkolatot, habalátét nélküli padlószőnye­get fektetünk, vagy kirívóan egyenetlen az aljzatbeton felülete, aljzatkiegyenlítővel készítsünk homogén, sík felületet. Mindig tartsuk be az adott anyagra vonatkozó egészségvédelmi előírásokat.

Lépések:

 1. Sikáljuk tisztára a felületet, majd hagyjuk teljesen megszáradni. Ezután öntsük az aljzatkiegyenlítőt a felületre kb. 3 mm vastagságban. A kijárattól tá­volabb eső sarokban kezdjük a munkát.1. lépés
 2. Vakolókanállal simítsuk el az anyagot. A teljes szá­radáshoz legalább 24 óra szükséges. Csak akkor kezdhetjük fektetni a burkolatot, amikor az aljzatré­teg tökéletesen megszáradt!2. lépés

Nedvességvédelem

A nedvesség ellen védő anyagok polietilénfólia vagy folyékony fólia (kent szigete­lés) formájában kaphatók. Ezeket közvetlenül a fa aljzatszerkezetre vagy az aljzatbe­tonra kell fektetni vagy felvinni. Az emeleti helyiségekben nincsen szükség nedves­ség elleni szigetelésre, mivel ide már nem jut fel a talajnedvesség; a laminált és fa padlóburkolatok alá azonban (a garancia miatt) itt is érdemes beszerelni a szigete­lést. Friss aljzatbeton esetén mindenképp érdemes szigetelni.

A földszinten az új padlóburkolat beszerelése előtt ellenőrizni kell az aljzatbeton nedvességtartalmát; különösen a régi épületeknél, ahol az aljzatbetont közvetlenül a talajra öntötték. A nedvességtartalmat higrométerrel, nedvességmérővel mérjük.

Alternatív megoldásként helyezzünk egy nehéz serpenyőt este az aljzatbetonra, majd reggel ellenőrizzük: ha sötét folt keletkezik alatta, nedvesedik a beton!  Egy másik egyszerű ellenőrzőmódszer, ha egy kb. 30 x 30 cm-es átlátszó fóliadarabot ragasztunk a be­tonra, és egy éjszakán át a helyén hagyjuk. Ha nedve­sedik a beton, a vízpára kicsapódik a fólia felületén.

Higrométer

Higrométer

Lépések:

 1. Ha nedvesedik a beton, fektessünk le vízszigetelő polietilénfóliát vagy folyékony fóliát (kent vízszige­telés). Csak ezután következhet a burkolat beépíté­se. A padlót borítsuk be a fóliával, 2 cm-es átlapolásokkal a csatlakozásoknál; ezeken a helyeken ra­gasztószalaggal felületfolytonosítsuk a fóliát.1. lépés:
 2. A falaknál legalább 2,5 cm ráhagyást hagyjunk a fólián, amelyet később vágunk majd le univerzális késsel. A folyékony szigetelőfóliát (kent szigete­lést) festőhengerrel hordjuk fel, majd 2 órán át szá­radni hagyjuk. Ezután jöhet a következő burkolatré­tegek beépítése.2. lépés

A szegélylécek, szegélydeszkák eltávolítása

Ezeket az elemeket több okból is el kell távolítani. Egyrészt ezeket vékonyabb burkolatok (PVC, linóleum) lerakása után vissza is szerelhetjük, így a szegélyelemek eltakarják a csatlakozásokat a falnál, ami sokkal szebb összhatást hoz létre. (A csempé­ket viszont könnyebb szépen levágni, így ezek lera­kásakor sokan nem szedik le a lábazati elemeket.)

Emellett a szegélyelemek eltakarják a fa és lami­nált burkolatok lerakásánál kötelezően meghagyott 1 cm-es dilatációs hézagot a falcsatlakozásnál. Harmadszor, a lábazati elem úsztatott burkolat ese­tén segít annak rögzítésében. A szegélydeszkákat elég nehéz leválasztani úgy, hogy közben ne sért­sük meg a falat, ezért elképzelhető, hogy érdemes ezeket a helyükön hagyni, és a csatlakozásokat utó­lag elhelyezett, további szegélylécekkel eltakarni.

