Padlóburkolatok

Laminált padlóburkolat lerakása

Az úsztatott padlóként kialakított laminált burkolatot már meglévő alátétdeszkázatra is lerakhatjuk, csak akkor kell arra rétegelt lemezt beépíteni, ha nagyon rossz álla­potban van. Az aljzatbetonra is csak akkor kell aljzatki­egyenlítőt felhordani, ha nagyon egyenetlen.

Ellenőrizzük, hogy le kell-e vágnunk az ajtószárnyakból. Ha tudjuk, beépítés előtt szereljük le a szegélyelemeket, ezeket a kész burkolatra vissza­helyezve eltakarhatjuk a fal melletti hézagot. Érdemes burkolatkiosztási tervet készítenünk az anyagszükséglet kiszámításához, és a szélső elemek szélességének megbe­csüléséhez. Ha túl keskeny elemek kerülnének a szélekre, módosítsuk a kiosztási tervet.

A laminált burkolatok alá be kell építenünk vízszi­getelést és habalátét lemezt. Kapható vízszigeteléssel ka­sírozott habalátét is, ennek alkalmazásakor nem kell két réteget beépítenünk. Az ajánlott alátétrétegekről és ragasztóanyagról az építőanyag-kereskedésben érdeklőd­jünk.

Alapszabályok

 • A munka megkezdése előtt készítsük elő az aljzatot.
 • Minden hozzávalót egyszerre vásároljunk meg, így a minőség és a szavatossági idő összhangban lesz.
 • Kérjünk tanácsot az építőanyag-kereskedésben, illetve kövessük a gyártó utasításait.
 • Mindig ellenőrizzük, hogy nedvesedik-e az aljzat. A laminált burkolat alá építsünk be vízszigetelést. Ha nedvese­dik az aljzat, válasszunk más burkolatfajtát.
 • Ügyeljünk a biztonságra! A vágandó elemeket stabilan fogjuk be szorítóba, és fűrészelés közben a fűrészpor belélegzése ellen viseljünk védőmaszkot, a kipattanó szilánkok ellen pedig ve­gyünk fel védőszemüveget. Amikor gépekkel dolgozunk, visel­jünk védőmaszkot, védőszemüveget, kesztyűt és fülvédőt.

Nehézségi fok:

●●○○○

A laminált padlóburkolat (rétegelt ragasztott padló­burkolat) lerakása viszony­lag könnyű, mert nem kell sem szegezni, sem ragaszta­ni. Emellett a gyárilag felü­letkezelt elemeket nem kell felületkezelni sem. Arra ügyeljünk, hogy munka köz­ben ne sértsük meg a lapok felületét.

Szerszámok

 • Festőhenger (folyékony fólia felhordásakor); Univerzális kés;
 • Szigetelőszalag; Csapózsinór;
 • Ácsderékszög; Vonalzó; 1 cm-es távtartók;
 • Ütőfa; Kalapács; Tiszta rongyok;
 • Finom fogú kézifűrész/ hordozható körfűrész;
 • Elektromos lyukfűrész;
 • Behúzóvas.

Anyagok

 • Laminált burkolóelemek
 • Polietilénfólia/folyékony fólia
 • Habalátét
 • Megfelelő színű folyékony fa
 • A burkolathoz illő szegély­elemek (tetszőleges)

Laminált padlóburkolat beépítése

A burkolóelemek előkészítése

Az anyag a levegő hőmérsékletének és nedves­ségtartalmának megváltozására duzzadással, illet­ve zsugorodással reagál, ezért beépítés előtt leg­alább 48 órán át tároljuk az elemeket a burkolandó helyiségben. A lerakás előtt rakjunk ki néhány sort, amelyen teszteljük a hézagkiosztást. Az első sorról fűrészeljük le a csapokat.

A leghosszabb, legegye­nesebb fal mellett csapózsinórral jelöljünk ki egy segédvonalat, a faltól egy falhézagnyi szélességre (1 cm). Ha a fal nem teljesen egyenes, a csatlako­zó falhoz képest mérjük ki a merőlegest, amelyet vonalzóval hosszabbítunk meg, majd a csapózsi­nórral jelöljük ki e mentén a segédvonalat. A fal egyenetlenségei okozta hézagokat folyékony fával vagy burkolóelem-darabokkal töltsük ki.

