Építkezés

Csempézés a fürdőszobában

A zuhanyozó, a fürdőkád és a mosdó elhelyezését a vízve­zetékek szerelésénél alaposan végiggondoltuk. A fürdőszoba befejező munkáinak következő lépését, a csempeburkolást is gondosan elő kell készíteni.

A vékonyágyazatú ragasztó lehetővé teszi, hogy a fürdőszoba falburkolatát szakember bevo­nása nélkül is szakszerűen készítsük el. Ennek első feltétele, hogy az alap abszolút sík legyen. A vékony ragasztó­réteg ugyanis egyáltalán semmilyen felületi egyenetlenség kijavítására nem alkalmas. A sík csempefelületek alapja azonban a legtöbb esetben már eleve adott: azok a gipszkarton vagy rost­erősítésű gipsz építőlapok, amelyekkel például a takarófalas szereléshez szükséges teherviselő vázat beborítottuk, erre a célra kiválóan megfelelnek.

Általában a pórusbeton falakat is elegendő a csempeburkolás előtt csak kissé átcsiszolni, ha azok építését különös gonddal végezték. Csak a zsaluzótéglákat és a „szokásos” fala­zatot kell tapaszolni vagy vékony (1 cm vastagságú) vakolatréteggel ellátni. Feltétlenül nedves helyiségekben is használható mészcement vakolatot alkalmazzunk. Az alap most már megvan. Ez a legkésőbbi időpont, amikor a csempét meg kell vásárolnunk.

Mindenre gondoljunk!

Anyagszükséglet

Alapozó, csemperagasztó, burkoló­lap, szegélyprofilok, fugázókeresztek, fugázóhabarcs, tartósan rugalmas tömítőmassza (szilikon), ragasztósza­lag, kádtartó, fürdőkád és zuhanytál­ca, szerelőfedél, lefolyószerelvények. Kívánság esetén: bordűrök. Szükség esetén: aljzatkiegyenlítő massza.

Fontos: csempe mennyiség kiszámításához a legjobb segítséget itt tudja elolvasni. Mennyi csempét vegyünk?

Szükséges szerszámok

Festőkefe az alapozó felhordásá­hoz, mérővessző (colstok), ceruza, kitűzőzsinór, nagy derékszög, füg­gőón, kalapács, faléc, vízmérték, szintvonalzó, fogazott simítólap, kis vakolókanál, fúrógép, keverőszár, vödör, szivacs, csempevágó, csempézőkalapács, lyukmaró, fúrógépáll­vány, csempelyukasztó fogó (papa­gájcsőr), gumikalapács, fugázógumi (rákel), szivacsos simítólap, polírozó rongy

Időszükséglet

Burkolólapok lerakása padlóra vagy falra, az alapozást és a fugázást is beleértve: 2,0 óra/m2. Zuhanytálca vagy fürdőkád kemény­hab tartóinak elhelyezése, a lefolyószerelvény beépítésével együtt: 1,5 óra/darab. Zuhanytálca vagy fürdőkád szerelő­nyílásának beépítése: 1,0 óra/darab.

Hasznos:  Nem tudja mennyi csempére lesz szüksége? Itt segítünk Önnek kiszámolni!

A témával fog­lalkozó sokféle tanácsadóból egy kis­okost állítottunk össze:

Szín

A fehér csempék időtállók és többnyire nagyon olcsók is. A fehér csempe adja a későbbi berendezéshez a legnagyobb szabadságot: Tarka törül­közőkkel és egyéb felszerelési tárgyak­kal, a törülközőtartótól a fogmosópo­hárig, később is pillanatok alatt meg­változtathatjuk a fürdőszoba jellegét.

A színes tárgyak nagyon jól illenek a fehér csempéhez. A világos burkolatok optikailag megnövelik a teret, a sötét színárnya­latok hatása éppen fordított. A színes fugák kiemelik a csempehálót. Legyünk óvatosak, ha azt akarjuk, hogy a csempék színe illeszkedjen a színes szaniter berendezési tárgyakhoz. Régi bölcsesség, hogy „az azonos szí­nek szinte sohasem azonosak”. Jobb, ha tudatosan kontrasztokra törekszünk. Az extravagáns megoldások hatása sokszor nem tartós. Erre már a kivá­lasztásnál is gondoljunk.

