Padlóburkolatok

Szegezett tömörfa padlóburkolat lerakása

Ezt a fajta padlóburkolatot már meglévő alátétdeszkázatra is lerakhatjuk; erre csak akkor kell rétegelt lemezt lerakni, ha kifejezetten rossz állapotban van. Az aljzatbetont vi­szont 2 cm vastag (2×1 cm, átlapolással fektetett) réte­gelt lemezzel kell borítanunk, hogy a szögeket legyen mibe beverni; erre a célra a faforgácslap nem alkal­mas. Aljzatkiegyenlítőt csak akkor kell használnunk, ha az aljzatbeton nagyon rossz állapotban van. Ellenőrizzük, hogy az ajtószárnyakból le kell-e vágnunk a padló megnö­vekedett szerkezeti vastagsága miatt.

Ha le­hetséges, szedjük le a szegélydeszkákat, szegélyléceket; a burkolat elkészülte után ezeket szereljük vissza, így eltakarják a fal melletti tágulási hézagot. Elképzelhe­tő, hogy új szegély elemekre cseréljük ki őket. A burkolat­kiosztás segítségével számítsuk ki az anyagszükségletet, és becsüljük meg, hogy milyen szélesek lesznek a szélső, vá­gott elemek.

A szegezett fa padlóburkolatok alá folyékony fóliát kell készíteni, amelyet az aljzatbetonra vagy a fa alátétdeszkázatra kell felhordani. A polietilénfólia használa­ta nem ajánlott, mert azt megsérthetik a szegek. A burkolathoz ajánlott alátétrétegekről és a ragasztóról az épí­tőanyag-kereskedésben érdeklődjünk. Ha felületkezelő bevonattal szeretnénk ellátni a keze­letlen tömörfa elemeket (pl. pácolni, maratni).

Alapszabályok

 • A munka megkezdése előtt készítsük elő az aljzatot.
 • Kérjünk tanácsot az építőanyag-kereskedésben, illetve kövessük a gyártó utasításait.
 • Ügyeljünk a biztonságra! Gondoskodjunk a helyiség megfelelő szellőztetéséről. Munka közben viseljünk védőmaszkot a fűrész­por belélegzése ellen.
 • Mindig ellenőrizzük, hogy nedvesedik-e az aljzat. A fa padló­burkolat alá mindig építsünk be vízszigetelést.

Nehézségi fok:

●●●●○

Ennek a burkolattípusnak a lerakása nagy szakértel­met kíván; a súlyos eleme­ket nehéz mozgatni, emel­lett nagy mennyiségű sze­get is felhasználunk.

Szerszámok

 • Festőhenger; Csapózsinór; Ácsderékszög;
 • Vonalzó; 1 cm-es távtartók;
 • Elektromos lyukfűrész; Kalapács és szegek;
 • Szegező gép; Ütőfa; Szegbeütő;
 • Finom fogú kézifűrész/ hordozható körfűrész;
 • 3 mm-es fogazatú simító; Behúzóvas;
 • Tiszta rongyok.

Anyagok

 • Tömörfa padlóburkoló elemek
 • Folyékony fólia
 • Faragasztó
 • Megfelelő színű folyékony fa
 • A burkolathoz illő szegélyelemek

Szegezett tömörfa elemek beépítése

A pallók előkészítése

A fa a levegő hőmérsékletének és nedvességtar­talmának változására duzzadással vagy zsugoro­dással reagál. Emiatt a faanyagot lerakás előtt leg­alább 48 órán át a burkolandó helyiségben kell tá­rolni. A munka megkezdése előtt válogassuk át az elemeket, és a tervezett hézagkiosztáshoz igazod­va csoportosítsuk őket. Szárazon rakjuk ki az első néhány sort. A különböző hosszúságú elemeket egyenletesen osszuk el a helyiségben.

A pallók előkészítése

Az első néhány sorba ne kerüljenek túl rövid elemek, mert az gyengítené a burkolatot. A fal egyenetlenségei miatt a szegélyeknél keletkezett hézagokat utólag kitölthetjük folyékony fával, vagy hosszában mé­retre vágott elemekkel; a kisebb réseket a szegélyelemekkel is eltakarhatjuk. Az első sor elemeinek horony felőli oldalán előre fúrjuk ki (15 cm-enként) a szeglyukakat. Az első sor kivételével a szegeket a csapokon keresztül üssük be.