Lépések:

 1. Feszítővassal és bontóvésővel feszegessük le a szegélydeszkákat a falról. Vigyázzunk, hogy ne sértsük meg az elemeket, hacsak nem vettünk helyettük újakat.1. lépés
 2. Ragasztóval vagy szegezéssel rögzítsük vissza az elemeket eredeti helyükre (szegezésnél az eredeti szeglyukakat használjuk). Elképzelhető, hogy kézifűrésszel le kell vág­nunk a szegélydeszka aljából, hogy igazodjunk az új padlómagassághoz. Amennyiben új szegélyléceket, szegélydeszkákat építünk be, kézifűrésszel vágjuk azokat méretre, és ragasztóval vagy szegezéssel rögzítsük a helyükre.2. lépés

Az aljzatbeton hibáinak kijavítása

A repedezett, üregekkel teli aljzatbetont ki kell ja­vítanunk, csak ezután hordhatjuk fel rá az aljzatkiegyenlítőt. A javításokhoz használható habarcsot készre keverve az építőanyag-kereskedésekben vásárolhatjuk meg.

Alapszabályok

 • A legtöbb repedés csak felületi; ha azonban mély vagy a helyiség egész hosszában végig­futó repedéseket találunk, hívjunk szakembert!
 • Amikor a bontóvésővel dolgozunk, mindig viseljünk védőszemüveget és kesztyűt! Az aljzatkiegyenlítő felhordásakor ezek mellett porvédő maszkot is viseljünk!

Nehézségi fok:

●○○○○

Az aljzatbeton kisebb repe­déseinek, üregeinek kitölté­se nem túl nehéz feladat, arra azonban ügyeljünk, hogy a pótlás felülete egy síkban legyen a környeze­tével.

Szerszámok: Bontóvéső Kalapács, Ecset (mérete a repedések méretéhez igazodjon), Hegyes vakolókanál Faléc

Anyagok: Kész habarcskeverék, PVA-ragasztó, Aljzatkiegyenlítő

Lépések:

 1. A bontóvésőt a felülethez képest kb. 60°-os szög­ben állítsuk a repedésbe, és kalapáccsal határo­zottan üssük meg. Ezzel kiszélesítjük a repedést, így a habarcs nagyobb felületen köt hozzá az ere­deti betonhoz.1. lépés
 2. Alapozzuk a repedés felületét egy réteg PVA-ragasztóval; 1 rész ragasztót 2 rész vízzel hígítsunk (illetve a gyártó utasításainak megfelelően). Ecset­tel hordjuk fel a ragasztót. Az alapozásnak köszön­hetően a habarcskitöltés könnyebben hozzáköt a felülethez.2. lépés
 3. Keverjünk a habarcshoz hígított PVA-ragasztót, vagy a gyártó utasításának megfelelően készítsük el a javítóhabarcsot, amíg a vajhoz hasonlatos állagot kapunk. Egyszerre félvödörnyi anyaggal dolgozzunk.3. lépés

Ajtók átalakítása

Elképzelhető, hogy le kell vágnunk az ajtószárnyból. Ezt a műveletet még az új burkolat lerakása előtt végezzük el.

Lépések:

 • 1-3. lépések: Szárazon rakjuk le a burkolatot az ajtószárny alatt, további 3 mm-t hagyjunk az ajtószárny alatti résnek. A szárnyon jelöljük be a levágandó részt, majd emeljük azt le a pán­tokról, és körfűrésszel vagy kézifűrésszel vágjuk le a fe­lesleget. 1-3. lépésekLehet, hogy a tokot díszítő profilokat is le kell vágnunk, ehhez kézifűrészt vagy speciális alávágó fűrészt használjunk. Visszaakasztásakor a szárnyat ékekkel (pl. egy nagy csavarhúzó) támasszuk meg, ezt csak az első néhány csavar elhelyezése után távolítsuk el.
 • 4. lépés: Hegyes vakolókanállal juttassuk a habarcsot a re­pedésbe. A kanál élével simítsuk el, hogy felülete egy síkban legyen az eredeti betonrétegével. A fe­lesleget még a habarcs kötése előtt távolítsuk el! Legalább 3 órán át hagyjuk kötni az anyagot.4. lépés
 • 5. lépés: Szélesebb repedéseknél vakolókanál helyett fa­léccel húzzuk le a kitöltés felületét. Miközben ma­gunk felé húzzuk a lécet, mozgassuk oldalirányban is ide-oda. Az aljzatkiegyenlítő felhordása előtt seperjük fel és porszívózzuk át a felületet, hogy teljesen pormentes legyen.5. lépés

