Színek a környezetünkben

A színek pszichológiai hatásai

Lelkiállapotunkat öltözködésünk és környezetünk tudatos alakítá­sa tükrözi legjobban, természetesen, ha ösztönünket követjük és nem a divatirányzatot vagy nem a mindenkori trendnek akarunk megfelelni. Öltözködésünk, ruháink színei sok mindent elárulnak rólunk a hozzáértő szakember számára. Általában a hölgyek alávetik ma­gukat a divatdiktátorok által évente változó trendeknek, divatszí­neknek, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy minden ember személyisége, lelkivilága meghatározott légkört sugároz.

Az autó kedvenc játékszerünk, státusszimbólum, színéből megközelítőleg kö­vetkeztetni lehet a tulajdonos egyéni tulajdonságaira.

  • Piros színű autó: egy optimista életművész, aki előnyben részesíti a jó ételt, italt, életerős személyiség, aki imponálni szeretne.
  • Sárga színű autó: előnyben részesítik a rámenős, agresszív típusok, akik mégis alkotók, életvidámak és találékonyabbak.
  • Kék színű autó: tulajdonosára a pontosság, kiegyensúlyozottság a jellemző, aki az addig elért eredményekkel elégedett.
  • Zöld színű autó: tulajdonosa nyugodt, öntudatos, természete nem együttérző, visszafogott személyiségre utal.
  • Lila színű autó: tulajdonosára a vidámság, kedélyesség a jellemző. Általában a különlegességet kedveli, keresi.
  • Fekete színű autó: tulajdonosára a folyamatosság, távolságtartás és a méltóság jellemző. Hidegvérű, sikeres személyiség.
  • Szürke színű autó: színét azok a tulajdonosok kedvelik, akik nem szeretik a fel­tűnést, háttérben szeretnének maradni, de egyfajta tökéletességre törekednek. Fehér színű autót leginkább azok választanak, akik kicsit konzervatívak és ha­gyománytisztelők.

Színek értelmezése pszichológiai hatásuk alapján

pirosJellemzői: energikus, bátor, kifelé forduló, ambiciózus. A szín viselője a legragyogóbb és a legszexisebb színt vá­lasztotta. Munkájában dinamikus, kapcsolataiban nagylel­kű, szereti a tevékeny életet, tudja, mit akar, és azt rendszerint el is éri. A problémákra gyorsan és lobbanékonyan reagál. Az objektivitás nem az erős oldala.


RózsaJellemzői: energikus, bátor, kifelé forduló, ambiciózus. A szín viselője a legragyogóbb és a legszexisebb színt vá­lasztotta. Munkájában dinamikus, kapcsolataiban nagylel­kű, szereti a tevékeny életet, tudja, mit akar, és azt Rózsa rendszerint el is éri. A problémákra gyorsan és lobbanéko­nyan reagál. Az objektivitás nem az erős oldala.


BarackJellemzői: barátságos, jószívű, lelkes. Ez a szín arra utal, hogy viselője szereti a társaságot, de igen fontos számára a függetlenség és a szabadság. Azt teszi, amit akar, nem szereti, ha beleszólnak az életébe. Erősítenie kell az önbi­zalmát, mert nem ismeri fel saját értékeit.


SárgaJellemzői: közlékeny, beszédes, emberszerető. A kapcsolat­teremtés és a közlés egyetemes színe. Viselője jó előadó, rábeszélőképessége kiemelkedő. Az emberek figyelnek rá, de meg kell tanulnia neki is figyelni másokra. Gyakran a tár­saság lelke, de néha túl sokat beszél. Hasznos tanácsokat tud adni másoknak a nehézségek elviselésére, ezért szíve­sen kikérik tanácsát.


ZöldJellemzői: szolgálatkész, tudományos érdeklődésű. Nagy­lelkű, segítőkészsége miatt általános tiszteletnek örvend. Érdeklődik a testi-lelki gyógyítás iránt. Megkülönböztetett figyelemmel veszi körül azokat, akik nálánál kevésbé sze­rencsések. Általában helyesen ítéli meg a dolgokat, de nem szereti a váratlan eseményeket, mert ilyen esetben gondot okoz a helyes döntés.


VilágoskékJellemzői: kreativitás, nagy képzelőerő. Ez a szín az ég kékjének a színe, a legművészibb, a legalkotóbb szín vala­mennyi szín közül. Ösztönzi az alkotó művészetet, a zenét, az irodalmat. A szín viselőjének a képzelőerejét, fantáziáját sokan irigylik, mert tud egyszerre alkotó és praktikus is len­ni. A vállalkozásban alkotó módon tud részt venni, aki szeret kockáztatni.


SötétkékJellemzői: intelligens, felelősségteljes, jó szervező. Ennek a színnek a viselője a bölcsesség színét választotta. Az intel­ligenciáját elismerik, egyéniségét megbecsülik. Tisztában van önmagával, tudja magáról, hogy mit akar és hová tart. Jó, ha hallgat érzéseire, segíteni fog, hogy felismerje saját és mások szükségleteit.


MályvaJellemzői: tapintatos, tartózkodó, érzékeny. Az ilyen szín hordozója leginkább hallgatag, gondolkodó típus. Kiváló munkaerő. Barátságban stabil, támogatásáról biztosít. Nő esetében nemének a legkedvesebb, legérzékenyebb cso­portjához tartozik. Férfiként vonzó, minden nő ilyen típusú férfit szeretne maga mellett.


NarancsJellemzői: talpraesett, tevékeny, jó szervező. Viselőjének óriási energiatartalékai vannak, de néha nyugtalan, szer­vezési képessége kiemelkedősen jó. Foglalkozására nézve lehet jó építész, menedzser vagy mérnök, minden területen Narancssárga jó teljesítményre képes. Eredményeit, képességeit mások­kal is elismerteti. Nem tűri a rendetlenséget környezetében, sem otthon, sem a munkahelyén.


LilaJellemzői: misztikus, öntudatos. Elmélkedő személyre vall. Vannak, akik elmélkedőnek, míg mások vallásosnak tartják. A hite és akarata mindig átsegíti a problémákon. Megérzé­sei figyelemre méltók, képes segíteni, de megérzései miatt másokkal szemben olykor bizalmatlan.


BarnaJellemzői: becsületes, gyakorlatias, segítőkész. Ennek a színnek a kedvelője megbízható és szilárd. Legjellemzőbb tulajdonsága a „tudd, hogy vagyok, támasz­kodj rám” magatartás. Legnagyobb erénye az őszinteség és a becsületesség. Akkor érzi magát biztonságban, ha minden rendben van körülötte. Nem mindig fejezi ki magát ponto­san, ezért néha félreértik.


FeketeJellemzői: fegyelmezett, befolyásolhatatlan, független. Ez a szín erőt sugall, de egyben áthatolhatatlan korlátot épít a viselője és a többi ember közé. Bezárja magát saját világá­ba, pedig a kitárulkozásra vágyik. Ajánlott egy más színnel társítani, színes kiegészítő kelléket hozzákapcsolni. Építsen ki baráti kapcsolatokat, járjon társaságba, merjen kérni se­gítséget.


FehérJellemzői: énközpontú, individualista. A fehér szín egyete­mes és elvont gondolat forma nélkül. Viselője nagy egyé­niség, de magányos. Ne meneküljön saját képzeteibe. Ke­resse a kellemes együttlétet másokkal. Ne legyen egyedül. Találja meg a barátait, családját és általuk önmagát.