Lépések:

 1. Az aljzatot alaposan porszívózzuk vagy seperjük fel. Festőhengerrel hordjunk fel egy réteg folyé­kony fóliát, majd 2 órán át hagyjuk száradni. A fa alátétdeszkázatra csak akkor kell rétegelt lemezt fektetnünk, ha az nagyon rossz állapotban van; eb­ben az esetben a rétegelt lemez a vízszigetelésre kerüljön. Ha azonban aljzatbetonra akarjuk rakni a burkolatot, a 2 cm vastag rétegelt lemezt ragasszunk a vízszigetelésre; ebbe tudjuk majd beverni a szegeket.1. lépés
 2. A leghosszabb, legszabályosabb fal mentén csa­pózsinórral jelöljünk ki egy segédvonalat a faltól 1 cm távolságra. Ha a fal nem egyenes, a csatla­kozófalra mérjünk ki ácsderékszöggel egy merő­legest, amelyet vonalzóval hosszabbítsunk meg, majd az így kijelölt vonal mentén készítsük el a csapózsinórral a segédvonalat. A segédvonal mentén rakjuk le az első sort; az elemek hornyolt oldala nézzen a fal felé. A pallók és a fal közé he­lyezzünk 1 cm-es távtartókat, így biztosítva az egyenletes hézagszélességet. Ezután az előre ki­fúrt lyukakon keresztül verjük be a szegeket.2. lépés
 3. A pallók (helyiség belseje felé néző) csapjaiba 15 cm-es kiosztással fúrjunk 45°-os ferde lyukakat. Ezeken keresztül aztán verjük be a szegeket az aljzatba. Használhatunk szegező gépet is, bár ezzel óvatosan dolgozzunk, mert balesetve­szélyes eszköz.3. lépés
 4. Csúsztassuk a második pallót az első mellé, és a finoman ütögetett ütőfával igazítsuk a helyére. Az első elemhez hason­lóan verjük be a fal felé eső él mentén a szegeket, a csapokon át pedig fúrjuk ki a lyukakat és rögzítsük a pallót szegezéssel az aljzathoz. Hasonló módon folytassuk a munkát a sor többi elemével, a szegek kiálló végeit szegbeütővel süllyesszük be.4. lépés
 5. A sor utolsó elemét szabjuk méretre. Ne feled­kezzünk meg az 1 cm-es fal melletti hézagról sem. Az ács­derékszöggel húzzunk a palló élére pontosan merőleges vonalat, majd vágjuk le a felesleget finom fogú kézifűrésszel vagy hordozható körfűrésszel. A színoldalról a hátoldal felé haladjunk, így nem fogjuk felszakítani a felületet. A csőátve­zetések nyílásait elektromos fúróval készítsük el.5. lépés
 6. A második sort az első sor utolsó elemének hulladék darabjá­val indítsuk, így a szomszédos sorok hézagai kellően el lesz­nek tolva egymáshoz képest, ami a burkolat stabilitása szem­pontjából fontos. Az elemet ütőfával finoman igazítsuk az előző sor elemének bütüoldali csapjához. Ezután fúrjunk az elem hosszoldali csapján keresztül ferde lyukakat, majd ezen keresztül szegekkel rögzítsük azt az aljzathoz. A művelethez szegező gépet is használhatunk.6. lépés
 7. Folytassuk az elemek lerakását, a szomszédos sorok hézagait legalább 50 cm-rel toljuk el egymáshoz képest. A csaphor­nyos rögzítéshez az elemeket kalapáccsal ütögetett ütőfával igazítsuk a helyükre, majd az előzőekben ismertetett módon a csapokon át bevert szegekkel rögzítsük őket az aljzathoz.
 8. Az utolsó előtti sort csak akkor szegezzük le, miután a szélső sor elemeit méretre vágtuk; ne feledkezzünk meg az 1 cm-es fal melletti hézagról. Az utolsó két sort egyszerre rakjuk le; a két sor elemeit hosszanti élük mentén ragasszuk össze, majd egy órára tegyük félre kötni.8. lépés
 9. Az összeragasztott utolsó két sor elemeit le kell ragasztanunk, mert ezeknél nem tudjuk a csapokon keresztül beverni a szegeket. A ragasztót a fogazott simítóval oszlassuk el az aljzaton, kb. 3 mm vastagságban.9. lépés
 10. Az elemeket erősen nyomjuk bele a ragasztóba, majd az utolsó sor elemeit az behúzóvassal húzzuk a helyükre. A fal és a burkolat széle közé helyez­zünk távtartókat, ezek rögzítik az elemeket. A ra­gasztót egy éjszakán át hagyjuk kötni, csak ezután lépjünk rá a burkolatra. Ha a fal egyenetlenségei miatt nagyobb hézagok maradnak a fal mentén, azokat hosszában méretre vágott elemekkel tölt­sük ki.10. lépés
 11. Távolítsuk el a távtartókat, az esetleges réseket megfelelő színű folyékony fával töltsük ki. A fe­lesleges hézagkitöltő anyagot nedves ronggyal távolítsuk el, majd a kitöltést egy órán át hagyjuk száradni.11. lépés
 12. Szereljük vissza a szegélyelemeket, ezek eltakarják majd a fal melletti dilatációs hézagot és a fal egyenetlenségei miatt keletkező réseket.12. lépés

A padlóburkolat rétegrendje

Aljzatbetonon:

Aljzatbetonon

 1. Tömörfa pallók
 2. 2 cm vastag hígított PVA-ragasztóval felületkezelt rétegelt lemez
 3. Folyékony fólia
 4. Aljzatbeton

Fa alátétdeszkázaton:

Fa alátétdeszkázaton

 1. Tömörfa pallók
 2. Folyékony fólia
 3. Meglévő párnafák és alátétdeszkázat