Építkezés

Csempézésnél a részletek is fontosak! (kád, padló csempézése)

Minden előkészületet gondosan megtettünk, és a megfelelő anya­got vásároltuk meg (Hasznos: a megfelelő csempe mennyiséghez itt talál hasznos információt). Ha a most sorra kerülő munkát kapkodás nélkül végezzük és a részletekre is nagy gondot fordítunk, akkor nemsokára álmaink kiváló minő­séggel kivitelezett fürdőszobájá­ban gyönyörködhetünk.

Hasznos:  Nem tudja mennyi csempére lesz szüksége? Itt segítünk Önnek kiszámolni!

Ha a fürdőszobában az esztrich még nincs a helyén, akkor a falakra erősítsünk faléceket, amelyek felső széle 3-5 mm-rel a maj­dani padlóburkolat fölött legyen. Ezek­hez a lécekhez állítjuk be a legalsó csempesort: a 3 mm elegendő ahhoz a rugalmas fugához, amely a padló és a falburkolat közé kerül. Ha a csempehálót meghatároztuk, kezdhetjük a munkát. A gyártó előírá­sainak megfelelően, tiszta vödörben, tiszta vízzel keverjük össze a csempera­gasztót, majd a fogazott simítólap sima oldalával vigyünk fel a falra egy haj­szálvékony filmréteget.

Ezután a foga­zott simítólap fogas oldalával húzzuk fel a tulajdonképpeni ragasztóágyat. A kenőlapot eközben a falhoz képest 45°-os szögben tartsuk. A ragasztót csak annyi csempéhez hordjuk fel, amennyit öt-tíz perc alatt fel tudunk rakni. Minél rövidebb ideig áll a ragasztó a szabad levegőn, annál jobb. Ha már megbőrösödött (próba: ha hozzányúlunk, az ujjunk tiszta marad), akkor a ragasztót toljuk le, és új anya­got húzzunk fel a falra. Ezután nyomjuk bele az első sor csempéit teljes felületükkel a friss anyagba és a lapokat a szintezőléccel állítsuk be.

Vigyázat! A csempe sehol se érintkezzen szárazon („csikorogva”) a fallal! Ha az esztrich már a helyén van, a legalsó csempesornál csak a pad­lóburkoló lapok magasságát és a tágu­lási hézagot hagyjuk ki.

A lapok egyenletes távolságát a közéjük rakott fugázókeresztek garan­tálják. A fugák szélessége egyrészt a csempe formátumától, másrészt egyéni ízlésünktől függ. 20 x 20 cm-es csem­pemérethez a fuga szokásos szélessége 2,5-4 mm. Ezután rakjunk le a fal közepén, felfelé, egy pontosan függőleges csem­pesort, így egy „koordináta-rendszert” kapunk, ebben helyezzük el az összes többi csempét is. Ha egy-egy csempe helyzetét kissé módosítani kell, nyom­juk a helyére, és apró szegekkel rögzít­sük.

Fontos: használjuk a kitűzőzsinórt és vízmértékkel is folyamatosan ellenőrizzük, hogy minden a helyén van-e.

Az elkészült részfelületeket nedves szivaccsal azonnal töröljük tisztára. A falak kiugró sarkainál, amilyenek különösen a takarófalas szerelésnél gyakran előfordulnak, tegyünk a ha­barcságyba speciális sarokprofilokat, ezek eltakarják a csempék látható éleit.

Tört darabokat csempevágóval készítünk

A burkolt felület szélein és sarkain a csempelapokat rendszerint méretre kell vágni. Vigyázat! Amikor ezeknek a tört daraboknak a méretét kimérjük, ne feledkezzünk meg a lap két oldalán lévő fugákról! Ha a csempe méretét meghatároztuk, a vágási vonalat ceru­zával rajzoljuk rá a lap felső oldalára. A csempék darabolására legalkalma­sabb a csempevágógép: ezen megkar­coljuk a lap felületét, majd a berajzolt vonalnak megfelelő él mentén eltörjük. A vágógörgőt ide-oda mozgassuk a lapon.

