Padlóburkolatok

A padlószőnyeg fektetésének lépései

A padlószőnyeg tekercsben és lapok formájában kapha­tó. A kétféle típust különbözőképpen kell beépíteni. A tekercsekkel nehezebb dolgozni, mint a lapokkal, és előbbi alá alátétréteget is be kell építeni, ennek köszönhetően viszont nincsen szükség tökéletesen sima aljzatra. A la­pok alá viszont nem kerül alátétréteg, ezért az aljzatbe­tonra aljzatkiegyenlítőt, a fa alátétdeszkázatra pedig hí­gított PVA-ragasztóval felületkezelt 6 mm vastag réte­gelt lemezeket kell beépíteni. A lapokat speciális ragasztóval kell rögzíteni, amelyet vékonyan hordunk fel az aljzatra.

Ragasztásnál különösen fontos a tökéletesen tiszta aljzat, mert ha az poros, nem tapad meg rajta kellőképpen a ragasztó. A ragasztó azt is lehe­tővé teszi, hogy ha egy elem megsérül vagy nagyon elko­pik, azt fel tudjuk szedni és kicserélni. Nézzük meg, hogy le kell-e vágnunk az ajtószárnyakból. A helyi­ség alaprajzán számítsuk ki az anyagszükségletet; vásároljunk a helyiségnél szélesebb tekercset, hogy ne kelljen toldani.

Ha lapokat rakunk le, készítsük el a burkolatkiosztási tervet, amellyel kiszámíthatjuk az anyagszük­ségletet, és megtervezhetjük az elemek elrendezését. A következőkben a feszített eljárást mutat­juk be; ehhez csak olyan szőnyegtípust alkalmazhatunk, amely bírja a feszítést (érdeklődjünk a forgalmazótól).

Alapszabályok

 • A munka megkezdése előtt készítsük elő az aljzatot.
 • Mérjük le a helyiséget, hogy a szőnyegszélességet a lehető leg­jobban ki tudjuk használni és ha lehet, ne kelljen toldanunk.
 • Az alátétről, szöges lécekről és dilatációs profilokról kérjünk ta­nácsot az építőanyag-kereskedésben. Minden terméknél tartsuk be a gyártó utasításait.
 • Ügyeljünk a biztonságra! Ragasztásnál szellőztessük a helyisé­get. A késsel és a szöges lécekkel óvatosan dolgozzunk.

Nehézségi fok:

●●●●●

A tekercsben árult padlósző­nyeggel nehéz dolgozni. Be kell építenünk alátétréteget, szöges léceket és dilatációs profilokat is, és szükség le­het toldásokra is.

Szerszámok

 • Kalapács; Fúró és kőzet fúrófej (aljzatbetonnál);
 • Lemezvágó olló; Univerzális kés tartalék­pengékkel/szabóolló;
 • Vonalzó; Szigetelőszalag; Tűzőgép (fa alátétdeszkázatnál);
 • Csavarhúzó (hurkolt sző­nyeghez); Speciális vasaló;
 • Nehezékek (pl. szerszá­mosláda);
 • Térdfeszítő; Bontóvéső; Beszorítóspakli;
 • Porszívó/seprű.

Anyagok

 • Padlószőnyeg tekercs
 • Szöges léc
 • Szőnyegprofil/küszöbelem/Z profil
 • Alátétréteg
 • Ragasztó (aljzatbetonnál)
 • Illesztő szalag hőre lágyuló ragasztóval

Padlószőnyeg lerakása

A szőnyeg előkészítése

Tervezzük meg a toldások (illesztések) helyét (amennyiben lesznek), még a munka megkezdé­se előtt. Ezek semmiképpen ne kerüljenek a na­gyobb igénybevételnek kitett, forgalmasabb he­lyekre. Ha a padlószőnyeg darab jóval nagyobb, mint a burkolandó helyiség, egy nagyobb helyi­ségben nagyjából vágjuk méretre, és így vigyük át a helyszínre.

Szögeslécek

A széleken 5 cm ráhagyást hagy­junk. A szögeslécek aljzatra szegezése előtt egy kis kézi fémdetektorral ellenőrizhetjük a padló alatt futó vezetékek helyzetét.

Lépések:

 1. Szegezéssel rögzítsük a szőnyegtípusunkhoz ajánlott szöges léceket a falak men­tén. Fa alátétdeszkázatnál kalapáccsal verjük be a szögeket, míg aljzatbetonnál kőzetfúróval fúrjuk ki előre a lyukakat. A szöges lécek és a fal között hagyjunk a szőnyeg vastagságánál egy kissé kes­kenyebb hézagot. A szegek felfelé és a fal felé mutassanak. A csöveknél és egyéb akadályoknál fogóval daraboljuk a szöges léceket.1. lépés
 2. Az ajtónyílásban szegezzünk le szőnyegprofilt, küszöbelemet, Z profilt vagy szöges lécet, attól függően, hogy hogyan kívánjuk kialakítani a bur­kolatváltást.
 3. Terítsük ki az alátétet, majd vonalzóval és univer­zális késsel vágjuk méretre, és toljuk a szöges lé­cek mellé. Az alátét ne takarjon rá a szöges lécek­re; illesztéseit szigetelőszalaggal ragasszuk össze. Az alátétet tűzőgéppel rögzítsük az aljzathoz, a falak mentén 2,5 cm-enként, a többi területen 15 cm-enként. Aljzatbeton esetén viszont ragasz­tással rögzítsük.3. lépés

(Megjegyzés: Innen folytatni!)