Színek a környezetünkben

Különböző helyiségek világítási igényei

A szakirodalomban olvasott vélemények szerint egy lakástulajdo­nos kulturális szintjét nemcsak a könyvei vagy a lakásban elhe­lyezett műtárgyai, hanem a világítótestek száma alapján is lehet mérni. Manapság már elmúlt az az idő, amikor a helyiséget a mennyezet közepéről lelógó, reprezentatív csillár világította meg. A korszerű világítást a differenciált világítás jelenti, ami alatt azt értjük, hogy ott, olyan és annyi világítótestet helyezünk el, ahol és amennyire szükség van. Ebből következik, hogy a különböző ren­deltetésű helyiségek világításmódjai eltérők.

A lámpatestek elhelyezésének megtervezésénél érdemes dön­tési sorrendet felállítani:

  • meg kell határoznunk a helyiség világítási igényét, ami lehet di­rekt, indirekt, általános vagy helyi világítás;
  • el kell döntenünk, milyen világítási módot és helyet választunk;
  • meg kell határozni és számítással ellenőrizni a megvilágítás erősségét lux értékben kifejezve;
  • ki kell választanunk a megcélzott összképbe illő világítást és lámpatesteket. Ezek legyenek esztétikusak, és harmonikusan il­leszkedjenek az enteriőr stílusához, karakteréhez.

Az ún. lámpakiosztási terven a falhoz, mennyezethez, esetleg padlóhoz rögzí­tett világítótestek kiállását határozzuk meg méretezett rajzzal. A dugaszolóalj­zathoz kötött lámpákat (asztali vagy állólámpa) elég a berendezési alaprajzon ábrázolni. A vezetékes és egyéb műszaki rajzokat a villamosmérnök vagy a vil­lanyszerelő készíti.

Direkt és indirekt megvilágítási módok mesterséges világítás eseténKiosztási terv

A lámpakiosztási terven megtalálható még a kapcsolók, dugaszolóaljzatok, an­tennacsatlakozás, telefoncsatlakozás helye. A rajzon szerepel a szerelvény jele mellé írva a kiállási ponttól mért távolsága.

A lámpatestek elhelyezésük alapján lehetnek láthatók vagy rej­tettek. Láthatók az asztali lámpa, állólámpa, falra, mennyezetre szerelt lámpa, rejtettek az álmennyezetbe süllyesztett, párkány mögé rejtett, bútorba épített rejtett világítás, padlóba vagy lépcső oldalfalába süllyesztett, jelző- vagy irányfényt adó lámpák.

Előszoba

Az előszoba, a közlekedők, a lépcsők tere megkívánja az egyenle­tes, szórt fényű általános világítást. Kerüljük az erős fény-árnyék hatásokat. Itt lehet alkalmazni irányított helyi fényeket, ezek álta­lában a falon helyezendők el. Ne feledkezzünk meg a közlekedő­tereknél gondoskodni az alternatív kapcsolók beépítéséről!

Konyha

Miután a konyha veszélyes üzemű terület, az általános megvilágí­tás mellett mindenképpen szükség van a konyhapulti munkálatok műveléséhez a pultot jól megvilágító fényre. A beépített konyhák felső szekrénysora alá általában megfelelő a beépített fénycsőar­matúra. A lényeg, hogy ne világítson a szembe, ne okozzon káprázást. A főzés helyét a fölé beépített páraelszívó általában megvilá­gítja, de gondoskodhatunk egyéb világításról is. A felső párkányba helye a gépek számára.

Étkező

Akár a konyhából, akár a nappaliból választják el, megkívánja a sa­ját világítást. Legmegfelelőbb, ha a mennyezetről az étkezőasztal fölé esetleg állítható magasságú lámpát függesztünk. Ügyeljünk arra, hogy ennek a lámpának a fénye fehér legyen, különben kelle­metlen meglepetésre számíthatunk!

Étkező helyes és helytelen megvilágításaMegvilágítási módokHálószoba direkt és indirekt megvilágításaHálószoba direkt és indirekt megvilágítása