Padlóburkolatok

Úsztatott fa padlóburkolat lerakása (szalagparketta beépítése)

Úsztatott padlót már meglévő alátétdeszkázatra is fektet­hetünk; csak akkor kell arra rétegelt lemezt fektetnünk, ha a deszkázat rossz állapotban van. Hasonlóképpen, az aljzatbetonra is csak akkor kell aljzatkiegyenlítőt felhor­danunk, ha az nagyon egyenetlen. El­lenőrizzük, hogy le kell-e vágnunk az ajtószárnyakból.

Ha tudjuk, szedjük le a szegély deszkákat és a szegélyléceket; ezeket a burkolat elkészülte után szereljük vissza, így eltakarják a fal mellett hagyott tágulási (dilatációs) hézagot. Minden esetben építsünk be vízszigetelő fóliát és hablemez alátétet, vagy ezek helyett alkalmazhatunk vízszigetelő fóliával kasírozott alátétle­mezt is. Készítsünk burkolatkiosztási tervet, számítsuk ki az anyagszükségletet, és tervezzük meg, hogy milyen szélesek lesznek a szélső, vágott elemek.

A szalagparketta burkolóelemeket általában gyárilag felületkezelve és lakkozva árusítják, ezért nem igényelnek további felületkezelést. Általában a csaphornyos kap­csolatot ragasztással is megerősítik, de léteznek ragasztás nélkül összeerősíthető változatok is. Ha a ragasztás nélkül összeerősíthető ún. „click” rendszerű elemeket szeretnénk beépíteni, kövessük a laminált padlónál leírtakat.

Alapszabályok

 • A munka megkezdése előtt készítsük elő az aljzatot.
 • Kérjünk tanácsot az építőanyag-kereskedésben, vagy kövessük a gyártó utasításait.
 • Ügyeljünk a biztonságra! Gondoskodjunk a helyiség megfelelő szellőztetéséről. Amikor gépekkel dolgozunk, viseljünk védő­szemüveget, védőkesztyűt és fülvédőt.
 • Mindig ellenőrizzük beépítés előtt, hogy nem nedvesedik-e az aljzat. Minden esetben építsünk be vízszigetelő fóliát. Nedvesedés esetén érdemes más burkolatfajtát választani.

Nehézségi fok:

●●●○○

Ez a legkönnyebben lerakha­tó fa padlóburkolat. Az úsz­tatott kialakítás azt jelenti, hogy a burkolatot csak saját tömege, a szegélylécek és a bútorok tartják a helyén.

Szerszámok

 • Univerzális kés; Szigetelőszalag;
 • Csapózsinór; Ácsderékszög;
 • Vonalzó; 1 cm-es távtartók;
 • Kalapács; Ütőfa;
 • Tiszta rongyok;
 • Finom fogú kézifűrész/ hordozható körfűrész;
 • Elektromos fúró fafúrófejjel;
 • Behúzóvas.

Anyagok

 • Szalagparketta padlóburkoló elemek
 • Vízhatlan habalátét
 • Faragasztó
 • Színben illeszkedő folyékony fa
 • Színben illeszkedő sze­gélydeszkák, szegély­lécek (kívánság szerint)
 • Könnyűbenzin

Szalagparketta beépítése

Az elemek előkészítése

A faanyag a levegő hőmérsékletének és nedves­ségtartalmának megváltozására duzzadással vagy zsugorodással reagál, ezért a burkolat elemeit beépítés előtt legalább 48 órán át tároljuk a burkolandó helyiségben. Lerakás előtt érdemes lehet néhány sort szárazon kirakni, hogy teszteljük, mi­lyen lesz majd az általunk elképzelt hézagkiosztás. A leghosszabb és leginkább szabályos fal mellett húzzunk a csapózsinórral krétavonalat, a faltól az első, vágott sor plusz egy csapszélességnyi plusz egy hézagszélességnyi (1 cm) távolságban (I. 2. lépés).

Az első sor elemeiről le is fűrészelhetjük a csapot, ez esetben ennek szélességével nem kell számolni. Ha a fal nem egyenes, ácsderékszöggel mérjük ki a megfelelő irányt. Ezt a vonalat vonalzó­val hosszabbítsuk meg, így kijelölve a csapózsi­nórral húzott krétavonal irányát. A fal egyenetlen­ségei miatt keletkezett hézagokat utólag kitölthet­jük folyékony fával, hosszanti irányban darabolt elemekkel, vagy ha elég keskenyek, el is takarhat­juk a szegélyelemekkel.

