Pincék felújítása

A nedvesedés elleni állagjavító megoldások

Az állagjavító beavatkozás lehet:

 • alapvető építészeti átalakítás;
 • utólagos vízszintes vagy függőleges szigetelés;
 • a falakban lévő nedvesség elpárologtatása;
 • a falban felgyülemlett nedvesség továbbítása oda, ahol nem okoz kárt;
 • a pórusokat tömítő, hidrofobizáló, vagy éppen a falak lélegzését elő­segítő anyagok használata.

Az egyes csoportokba sorolt beavatkozásokat többféleképpen is meg lehet valósítani. Bár a felújítás során általában nem csak egyfajta eljárást alkalmazunk, hanem többet kombinálunk, mindig megnevezhető egy, amelyet a legfontosabbnak tartunk a megvalósítandó cél szempontjából. A megfelelő beavatkozás kiválasztása során mindig mérlegelni kell annak lehetséges káros mellékhatásait az épületszerkezet távolabbi vagy kap­csolódó részeire.

Logikus, de káros hatása a fal belső oldali felületi szige­telésének, hogy a szigetelőréteg mögött felhalmozódik a víz, és a falon felszivárogva a magasabban fekvő részeket károsítja. Ismerünk olyan eseteket is, amikor a jó szándékkal épített szivárgók és a hozzájuk tartozó vízelvezető árkok ahelyett, hogy elvezették volna a vizet, az épület köz­vetlen közelében vízgyűjtővé váltak, és a felgyülemlett esővíz átáztatta a falakat.

Az utólagos szigetelési eljárások eredményességét egy lejtős terepre épí­tett házon, családi villán mutatjuk be. Az alagsorban végrehajtott beavat­kozásokat, megoldásokat és azok negatív hatásait a 20. ábra mutatja.

20. ábra. A falak nedvesedése a lejtős terepre épült családi házban.

20. ábra. A falak nedvesedése a lejtős terepre épült családi házban.

Az épület talajszint alatti falai mindenhol teljes felületükön nedvesednek, a magasabban fekvő részeken a talajszint felett mintegy 0,9 m-es maga­sságig látszik a nedvességfolt. A nedvesedés fő oka a talajban a lejtő felőli oldalon felgyülemlett torlaszvíz, valamint az alapok alól felszivárgó ned­vesség.

Az épületen tehát megmutatkoznak mindazok a hibák, amelyek elsősorban az épület elhelyezkedéséből adódnak – az épületszerkezetek­kel szemben komoly követelményeket támaszt az, hogy a ház egy része a talajszint alatt helyezkedik el. A felmerült károk természetesen elkerül­hetőek lettek volna, ha az építés során jó minőségű szigetelőanyagokat használnak, mivel a nedvesedés másik oka a hiányzó vagy időközben tönkrement talajnedvesség elleni szigetelés.

Szigetelés a kapillárisok injektálásával

Az injektálással a falban egy víztaszító réteget alakítunk ki, amely meg­akadályozza a víz felszívódását (21. ábra). A szigetelést el lehet készíteni hagyományos módszerrel is, vagyis a fal szakaszos bontásával vízszigetelő lemezt is elhelyezhetünk a falban, de sokkal kevésbé munkaigényes mód­szer az injektálás.

21. ábra. Utólagos falszigetelés injektálással.

21. ábra. Utólagos falszigetelés injektálással.

Ez az első pillantásra nagyon egyszerűnek, hatékony­nak tűnő eljárás, de a pincehelyiségekben, ahol a falakkal egyenlítették ki a talaj szintkülönbségeit, pontosan meg kell tervezni a végrehajtását.

A legjobb, ha más módszerekkel kombináljuk, mint pl.:

 • az injektálás síkja alatti falrész felületi szigetelése;
 • a falak kiszellőztetése szellőzőcsatornákkal;
 • fal melletti szellőzőaknák kialakítása.

Bizonyos esetekben az injektálásos szigetelést alkalmazhatjuk raszter-szerűén is, ami azt jelenti, hogy a falazat szigetelése részben vagy egész­ben a teljes falat érinti. Az injektálásos módszert tartós emberi tartóz­kodásra szolgáló helyiségek esetében mindig kombinálni kell a padló vízszintes szigetelésével. A leírtakból látható, hogy ez az eljárás nem oldja meg az épület elhelyezkedéséből adódó problémákat, a talajszint alatti falakban, a szigetelés mögött ugyanúgy felgyülemlik a víz, mint korábban, csak már nem jut be a belső térbe. A módszernek ezt a hiányosságát alaposan mérlegelni kell, az injektálás csak akkor alkalmazható, ha az építő­anyag tulajdonságai statikai szempontból megengedik.