Méret

Minél kisebb a helyiség, annál kisebbek legyenek a csempék is. 8 m2-nél kisebb fürdőszobákhoz 15 x 15 cm-es csempéket válasszunk, nagyobb fürdőszobákban 20 x 20 cm-es lapokat alkalmazzunk.

Formátum

A padlóra mindig négy­zetes burkolólapokat tegyünk. így nem okoz nehézséget, hogy a falon meg­kezdett csempehálót a padlón is foly­tassuk. Az álló alakú hosszúkás fal­csempék az alacsony helyiségeket mag­asabbnak mutatják, függőleges bordű­rök hatására a hosszú fürdőszoba rövidebbnek látszik.

Anyag

A burkolólapok anyaga lehet terméskő (gránit, márvány, porfír), il­letve finom- és durvakerámia (kőagyag, fajansz). A termésköveket csiszolják, políroz­zák, védőbevonattal látják el, a kerámia lehet mázas (könnyen tisztán tartható) vagy mázatlan. A kőagyag jobban ter­helhető, mint a fajansz. Ezért a padló­burkolatok anyaga inkább kőagyag, a falakra viszont inkább fajanszot hasz­nálnak.

Kedveltek (elsősorban a lakóhelyi­ségekben) a máznélküli téglaagyag („cotto”) burkolólapok. A vörös lapok későbbi utókezelése (viaszolás, políro­zás) azonban nagyon fáradságos. Ezért inkább cotto-hoz hasonló (mázas) kerámialapokat alkalmazzunk.

Kopásállósági csoportok

A mázas burkolólapok kiválasztásának egyik fontos kritériuma a felület kopásálló­sága, amelyet az I-től V-ig terjedő kopásállósági csoportokba sorolással jellemeznek. A kopás mértékének is­merete elsősorban padlóburkoló lapok esetén fontos: a legtartósabbak az V és IV csoportba sorolt lapok (közösségi helyiségek, nagyon sűrűn használt lakóhelyiségek, bejáratok, lépcsők).

Az átlagosan használt lakóhelyiségek­ben a III. kategóriájú burkolólapok is megfelelnek. A II. és I. csoportba tar­tozó lapok csak magánlakás fürdőszo­báiban és nagyon kis igénybevételű helyiségekben alkalmazhatók, ott, ahol általában csak mezítláb vagy házicipő­ben közlekedünk. Falcsempék esetén viszont ezeknek a kopásállósági fokozatoknak nincs jelentőségük.

Alapozó és ragasztó

Fontos, hogy amikor a csempét megvásároljuk, azonnal vegyük meg a csemperagasztót és megfelelő alapozót is.

Csempe

Pórusbeton a fürdőszoba kialakításához

A szerelési munkák befejeztével a für­dőszoba építészeti kialakítása ugyan lényegében már adottnak tekinthető, különböző válaszfalak és dobogók be­építésével azonban főleg a nagyobb fürdőszobák megjelenését most még tetszetős módon befolyásolhatjuk. Ehhez a következőképpen járjunk el: Rajzoljuk fel a nyers padlóra a falak vonalát, majd normál habarcsba fek­tetve rakjuk le a pórusbeton építőele­mek első sorát. A készülő díszletfalat falhorgonyokkal kössük a helyiség falaihoz.

Pórusbeton

A pórusbeton elemek kézi fűrésszel könnyen méretre vághatok. A fürdőkád vagy a zuhanyozó a köréje húzott fallal és egy eléje épített dobogó­val együtt tetszetős fürdősarkot alkot. Az építéshez P2 szilárdsági osztályba tartozó (kis sűrűségű) pórusbeton falazóelemeket használjunk. Ez csökkenti a tömör építmény össztömegét. Ezzel kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy pórusbetonból való építkezésünk szándékát feltétlenül egyeztessük egy statikussal. A csempeburkolás előtt a felületet kissé csiszoljuk meg és alapozzuk is.

A mennyiség meghatározása: zegzugos fürdőszobáknál számít­sunk 30 % vágási veszteségre

A szükséges mennyiség meghatározá­sát legjobb a csempézendő felületnek egy papírlapra való felrajzolásával kez­deni. Ezután minden részfelülethez számítsuk ki annak m2-ben meghatáro­zott kiterjedését. Figyelem! Kisebb, zegzugos fürdőszobák esetén a vágási veszteség akár 30 % is lehet, ezt itt figyelembe kell venni. Például, ha a csempefelület 26 m2, vágási veszteség (0,3 x 26) 7,8 m2, a vásárolandó mennyiség tehát 33,8 m2.

