Belsőépítészet

Kellemes helyiségek a tető alatt, tetőtér beépítés

A tetőtér a meglepetések birodalma. Meglepő, mi mindent tud a tapasztalt építész a tetőtérben megvalósítani. Ahol korábban a régi háztartási eszközöket, a rég elfeledett dolgokat dobozokban és bőröndökben tároltuk, most tágas, világos, teret kényelmes lakókörnyezetet teremtettünk, kiváló minőséget alkottunk. Egy olyan helyet a ferde tetősíkok alatt, ahol maradéktalanul jól érezhetjük magunkat.

A felhasznált anyagok­kal, azok felületével, színévei és stílusával a tetőteret személyes elképzeléseinknek és kívánalmaink­nak megfelelően alakíthatjuk.

Tetőtér

A használhatóságnak nincs határa. A szénapadláson gyönyörű kilátással rendelkező, tágas dolgozószobát alakítottak ki.

Egészen más hatást érhe­tünk el abban a tetőtérben, ahol a fa természetes felülete az uralkodó, mint abban, ahol a falak és a bútorok fehérek, op­tikailag visszafogottak. A bel­sőépítészek kedvelt anyagából magából a fából is szé­les skála áll rendelkezésre a világostól a sötét árnyalatig. A helyiség hangulata a ruszti­kustól az igényes, vidéki han­gulatig terjedhet. Nagyvonalú hatást érünk el, ha a fedélszék alatti teljes területet lakásunk részévé tesszük. A hatást to­vább fokozhatjuk, ha a teljes oromfalat üvegfelületből épít­jük.

Tetőtér beépítve

A világos színű oromgerendák felfelé nyitják a teret, a fehér festékhez egy kevés kéket kevertek, amely javítja a hatást.

A világos színek és prakti­kus bútorok kissé hűvössé te­szik a teret. A gondosan kivá­lasztott bútorok elegáns ha­tást eredményeznek: gyakor­latilag nincs olyan hangulat, melyet a megfelelően kivá­lasztott darabokkal ne lehet­ne megvalósítani.

Ne sajnáljuk az időt arra, hogy fellapozzuk a szakfolyó­iratokat és -könyveket, hasz­nos ötletekre bukkanhatunk. Keressük fel az építészt, ba­rátaink és ismerőseink által ajánlott kész beépítéseket, alaposan tanulmányozzuk a szaküzletekben rendelkezés­re álló anyagokat és azok ha­tásait. A tetőtér-beépítést csak lépésről-lépésre lehet megvaló­sítani.

Ha az alapterület szűkös vagy az alaprajz nem megfelelő, akkor a beépíteni kívánt területtel „spórolva” kell bánnunk. Más a helyzet, ha a lakás méretei lehetővé teszik számukra, hogy a tetőteret a lakás teljes értékű részeként alakítsuk ki. Ebben az eset­ben pihenőhelyet, dolgozó­szobát, háztartási helyiséget, fitnessztermet, gyerekszobát, játszószobát, hobbiszobát, bárt, vagy vendégszobát alakíthatunk ki, hogy csak né­hány lehetőséget említsünk.

Tetőtér

A padló, a mennyezet és a fal fehér, így optikailag tágítja a teret, s nagyfokú szabadságot biztosít a berendezésnél.

Tetőtér

A ház stílusához jól illik az egyszerű berendezés. A helyiség karakterét meghatározza az is, hogy kialakításához kevés anyagfajtát használtak fel.

Tágas, nagyszabású terek

Tágas, nagyszabású terek. A lakás minden pontjáról a szabadba tekinthetünk.

Tetősík-ablakok – fényt a tetőtérbe

A technikai fejődés olyan magas fokra ért, hogy már az sem okoz problémát, ha egymás mellé vagy fölé két vagy több tetőablakot szeretnénk beépíteni. Az ablakot nem csak a tetősíkba építhetjük, léteznek a térdfalban folytatódó modellek is, melyek függőleges elemei közvetlenül csatlakoznak a tetősík-elemhez. Mivel a tetősík-ablakok általában szélesebbek vagy keskenyebbek a szarufák távolságánál, szerkezeti átalakításra van szükség. Ha az ablak szélessége kisebb, beépíthetünk a két szarufa közé egy pót szarufát.