Lépések:

 1. A burkolat lerakása előtt az aljzatra fektessünk víz­szigetelővel kasírozott habalátét lemezt. Ezt ollóval és univerzális késsel vágjuk méretre, a toldásoknál szigetelőszalaggal rögzítsük egymáshoz a darabokat. Alternatív megoldásként polietilénfóliát vagy folyékony fóliát (kent szigetelés) is beépíthetünk, majd erre helyezzük a habalátétet. A fa alátétdeszká­zatra csak akkor kell rétegelt lemez alátétet beépí­teni, ha az rossz állapotban van. A rétegelt lemezt a vízszigetelés fölé építsük be.1. lépés
 2. Az első elemsor külső vonalát csapózsinórral je­löljük ki, az előzőekben ismertetett módon. Rakjuk le a vonal mentén az első elemet, a csapos oldal nézzen a fal felé. A pontosabb illeszkedéshez fűré­szeljük le a csapot. Az elem és a fal közé helyez­zünk 1 cm-es távtartókat, így egyenletes hézagszélességet kapunk.2. lépés
 3. A következő elem bütüjének csapjára kenjünk ra­gasztót, majd ferdén a padló felé fordítva illesszük be a csapot a másik elem hornyába. Kalapáccsal és ütőfával finoman üssük be az elemet a helyébe. Ezután folytassuk a munkát, menet közben a fal és az elemek közé helyezzünk távtartókat. A felületre került ragasztót tiszta, nedves ronggyal azonnal töröljük le.
 4. Amikor a sor végére értünk, szabjuk le az utolsó elemet, a fal mellett hagyjunk 1 cm-es hézagot. Az ácsderékszöggel húzzunk az élekre merőleges vonalakat, és finom fogú kézifűrésszel vagy hordozható körfűrésszel szabjuk le a darabokat. A fűrészeléssel a színoldal felől a hátoldal felé haladjunk, így nem szakítjuk fel a felületet. A csőátvezetések nyílásait elektromos fúróval alakítsuk ki.4. lépés
 5. A következő sort az előző sor végelemének hulladék darabjával kezdjük; a darab vágott éle nézzen a fal felé. Ezzel a módszerrel a szomszédos sorok héza­gai kellően el lesznek tolva, ami megfelelően stabil felülethez vezet. A hézagokat legalább 50 cm-rel toljuk el. Folytassuk a lerakást; a csapokat kenjük be ragasztóval, majd csatlakoztassuk az elemeket. Az elemeket kalapáccsal finoman megütött ütőfá­val rögzítsük a helyükre. Ha igazításra van szükség, a ragasztó száradása előtt húzzuk szét az elemeket.5. lépés
 6. A megfelelően levágott ajtótok alá is toljunk be egy elemet az ütőfa és a kalapács segítségével. Ennek a sarkát a falnál esetleg le kell vágnunk. Amikor az utolsó sorhoz érünk, hosszanti irányban vágjuk méretre az elemet; a fal mel­lett hagyjunk 1 cm-es hézagot. Az utolsó sor ele­meit a behúzóvassal húzzuk a helyükre, az elemek és a fal közé helyezzünk távtartókat. A fal esetleges egyenetlenségei miatt keletkező hézagokat töltsük ki levágott darabokkal.6. lépés
 7. A ragasztót egy éjszakán át hagyjuk száradni, a felületre került ragasztót tiszta, nedves ronggyal és könnyűbenzinnel távolítsuk el. A kisebb hézagokat folyékony fával töltsük ki. A felesleges folyékony fát tiszta, nedves ronggyal töröljük le, majd egy órán át hagyjuk száradni az anyagot.7. lépés
 8. Szereljük vissza a szegélydeszkákat, szegélyléce­ket; ezek fogják eltakarni a fal melletti dilatációs hézagokat és a fal egyenetlenségei okozta réseket.

A padlóburkolat rétegrendje

Aljzatbetonon:

Aljzatbetonon

 1. Szalagparketta elemek
 2. Vízszigetelő fóliával kasírozott alátétlemez
 3. Aljzatbeton

Fa alátétdeszkázaton:

Fa alátétdeszkázaton

 1. Szalagparketta elemek
 2. Vízszigetelő fóliával kasírozott habalátét lemez
 3. Meglévő párnafák és alátétdeszkázat