Télikertek

Levélpompa és virágillat a télikertben

Itt minden virágzik

Az üvegépítmények szerelmesei aligha tud­ják elképzelni a télikertet növények nélkül. Természetesen nem csak a virágkedvelők és a hobbikertészek szeretnének zöldellő és vi­rágzó oázist teremteni maguk köré. A nö­vények segítségével válik ugyanis a kert és a lakó­ház között átmenetet képező télikertben töl­tött idő igazán teljessé. A zöld leveleket szem­lélve megnyugszunk, a csodálatos virágok pedig visszafogott színeikkel és különböző illataikkal bódítanak el minket. Van azonban más is, ami miatt a szó szoros értel­mében jól érezhetjük magunkat a bőrünkben.

A növények növekedésük során ugyanis a széndioxidot oxigénné alakítják át, a port és bizonyos esetekben a káros anyagokat is megkötik, valamint vizet párologtatnak. Ily módon nemcsak a helyiség levegője lesz tisztább, hanem a fűtési szezonban a levegő páratartalma is növekszik. Annak érdekében azonban, hogy a növényekhez hasonlóan mi is jól érezzük magunkat a télikertben, a nö­vények kiválasztására is fordítsunk fokozott figyelmet.

Hortenzia

Hortenzia

A növények is szeretik az árnyékot

Mindig tartsuk szem előtt azt is, hogy a zöld dísznövények ugyan árnyékot adnak, de 40 °C környékén már fennáll a veszélye annak, hogy azok levelein is égési sérülések jelentkeznek. A növények számára tehát ugyanolyan fontos a hatékony árnyékolás mint számunkra. Szintén nem mellőzhető a növényekkel teli télikertben a jól műkö­dő szellőztető rendszer, amelynek segítsé­gével a magas hőmérsékletek mellett első­sorban a hideg évszakban jelentkező túl magas páratartalom is orvosolható.

Párásítás

Bizo­nyos mértékben a lakóhelyiség levegőjének párásítása is kívánatos. Ha azonban min­denképp ragaszkodunk a dús növényzetű oázishoz, tartsuk szem előtt a kö­vetkezőket. Minél több a zöld növény, annál maga­sabb a levegő páratartal­ma, mert az öntözővíz na­gyobb mennyisége miatt a növények több vizet pá­rologtatnak. Ebből adódó­an a hideg évszakban a hi­deg épületelemeken és hűvös helyeken a nem megfelelő levegőmozgás miatt pára csapódhat le. Annak érdekében, hogy emiatt a szomszé­dos lakóhelyiségekben – elsősorban a szek­rények mögött és a sarkokban – az épület állaga nehogy megromoljon, célszerű a nö­vényekkel teli télikertet ajtókkal leválasz­tani a lakóház többi helyiségétől.

Minden virágnak megvan a maga helye

A növények elhelyezésénél tartsuk szem előtt, hogy a növények csak akkor tudunk szépen fejlődni, ha optimális fény- és kli­matikus viszonyokat teremtünk számukra, vagyis a környezeti hőmérséklet nem lehet sem túl magas, sem pedig túl alacsony.

Az olyan meleget nem nagyon kedvelő, és té­len nyugalmi időszakot igénylő növények, mint például a leander vagy a babérfa, ak­kor érzik jól magukat, ha télen a télikert­ben a hőmérséklet éppen fagypont felett van (2-8 °C). Ez kiegészítő fűtéssel oldha­tó meg. A legtöbb erkélyen is tartható dézsás növény ezen a hőmérsékleten szintén jól átteleltethető. Az ilyen hideg, növény­ház jellegű helyiségek másra nem használ­hatók. Az ilyen építményekkel kapcsolatos tudnivalókat e cikksorozat sem tárgyalja részle­tesen.

Abban az esetben, ha fűtött növényszobát szeretnénk építeni, amelyben többé-kevés­bé mi magunk is egész évben tartózkodha­tunk, oda kell figyelnünk néhány dologra, ami nem csupán a növények kiválasztását érinti, hanem a teljes szerkezet tervezésére kihathat.

Ha a hideg évszakban sikerül a télikert hő­mérsékletét 12-16 °C körül tartani, a klí­ma szempontjából is izgalmas átmeneti zó­nát hozhatunk létre a belső és a külső terek között. Az ilyen télikertet azonban nyílás­zárókkal válasszuk el a lakóház többi helyi­ségétől. A következő táblázatban szereplő növények ilyen körülmények között szépen fejlődnek.

