Tapétázás

Téralkotás tapétával, hogyan válasszunk tapétát?

A tapéták a helyiségek sokoldalúan variálható térformáló eszközei. A színek, minták és struk­túrák nagy választékban állnak rendelkezé­sünkre. A kollekciók megújításával a lakbe­rendezés legújabb divatirányzatait is követni tudjuk.

Lakberendezési stílusok

A tapéta kiválasztásánál figyelembe kell venni a lakás berendezésének stílusát. Azokban a helyiségekben, amelyekben tipikus stílusje­gyeket nem lehet felfedezni, kortalan meg­jelenésű tapéta alkalmazható. Ahol sok bútor, használati tárgy és kép takarja el a fala­kat, ott nyugodt, semleges színű tapéta java­solható. Elképzelhetők azonban ecsettel vagy spatulával készített különleges festett minták, valamint utólag befestett strukturált falburkola­tok is. A szabad, takarás nélküli falfelületekhez, nagymintás tapéta illik.

Néhány példa a merész színek és minták alkalmazására

Modern irodaház folyosója

Merész meg­oldás a fal széles, ül. az ajtó keskeny csíkjainak ellentéte, továbbá a fal csíkjainak le-, ill. fölhajlítása a padlóra és a mennyezetre. A hatást még tovább erősíti a kék és az ezüstszínek kontrasztja, valamint a csíkok fényes-matt fe­lülete.

Kivitelezés

Tekintettel arra, hogy itt nagyon értékes tapétáról van szó, az alapot előzetesen teljesen be kellett ragasztani makulatúrapapír­ral. Ezután a két, eltérő színű, dombornyomott tapétából egyenlő szélességű csíkokat vágtak és azokat ütköztetve ragasztották fel. A mennyezetet strukturált profilos tapétával, a padlót velúrszőnyeggel borították. A fal csíkjai fogazat­ként a padlón és a mennyezeten is folytatód­nak. Az ajtót szórófülkében kétkomponensű akrilgyantával lakkozták, a csíkokat fóliázták, lefújták, majd színtelen lakkal bevonták.

Minták és színek

A tapéták mintázata, színe és struktúrája befolyásolja a helyiségről – annak magas­ságáról, szélességéről, hosszúságáról és hőmérsékletéről – kapott szubjektív érze­teinket.

A tapétával optikailag meg tudjuk változtatni a helyiség hangulatát és arányait:

  • A nagy, erős színű – különösen vörös, na­rancs és barna – minták a helyiség kisebb­nek mutatják.
  • A sötét mennyezet a helyiséget alacso­nyabbnak mutatja, a világos mennyezet viszont magasabbnak.
  • A kis minták és a visszafogott színek na­gyobb távolságot és nyugalmat sugá­roznak.
  • A függőleges csíkok a helyiséget optikai­lag magasabbnak, a vízszintes csíkok szé­lesebbnek mutatják.

Egy óvoda folyosója (esettanulmány)

Négy különböző tapé­tából eltérő szélességű csíkokat vágtak és azo­kat szabályos sorrendben, függőlegesen egy­más mellé ragasztották. A semleges szürke köz­benső tapéta mellé pasztell és telt színárnyala­tok kerültek. Az ajtón és a padlón a kék és a zöld kissé világosabb árnyalatát használták.

Kivitelezés. Az előre felragasztott makulatúra­papírra többféle, szitanyomott, kézzel vágott tapétacsíkot ragasztottak Az ajtót akrilgyanta lakkal vonták be. A padló burkolata linóleum.

Tapéta óvodában

A kontrasztot a téglalap szigorú formájá­val való játék hozza létre. A felragasztott fém­tapéta téglalap alakú, keskeny csíkjai a reliefe­ket függőlegesen álló sokszögekre tagolják. A szín megválasztásánál nemes hatású, a mo­dern színházhoz is illő hangulat létrehozása volt a cél. A háttérhez és a mennyezethez vilá­gosszürke árnyalatot választottak. Ezzel alkot ellentétet a reliefek sötétkék színe, amely a padlón is folytatódik. Ez a két szín mintegy „kapcsolódik” egymásba a falfelületen. A ne­mes karaktert még fokozzák a keskeny, arany­színű fémtapéta csíkok.

Egy színház előcsarnoka

  • Az alapgondolat: a téglalapok váltakozásával kialakított min­tázat. A díszítés ajtótól jobbra és balra elhe­lyezett, domborműszerűen kiemelkedő tégla­lapokban folytatódik, és egyenként vagy egymásra csúsztatott, keskeny téglalapokkal végződik.
  • Kivitelezés. A munka a fal és mennyezet tapa­szolásával és csiszolásával kezdődött, ezt követte a makulatúrapapír felragasztása és átcsiszolása, majd az alaptapéta felragasztása ütköztetett illesztéssel.

A domborműszerűen kiemelkedő felületek 8 mm vastag forgácslapból készültek, ezeket a falfelülethez hasonló előkezelés után szili­kon ragasztóval ragasztották fel és csavarok­kal is biztosították, erre kerültek aztán a meg­felelően méretre vágott, bordűrragasztóval rögzített fémtapéta csíkok.