Pincék felújítása

A nedvesedés megszüntetése levegőáramoltatással

A levegőztetés, szellőztetés javításával összefüggő eljárások (30. és 31. ábra) közvetlenül a terepszint alatti (a képen csak részben) falak nedvese­désének pontos ismeretéből következnek.

A két bemutatott megoldásban közös:

  • segíti a pára gyorsabb kijutását a szerkezetből, mivel a szellőzőcsatorná­ban gyorsabban áramlik a levegő;
  • az árok megakadályozza, hogy a falak oldalról nedvesedjenek.

A módszer hatékonysága meglehetősen korlátozott: sok múlik ugyanis a légrésekben, szellőzőárkokban lévő közegen, pontosabban azon, hogy milyen gyorsan képes felvenni és elszállítani a párát. A falak kiszárításá­hoz nagyon fontos, hogy meglegyen a megfelelő szintkülönbség, és kialakuljon az ún. kürtőhatás a be-, ill. kivezetéseknél.

A bemutatott pél­dákban a levegőáramlást a következőképpen hozzuk létre:

  • a külső falak teljes hosszában futó terepszintig érő szellőzőárokkal;
  • a belső falak mellett kialakított kis keresztmetszetű légcsatornákkal;
  • a padló alatt futó vízszintes üregekkel.

A módszer más, komoly építési munkákat is igényel: több helyen is nyílást kell vágnunk a tartófalakba, újra használatba kell venni a régi kémény­nyílásokat, és az épület körüli talaj szintjét legalább 300 mm-rel csökken­teni kell.

30. ábra. A nedvesedés megakadályozása falszárítással

30. ábra. A nedvesedés megakadályozása falszárítással – a talajjal érintkező falak mellett kialakított szellőzőárok.

31. ábra. A nedvesedés megakadályozása falszárítással 1.31. ábra. A nedvesedés megakadályozása falszárítással 2.

31. ábra. A nedvesedés megakadályozása falszárítással – a fal mellé épített vízszigetelő falszerkezet.

A beavatkozások és a belső tér változása

A légrések, szellőzőárkok építése közvetlenül befolyásolja a rendel­kezésre álló teret, hisz az ettől kisebb lesz. A javítóvakolat belsőépítészeti elképzelésekkel is összefügg: a módszer nem megfelelő, ha belső felület­nek nyers, vakolatlan téglafalat terveztek. Gondot jelenthet az is, ha a tulajdonos nem akar új padlót, vagy azt műemlékvédelmi védettség miatt nem szabad cserélni.

A falak kiszárítását kétféle változatban tervezhetik:

  • Az 1. változat szerint a külső falak menti árkokban, azokon a helyeken, ahol a talaj érintkezik a falakkal, hosszanti szellőzőárkokat alakítanak ki. Kiegészítésképpen a terv összefüggő, padló alatti légcsatornarend­szerrel számol, és előírja, hogy a veszélyeztetett részeken légpórusos javítóvakolatot alkalmazzanak. A tervet csak akkor lehet véghezvinni, ha lehetőség van a ház körüli talajmunkák elvégzésére, ebben az eset­ben viszont nagyon hatékony és komplex védelmet nyújt.
  • A 2. változatot arra az esetre tervezték, ha az épület körül nem lehet árkokat ásni. A külső szellőzőcsatornákat a talajban, közvetlenül a falak mellett alakítják ki, ezekhez kapcsolódik a padló alatti csatorna­rendszer, a szellőzés pedig a homlokzatba épített szellőzőnyílásokon át történik. Ezt a tervet akkor lehet megvalósítani, ha az épület tervezett rendeltetése lehetővé teszi.

A falszárítás építési költségei egy részben alápincézett, viszonylag nehéz terepviszonyok közé épített ház esetében túl nagynak tűnhetnek. Jelentősen csökkenthetők azonban, ha csak a korábbi, feltárt szellőztető-rendszert kell felújítani. A19. század végén és a 20. század 30-as évei előtt épült polgári házakban ugyanis nagyon gyakori volt, hogy megfelelő szellőztetőrendszert építettek.

Belső légrés padlószigeteléssel

Ez a leggyakoribb megoldás a problémára, amelyet a nedvesedő fal lát­ványa okoz, a falazott vagy gipszkartonból (esetleg más anyag­ból) épített vendégfal ugyanis eltakarja azt. A vendégfalba mindig szel­lőzőrácsokat kell szerelni, hogy az elzárt tartófal levegőzni tudjon.

21. és 22. kép.

21. és 22. kép. Példa az eredeti, üreges padló feltárást mutatja, amely az egész helyiség alatt húzódik; az új padló kazettás rácsszerkezetre épül.

23. kép.

23. kép. Az újonnan épített üreges padló alatt gyűjtő- és elosztócsatornák rendszerét alkalmazzák.

24. kép. Hibásan alkalmazott drénlemez

24. kép. Hibásan alkalmazott drénlemez, amely minden bizonnyal a pince falainak további károsodását okozza majd.

25. kép.

25. kép. Bizonyos esetekben belülről helyezik el a szigetelést a falak és a talaj közé.

26. kép.

26. kép. Az egész pincét meg lehet óvni, ha a nyers, vakolatlan téglafalat állagjavító anyaggal fugázzuk ki, de ez csak ott alkalmazható, ahol a fal szabadon lélegezhet.

27. kép.

27. kép. A vakolatlan téglafalat kombináljuk vakolt részekkel, ennek során alkalmazhatjuk az ún. műemlékvédelmi megőrző módszert.