A fal burkolásánál azt is tartsuk szem előtt, hogy a kapcsolók, dugaljak és szerelvények nyílásainak kivágása minél kevesebb munkával járjon, ezért ezek a kivágások lehetőleg a lapok széleire vagy sarkaira kerüljenek. Ezért már jó időben gondoljunk arra, hogy minél több szerelőnyílást a csempeháló figyelembevételével helyezzünk el.

A csempék széleire és sarkaira kerülő kivágásokat csempelyukasztó fogóval („papagájcsőrrel”) csipkedjük ki. Ezt nagyon gyorsan meg lehet tanul­ni és az eredmény általában semmi kívánnivalót nem hagy maga után. Mindig csak kis darabokat törjünk le. Ha ugyanis egyszerre nagyobb darabot akarunk leválasztani, eltörhet az egész lap. A vágási élet esetleg igazítsuk ki reszelővel. A csempe közepére viszont nagyon nehéz lyukat készíteni. Ha van egy masszív fúróállványunk, a fúrógép­be befogott feltéttel, néhány csempe eltörésével megszerzett gyakorlattal elkészíthetjük a szükséges nyílásokat. A munkafolyamat a következő: rajzol­juk be a nyílást, a lapot felső oldalával lefelé tegyük a fúrógép alá, majd kis nyomással és nagy türelemmel hátol­dala felől fúrjuk be a lyukat a csem­pébe.

Alternatív megoldás: Normál kőzet­fúróval fúrjunk lyukat a csempébe, majd a hegyes csempézőkalapáccsal apránként ütögessük ki a szükséges kivágást.

Csempézés

Lépések:

 1. Ha az esztrich még nincs a helyén, a későbbi padlófelület szintjét egy faléc jelöli ki
 2. Először a kenőlap sima oldalával vékony fogőréteget húzunk fel, erre kerül a fogazott felületű ragasztóréteg
 3. Az első csempesort a falécen helyezzük el. Ha az esztrich már készen van, akkor…
 4. …a padlóburkoló lapok és a rugalmas fuga helyét kell kihagyni
 5. Az egyenletes fugákat fugázókeresztekkel jelöljük
 6. Fontos, hogy munkánkat folyamatosan ellenőrizzük a vízmértékkel
 7. A csempevágó végigkarcolja a csempéket a felüle­tükön, majd él mentén eltöri
 8. A kivágásokat a csempelyukasztó fogóval darabonként csipkedjük ki a csempéből
 9. A csempe közepére kerülő nyílásokat a fúrógépbe fogott előtéttel vágjuk ki (a csempéket hátoldaluk felől munkáljuk meg)
 10. A csempébe közönséges kőzetfúróval is fúrhatunk lyukat
 11. A kivágást csempézőkalapáccsal kiütögetjük, amíg el nem érjük a berajzolt határvonalat

Takarékoskodjunk!

A csempék drágábbak, mint a bel­ső vakolat. A fürdőszobákat ezért gyakran csak az ajtók magasságáig csempézik ki. A csempe és a vakolat (mészcement vakolat!) közti határ­vonalat természetesen bárhol, mond­juk 1,80 m magasan is kijelölhet­nénk. Az ajtókeret felső szélének választóvonalként való folytatása azonban jobban néz ki.

A fugázóhabarcsot a fugákra átlós irányban hordjuk fel

A csemperagasztó két-három nap alatt kikeményedik és hozzáláthatunk a fugázáshoz. A fugák lehetőleg mélyek legyenek és ne legyenek bennük laza darabok. A csemperagasztó maradvá­nyait kaparjuk ki. Ezután nedvesítsük be a fugákat. A masszát fugázógumival a fugahálóra átlósan oszlas­suk el a felületen és a réseket teljesen töltsük ki. Egyidejűleg ne dolgozzunk túl nagy felületen. A fugákat nedves szivaccsal egyenletesen simítsuk le. A résekből ne töröljünk ki túl sok fugá­zómasszát. Ezután szivaccsal tisztítsuk meg a felületet (a vízhez ne adjunk tisztítószert). Végezetül száraz ronggyal töröljük fényesre a csempéket.

A fürdőkád és a zuhany körüli nedves részeken az alapot szigetelni kell

A fürdőkád fölötti és a zuhanyfülke belsejében lévő csempékre állandóan fröcsköl a víz. Az alapot ezért a veszélyeztetett részeken szigetelni kell, ne­hogy nedvesség hatoljon bele.

