Padlóburkolatok

Ragasztott svédpadló burkolat lerakásának lépései

A ragasztott svédpadlót már meglévő alátétdeszkázatra is lerakhatjuk; csak akkor kell alá hígított PVA-ragasztóval felületkezelt rétegelt lemezt beszerelni, ha az alátétdesz­kázat nagyon rossz állapotban van. Hasonlóképpen, az aljzatbetonra is csak akkor kell aljzatkiegyenlítőd felhor­dani, ha nagyon egyenetlen.

Ellenőrizzük, hogy le kell-e vágnunk az ajtószárnyakból a padló meg­növekedett szerkezeti vastagsága miatt. Ha tehetjük, távolítsuk el a szegélydeszkákat, szegélyléceket; ezeket a burkolat lerakása után szereljük vissza, így el fogják takarni a fal melletti hézagot. Új sze­gélyelemeket is rakhatunk, amelyek színben illenek az új burkolathoz. Emellett érdemes burkolatkiosztási tervet is készíteni, amely alapján kiszámíthatjuk, hogy hány elemre lesz szükségünk, és milyen szélesek lesznek a szélső, vágott elemek.

A ragasztott svédpadló alá folyékony fóliát (kent szige­telés) kenünk: a polietilénfólia kevésbé alkalmas ennél a burkolattípusnál. Az adott burkolathoz alkalmas alátétről és ragasztóról az építőanyag-kereskedésben kérjünk tanácsot.

A tömörfa padlóburkoló elemeket többféle fafajból ké­szítik, felületkezelés nélkül vagy gyárilag felületkezelve. Ha saját magunk akarjuk felületkezelni a padlóburkola­tot (pácolni, maratni vagy bevonattal ellátni), tanulmá­nyozzuk a fa padlóburkolat felületkezeléséről szóló részt.

Alapszabályok

 • A munka megkezdése előtt készítsük elő az aljzatot.
 • Kérjünk tanácsot az építőanyag-kereskedésben, illetve kövessük a gyártó utasításait.
 • Ügyeljünk a biztonságra! Gondoskodjunk a helyiség megfelelő szellőztetéséről. Amikor gépekkel dolgozunk, viseljünk védő­maszkot, védőszemüveget, kesztyűt és füldugót.
 • Mindig ellenőrizzük, hogy nedvesedik-e az aljzat. A fa padlóbur­kolat alá mindig be kell építenünk vízszigetelést. Nedvesedés esetén válasszunk más burkolattípust.

Nehézségi fok:

●●●●○

Ezt a fajta burkolatot nehéz lerakni, mert a ragasztó ha­marszárad, a súlyos tömörfa elemekkel pedig nehéz ma­nőverezni. Emellett beépítés közben könnyen elmozdul­hatnak az elemek.

Szerszámok

 • Festőhenger; Csapózsinór (színes kréta­porral);
 • Ácsderékszög; Vonalzó; 3 mm-es fogazató simító;
 • Tiszta rongyok; 1 cm-es távtartók; Ragasztószalag;
 • Finom fogazatú kézifűrész/ hordozható körfűrész;
 • Elektromos lyukfűrész; Kalapács; Ütőfa;
 • Behúzóvas.

Anyagok

 • Tömörfa pallók
 • Folyékony fólia
 • Faragasztó
 • Megfelelő színű folyékony fa
 • Könnyűbenzin
 • A burkolathoz illő szegély­elemek (tetszőleges)

Tömörfa pallók ragasztása

A pallók előkészítése

A fapallók a levegő hőmérsékletének és nedves­ségtartalmának megváltozására duzzadással vagy zsugorodással reagálnak. Az akklimatizáláshoz fűtsük be a burkolandó helyiséget, majd 48 órán át tároljuk itt az elemeket. Lerakás előtt válogassuk át a pallókat, és rakjunk ki szárazon néhány sort, tesztelve, hogyan mutatnak majd az eltolt héza­gok. A különféle hosszúságú elemeket egyenlete­sen osszuk el, az első néhány sorba azonban ne építsünk be túl rövid elemeket, mert gyengítenénk a burkolatot.

Jó tanács

A pallókat ragasztószalaggal rögzítsük egymáshoz, így nem fognak munka közben elmozdulni; a ragasztósza­lag-darabokat azonban 24 órán belül távolítsuk el, hogy ne hagyjanak nyomot a fa felületét.

A leghosszabb és legszabályosabb fal mellett a faltól az első elem szélességének plusz a csapszélességnek plusz a hézagszéles­ségnek (1 cm) megfelelő távolságban jelöljünk ki a csapózsinórral egy segédvonalat. Ha a fal nem egyenes, a csatlakozó falhoz viszonyítva ácsderék­szöggel mérjük ki a merőlegest, majd vonalzóval hosszabbítsuk azt meg.