Padlófűtés

A padlófűtésnél a dekoratív hidegburkolat egyben hősugárzó felületként is működik. Ilyenkor a padlóburkolat rétegeiben elhelyezett csőrendszerben kering a meleg víz. Kétségtelen, hogy a padlófűtés beépítésének költségei nagyok, viszont ezzel a fűtési rendszerrel akár 25 %-kal is csökkenthetjük a fűtésszámlát! A mai padlófűtési rend­szereket már bármilyen burkolat alá beszerelhetjük, azonban mindig olvassuk el ez­zel kapcsolatban a gyártó útmutatásait is!

Beton padlóburkolat felületkezelése

Ha festett betonburkolatot szeretnénk, amely kissé „ipari” jelleget kölcsönöz a helyi­ségnek, aljzatkiegyenlítő helyett cementsimítást alkalmazzunk a betonfelületen. Ez azonban csak friss betonaljzatoknál javasolt, és készítését célszerű szakemberre bíz­ni. A cementhez adjunk vizet, amíg krémes állagú keveréket kapunk. Ezt vakolókanál­lal simítsuk a betonfelületre kb. 3 mm vastagságban. Hordjunk fel a felületre speciá­lis felületkezelő anyagot, betonimpregnáló szert, majd egy éjszakára hagyjuk szárad­ni.

Ezután már a padlófestékkel (amely nagy színválasztékban kapható) festhetjük is a felületet. Minden egyes festékréteget hagyjunk egy teljes éjszakán át száradni. Viaszos felületkezelő anyaggal is kezelhet­jük a padló felületét; a folyékony viaszpo­litúrt festőhengerrel hordjuk fel, majd egy ronggyal vagy kölcsönzött padlófényező géppel polírozzuk át a felületet. Egy kisebb területen próbáljuk ki, hogy mennyire lesz csúszós a polírozástól a padló, csak ezután készítsük el a teljes felületet!

Aljzatbeton készítése házilag

Elképzelhető, hogy (például egy régi épület felújításakor) teljesen új aljzatbetont kell készítenünk. Először tisztítsuk meg az aljzatbeton alatti felületet, majd terítsünk le polietilén vízszigetelő fóliát. Bitumenes és műanyag (PVC) szigetelőle­mezeket is alkalmazhatunk, ilyenkor azonban szakember segítségét célszerű igénybe venni. Ezután a végleges padlószinten feszítsünk ki egy kőműves zsinórt. A padló ré­tegvastagsága változó, de általában 10 cm. Talicskában keverjünk össze készbeton porkeveréket: vízzel és lapáttal addig keverjük, amíg képlékeny lesz. A helyiségnek a bejárattól legtávolabb eső sarkában kezdjünk dolgozni.

Öntsünk ki kb. 1,5 négyzetméter lefedé­sére elegendő betonmennyiséget. Az ajtó felé haladva hegyes vakolókanállal terítsük el a betont a kívánt vastagságban. Benedvesített vakolatsimítóval finoman simítsuk el a felületet. Munka közben szintezővel időről időre ellenőrizzük, hogy sík-e a felület. A betonnak az új burkolat beépítése előtt legalább 28 napig kötnie kell (a betonréteg vastagságát tekintve minden 2,5 cm-re 1 hetet számítsunk).

Ha viszont fa padlóbur­kolatot vagy laminált burkolatot rakunk le, a kötési idő 60 nap! Ennek letelte után higrométerrel (nedvességmérő) vagy a serpenyős módszerrel ellenőrizzük az aljzatbeton nedvességtartalmát. Amennyiben száraz, hordjunk fel egy réteg aljzatkiegyenlítőt.