A szige­telés elkészítése:

 • Az alapot (pórusbetont, vakolatot, rosterősítésű gipszlapokat) a már leírt módon alapozzuk.
 • A sarkokban vízzáró szalagot helye­zünk el. Ehhez a sarkokat „folyékony szigetelőfóliával” (kent vízszigetelés) kenjük be, és abba beleágyazzuk a sza­lagot. Végül az egészet átkenjük „fo­lyékony szigetelőfóliával”. O A vízcsatlakozásokat tömítőkarmantyúkkal szigeteljük.
 • A szigetelés utolsó lépéseként a tel­jes veszélyeztetett rész egész felületét bekenjük „folyékony szigetelőfóliával”.

Az így előkészített alapon rugalmas ragasztóba ágyazzuk a csempéket, majd fugázzuk a felületet. Legkésőbb most kerül sor a fürdő­kád és zuhanytálca beépítésére. A keményhab kádtartóknak az az előnyük, hogy az alépítmény felülete egyben azonnal csempézhető alapot is képez.

A keményhab kádtartó fal mellé kerülő oldalai mentén helyezzünk el távtartókat. A kádtartót ugyanis a fal­tól a csempe vastagságának megfelelő távolságra kell felállítani. Csak így lehet majd később kicserélni a kádat. A tartó beépítése előtt vágjuk ki a szerelőnyílásokat, amelyeken át később is hozzá lehet férni a lefolyószerel­vényhez. A lefolyócső átvezető nyílá­sait szintén ki kell vágni.

A kádtartót vékonyágyazatú ha­barccsal vagy szerelőhabbal erősítjük a padlóhoz (vízmértékkel ellenőriz­zük). Ezután kössük be a lefolyószerel­vényt az ejtőcsőbe, ennek részletes leírása megtalálható a csomaghoz mel­lékelt ismertetőben. Helyezzük el a kádat a tartóban és töltsük meg vízzel (a kád még „helyezkedik”). Ezután csempézzük be a kádtartót. Ha a kádat tartóállványon helyezzük el, akkor azt a lefolyószerelvény fel­szerelése után pórusbeton lapokkal kö­rül kell falazni, A csempéket a szokásos módon kell felrakni. Az eljárás zuhany­tálcák esetén is ugyanez.

A csempeburkolás befejezése után a padló kerül sorra. A falakhoz hason­lóan először a padlót is tisztítsuk meg és alapozzuk (az esetleges egyenetlen­ségeket aljzatkiegyenlítő masszával tüntessük el). A burkolólapok lera­kását megkönnyíti, ha a hálót előre felrajzoljuk a padlóra. A fogazott simítólappal hordjuk fel a ragasztót (kontaktréteg, majd fogazott felület) és gumikapaláccsal ütögessük helyükre a burkolólapokat. Amikor egy-egy felületrész elkészült, azonnal tisztítsuk meg és utána már ne lépjünk rá.

Csempét a csempére

Új épületeknél is alkalmazható, sokkal gyakrabban azonban felújításoknál fordul elő az a technika, amelynek az a lényege, hogy az új csempéket a meglévő régi csempeburkolatra ra­gasztjuk rá. A módszer előnye, hogy így sok időt megtakaríthatunk és az építési hulladékot sem kell elszállítani. Az eljárás a következő: A régi csem­péket tisztítsuk meg, zsírtalanítsuk, majd csiszolópapírral (esetleg a fúró­gépbe befogott csiszolótárcsával) érdesítsük fel. A vakolt részekhez való átmeneteket tapaszoljuk és betéthálóva! is erősítsük meg.

Csempét a csempére

Ezután fogazott simítólappal hordjuk fel a használatra kész állapotban meg­vásárolt diszperziós csemperagasztót és a szokásos eljárásnak megfelelően ragasszuk fel a csempéket: rajzoljuk fel a csempehálót (a felrakást alul kezdjük), és használjunk fugázóke­reszteket.

Munka közben vízmértékkel rend­szeresen ellenőrizzük a csempék hely­zetét. A burkolat és a fürdőkád vagy zuhanytálca közötti, továbbá a padló és a fal közötti fugákat tartósan rugal­mas (szilikon-) masszával töltsük ki.