Jó tanács

A habalátét lemezek ne fedjék át egymást, mert a kétszeres vastagság akadály lehet a lapok lerakásánál.

Lépések:

 1. Az aljzatra terítsünk polietilénfóliát, amelyet 5 cm-es átfedésekkel fektetünk. A falak mentén a fóliát 2,5 cm-re hajtsuk fel, itt később univerzális késsel vágjuk le vagy a szegélyelemekkel takarjuk el a felesleget. Alter­natív megoldásként festőhengerrel felhordott folyékony fóliát is alkalmazhatunk, amelyet néhány órán át szá­radni kell hagyni. Rétegelt lemez alátétre általában nincs szükség. Ha mégis, azt a vízszigetelésre helyez­zük.1. lépés
 2. A habalátétet a polietilénfóliára helyezzük. A leme­zeket toljuk egymás mellé, majd szigetelőszalaggal ragasszuk össze. Használhatunk azonban vízszige­teléssel kasírozott alátétlemezt is.2. lépés
 3. A csapózsinórral jelöljük ki a szélső sor külső élét. Rakjuk le a segédvonal mentén az első sort, az előzőekben leírtak szerint. Az első elemet tegyük le a segédvonal mellé, a csapos oldala nézzen a fal felé; a csapot előzőleg érdemes lefűrészelni. Az elem és a fal közé helyezzünk 1 cm-es távtartó­kat, így egyenletes lesz a fal melletti hézag.3. lépés
 4. Az első sor második elemének végén lévő csapot csúsztassuk az első elembe, majd pattintsuk a he­lyére. Ha kell, ütőfával és kalapáccsal finoman ütö­gessük meg, így igazítsuk a helyére. A második elem és a fal közé is helyezzünk távtartókat, majd nyomjuk mindkét elemet a falhoz. Ezután folytassuk a munkát a csapózsinórral kijelölt vonal mentén, a fal és az elemek közé folyamatosan helyezzünk távtartókat.4. lépés
 5. A sor utolsó elemét szabjuk méretre; ne feledkezzünk meg az 1 cm-es hézagról. Az elem élére merőleges vonalat ácsderékszöggel rajzoljuk meg, majd finom fogú kézifűrésszel szabjuk le a darabot. A fűrészeléssel a színoldalról a hátoldal felé haladjunk, így nem szakítjuk fel a felületet. A csőátvezetések helyét elektromos fúrógéppel készítsük el. 5. lépésA második sort az első sor utolsó elemének hulladékával kezdjük, így a szom­szédos sorok hézagai kellő mértékben el lesznek tolva egymáshoz képest. A hézagokat legalább 50 cm-rel toljuk el.
 6. Folytassuk a burkolat lerakását, a csaphornyos kap­csolatot finoman megütögetett ütőfával pattintsuk egy­másba. Az ütőfát érdemes egy rongydarabba csavarni, így nem sértjük fel az elemeket. Ha rosszul illesztettük össze az elemeket, finoman pattintsuk szét azokat.6. lépés
 7. A szélső sor elemeit hosszirányban vágjuk méretre. Ne feledkezzünk meg a fal melletti 1 cm-es hézagról. A szélső elemeket csúsztassuk az előző sor elemeibe, és behúzóvassal húzzuk a helyére. A fal nagyobb egyenetlenségei okozta na­gyobb hézagokat is töltsük ki méretre vágott ele­mekkel.7. lépés
 8. A kisebb réseket folyékony fával töltsük ki; a feles­leges kitöltőanyagot töröljük le a felületről tiszta, nedves ronggyal, majd kb. egy órán át hagyjuk száradni.8. lépés
 9. Ha szükséges, a széleken vágjuk vissza a polieti­lénfóliát, majd szereljük vissza a szegélyelemeket, így azok eltakarják a hézagokat.9. lépés

A padlóburkolat rétegrendje

Aljzatbetonon:

Aljzatbetonon

 1. Laminált padlóburkolat
 2. Habalátét
 3. Polietilénfólia/ folyékony fólia
 4. Aljzatbeton

Fa alátétdeszkázaton:

Fa alátétdeszkázaton

 1. Laminált padlóburkolat
 2. Habalátét
 3. Polietilénfólia/ folyékony fólia
 4. Meglévő alátétdeszkázat és párnafák