Az injektálással létrejött szigetelőréteg és a szellőzőaknák, -csatornák kombinációja

A részben a talajba süllyesztett helyiségekben jellemzően a külső falak nedvesednek. A szigetelést megoldhatjuk a következő módon (22. ábra):

 • a hiányzó, károsodott szigetelést pótoljuk injektálással kialakított víz­szintes szigetelősávval;
 • a talajban lévő, a falakat oldalról veszélyeztető vizet a falak mellett kialakított szellőzőaknákban, légrésekben vezetjük el, amelyek alján gyűjtőcsatornát kell kialakítani, és gondoskodni kell a megfelelő ter­mészetes átszellőzésükről is.

22. ábra. Injektálásos szigetelési eljárás és a szellőzőakna kombinációja.

22. ábra. Injektálásos szigetelési eljárás és a szellőzőakna kombinációja.

A módszer előnye az egyszerű kivitelezés, hátránya, hogy a falak mellett mindenképpen ki kell alakítani a szellőzőaknákat. Ez csak akkor oldható meg, ha az épület mellett van hely, és a föld alatti közműhálózat is lehe­tővé teszi.

Az injektálásos szigetelés és a felületi szigetelés kombinációja

Abban az esetben választhatjuk ezt a módszert, ha az épület elhelyez­kedése miatt nem tudunk légaknákat, légréseket építeni a külső falak mentén. A legtöbb, teljesen a földbe süllyesztett helyiségben együtt alkal­mazhatjuk a következő eljárásokat (23. ábra):

 • vízszintes szigetelőréteg, amelyet injektálással hozunk létre a talajfel­színnel egy vonalban vagy bizonyos esetekben a talajszint felett;
 • az alagsori helyiségek belső felületeinek szigetelése.

23. ábra. Injektáló furatok és a légpórusos vakolat.

23. ábra. Injektáló furatok és a légpórusos vakolat.

Ez a megoldás elsősorban a kivitelezés egyszerűsége miatt előnyös, azt okozza azonban, hogy a falakban a szigetelőréteg mögött jelentősen megnő a nedvességtartalom. Ezt a körülményt kell statikai szempontból nagyon alaposan elemezni, és körültekintően kell megválasztani a függő­leges felületszigeteléshez kapcsolódó vízszintes szigetelőrétegek helyét. Ezt a megoldást csak kivételes esetekben válasszuk, olyan helyeken, ahol csak kisebb falfelület szigetelését kell megoldani.

Az injektálás és a külső felületi szigetelés kombinációi – alternatívák

A külső felületi szigetelést és az injektálást akkor tudjuk együtt alkalmazni, ha az épület elhelyezkedése és a többi körülmény (pl. talaj típusa) lehető­vé teszi, hogy körben munkaárkokat ássunk (24. és 25. ábra). Az árokból hozzáférve a fal külső felületét függőleges szigetelőréteggel vonjuk be, amely tömíti az egyes réseket, repedéseket stb. is. A falban a padló vonalá­ban lévő vízszintes injektált szigetelés a falak és a padló felületi szigete­lésével felületfolytonossá válik az épület körül, teljesen szigetelve azt. Ha a pincefödém szintje a talajjal egy vonalban vagy kicsivel feljebb van, érdemes ilyen felületfolytonos „teknőszigetelést” kialakítani a földszint alatt is.

24. ábra.

24. ábra. Az injektálásos szigetelés és a külső szigetelőrétegek kombinációja – I. változat.

25. ábra.

25. ábra. Az injektálásos szigetelés és a külső szigetelőrétegek kombinációja – II. változat

Ennek a megoldásnak az előnye, hogy hatékony szigetelést alakíthatunk ki vele, a hátránya viszont, hogy szükség van az épület körül a munka­árokra, és ezt nem minden esetben tudjuk megvalósítani.

Elektroozmózisos szigetelés

Ez a megoldás olyan épületekben is sikerrel alkalmazható, amelyekben más módszerek nem váltak be, mert a helyiségekhez nem lehet hozzá­férni. Az elektroozmózisos eljárás nem igényel komoly építési munkákat, ezért a szűk, nehezen megközelíthető pincehelyiségekben is eredményes lehet. A rendszert pozitív és negatív elektródák alkotják, amelyeket az épület falaiban kell elhelyezni.

A pozitív elektródákat nem muszáj a fel­újításra szoruló helyiségekben felszerelni, a leggyakrabban nem is ott helyezik el, a negatív elektródákat viszont mindig a legalsó padló szintje alá kell tenni. A nedvesség áramlása a két elektróda között kialakuló elektromos erőtér következménye. Napjainkban a fém elektródák helyett már vezetőképes műanyag és grafit háló- és rúdelektródákat használnak.

A módszer alkalmazását bizonyos mértékben nehezítheti a homlokzat­képzés, mivel a hálóelektródák emiatt gyakran eltérő magasságokba kerülnek. Az elektroozmózist nem kell semmilyen más, komoly beavatkozással járó módszerrel kombinálni, csak a következő kiegészítő, hatásnövelő eljárá­sokat javasoljuk.