Zöld tipp:

Aeoniumkövirózsacserje, 40 faj
A. arboreumfatermetű kövirózsacserje
Aloealoé, 200 faj
A. arborescensfás aloé
Ardisia crenatacsipkés csúcsvirág
Asparagus densiflorusklárisfű
Aspidistra elatiorkukoricalevél
Blechnum gibbumpúpos bordapáfrány
Chlorophytum comosumcsüngő csokrosinda
Citrus limonközönséges citromfa
Citrus sinensisédes narancsfa
Citrus microcarpaCitrus microcarpa
Cymbidium-hibridekcsónakorchidea-hibridek
Cyperus alternifoliusszobapalka
Cyperus papyruspapírsás
Dracaenadracéna
Kalanchoe blossfeldiatömött korallvirág
Medinilla magnificapompás medinilla
Myrtus communisvalódi mirtusz
Pittosporumenyvesmag
Solanum pseudocapsicumkorallbokor
Sparmannia africanaszobahárs

A lista kiegészülhet még az azáleával, cik­lámennel, amarilisszel, primulával, szobakállával vagy a selyemmályvával is (lent).

Az egész évben meleg lakó télikert a trópusi, zöld és virágos dísznövények, mint például a fikusz vagy a mikulásvirág kedvelt telephelye. Ezek a növények nappal 18-23 °C-t igényelnek, de a hőmérséklet éjjel sem csökkenhet 16 °C alá. A többszintes télikertek esetében fent ma­gasabb a hőmérséklet, amely ügyes terve­zés és galériás megoldás esetén azt jelenti, hogy egy télikertben akár két, különféle klímát kedvelő növénycsoport is helyet kaphat.

Aglaonemarákvirág
Ananasananász
Aphelandrasárkányfűzér
Anthuriumflamingóvirág
Begoniabegónia
pl. B. elatior-hibridekB. elatior
B. rex-hibridekkirálybegónia-hibridek
B. masoniavaskereszt-begónia hibridjei
Caladium bicolor-hibridekkétszínű tarkalevél hibridjei
Codiaeum variegatum Crotontarka csodacserje
Epipremnum aureumaranyos szobafutóka
Ficus australisausztráliai fikusz
F. benjaminacsüngőágú fikusz
F. deltoideafagyöngy fikusz
F. lyratalantlevelű fikusz
Monstera deliciosakönnyezőpálma
Philodendronfilodendron fajok
P. scandensszívlevelű filodendron
P. bipinnatifidumszeldeklevelű filodendron
P. erubescensP. erubescens
Syngonium podophyllumüvegházi nyíllevél
Phalaenopsispillekosbor
Sinningiacsuporka
Streptocarpusegylevelű virág
Achimenesmesevirág
Aeschynanthusszégyenlősvirág
Tetrastigmagesztenveszőlő

Citrusfélék

A mediterrán növények, mint például a citrusfélék, jól temperált növényházban fejlődnek a legszebben. Bár elvileg egész évben növekednek, télen, amikor a fénymennyiség csökken, mégis rövid nyugalmi időszak jellemzi fejlődésüket. Ebben az időszakban kevesebb vízzel és tápoldattal is megelégszenek, és alacsonyabb hőmérsékletet igényelnek, mint a növekedési időszakban.

Begónia

Begónia

Murvafürt

Murvafürt

Hajnalka

Hajnalka

Csillagcsokor

Csillagcsokor

Zöld terek

A zöld, illetve a gyönyörű színekben pom­pázó növények azonban nemcsak a hőmér­séklet meghatározásánál játszanak szerepet, hanem a télikert méreteinek a kialakításá­nál is, ami szorosan összefügg a téralakítás­sal. A növényeknek biztosítsunk elegendő helyet, és több szigetet is kialakíthatunk számukra. A télikert fekvéséből és tájolásá­ból adódóan ugyanis eltérően megvilágított és beárnyékolt helyek váltakoznak a he­lyiségen belül.

Enyvesmag

Enyvesmag

A télikertekben a természetes fény általában nem jelent problémát, de például a ga­léria alatt vagy az átjáróban lehet­nek olyan helyek, amelyek sem fe­lülről, sem pedig oldalról nem kapnak elegendő fényt. Az ilyen helyeken általában a mohafélék, a páfrányok és a talajtakarók érzik jól magukat. A növényeket egyéb­ként ne toljuk közvetlenül az üveg elé soha.