Burkolólapok lerakásának kezdete

Fon­tos, hogy a burkolólapok lerakását a leghátsó sarokban kezdjük, és onnan haladjunk az ajtó felé. 2-3 nap elteltével végezzük el a fugázást: A masszát dörzsöljük be, a felü­letet tisztítsuk meg és fényesítsük ki. Ha rugalmas csemperagasztót hasz­náltunk, a fugázást is rugalmas fugázó­masszával kell végezni! A csőátvezeté­sek, belső sarkok és falszegélyek mel­letti, és a falak és a padló közötti hézagok kitöltésére szilikont használ­junk.

Ezzel érjük el, hogy az épületben keletkező feszültségek a burkolatban nem okozhatnak károkat, egyben a hanghidakat is kiküszöböljük. Ha azt akarjuk, hogy szilikonos fugáink eszté­tikusak legyenek, a határolófelületeket gondosan ragasszuk le. A mély héza­gokba először tegyünk fugázóprofilt. A fugát a szilikon kinyomóhüvelyén található használati utasítás szerint nyomjuk be a hézagba Öt percen belül simítsuk el. Ehhez nedvesítsük be az ujjainkat mosogatószeres vízzel.

Csempézés

Lépések:

 1. Zuhanyfülke szigetelésének előkészítése: a vízcsatlakozásokat karmantyúkkal, a sarkokat…
 2. …vízzáró szalaggal szigeteljük. A karmantyúkat és vízzáró szalagot ágyazzuk „folyékony szigetelő-fóliába”
 3. A teljes felületre kiterjedő bevonattal az egész alapot vízzáróvá tesszük
 4. Az így szigetelt alapra rugalmas ragasztóval rakjuk fel a csempéket
 5. Állítsuk fel a zuhanytálcát, szereljük fel a lefolyó­szerelvényt és kössük be a földelőkábelt
 6. Rugalmas átmenet: a kád széle és a fal közé habanyag csík kerül
 7. Ezután pórusbeton lapokkal falazzuk el a zuhanytálcát
 8. Végül rakjuk fel a pórusbeton alapra a csempéket és fugázzuk a felületet
 9. A fürdőkádat ugyanúgy állítjuk fel. A földelőkábelről ne feledkezzünk meg!
 10. A fürdőkádat keskeny pórusbeton lapokkal falazzuk körül
 11. A csempeburkolat elrejti a fürdőkád alépítményét alapot vízzáróvá tesszük
 12. A csempeburkolat és a kád széle közti átmeneteket szilikonnal tömítjük

Jó, ha tudjuk

A szerelőnyílás teszi lehetővé, hogy a zuhany és a fürdőkád lefolyószerel­vényéhez bármikor hozzá lehessen férni. Erre a célra előre gyártott kere­tek is kaphatók, ezekre szilikonnal lehet a csempét felerősíteni (középső kép). A felületet összefüggően fugáz­zuk be. Ha később hozzá kell férni a lefolyóhoz, távolítsuk el a mozgó fedelet körülvevő fugát és egy dug-pumpával emeljük ki a csempetartó lapot a keretéből. A munka után a fugát újra töltsük ki.

Szerelőnyílás

Padlóburkolás a fürdőszobában

Csempeburkolás

Lépések:

 1. A padló burkolása előtt tisztítsuk meg az alapot
 2. Az alapra húzzunk vékony fogóréteget, majd foga­zott simítólappal hordjuk fel a csemperagasztőt
 3. A burkolólapot nyomjuk bele a habarcsba, majd gumikalapáccsal óvatosan kopogtassuk a helyére azokat
 4. A lerakás után két-három nappal fugázzuk ki a burkolólapok közti hézagokat. Ezután…
 5. …az egész felületet hintsük be száraz anyaggal, majd kissé később nagyjából tisztítsuk meg
 6. A végső tisztításhoz szivacsos deszkát használunk
 7. A fal és a padló közti résben ne maradjanak habarcsmaradványok (hanghidak!)
 8. A megfelelő hézagokat töltsük ki tartósan rugalmas fugázómasszával. Ezzel a fürdőszoba burkolási munkái készen vannak
 9. Amikor a felületet tisztítjuk, majd száraz ronggyal fényesre töröljük, vigyázzunk, nehogy a fugákból kisodorjuk a fugázómasszát