A csemperagasztó és az alapozó mennyisége ezzel szemben a csempé­zendő felület tényleges nagyságához igazodik. A csemperagasztók és az alapozók kiadósságát (az alkalmazott csempefajta és az adott alap függ­vényében) a csomagoláson megadják.

Most pedig lássunk néhány jó taná­csot, amelyeket a burkolás megkezdése előtt hasznos megismernünk:

 • Először rajzoljunk fel a falakra és a padlóra egy hozzávetőleges csempe­hálót. A padló „száraz” kirakása is meg­felel erre a célra. így a fugák egyenletes hálózatot fognak alkotni.
 • A falakon először középen rakjunk fel egy függőleges csempesort, onnan haladjunk a sarkok felé. Különösen harmonikus lesz a felület megjelenése, ha a szélső csempék egy fél csempénél szélesebbek. Ha nem vagyunk biztosak a dologban, papírra léptékhelyesen raj­zoljuk fel a csempekiosztást.
 • Az átlós falakra, ferde síkokra és a derékszögtől eltérő többi felületre kerülő csempék helyzetét különösen gondosan tervezzük meg. A fal külső szélénél lehetőleg egész csempével kezdjük a burkolást és kövessük a padló fugáinak menetét.
 • A fogazott simítólap fogazatát a burkolólapok méretétől függően kell megválasztani. Irányértékek: 10 cm-nél kisebb élhosszak: a fogazat mélysége 4 mm, 20 cm-nél kisebb élhosszak: a fogazat mélysége 6 mm, 20 cm-nél nagyobb élhosszak: a fogazat mélysége 8 mm. Kezdődhet a munka: A jól elő­készített, tiszta, száraz, por- és zsír­mentes alapra festőkefével hordjuk fel az alapozót.

CsempézésLépések:

 1. A falicsempéket a középtől a sarkok felé haladva rakjuk. Különösen harmonikus lesz az eredmény, ha a két szélső’ sor azonos szélességű, a fél csem­pénél szélesebb lapokból áll
 2. Ha a helyiség kialakítása a vízszintes vonalvezetést valamilyen módon nem határozza meg (például az ajtó felső szélével, amely egyben a csempeburkolat felső széle is), akkor a burkolást a kész padlónál, egész csempével kezdjük
 3. Kiugró falsarkoknál mindig egész csempével kezdünk. A tört méretű darabok a sarkokba kerül­nek. Mindig kövessük a padlófuga hálóját
 4. A padló fugahálóját még a falak burkolása előtt meg kell határozni. Nagyon bosszantó, ha a szemben lévő falak nem illenek össze a padlóval
 5. Mindez így néz ki a gyakorlatban: Először egy festőkefével a teljes felületre felhordjuk az adott minőségű falnak megfelelő alapozót.
 6. Ezután segédvonalakat rajzolunk a falra. Fontos, hogy ha az esztrich még nincs a helyén, a későbbi (kész!) padló magasságát jelölő vonalat is rajzoljuk be
 7. Megfelel a kenőlap fogazata a csempe méretének? Példa: ha a burkolólap élhossza 20 cm – a fogazat mélysége 6 mm, ha a burkolólap élhossza kisebb, mint 10 cm – a fogazat mélysége 4 mm.

Csemperagasztók és fugázóhabarcsok

A csemperagasztónak és az alapozó­nak illeszkednie kell a burkolólaphoz és az alaphoz.

Falak

Pórusbetonon és gipszvakola­tokon, továbbá meszes, mészcement és cementvakolatokon a normál csemperagasztók helyett inkább jó minő­ségű, rugalmas ragasztóhabarcsot használjunk. Gipsz építőlapokhoz és forgácsla­pokhoz (V 100, minimális vastagsága 22 mm) feltétlenül rugalmas ragasztó szükséges. A márványburkolatokhoz speciális márványragasztót lehet kapni.

Padlók

Cementesztrichre és betonfe­lületekre normál vakolattal vagy csem­peragasztóval erősítjük a burkolóla­pokat.

Figyelem: A csempe vásárlásánál kér­dezzük meg, hogy milyen ragasztót használjunk, ne vigyük haza a kezünk ügyébe eső első zsákot. Tanács a fugázóhabarcs kiválasztásához: a padlón lévő világos fugák nagyon gyorsan bepiszkolódnak. Jobbak a szürke vagy még sötétebb árnyalatok.