Padlóburkolatok

Természetes rostokból készült burkolat fektetése

A természetes rostokból készült burkolatokat alátétré­teggel és anélkül is lerakhatjuk. Amennyiben alátétet is beépítünk, az alátét és a ragasztó is speciális, ehhez a bur­kolattípushoz alkalmazható fajta legyen. Ezekről a szak­kereskedésben kérhetünk információt.

Amennyiben alá­tét nélkül szeretnénk lerakni a burkolatot, gondoskod­junk a kellően sima aljzatról; az egyenetlen aljzatbetont vonjuk be aljzatkiegyenlítővel, az alátétdeszkázatra pe­dig szereljünk hígított PVA-ragasztóval felületkezelt rétegelt lemezt (az aljzat előkészítéséről részletesen. Amennyiben beépítünk alátétréteget, csak ak­kor kell az aljzatot ily módon előkészítenünk, ha az egye­netlen. Mindkét esetben gondoskodjunk a tiszta aljzat­ról, különben a vékony rétegben elterített ragasztó nem tud kellő mértékben megtapadni.

Ellenőrizzük, hogy le kell-e vágnunk az ajtószárnyak­ból ehhez a burkolat egy darabját és a küszöbelemet tegyük az ajtó alá. Számítsuk ki az anyag­szükségletet a helyiség alaprajza alapján.

Alapszabályok

 • A munka megkezdése előtt készítsük elő az aljzatot.
 • Mérjük le a helyiséget, és úgy tervezzük meg a fektetést, hogy lehetőleg ne kelljen toldani.
 • A ragasztó, alátét és szöges lécek megvásárlásakor kérjünk ta­nácsot az építőanyag-kereskedésben, és mindig kövessük a gyártó utasításait.
 • Ügyeljünk rá, hogy még véletlenül se kerüljön ragasztó a bur­kolat felületére, ugyanis onnan gyakorlatilag lehetetlen eltávo­lítani.
 • Ügyeljünk a biztonságra! Gondoskodjunk a helyiség megfelelő szellőztetéséről, és amikor ragasztóval dolgozunk, viseljünk erős gumikesztyűt.

Nehézségi fok:

●●●●○

A padlószőnyeghez hason­lóan a természetes rostokból készült burkolatokat is nehéz mozgatni, és a tökéletesen sík felület készítésesem könnyű.

Szerszámok

 • Kalapács; Univerzális kés és tartalék­pengék;
 • Vonalzó; Ragasztószalag 3 mm-es fogazatú simító;
 • Térdfeszítő; Henger;
 • Beszorítóspakli.

Anyagok

 • Természetes rost burkolat
 • Szőnyeg léc/küszöbelem/ Z profil
 • Ragasztó természetes rost burkolathoz

Természetes rostokból készült burkolat fektetése alátét nélkül

A tekercs előkészítése

Hogy ne zsugorodjon beépítés után, a burkoló­anyagot beépítés előtt legalább 48 órán át hagyni kell akklimatizálódni a helyiségben. Ha toldásra van szükség, úgy készítsük el a burkolatot, hogy a toldás ne kerüljön forgalmasabb, szem előtt lévő területre. Ha a tekercs jóval szélesebb a burkolan­dó helyiségnél, egy nagyobb helyiségben nagyjá­ból vágjuk méretre, és így vigyük át a beépítés helyére. A széleken hagyjunk kb. 5 cm ráhagyást.

Lépések:

 1. Az ajtónyílásban szegezéssel vagy csavarozással rögzítsük az általunk választott küszöb megol­dást: küszöbelemet, szőnyegprofilt vagy Z profilt. A szeges felületeken a szegek fel­felé és a burkolatmezőtől kifelé nézzenek.
 2. Először szárazon rakjuk ki a burkolatot. A leghosszabb, legszabályosabb faltól indulva terítsük ki a tekercset, hogy befedje az egész felületet. Éles univerzális késsel és vonalzóval vágjuk le az éle­ket, a csőátvezetések és egyéb akadályok helyét. A pengét gyakran cseréljük. A sarkokban készít­sünk kis bemetszéseket, hogy kiterülhessen az anyag.2. lépés
 3. Az illesztéseknél 7,5 cm átfedéssel fektessük egy­másra a darabokat, majd rögzítsük a burkolatot ragasztószalaggal olyan helyzetben, hogy illesz­kedjen a széleknél. Ezután vágjuk át mindkét ré­teget egyszerre vonalzó mentén univerzális késsel. Ne próbáljuk meg a gyári széleket simán egymás­hoz tolni, mert ezek nem elég szabályosak.3. lépés
 4. A helyiség ajtótól távolabb eső részén hajtsuk fel a fél burkolatot, majd öntsünk ragasztót az aljzatra, és a fogazott simítóval vagy festőhengerrel véko­nyan terítsük el.4. lépés
 5. Hajtsuk vissza a burkolatot az aljzatra, hajtás köz­ben erősen simítsuk bele a ragasztóba. A helyiség középpontja felől a falak felé feszítsük ki térdfeszí­tővel, hogy teljesen sima felületet kapjunk. A ra­gasztót kb. 20 percig hagyjuk kötni. Ezután a má­sik oldal felől hajtsuk fel a még le nem ragasztott burkolatot a már rögzített részig, és ismételjük meg a ragasztást. Az illesztéseket kis szakaszon­ként, erőteljesen nyomjuk a ragasztóba.5. lépés
 6. Amikor a teljes felület kész, a térdfeszítővel simít­suk ki az esetleges egyenetlenségeket. Hengerrel menjünk át a felületen, eltávolítva a levegőbuboré­kokat. A sarkokban az ujjunkkal simítsuk le a felü­letet. A szegélyeket a beszorítóspaklival nyomjuk neki a falnak.6. lépés
 7. Az ajtónyílásnál az általunk választott megoldással zárjuk le a burkolatot. A ragasztót egy éjszakán át hagyjuk kötni, majd seperjük és por­szívózzuk fel a felületet.7. lépés

A padlóburkolat rétegrendje

Aljzatbetonon:

Aljzatbetonon

 1. Természetes rost burkolat
 2. Ragasztó természetes rost burkolathoz
 3. Aljzatkiegyenlítő
 4. Aljzatbeton

Fa alátétdeszkázaton:

Fa alátétdeszkázaton

 1. Természetes rost burkolat
 2. Ragasztó természetes rost burkolathoz
 3. 6 mm vastag, hígított PVA-ragasztóval felületkezelt rétegelt lemez
 4. Meglévő párnafák és alátétdeszkázat

2. Természetes rostokból készült burkolat fektetése alátéttel

A tekercs előkészítése

Természetes rostokból készült burkolatok beépíté­se alátét nélkül. A rögzítő lécek (a szöges lécek szeg nélküli változatai) leszegezése előtt kézi fémdetektorral érdemes a padló alatt futó ve­zetékek helyzetét megállapítani. A megfelelő, ki­álló szegek nélküli rögzítő léceket szerezzük be.

Nehézségi fok:

●●●●○

Ennél a módszernél további nehézséget jelent az alátét és a szöges lécek beépítése.

Szerszámok

 • Szerszámok; Kalapács; Kőzetfúró (aljzatbetonnál);
 • Lemezvágó olló; Univerzális kés tartalék­pengékkel;
 • Ragasztószalag; Festőhenger;
 • Tűzőgép (fa alátétdeszká­zatnál);
 • Vonalzó; Ragasztószalag; Térdfeszítő; Beszorítóspakli;
 • Henger.

Anyagok

 • Természetes rost padlóburkolat
 • Rögzítő léc
 • Szőnyegprofil/küszöbelem/Z profil
 • Ragasztó (alátéthez és természetes rost burkolathoz)
 • Alátét

Lépések:

 1. Szegezzük le a rögzítő léceket a falak mentén; fa alátétdeszkázatnál egyszerűen kalapáccsal verjük be a szegeket, aljzatbetonnál kőzetfúrót használjunk. A rögzítő lécek és a fal között maradjon a burkolat vastagságánál egy kissé keskenyebb hézag. A léceken látható márkanév felénk nézzen. A sarkoknál és egyéb akadályok körül fogóval vagy fémfűrésszel vágjuk méretre a rögzítő léceket.1. lépés
 2. Az ajtónyílásban szegezéssel vagy csavarozással rögzítsük az általunk választott küszöbmegoldást vagy dilatációs profilt.2. lépés
 3. Terítsük ki a feltekert alátétet, és univerzális késsel vágjuk méretre. Az alátétlemezek szegélyét toljuk egymás mellé, a lemezeket nem kell átfedéssel fektetni; azok a rögzítő lécekre se takarjanak rá. Az illesztéseket szigetelőszalaggal rögzítsük. Ezután emeljük fel az alátét felét, majd alatta festőhen­gerrel terítsünk el ragasztót az aljzaton. 3. lépésRagasszuk le a fél lemezt, majd ismételjük meg a műveletet a másik felével is. Tűzőgéppel is rögzíthetjük a lemezt, a szegélyeknél 2,5 cm-es, egyébként 15 cm-es hézagokkal helyezzük el a rögzítést.
 4. Ha ragasztottuk az alátétet, egy órán át hagyjuk kötni a ragasztót. Az egyik saroknál ellenőrizzük, hogy kellően megkötött-e a ragasztó. Ezután terítsük ki a burkolatot, a leghosszabb, legsza­bályosabb faltól kiindulva.
 5. Éles pengéjű univerzális késsel, vonalzó mellett, a peremek mentén szabjuk le pontosan a burkolóanyagot. A pengét gyakran cseréljük. A sarkoknál ejtsünk rajta apró bemetszéseket, hogy teljesen ki tudjuk teríteni a szőnyeget.
 6. Amennyiben toldásokra is szükség van, azok ké­szítéséhez a darabokat 7,5 cm-es átfedéssel fek­tessük le, majd rögzítsük őket ragasztószalaggal ebben a helyzetben. Ezután a két réteget egyszer­re, vonalzó mentén vágjuk át univerzális késsel. Ezzel a módszerrel tökéletesen illeszkedő sze­gélyeket készíthetünk.6. lépés
 7. Az ajtótól legtávolabb eső falnál hajtsuk vissza a burkolatot, kb. a feléig. Öntsünk az alátétre egy kevés ragasztót, majd fogazott simítóval vagy festőhengerrel terítsük el vékony rétegben; a rögzítő lécekre is jusson belőle.7. lépés
 8. Terítsük vissza a burkolóanyagot a helyére, alapo­san belenyomva a ragasztóba, kiterítés közben elegyengetve. A szoba belsejéből a falak felé fe­szítsük meg a térdfeszítővel. Ezután beszorítóspaklival nyomjuk be a burkolatot a rögzítő léc és a fal közé.8. lépés
 9. Hajtsuk fel a még le nem ragasztott burkolóanya­got, és ismételjük meg a ragasztást. Az illeszté­seket kis szakaszonként terítsük le, alaposan be­lenyomva a szegélyeket is a ragasztóba. Ha levág­tunk az ajtótokból, beszorítóspaklival nyomjuk be alá a burkolat szegélyét.9. lépés
 10. Amikor a teljes felület elkészült, a térdfeszítővel simítsuk ki az egyenetlenségeket. Ezután henger­rel menjünk át (többféle irányban dolgozva) a fe­lületen, hogy eltávozzanak a burkolat alól a leve­gőbuborékok, a sarkokban az ujjainkkal nyomkod­juk le a szőnyeget.10. lépés
 11. Az ajtónyílásnál az általunk választott küszöbmeg­oldáshoz vagy tágulási (dilatációs) profilhoz il­lesszük hozzá a burkolat szegélyét. Az egyenetlenségeket a térdfeszítővel simítsuk ki. A ragasztót egy éjszakára hagyjuk kötni, majd se­perjük és porszívózzuk fel a burkolatot.11. lépés

A padlóburkolat rétegrendje

Aljzatbetonon:

Aljzatbetonon

 1. Természetes rost padlóburkolat
 2. Ragasztó (természetes rost padlóburkolathoz)
 3. Alátét
 4. Ragasztó (alátéthez)
 5. Rögzítő lécek
 6. Aljzatbeton

Fa alátétdeszkázaton:

Fa alátétdeszkázaton

 1. Természetes rost padlóburkolat
 2. Ragasztó (természetes rost padlóburkolathoz)
 3. Alátét
 4. Ragasztó (alátéthez)
 5. Rögzítő lécek
 6. Meglévő párnafák és alátétdeszkázat