Ezek:

 • javítóvakolat alkalmazása a kijelölt felületen – mindig a pozitív elek­tróda fölött 30-50 cm magasságig;
 • tudva, hogy az elektroozmózis a padlóra is hatással van, érdemes ott is felületi szigetelést készíteni, a fal mellett hozzávetőlegesen még egy méteres sávban, valamint tartós emberi tartózkodás esetén a teljes felületen.

Az elektroozmózis alkalmazását javasoljuk minden olyan épületben, amelynek bonyolult pincerendszere van. Alapvető előnye, hogy ez felszíni megoldás, az elektródákat a fal felületén kell elhelyezni, ezért megenge­dett a műemléképületekben is. Jó hatásfokkal alkalmazható azokban a pincékben is, ahol megkövetelik, hogy a belső felület nyers téglafal legyen. A módszer szárító hatása szinte azonnal jelentkezik, és időben gyakorlatilag nem korlátozott.

26. ábra. Szigetelés elektroozmózissal.

26. ábra. Szigetelés elektroozmózissal.

Falszárítás elektroozmózissal a különböző magassági szintek kihasználásával

Az elektroozmózis klasszikus alkalmazásakor (27. ábra) a pozitív elektródá­kat az épület homlokzatán, kicsivel a talajszint felett, a negatív elektródákat pedig a legalsó pinceszint padlója alatt helyezik el. A bemutatott példa sok esetben túl ideális lehet, főleg ha számításba vesszük az épület homlokzatá­nak alakját és építészeti elemeit: az ablakok, ajtók, homlokzati díszítések helyzetét. A pozitív elektródát mindig a nedvesedés legfelső részén helyez­zük el, de figyelembe kell venni az épület díszítőelemeit.

27. ábra. Elektroozmózisos falszárítás a különböző magassági szintek kihasználásával.

27. ábra. Elektroozmózisos falszárítás a különböző magassági szintek kihasználásával.

Az elektroozmózishoz használt elemek elhelyezése a tagolt homlokzaton

A tagolt homlokzatú épületeken, amelyeknél gyakran az alagsor világító­ablakaival, világítóaknáival is számolni kell, az elektroozmózishoz hasz­nált elemeket az adott helyzetnek megfelelően kell beépíteni (28. ábra). A választott példán a pozitív elektródákat az ablakok párkánya alatt, míg a negatív elektródákat a legalsó pinceszint vonalában, a külső falak alatt ferdén helyezzük el. A falakban felgyűlt nedvesség áramlását így nem akadályozzák az ablakok, és nem csökken a rendszer hatékonysága. A bemutatott részlet nem mutat teljes megoldást, a szellőzőablak kiszárítá­sáról még gondoskodni kell.

28. ábra. Az elektroozmózishoz használt elemek elhelyezése tagolt homlokzaton.

28. ábra. Az elektroozmózishoz használt elemek elhelyezése tagolt homlokzaton.

Az elektroozmózis injektálással és külső szellőzőcsatornával kombinálva

A bonyolultabb épületek esetében, ahol a külső és belső tartófalak vizese­dését egyaránt kezelni kell, együtt kell megoldani a nedvesség elleni szige­telést a vízelvezetéssel és a falak kiszárításával.

A következő módszereket kombináljuk:

 • a közbenső főfalakban injektálással pótoljuk a vízszintes szigetelőréteget;
 • a külső falakat elektroozmózissal szárítjuk ki;
 • a külső falak mellett szellőzőcsatornát, légrést alakítunk ki, amivel elő­segítjük, hogy a nedvesség elpárologjon belőlük a külső környezetbe.

Ez a kombináció ugyan bonyolultnak hangzik, de nagyon hatékony, és anyagilag sem túlságosan megterhelő. A megvalósításhoz ugyanis nem kellenek mély munkaárkok, ezáltal csökkennek a költségek, és minden olyan épületben sikerrel alkalmazható, ahol a pincét teljesen felújítják.

29. ábra. Az elektroozmózis injektálással és külső szellőzőcsatornával kombinálva.

29. ábra. Az elektroozmózis injektálással és külső szellőzőcsatornával kombinálva.

17. és 18. kép. Az elektroozmózist könnyű alkalmazni

17. és 18. kép. Az elektroozmózist könnyű alkalmazni, és nem jár komoly bontással. A képek a módszer alkalmazása előtti és utáni állapotot mutatják.

19. és 20. kép. A kiszárításos módszerek

19. és 20. kép. A kiszárításos módszerek, amelyek az eredeti nedvességvédelmi rendszer felújítását jelentik, hatékony megoldások lehetnek a műemléképületek pincéiben. Az eredeti rendszer általában az átépítések során sérül meg, azok hatásait kell kiküszöbölni. A képek a módszer alkalmazása előtti és utáni állapotot mutatják.