A kijelölt vonalat használ­juk vezetőként a csapózsinórral való kijelöléshez. A fal egyenetlenségei miatt keletkező réseket a burkolat elkészülte után folyékony fával vagy hosszában méretre vágott elemekkel töltsük ki, de a kisebb hézagokat a szegélyelemek is eltakarják.

Lépések:

 1. Az aljzatot kenjük át egy réteg folyékony fóliával. Rétegelt lemezt általában nem szükséges beépíte­nünk; ha mégis, az a szigetelés fölé kerül. A szigetelést hagyjuk néhány órán át száradni.1. lépés
 2. A majdani első elemsor külső éle mentén az elő­zőekben leírtak szerint húzzunk a csapózsinórral egy segédvonalat. Az első elemsor alá kerülő területre öntsünk egy kevés ragasztót. Ezt a faltól 1 cm távolságra terítsük el; a 3 mm-es fogazatú simítóval kb. 3 mm vastag réteget készítsünk. A csapózsinórral húzott vonal mentén végig ken­jük be az aljzatot ragasztóval. Rakjuk le az első elemsort a segédvonal mentén, a csapok a fal felé nézzenek; az elemeket jól nyomjuk bele a ragasz­tóba. A pallók és a fal közé helyezzünk 1 cm-es távtartókat, amelyekkel gondoskodni tudunk az egyenletes hézagszélességről.2. lépés
 3. A második elem bütüjének csapját kenjük be ragasztóval, majd ferdén tartva illesszük be a csapot az első elem bütü­jének hornyába, végül nyomjuk a pallót az aljzatra kent ra­gasztóba. Ezután hasonló módon rakjuk le az első sor többi elemét; menet közben az elemek és a fal közé folyamatosan helyezzük be a távtartókat. A felületre került ragasztót tiszta, nedves ronggyal azonnal töröljük le.3. lépés
 4. A sor utolsó elemét vágjuk méretre; ne feledkez­zünk meg a fal melletti 1 cm-es hézagról. Húzzunk az élre merőleges vonalat, majd e mentén finom fogú kézifűrésszel vagy hordozható körfűrésszel szabjuk le az elemet. A színol­daltól a hátoldal felé haladva dolgozzunk a fűrésszel, hogy ne szakítsuk fel a felületet. A csőáttörések helyét lyukfűrésszel készítsük el. Amikor leraktuk az első sort, kb. egy órán át hagyjuk kötni a ragasztót, hogy kellően stabil felületet kap­junk, amely mellé elkészíthetjük a következő sort.4. lépés
 5. Az első sor utolsó elemének hulladék darabjával indítsuk el a következő sort, így az egymás mellé kerülő sorok hézagai kellő mértékben el lesznek tolva, ami elengedhetetlen a stabil felülethez. A hézagokat egymáshoz képest legalább 50 cm-rel toljuk el. Az előzőekben leírtak szerint folytassuk az elemek lerakását; egyszerre mindig csak egy sornyi szélességben kenjük fel a ragasztót. 5. lépésA csapokat mindig kenjük be ragasztó­val, így rögzítsük őket az előző elem hornyába. Az első sor kivételével nem kell egy órát várnunk minden egyes sornál, de ne lépjünk rá a frissen lerakott pallókra.
 6. Néhány sor lerakása után ütőfán át kalapáccsal finoman ütö­gessük meg oldalról az elemeket, így szorosan egymáshoz rögzül a kapcsolat és bezárulnak a hézagok. Munka közben időről időre alkalmazzuk az ütőfát.6. lépés
 7. Az utolsó sor elemeit vágjuk méretre, ne feled­kezzünk azonban meg a fal melletti 1 cm-es hézagról. A szél­ső elemeket is az előzőekhez hasonlóan ragasszuk le. Az utol­só sort behúzóvassal illesszük a helyére, és a falhézagba he­lyezett távtartókkal rögzítsük. A fal egyenetlenségei miatt keletkező hézagokba tegyünk méretre vágott darabokat.7. lépés
 8. Egy éjszakán át hagyjuk kötni a ragasztót, majd távolítsuk el a távtartókat. A felületről tiszta ronggyal és könnyűbenzinnel távolítsuk el a ragasztó­maradványokat. A kisebb hézagokat színben a fe­lülethez illő folyékony fával töltsük ki. A felesleges folyékony fát tiszta, nedves ronggyal távolítsuk el, majd a pótlást egy órán át hagyjuk száradni.8. lépés
 9. Szereljük vissza a szegélyelemeket; ezek eltakar­ják majd a fal melletti tágulási hézagot és a fal egyenetlenségei okozta réseket.9. lépés

A padlóburkolat rétegrendje

Aljzatbetonon:

Aljzatbetonon

 1. Tömörfa pallók
 2. Faragasztó
 3. Folyékony fólia
 4. Aljzatbeton

Fa alátétdeszkázaton:

Fa alátétdeszkázaton

 1. Tömörfa pallók
 2. Faragasztó
 3. Folyékony fólia
 4. Meglévő párnafák és alátétdeszkázat