Ezek csak akkor nem za­varják az üveg előtti levegőmoz­gást, illetve a belső árnyékolást, ha legalább 30 cm távolságra ke­rülnek az üvegtől. A belső tér kialakítását az is nagyban befo­lyásolja, hogy a növényeinket vi­rágcserepekben, mozgatható kon­ténerekben vagy virágágyakban szeretnénk-e tartani. A padló­szintbe besüllyesztett virágágyak kellemes, kert jellegű atmoszfé­rát teremtenek.

A virágcserepek, illetve a kerekekkel felsze­relt konténerek azonban nagyobb mozgás­teret biztosítanak. A növények és a beren­dezési tárgyak helye ebben az esetben könnyen megváltoztatható, ami az üveg tisztítását is nagy mértékben megkönnyíti. További szempont lehet, hogy a dézsában vagy konténerben elhelyezett növényeket kitehetjük a szabadba, ahol könnyebben al­kalmazhatunk növényvédő szereket, ha ezek használata elkerülhetetlen. Nem szabad megfeledkeznünk a meleg nyári eső áldásos hatásáról sem, amely min­den növénynek megváltást jelent.

Zöld-tarka kompozíció

Míg a télikert kivitelezője dolgozik a gya­korlati megvalósításon, mi már foglalkoz­hatunk a megfelelő növények kiválasztá­sával. A kertészetekben vagy virágüzletekben a szakemberek szívesen nyújtanak ehhez se­gítséget. Tulajdonképpen az a lényeg, hogy télikert­be illő növénycsoportot tudjunk összeválo­gatni. Először is fontos a növények mérete, ahol a kifejlett példányok méreteit kell figyelem­be venni. Ne feledjük, hogy világos helyen a növé­nyek sokkal gyorsabban növekednek.

Változatos képet alakíthatunk ki, ha a zöld levelek között egy-egy virágzó növényt is el­helyezünk. A virágzó növények összeválogatásakor ne csak azok színére ügyeljünk, ha­nem lehetőleg arra is, hogy egymás után nyíl­janak, így mindig lesz virágzó dísznövényünk. Bármilyen ámulatba ejtők is azonban a nö­vények, egy-két gyakorlati dolgot azért ne té­vesszünk szem elől. A növények rendszeres gondozást igényelnek, még ha ez az egyes fa­jok vagy évszakok esetében eltérő mértékű és intenzitású elfoglaltságot is jelent. Gondos­kodnunk kell róluk tehát akkor is, ha például nyaralni megyünk vagy elutazunk.

Hő- és vízigény

Az egyes növények eltérő vízigényükön túl abban is különböznek egymástól, hogy ápolásuk, gondozásuk is eltérő. Egyeseket vissza kell vágni, mások pedig érzékenyek a kártevőkkel szemben. A legalább 18 °C szobahőmérsék­letű helyiségekben a kártevők leküzdésére hasznos rovarokat is bevethetünk. Egyéb eset­ben biológiai vagy vegyi megoldást kell vá­lasztanunk. A magas növényeknél ügyeljünk rá, hogy a levélzet létráról, állványról, az er­kélyről vagy a galériáról elérhető legyen.

Ápolási tanácsok

A télikertben a hőmérséklet éjszaka soha nem csökken le annyira, hogy a növényeken harmat keletkezzen. Ezen túl a levele­ket csak nagyon ritkán vagy egyáltalán nem éri eső. Ha a növényeket rendszeresen permetezzük vízzel, kellemes klímát alakít­hatunk ki számukra, ugyanakkor hátráltat­juk a kártevők elszaporodását is, amelyek elsősorban a száraz, meleg levegőt kedve­lik. A téli időszakban a reggeli órákban ajánlott permetezni a növényeket, ugyanis az ily módon megnövekvő páratartalmat napközben a melegebb levegő ellensúlyoz­ni tudja, ugyanakkor a szomszédos helyisé­gek klímája is előnyösen változik meg. A felfrissülés tehát a növényeknek és nekünk is egyaránt jót tesz.

Különböző magasságú növények

Különösen kellemes környezetet ala­kíthatunk ki, ha a télikert méreteit szem előtt tartva, különböző magasságú növényeket állítunk egymás mellé, pél­dául virágos dísznövényeket, cserjéket, csüngő- és kúszónövényeket, sőt fákat is.

Télikert nővényekkel

Az átlátszó falak, a sajátos klíma és a dús növényzet mellett sok minden más is bájt és kellemet kölcsönözhet a télikertnek.