Tetőablak

Komfortos a balkonná változtatható tetőablak. Jobbra: széles formaválaszték.

Ügyeljünk a meglévő szerelvényekre

A tervezés szabadsága: a későbbiekben könnyen el­bontható vagy odébb helyez­hető szárazépítészeti elemek­kel különböző méretű helyi­ségeket hozhatunk létre. Csak az esetleg már meglévő víz és fűtés-szerelvényekre, a lépcsőre és a tetőszerkezet teherviselő elemeire kell te­kintettel lennünk.

A tetőtérben kialakított helyiség hangulata attól is függ, hogy milyen a kilátás. A túl­ságosan alacsonyan beépített ablak éppen annyira nem sze­rencsés, mint a túl nagy pár­kánymagasság. Ahhoz, hogy a kilátásban ülve is gyönyör­ködhessünk, kilencven centi­méteres mellvédmagasságra van szükség. A nyolcvan­-száz centiméteres tartomány tekinthető elfogadhatónak. Az ablakok felső széle ne le­gyen százkilencven centimé­ternél magasabban.

Minél laposabb a tető haj­lásszöge, annál hosszabb ab­lakra van szükség. Ha a so­rozatgyártású termékek között nem találunk megfelelő ma­gasságú ablakot, akkor meg­oldás lehet, ha az ablakot kiemeljük a tető síkjából. Így az ablak dőlésszöge merede­kebb lesz, mint a tetősíké, ezért rövidebb ablak is elegendő. Fontos, hogy a tetőablak könnyen kezelhető legyen. Ha az ablakot túlságosan ala­csonyan építjük be, a kilin­cset a felső részre helyezzük. A túl magas ablakok kilincse legyen az ablak alsó részén.

Fitnesszterem.

Nem mindennapi, ám vonzó kihasználás: tetőtérben kialakított fitnesszterem.

Gondolni kell az ápolás és tisztítás körülményeire is. Fontos, hogy az ablakszár­nyakat olyan helyzetbe lehessen hozni, hogy minden rész könnyen elérhető legyen. A tetősík-ablakokat is vé­denünk kell a betörés ellen. A beépített reteszek megaka­dályozzák, hogy a gyerekek engedély nélkül kinyissák az ablakot.

Látványos megoldás: fürdőszoba a tetőtérben

Ha a fürdőszobát a tetőtér­ben szeretnénk kialakítani, a tervezőt bőségesen el kell látnunk ismeretanyaggal életünkről, igényeinkről. Ebből gyor­san kideríthető, mire van szükségünk valójában. A fürdőszoba megnöveke­dett igénynek (család gyarapodása) megfelelő átalakítására kevés lehetőség van. Megoldást kínálnak a bővíthető, vagy teljesen átalakítható fürdőszobai bútorok és berendezések. E praktikus bútorok segítségével valamennyi fürdőszobai probléma megoldható.

Tetőtér

Akár rusztikus, akár modern berendezést szeretnénk, a fürdőszoba tetőtéri kialakítása ma már nem okoz problémát.

Ferde tetősík kihasználása a konyha számára

A konyhában is alkalmazhatunk ferde falakat anélkül, hogy a funkcionalitás csorbát szenvedne. Előfeltétel a megfelelő mennyiségű, irányított természetes fény, az adottságok hatékony kihasználása, továbbá a konyhabútorok ferde falakhoz történő igazítása. A faliszekrényekről lemondhatunk, ha egyébként elegendő tárolókapacitás áll rendelkezésünkre. Az amerikai konyhában rakodás, tárolás céljára a térelválasztó elemet is használhatjuk. Segítségével elrejthetjük a főzőfülkét is, s markánsan kijelölhetjük a nappali bejáratát.

Méretre készült tetőtéri konyha.

Méretre készült tetőtéri konyha.